banner

ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን

ዝኸበርኩም ሕፃናት “ቤተ ክርስቲያን” ዝብል ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ`ዶ፧ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ከም እትምህረና። “ቤተ ክርስቲያን” ዝብል ቃል ንሠለስተ ነገራት የመልክት፣
1. ቀዳማይ፦ ንሕንፃ ቤተ ክርስቲያን፥
2. ካልኣይ፦ ንብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተኣከቡ ጉባኤ ምእመናን፥
3. እቲ ሣልሳይ፦ ከኣ ንሕና ነፍሲ ወከፍና(ገዛእ ርእስና) ቤተ ክርስቲያን ከም እንበሃል ቤተ ክርስቲያንና አስፊሓ ትምህረና።

ዝኸበርኩም ሕፃናት (ኣንበብቲ)! ሕጂ ኣብ’ዚ ኣርእስትና እንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ምስ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንና ከመይ ኪኽውን ከም ዘለዎ እዩ፣

እግዚአብሔር ኣምላኽ ንነቢያት። ንሓዋርያት። ንጻድቃን። ንሰማዕታት ምሥጢሩ ዚገለጸ፥ ንኣና ድማ ምስትውዓልን ጥበብን የሃበና፥ ምሥጢሩ ድማ ይግለጸልና፣ ቅድሚ ናብ ኣርእስትና ምእታውና ግና ዝተፈቶኹም ሕፃናት ሓንቲ ሕቶ ክንሓተኩም ኢና፣ እዛ ሕቶ እዚኣ ግና ናይ ግድን ኣንቢብኩም ወይ ሓቲትኩም ክትምልስዋ ኣሎኩም፣ ሕራይ`ዶ፧ ንሱ ድማ ከም’ዚ እያ ትብል፥ ኣብ ጥቓ ቤትኩም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኬድኩም`ዶ ትፈልጡ፨ መልስኹም። <እወ> እንተኾይኑ። ቤትኩምን (ማለት ምስ ስድራኹምን ኣኅዋትኩምን እትነብርሉ ቤት) ከምኡ ድማ እታ ኣብ ከባቢኹም ዘላ ቤተ ክርስቲያንን እንታይ ፍልልይ ረኺብኩምለን፨ ከይትርስዕዋ ክትምልስዋ ፈትኑ፣

ናብ ኣርእስትና ክንምለስ፥ ዝኸበርኩም ሕፃናት! ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን ኪበሃል ከሎ ብዙኅ ነገራት እዩ ዘጠቓልል፣ ካብኡ ግና ሓደ ሓደ ነጥብታት ክንርኢ ኢና፣ ንቤተ ክርስቲያን ምፍቃር ማለት ንእግዚአብሔር ምፍቃር ማለት እዩ፥ ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ቤት ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነት፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ፡ ዝለመንዎ ኪህቦም ኪዳን ኣትይሎም እዩ፣ ኪዳን ኣትይሎም ማለት መብጽዓ ኣትይሎም ማለት እዩ፣ ሓደ ካብ’ቲ መብጽዓ ንኣብነት፦ “ሽግር እንተ ረኸበኩም፥ ጥሜት፥ መከራ፥ ጽምኢ፥ ወዘተርፈ እንተወረደኩም። እሞ እንተ ለሚንኩምኒ ኣነ ድማ ክሰምዓኩም እየ” ዝብል ሓደ ካብ’ቲ ብዙኅ እዩ፣ ስለዚ እግዚአብሔር ነቶም ንእኡ እነፍቅሮ ዝለመንናዮ ዘበለ ይህበና እዩ፣ ክንልምኖ(ብጸሎት ክንጽውዖ) ከሎና ኸኣ ዝያዳ ኣብ’ታ ዘለዓለማዊ ኪዳን ዝኣተወላ ቤተ ክርስቲያን መጺእና ክንልምኖ ከም ዝግብኣና ይምህረና እዩ፣ ነዚ ከብርሃልና ነዚ ዝስዕብ ታሪኽ ንርአ።

