banner

ክብረ በዓል ሰማዕት ቅድስት ድምያና ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቐት ተባዒሊ!

ክብረ በዓል ሰማዕት ቅድስት ድምያና ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቐት ተባዒሊ!

ክብረ በዓል ዝኽረ ሰማዕትነት ቅድስት ድምያና ኣብ ገዛ ባንዳ ኣብ ዝርኸብ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ድምያና ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመጹ ሊቃውንት መዘምራን አበምኔት ገዳማትን ገዳማውያንን ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተባዒሉ።

ምእንቲ ክብሪ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን ካብ ቃል ኪዳና ተሳተፊ ንምዃን ሊቓውንት መዘምራን ካብ ሰዓት 1፡00 ለይቲ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ዘመስግን ንገድለ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ዝገልጽ ጸሎተ ማኅሌትን ስብሓታትን ከብጽሑ ምስ ሓደሩ፡ ብመርሒነት አበምኔት ገዳም ጻዕዳ እምባ መምህር ወልደ ኪዳን ጸሎተ ቅዳሴ በጽሐ።


ሰዓት 8፡30 ቅ.ቀ. ታቦት ብለባስያን ውሉደ ክህነትን ሊቃውንት መዘምራን እናተመርሐ፡ ዕልልታን ምህልለላን ምእመናንን ምእመናትን እናተሰነየ ኣብቲ ዝተዳለወሉ ቦታ ደው ምስ በለ፡ ብሊቃውንት መዘምራን ነቲ ዕለት ዝገልጽ ወረብ ተሸብሺቡ። ብምቕጻል ብመራሒ ክፍሊ ስብከተ ወንጌል መሪጌታ ስምዖን በየነ፡ ነቲ ዕለት ዝገልጽ “ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ  ፍርሃተ እግዚአብሔር እምሃርክሙ” ዝብል ኃይለ ቃል መሠረት ብምግባር ሰፊሕ ትምህርቲ ተዋሂቡ። (መዝ. 34) መሪጌታ ስምዖን ኣብ ትምህርቱ “እዚ ዕለት እዚ ፍርሃተ እግዚአብሔር እንመሃረሉ ጥበብ እግዚአብሔር እነስተውዕለሉ ጽንዓትን ገድልን ቅድስት ድምያና እንርእየሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ እለት እዚ ነዛ ብኃጢኣት ዝጸልመተት ዓለም  ብገድላን ኣስተምህሮኣ ብርሃን ዝሃበት፡ መቀረታ ብኃጢኣት ንዘጥፈአት ዓለም ብገድላን ብጸሎታን መቀረት እዚ ዓለም እዚ ዝመለሰት፡ ንብዙኃት ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር፡ ንብዙኃት ካብ ገቢረ ኃጢኣት ናብ ገቢረ ጽድቅ ዝመለሰት ኣክሊል ክርስትና ዝኮነት መርዓት ክርስቶስ ቅድስት ድምያና ኣዴና ብሰማዕትነት ዝዓረፈትሉ ዕለት እዩ። እዚ ዕለት እዚ ብዙኅ መንፈሳዊ ጸጋ ዘለዎ እዩ።

ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ሱር  ቅዱስ እንተ ኾይኑ እቲ ጨናፍር ድማ ቅዱስ ይከውን ዝበሎ፡ ቅድስት ድምያና ካብ ቅዱሳን ወለዲ ብእምነትን ሥነ ምግባርን ዝጸኑ ዝተወለደት ቅድስት ኣደ እያ። ኣቦኣ ማርቆስ ኣብ መበል 3 ዕድሜኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምውሳብ ሥርዓተ እግዚአብሔር ምሂርዋ። ንሕና’ኸ ምእመናንን ንደቕና ናብ ጓይላን ዳንኬራን ተሰኪምናዮም ንኸይድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ግና ገዲፍናዮም ንመጽእ። ቀዳሞት ኣቦታት ግና ከምኡ ኣይነበሩን። ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ንሕፃን እታ ዝከደላ ቅንዕቲ መንገዲ ኣርዮ እሞ ካባ ኸኣ ኣይከልግስን እዩ ዝበለ፡ ነታ ቅንዕቲ ናይ ጽድቅን በረኸትን መንገዲ ብንእስነቶም ከለዉ የርእይዎም ነበሩ። ኣቦ ቅድስት ድምያና ኣዴና’ውን ካብ ንእስነታ በታ ቅንዕቲ መንገዲ ስለ ዘዕበያ፡ ከመርእዋ ምስ ደለየ ንእግዚአብሔር ብንጽሕናን ድንግልናን ከም መላእክቲ ኾይና ክተገልግሎ ከምዝወሰነት ነገረቶ። ከም ድሌታ ገዳም ገዲሙላ ምስ ኣርብዓ ደናግል ሰዓብታ ትነብር ነበረት።

