banner

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” (ዕብ. 13፡7)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” ዕብ. 13፡7

አቡነ ኤዎስጣቴዎስ

ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ኣቦኡ ክርስቶስ ሞዐን፡ ኣደኡ ሥነ ሕይወትን ኣብ እንድርታ፡ ጽራእ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ተወልደ። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ ሕይወትን ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም፡ ሠናይ ምግባር ዘዘውትሩ ፈጸምቲ ሕጊ ወንጌል’ዮም ነይሮም። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ ሕይወትን ኣብ ቃል ኪዳኖም ጸኒዖም ኪነብሩ ኸለዉ፡ ክሳዕ ጊዜ እርጋኖም ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብፍላይ ሥነ ሕይወት ወትሩ ወትሩ እናነብዐት ትልምንን ትመባፃዕን ነበረት።

በዚ ኸኣ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ “ሓደ ቅዱስን ኅሩይን ንጹሕን ውላድ ክትወልዲ ኢኺ፡ ብትምህርቱ ድማ ነቶም ብመንገዲ ጥፍኣት ዚመላለሱ ዓያሹ ብቓል ወንጌል ኪመልሶምን ከድኅኖምን’ዩ፡ ካብ ክልተኡ ኣጥባተ መንፈስ፡ ክልተ ኣፍላጋተ ጥበብ ክውኅዝ’ዩ፡ ካብ ኦሪት ፀቃውዐ መዓር፡ ካብ ወንጌል ድማ ሓሊበ ኣእምሮ፡ ንዝዕቅቦ ዘየስክር ንዝኽተሎ ዘየውድቕ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዘውርስ ኪኸውን’ዩ’ ክብል ኣበሠራ።

ሥነ ሕይወት እናተሓጐሰት ነቲ ዝሰምዓቶን ዝተበሠረቶን ኵሉ ንክርስቶስ ሞዐ ነገረቶ። ንሱ’ውን እቲ ዝኸውን ኵሉ ቅድሚኣ ፈሊጡ ጸንሐ። ድኅሪ ቁሩብ ጊዜ ድማ ሥነ ሕይወት ፀነሰት እሞ ብ21 ሐምሌ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ተወልደ፡ ማዕቀበ እግዚእ ኢሎም ድማ ሰመይዎ።

አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ከርሢ ኣደኡ ጀሚሩ ኅሩይ ስለዝነበረ ገና ጡብ ኣደኡ ክጠቡ ከሎ፡ ኣዕይንቱ ናብ ደማይ ኣንቃዕሪሩ ንእግዚአብሔር የምስግን ነበረ። አደኡ ድማ በቲ ዝረኣየቶ እናተደነቐት “ኦ ወልድየ ወብርሃነ አዕይንትየ መኑ መሀረከ ዘከመዝ ስብሐታተ / ኣንታ ወደይ ብርሃን ዓይነይ ናብ ኣምላኽካ ከተመስግንሲ ነዚ ምስጋና’ዚ መን መሃረካ፧’ በለቶ። ኤር. 1፡4-5 ንሱ ግና ሕፃን ስለዝነበረ ኣይተዛረበን።

ገና ትሕቲ ዕድመ ንእሽቶ ከሎ፡ ኵሎም መነኮሳት በቲ ብቕዓቱ እናተደነቑ “መኑ መሀሮ ለዝ ሕፃን ዘመጠነዝ ጥበበ ወስብሐታተ . . . / ነዚ ሕፃን እዝስ መን’ዩ ምሂርዎ፧ እዚ ኵሉ ምስትውዓልን ምስጋና እግዚአብሔርንሲ መንፈስ ቅዱስ’ዩ ገሊጽሉ ዘሎ፣ እንተለመነ ይሠምረሉ፡ ብሕፃኑ መኒኑ፡ ምስ መሓዙቱ እኳ ከም ሕፃን ኣይተጻወተን፡ ኣይሰሓቐን፡ ካብ ኣፉ ጸርፊ ይኹን ሕሜት ወፂኡ ኣይፈልጥን፣ ኣዕይንቱ ካብ ሕማቕ ምርኣይ፡ ኣእዳዉ’ውን ዘይቅዱስ ነገር ካብ ምትንካፍ ኣእዛኑ’ውን ዘይቅዱስ ነገር ካብ ምስማዕ፡ ኣእጋሩ’ውን ካብ መንገዲ ጽድቂ ወፂአን ናብ መንገዲ ኃጢኣት ንኸይከይዳ ልዑል እግዚአብሔር ትጉሃን መላእኽቱ ልኢኹ ይሕልዎ ኣሎ” ይብሉ ነበሩ። ብሥሙር ድምፂ መዓርገ ዲቁና ይግብኦ’ዩ ኢሎም’ውን ሤምዎ።
ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ወአጠውቃ ለነፍስየ ወአገርሮ ለሥጋየ ወእትዐቀብ ከመ አነ ለርእስየ ምኑነ ኢይኩን ዘለባዕድ እሜህር/ ንኻልኦት እናማሃርኩ ንርእሰይ ዘይብቑዕ ምእንቲ ከይከውን ንሥጋይ እቐጽዖን እገዝኦን ኣሎኹ” ዝበሎ (1ይ ቆሮ. 9፡27) ማዕቀበ እግዚእ እናተባህለ፦ ንዓበይቲ መነኮሳ እናኽበረ፡ ንናኣሽቱ መነኮሳት ከይተረፈ እናተኣዘዘን ሕሙማት እናረድአን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዓበየ።