ሊቀ ነቢያት ሙሴ። መጀመርታ ደብተራ ኦሪት (ናይ ሽዑ ቤተ ክርስቲያን) ኪሠርሕ ከሎ። ከም’ዚ ሎሚ እንርእያ ሕንፃ ኣይነበረትን፥ እንታይ ደአ ብቴንዳ ገይሩ፥ ናብ ዝቐየርዎ ዓዲ ከምእትንቀሳቐስ ገይሩ እዩ ሠሪሕዋ፣ ደኃር ብኸምኡ ንብዙኅ ወለዶታት ድኅሪ ምጽናሕ ኣብ ዘመን መንግሥቲ ዳዊት ምስ በጽሐት። ልቢ ኣምላኽ ዘማራይ ዳዊት ቤቱን ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን ድኅሪ ምውድዳር ከም’ዚ እናበለ ኪሓስብ ጀመረ፥ “እዋእ … ኣነ … ኣብ ጽቡቕ ርሻን እነብር ኣሎኹ፤ ቤት መቕደስ ልዑል ኣምላኽ ግና ኣብ ቴንዳ፤ ታቦት ኣምላኽናስ ኣብ ቴንዳ …. እዝስ ኣይከውንን እዩ” ኢሉ ሓሰበ፣ ብድኅሪኡ እግዚአብሔር ተገለጸሉ፣ ስለምንታይ እግዚአብሔር ንዳዊት ተገሊጽሉ፧ እወ፤ ንቤተ ክርስቲያን ንጉሥ ዳዊት ኣዝዩ የፍቅራ ስለ ዝነበረ እዩ፣ ሽዑ እግዚአብሔር ከም’ዚ በሎ፦ “እዛ ቕድስቲ ቤተይ ክትሓንፃ ምሕሳብካ ጽቡቕ እዩ፥ እንተኾነ ግና ብዙኅ ደም ስለ ዘፍሰስካ። ብወድኻ ሰሎሞን እያ እትሕነፅ” በሎ፣ እዋእ! ሽዑ ዳዊት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ኣዝዩ ኣዝዩ ተሓጐሰ፥ ካብ ሓጐሱ ዝተላዕለ ኸኣ ንእግዚአብሔር ኣመስገኖ፣ ምኽንያቱ እታ ኣዝዩ ዘፍቅራ ቤተ እግዚአብሔር ክትሕነፅ ስለ ዝተፈቐደሉ፣ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ምስ ጐበዘ። ንግሥነት እስራኤል ድማ ምስ ኃዘ፥ ልክዕ ከም ኣቦኡ ዳዊት ንቤተ እግዚአብሔር ኣዝዩ የፍቅራ ስለ ዝነበረ። ኣዝያ ኣዝያ ጽብቕቲ ገይሩ ሓነፃ። ሽዑ እግዚአብሔር ሰሎሞን ጽቡቕ ጌሩ ከም ዝሓነፃ ምስ ረኣየ። ኣዝዩ ተሓጐሰ እሞ። ከም’ዚ ዚስዕብ እናበለ ንዅሎም እስራኤላውያን ተዛረቦም፣ “ንሰማይ ዝናም ከየውርድ እንተዓፀኽዎ፥ ንኣበጣ`ውን ንምድሪ ኪበልዓ እንተ ኣዘዝክዎ፥ ወይ ኣብ መንጎ ሕዝበይ ፌራ እንተ ሰደድኩ፥ እዚ ብስመይ ዚተሰምየ ሕዝቢ ኸአ ትሕት እንተ በለ፥ እንተለመነ ገጸይውን እንተደለየ፥ ካብ ክፉእ መንገዱ ድማ እንተ ተመልሰ። ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዖ እየ … ሕጂ ኸአ ኣብ’ዛ ቦታ እዚኣ ንዚጽለ ጸሎት ኣዕይንተይ ኪኽፈታ፥ ኣእዛነይውን ጽን ኪብላ እየን፥ ሕጂ ድማ ነዛ ቤት እዚኣ ሕዝበይ ንዘለዓለም ኣብኣ ከምልኹኒ . . ኃርየያን ቀዲሰያን ኣሎኹ …” (2ይ ዜና መዋዕል 7፦14-15)