ኣብ ጊዜኣ ግና ቤተ ክርስቲያን ይተዓጸው ቤት ጣዖት ይኸፈት ዝብል ንክርስቲያን ዘሳቕ ጨኻን ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ንጉሥ ነበረ። እዚ ንጉሥ ንኣቦ ቅድስት ድምያና ብምፍርራሕ ኣብቲ ንሱ ዘምልኾ ጣዖት ከምልኽ ከም ዝገበሮ፡ ጓሉ ቅድስት ድምያና ምስ ሰምዐት። ‘ንስኻ ኣቦይ ንኣይ ብእምነት የዕቢካ ብመንገዲ ጽድቕ ከም ዝመላለስ ጌርኻኒ ክተብቕዕ ንምንታይ ነቲ ሓቐኛ እምነትኻ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ምምስኻር ትፈርሕ፡ ንስካ ብእምነት ጸኒዕኻ ምእንቲ እምነትኻ ክትመውት እመርጽ፡’ ብምባል ነቦኣ ከም ዝመዓደቶን ገድላ ይግረና። ረዓዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንደቕና ብቕኑዕ መንገዲ ነመላልሶም እንተ ዄንና ንደቕና ብቓለ እግዚአብሔር ነዕብዮም እንተዄንና፡ ንሕና ኣብ ንጋገየሉ ደቕና ይምዕዱና ንሕና ኣብ ንበኣሰሉ ደቕና የተዓርቑና። ስለዚ እዛ ቅድስት ኣደ እዚ በቲ ኣቦኣ ዝመሃራ ሥርዓት ነቦኣ ብምእራም ተሳታፊ ኣኽሊለ ሰማእትነት ከም ዝኸውን ገበረቶ። እዚ ንጉሥ እዚ ጓል ማርቆስ ቅድስት ድምያና ኣብ ገዳም ኴይና ንብዙኃት ኣብ እምነት ክጸንዑ ትምህርን ተጸናንእን ምዃና ምስ ሰምዐ፡ ሠራዊቱ ብምክታት ናብ ገዳማ ብምካድ ንቅድስት ድምያናን ኣርብዓ ደቓ ከጋግዮም እንተ ፈተነ እኳ በቲ ግብረ ጽንዓቶም ንብዙኃት ካብ ሠራዊቱን ምእመናንን ናብ ሓቐኛ እምነት ክቕየሩ ብምግባረን በዛ ዕለት ንኵሎም ከም ዝሰየፎምን ዝቐተሎምን ገድላ ይነግረና። ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ፍርቂ መዓልቲ ሓጐስ ፍርቂ መዓልቲ ሓዘን ዘለዋ እያ፡ ኣብዛ ከምዚ ዝበለት ዓለም ከመይ ዄይንና ክንመላለስ ይግብዓና፧ ፍጹም ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰባት ዄንና ክንመላለስ ይግብኣና። ቅድስት ድምያና ኣዴና ብሰማእትነት ክትመውትን ንስም እግዚአብሔር መስኪራ ንጉሥ ካብቲ ንስኻ ትህበኒ ሓጐስ እግዚአብሔር ዝህበኒ ደስታን ሰላምን ይበልጸኒ ብምባል ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኻን ኣብ ቅድሚ ሕዝባን እምንቲ ብምዃን ብሰማእትነት ሓሊፋ። ንሕና ካብ ኣሴና ንመሃሮ እቲ ዝዓበየ ፍርሃተ እግዚአብሔርን ናይ ጸሎትን ጾምን ሕይወት እዩ” ክብል መደምደምታ ትምህርቱ ኮነ። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሓደ ዕላማ ገዳም ዝኾነ ምፍራይ ንዋየ ቅድሳት ከም ምድላው ዝተፈላለይዩ ኣልባሳት ብምግዛእ ተሳተፍቲ በረኸት ቅድስት ድምያና ንምዃን ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ሰላመ ኣብ ተባሂሉ ናይቲ በዓል ፍጻሜ ኮነ።

ኣብቲ ዕለት ካብ ኵሉ ተሳታፊ ናይዚ ክብረ በዓል ዝነበረ ህዝበ ክርስቲያን ዝተሰምዖን ዝገለጾምን ሓጐስ ናይ እምነቱ ጽንዓቱን ተስፋኡ ዝገልጽ ምንባኣሩ ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ዓቢ ተስፋ ዘስንቅ እዩ።

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195