መምህሩ ዳንኤል ኣልባሰ ምንኵስና ከልብሶ ከሎ ግና ‘ኤዎስጣቴዎስ’ ኢሉ ሰየሞ። ትርጕሙ ኸኣ ‘ሥነ እግዚእ’ ማለት’ዩ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ፡ ሐዋርያዊ ተልእኮኡ ኣብ ዚፍጽመሉ ዝነበረ ጊዜ ንብትምህርቱ ንዝተጋገዩ ይመልስ፡ ብተኣምራቱ ድማ ንዝሓመሙ የሕዊ ነበረ።

ካብ ዝፈጸሞ ተኣምራት ሓደ፦

ናብ ሀገረ ኣርማንያ ባሕሪ ተሳጊሩ ኪኸይድ ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኢያሪኮ በጺሑ፡ ንሓደ በዓል መርከብ ናብ ኣርማንያ ክማልኦ ሓተቶ። ንሱ ግና ‘ገንዘብ ክፈል’ በሎ። ኪከፍል ከም ዘይክእል ምስ ሓበሮ ግና ‘ኣይማላኣካን እየ’ ኢሉ ኣበዮ። ድኅሪ’ዚ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ነቶም ሾብዓተ ደቁ፦ “ደቀይ! ሕሰም ከይበጽሓኩም፡ ኣብ ልብኹም ቂም በቀል ከይህሉ ይቕረ ተበሃሃሉ’ ኢሉ ድኅሪ ምምዓድቭነዊኅ ጸሎት ጸለየ። ንዓጽፉ ኣብ ሠለስተ ዓጺፉ ብትእምርተ መስቀል ምስ ባረኻ ሰፍሐት። እግዚአብሔር ድማ ብየማንን ጸጋምን ዚሕልዉዎም መላእኽቲ ልኢኽሎም፣ ንሱን ደቁን እናተንሳፈፉ ነቲ ኃዲግዎም ዝኸደ በዓል መርከብ ኣርከብዎ። እቲ በዓል መርከብ ምስ ረኣዮም ኣዝዩ ሰንበደ፦ ‘ሃይማኖትካ እንታይ እዩ፧ መን’ከ ትበሃል፧’ ኢሉ ሓተቶ። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከኣ ‘ኣነ ሃይማኖተይን ስመይን ክርስቲያን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ኃይለይ እዩ’ በሎ።

በዚ ትፋንዮም ጕዕዞኦም እናቐጸሉ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሐ፡ ካብ እቶም ሾብዓተ ደቁ ሓደ የማነ ብርሃን ዝተባህለ ነቲ ዝነበሮ ቂም በቀል ስለ ዘይገደፈ ብቐዳድ ዓጽፉ ሞሊቑ ጠሓለ። ኣብ ጕዕዞ ባሕሪ ንዓሠርተው ትሽዓተ መዓልትን ለይትን ምስ ገበሩ፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝነበራ ደሴታት ብልሳን ሰብ ‘ ኣነ እየ ዝቕበሎ ኣነ’የ’ ብምባል ከም ዝተቐዳደማ መጽሓፈ ገድሉ ይሕብር።
ኣብ ሃገረ አርማንያ ዝሞተ ሕፃን ንምቕባር ዝተኣከቡ ሕዝቢ፡ አቡነ ኤዎስጣጤዎስን ደቁን ኣብ ዓጽፊ ተፃዒኖም ማእከል ባሕሪ ኪኃልፉንን ኣብ ምድሪ ክበጽሑን ረኣይዎም። እዚ ባሕሪ ዝሰገርሉ ኣብ 15 ታኅሣሥ ኮይኑ ዓመት መጸ ይኽበር እዩ።