ኢሂ ሕፃናት! ኣዝዩ’ዶ ባህ ክብለካ እዚ ኺዳን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና፡ “ኣብ’ዛ ቦታ እዚኣ ንዚጽለ ጸሎት” እስኪ ነዛ ቓል መመሊስኩም ደጋግምዋ፥ እወ ወትሩ ኣዕይንቲ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብኣ መጺኦም ዚጽልዩ። ዚሰግዱን ዚሳለሙን እየን ዚጥምታ፣ እሞ እስኪ ሕጂ ነዛ እግዚአብሔር ኪዳን ዝኣተወላ ቤት ማዕረ ክንደይ ኢና ነፍቅራ፨

ቤተ ክርስቲያን ብምፍቃርና እንረኽቦም ረብሓታት

1. እግዚአብሔር ዝለመንናዮ ይህበና፤
ምኽንያቱ ንቤተ ክርስቲያን ምፍቃር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልናዮ ኣቐዲምና፨ እወ፤ ንእግዚአብሔር ምፍቃር ማለት ስለ ዝኾነ። ዝለመንናዮን ዝጸለናዮን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይሰምዓና፣

2. መንግሥተ ሰማያት ንወርስ፤
ክገርመኩም ንሕና ዘይነስተውዕሎ ኮይንና እምበር። ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺእና ኣቲና ብፍርሃት ሰጊድና ክንጽሊ ከሎና። መን ይቕበለና እስኪ፡ እግዚአብሔር ምስ ወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣእላፍ መላእኽቱን ቅዱሳኑን ይቕበሉና፣ ብሠናይ ሥነ ምግባር ኣብ ቤቱ ምስ እንነብር፤ ትእዛዛቱ እናሓሎና፤ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን እናተቐበልና ኣብ ቤቱ ምስ እንነብር። እግዚአብሔር ከኣ ንሕና እኳ ክንርእዮ እንተ ዘይከኣልና ጸጋን በረኸትን ይህበና እዩ፣ ብዓቢኡ ኸአ መንግሥተ ሰማያት የውርሰና።

እዚ ክንብል ከሎና ግና እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ጥራይ ዚህብ፥ ካባና ድማ ብዙኅ ነገር ይደሊ እዩ፣ እዞም እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮም ነገራት መጽሓፍ ቅዱስ። <ፍረ መንፈስ ቅዱስ> ኢሉ እዩ ዚጽውዖም፣ መጀመርታ ካባና ዚደልዮ ነገር ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ፣ ዚኸበርኩም ሕፃናት! ንሕና ዅሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ክንፈርህ ትሑታን ክንከውን ይግብኣና፣ ትእዛዛቱ ክንሕሉ፥ ኵሉ ጊዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናመጻእና ከነመስግኖ፥ ኣብ ቤት ትምህርትና ኾነ ኣብ ካልእ ሥነ ሥርዓት ክህልወና፥ ወለድና ኣዚና እነኽብር፥ ዘይንጻረፍ፥ ዘይንበኣስ ክንከውን ይግብኣና፣

ስለዚ ሕፃናት ንቤተ ክርስቲያን ተፍቅርዋ ዲኹም፡ እወ`ዶ ኢልኩም፡ ጽቡቕ፥ እምበኣር ንቤተ ክርስቲያን ተፍቅርዋ እንተ ደኣ ኮይንኩም። ኵሉ ጊዜ ናብኣ እናኸድኩም ክትሳለሙ፥ ክትጽልዩ፥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኬድኩም ክትመሃሩ፥ ብፍላይ ከኣ ብመዓልቲ ሰንበት ክትሳተፉ፥ ንድኻታት ክትኅግዙ ይግባእ፣ እዝን እቲ ኣብ ላዕሊ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ገሊጽናዮ ዘሎና ሥነ ምግባራትን ምስ

እንገብር ኢና ብሓቂ ቤተ ክርስቲያን ኣፍቂርና ዝበሃል እሞ፥ ቤተ ክርስቲያኑ ኣፍቂርና ተኻፈልቲ ጸጋ መንግሥተ ሰማያት ክንከውን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይሓግዘና፣

ስብሐት ለእግዚአብሔር

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195