banner

'እሙን ኣገልጋሊ'

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

            'እሙን ኣገልጋሊ' 

ኣብ ዓለማዊ ሥራሕ ሠራሕተኛታት ነቲ ዘሥርሖም ኣካል ጸብጻብ ሥራሖም የቕርቡ እሞ በቲ ዘርኣይዎ ዓዉት ውፅኢት ዝሽየሙን ዝሽለሙን ወይ ድማ በቲ ዘስዓብዎ ጕድለት ይቕጽዑን ይስጐጉን። ዓለማዊ ሥራሕ ከምዚ ካብ ኮነ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት’ውን ንጽቡቕ ይኹን ንኽፉእ ሥራሕ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ንዅሉ ከከም ግብሩ ዋጋኡ ንምርካብ ሕቶ ከም ዘሎ ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ኣብ ዝመሃረሉ ጊዜ ከምዚ ክብል የረድእ፦

ናብ ርሑቕ ሃገር ክገይሽ ዝደለየ ዓቢይ ሰብ ንሠለስተ ኣገልገልቱ ጸዊዑ፡ ካብ መገሻኡ ክሳዕ ዝምለስ ንሓደ ኃሙሽተ፡ ነቲ ካልኣይ ክልተ፡ ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ክነግድሉ ሃቦም። እቲ ሰብ ካብ መገሻኡ ምስ ተመልሰ ገንዘቡ ንኽቈጻጸር ጸውዖም። ኣብዚ ጊዜ እዚ እቲ ኃሙሽተ ዝወሰደ ካልእ ኃሙሽተ ወሲኹ፡ እቲ በዓል ክልተ ድማ ካልእ ክልተ መክሊት ኣርቢሑ መለሰሉ። ጐይታኦም ድማ፡ “ኣታ እሙን ኣገልጋሊ፡ ብኂደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ ኪድ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” በሎም። እቲ በዓል ሓደ መክሊት ሣልሳይ ድማ ቀሪቡ “ሓንቲ መክሊት ሂብካኒ ነበርካ። ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፡ ዘይበተንካዮ ድማ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ ፈሪሀ ከድኩ፣ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ኃባእክዎ፡ እንሆ ገንዘብካ” በሎ። እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ በሎ “ኣታ ክፉእ ሃካይ ባርያ እዚ ከምዝገብር ካብ ፈለጥካስ ስለምንታይ ገንዘበይ ተቐበልካ፧ ገንዘበይ ኣብ ባንክዶ ከተእትዎ ምተገብኣካ ነይሩ። ኣነ ኸኣ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ ዓሠርተ መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ነቲ ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ይህብዎ፡ ይውስኽዎ’ውን፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ።” ብምባል ናብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ክድርበ ኣዘዘ። ማቴ. 25፡14-30 

ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ከከም ክእለቱ እናነገደ ከርብሕ ኢሉ ገንዘቡ ዝሃበ ሰብ፡ ምሳሌ ናይ ጐይታናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መክሊት ዝተዋህቡ ድማ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ንዅሎም ብምዕሩይነት ዘይምሃቡ ሰብ ብተፈጥሮ ማዕረ እኳ እንተኾነ ህያብ እግዚኣብሔር ግና ዝተፈላለየ ምዃኑ የረድእ። ንሓደ ብዙኅ፡ ንሓደ ኂደት ምሃቡ ድማ ሰብ ብዝተዋህቦ ናፃ ኣእምሮ ሓሲቡ፡ ብዘለዎ ፍልጠትን ጕልበትን ተጊሁ እንተኣገልገለ ዓስቡ ከምዝረክብ ንኸረድእ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ገጽ ሰባት ርእዩ ኣየዳሉን እዩ። 

ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚፍጸም ኣገልግሎት መንፈሳውን ካብ ኵሉ ዚዓበየን ከም ምዃኑ መጠን እሙናት ኣገልገልቲ የድልዩ። ንዘይተማህሩ ዚምህሩ፡ ንዘይኣመኑ ዘእምኑ፡ ንዝኣመኑ ድማ ዘጽንዑ፡ ንዝኃዘኑ ዘረጋግኡን ምእመናን ዘብዝኁን ኣገልገልቲ ናይ ገብርኄር (እሙን ኣገልጋሊ) ማለት ምሳሌ ናይ በዓል ኃሙሽተን ክልተን መክሊት ምሳሌ እዮም። እዚእቶም ብዝተዋህቦም ሥልጣን፡ ብዝተማህርዎ ትምህርቲ ወሪዶም ደይቦም ምሂሮምን ኣእሚኖምን መጓሰ ሕዝበ ክርስቲያን ኣስፊሖምን ኣጽኒዖምን እዮም። “ንስኻትኩም ብውኁድ ዝተኣመንኩም ኣብ ብዙኅ ክሸመኩም እየ” ብዝበሎ መሠረት ሹመትን ሽልማትን ኪረኽቡ እዮም። ተድላን ሓጐስን ኣብ ዚመልአ ናይ ዘለዓለም መንግሥቲ’ውን ወረስቲ ኪኾኑ እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ልክዕ ከምቲ ወርቁ ቐቢሩ ብዘይ መኽሰብ ኣምኪኑ ዘትረፈ ብበዓል ሓደ መክሊት ዝምሰሉ ገብር ሓካይ (ሃካይ ኣገልጋሊ)ዝበሉ ኣገልገልቲ፡ ንፍልጠቶም ኣብ ውሽጢ ገንኢ ከምዘሎ መብራህቲ ኃቢኦም ዘይምህሩ፡ ዝተቐበልዎ መንፈሳዊ ሥልጣንን መዓርግን ኣብ ከንቱ ዕላማ ዘውዕሉ ውኁዳት ኣይኮኑን። ናይ ረብሓ ርእሶም ክሕለወሎም እምበር ነቲ መጓሰ ክርስትና ኣራዊት ሰይጣንን መናፍቕን እንተመንጠሎ’ኳ ግዲ ዘይብሎም ፈተውቲ ርእሶም ኣለዉ። ነዚኣቶም ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ብዕቱብ ክጸባጸባም እዩ። “ስለዚ ብዛዕባ እቶም ንሕዝበይ ዚጓስዩ ጓሶትሲ እግዚአብሔር ኣምላከ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ነባጊዐይ ዝዘረኹመንን ዘባረርኩምዎንን ግደን ዘይገበርኩምንን ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ብሰሪ እከይ ተግባርኩም ከኣ ክቐጽዓኩም እየ ይብል እግዚአብሔር።” ሕዝ. 34፡1-31

ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ ፍልጠትን ጕልበትን እንተዘይሠሪሕሉ፡ ካልእ ክረክብስ ይትረፍ እታ ዘላቶ ሃብቲ እኳ ከምዘይትባረኸሉ ከረድእ ከሎ፡ “ዘለዎ ዅሉ ኪውሰኾ እዩ፡ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ’ውን ክትውሰዶ እያ” ይብለና። (ማቴ. 25፡29)

ዝኾነ ሰብ ብሕይወተ ሥጋ ኸሎ ሠሪሑ ብዝረኸቦ ሃብቲ ተሓጕሱ ፈጣሪኡ እናኣመስገነ ኪነብር ሃብቲ ሥጋ ከሲቡ፡ ሃብቲ ነፍስ’ውን ብምርካቡ ዘለዓለማዊ ናይ ሕይወት ናብራ ኪነብር እዩ። ኵሉ ሰብ ኣብ ዝተመደቦን ከከም ትምህርቱን ኃላፍነቱን በርቲዑ እንተ ኣገልገለ ነጋዳይ ወሪዱ ደይቡ ብሓቂ ነጊዱ መኽሰብ እንተረኺቡ፡ ሓረስታይ’ውን ብጊዜኡ ዘሪኡ እንተኣኪቡ ዕድሜኡ ምሉእ ተሓጕሱ ይነብር። ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ፋብሪካታትን ከከም ክእለቶም ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ብትግሃትን ብእምነትን እንተሠሪሖም ንርእሶም ከቢሮም ንሃገሮም ዕቤት፡ ንሕዝቦም ድማ ኩርዓት እዮም። ንኻልኦት’ውን ጽቡቕ ኣርኣያ ይኾኑ፡ ይሽየሙ፡ ይሽለሙ፡ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ይግበረሎም። ብሓቂ! ካብዚ ዝበልጽ ሓጐስ የልቦን።

ብኣንጻሩ እቶም ጕልበቶምን ፍልጠቶምን ዝቐበሩ ንሃገር ፆር ንሕዝቦም ኅፍረት እዮም። እዞም ከምዚ ዝበሉ ካብ ልምዓቶም ጥፍኣቶም ስለዝዓዝዝ ኣብ ምሽላምን ምሻምን ከይበጽሑ ይቕጽዑ፡ ካብ ሥራሕ’ውን ይስጐጉ ፡ ኣብ መወዳእታ ኣወዳድቓኦም ዝኸፍአ ይኸውን ። 

ስለዚ በዚ ትምህርትን ምሳሌን ‘ኣነኸ ካብዞም ሠለስተ ንነየናዮም እመስል፧ ንበዓል ሓደ ወይስ ንበዓል ክልተን ኃሙሽተን መኽሊት’ ኢልና ርእስና ምምርማር ይግብኣና። ሥራሕና ናይ በዓል ሓደ መኽሊት መሲሉ ካብ እተራእየሉ መዓልቲ ንርእስና መርሚርና ንጽቡቕ ሥራሕ ተዓጢቕና ክንትንሥእ፡ ንዝኾነ ሥራሕ ተባዕን እሙንን ምዃን ከምዘድሊ ፈሊጥና ኣብ ተግባር ከነውዕል ይግባእ። ፍርሃት፡ ጥርጣረን፡ ምውልዋልን ኣብ ልቡናና እንተ ኣትዩ ግና ዅሉ ሥራሕና ፍረ ኣልቦ ኾይኑ ከምዚተርፍ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ምርዳእ ኣድላዪ እዩ።

ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሠርሓሎም ጥዑያት ኣካላት ምስ ፍልጠት ኣሰንዩ ሂቡ ኣብዛ ዓለም እዚአ ኣብ ናይ ሥራሕ ቦታ መዲቡና እዩ። እሞኸ ደኣ ኪቈጻጸረና ኣብ ዝመጽኣሉ ጊዜ በቲ ዝሃብኩኻ ሃብቲ እንታይ ሠሪሕካ፧ እንታይ ከሲብካ፧ ብምባል እንተሓተተና መልስና ናይ በዓል ሓደ ዘይኮነ ናይ በዓል ክልተን ናይ በዓል ኃሙሽተን መክሊት ኪኸውን ይግባእ። ምኽንያቱ “ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ” ዝብል ቃል ብሓቂ ንኣና ስለዝኾነ። 

መክሊትና (ጸጋና) ፈሊጥና ከይኃባእና ከነርብሕን ገብርኄር ክንበሃልን ኣብ ብዙኅ ኪሸመናን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኵሎም ቅዱሳንን ረድኤትን ጸሎትን ምስ ኵልና ይኹን። 

                                                                                                                       ስብሐት ለእግዚአብሔር

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195