እቶም ሕዝቢ ነቲ ሬሳ ኣንቢሮም ብኽያቶ ኣቛሪጾም እናተገረሙ፡ ‘እዞም ብዘይ መርከብ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝኸዱስ ሰባት ድዮም መላእኽቲ ወይስ ምትሓት እዩ፧’ በሉ። ብጕያ ናብኡ ቀሪቦም ሰገድሉ፡ ንስኻ ሰብ ዲኻ ኣምላኽ፧ ኢሎም’ውን ሓተትዎ። እቲ በዓል መርከብ ድኅሪኦም ናብ ምድሪ ስለዝበጽሐ ግና ባዕሉ ነቶም ሕዝቢ ፡ ‘እዚ ኣቦ’ዚ ክርስቲያን እዩ። ዓቢይ ጸጋ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ’ እናበለ ብዓውታ ተዛረበሎም። እቶም ሕዝቢ ብፍርህን ብምግራምን ተመሊሶም ነቲ ሬሳ ንኽቐብርዎ ከልዕልዎ ከለዉ፡ ኣቦና ኤዎስጣቴዎስ ‘ሓንሳእ አዕርፋ’ ብምባል ናብ ሸነኽ ምሥራቕ ጠሚቱ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ጸለየ። ‘ኦ ጐይታ ጸሎተይ ስምዓኒ፣ ከም’ቲ ንኤልያስ ጸሎቱ ሰሚዕካ ዝሞተ ሕፃን ወዲ ስራጵታ ሰበይቲ ዘተንሣእካ፡ ንኣይ’ውን ጸሎተይ ስምዓኒ’ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ምዉት በጥ ኢሉ ጸሎት ቀጸለ። ብድኅር’ዚ ነፍሲ እቲ ሕፃን ተመልሰት። እቶም ሕዝቢ በዚ ነገር እዚ እምብዛ ተገሩሙን ፈርሁን። ዜና ተኣምሩ’ውን ኣብ ምሉእ ኣርማንያ ተሰምዐ። ድኅሪ’ዚ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኣርማንያ ብጽቡቕ ኣቀባብላ ተቐበሎ። ባሪኹ’ውን ትምህርተ ወንጌል ኪምህር ፈቐደሉ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከኣ ናብ ምሉእ ኣርማንያ እናዞረ ብስብከቱ ንብዙኃት ኣረማውያን ናብ እምነተ ክርስትና ኣእተወ።

ዝተዋህቦ ቃል ኪዳን

አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ኣርማንያ ብዙኅ ምስ መሃረን ነዊኅ ምስ ተጋደለን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ፦ “ተዝካርካ ዝገበረ፡ ገድልኻ ዝጸሓፈን፡ ዘጽሓፈን፡ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሓነፀ፡ ንቤተ ክርስቲያንካ ኣምኃ ዘቕረበ፡ ኣነ በረከተ ሥጋን ነፍስን ክህቦ እየ፡ መንግሥተ ሰማያት ከውርሶ እየ” ዝብል ዓቢይ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ብድኅር’ዚ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ 18 መስከረም ንደቁ ባሪኹን ኣጸናኒዑን ኣብ ኣርማንያ ብሰላም ዓረፈ።

ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም፡ መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ። ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱሉ ዘይጠቕሞም ብልዒ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተ ጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ ብብዙኅ ዝዓይነቱ ብጋሻ ትምህርቲ ኣይትስሓቱ” ዕብ. 13፡7-9 ዝበለና ሎሚ’ውን ንሕና ነቲ በዓል ቅዱስ ኣቦና አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዚኃለፍዎ ገድልን ዚረኸብዎ ክብርን ብምስትውዓል በቲ ካብ ኣቦታትና ዝተመሃርናዮ ጸኒዕና ክንነብር ይግባኣና።

ይትባረክ እግዚአብሔር ኣምላከ አበዊነ!
ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195