banner

ሓፈሻዊ ሥርዓተ መደብ ትምህርተ ሰንበት ( 1ይ ክፋል )

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

* መኽፈቲ መንፈሳዊ ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበት፡ በቲ ኣብቲ ጉባኤ ዝለዓለ መዓርግ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ መራሒ እናተመርሐ ኵሉ ደው ኢሉ ብናይ ኃባር ጸሎት ይጅመር። ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዚካየድ ሥሩዕ ይኹን ዘይሥሩዕ መደብ (መርሓ ግብር) ብጸሎት ይኽፈትን ይዕፆን። ምዱብ መርሓ ግብር ኪጅመር ከሎ ብጸሎት ዘወትር ይኽፈት።

እዚ ሥርዓተ ጸሎት እዚ ኸኣ፦

• “አአትብ ገጽየን፡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ”
• ነአኵተከን አቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን
• ጸሎተ ሃይማኖትን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔርን
• ከምኡውን “ሰላም ለኪን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን’ የጠቓልል።
• ኣብ ሰንበት ግና ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም ብምድጋም ይበጽሕ።

* “ነኣምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ” ዝብል ግእዛዊ መዝሙር ብኃባር ይዝመር።

* ኵሉ ደው ኢሉ ኸሎ ናይ ዕለት ወንጌል ብመሠረት ናይ ዕለት ንባብ ግጻዌ በቲ ዝዓበየ በዓል መዓርግ ይንበብ። ንባብ ምስ ተወደአ ድማ ምስቲ ወንጌል ዚኸይድ ናይ ንባብ መዕፀዊ እቲ ኣንባቢ ይብል። (ንኣብነት ዘማቴዎስ፦ ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየስ ኢየኀልፍ፤ . . . )።
* ኵሉ ኮፍ ምስ በለ ኸኣ በቲ መራሒ መርሓ ግብር ነቲ ናይ ዕለት ወንጌል ብዚምልከት ጽማቝ መልእኽትን ትምህርትን ብመሠረት ትርጓሜ ወንጌል ኣብ ውሽጢ 5-10 ደቂቕ መብርሂ ይወሃብ።
* መኽፈቲ መዝሙር ብመራሒ መደብ ተመሪጹ ብኃባር ይዝመር። ከከም እቲ ዘሎ እኹል ጊዜ መደባት ናይቲ ዕለት ናይ ኃባር መዝሙር ኣብ መንጎ መደባት ኪግበር ይከኣል እዩ።
* ናይ ዕለት ትምህርቲ ስብከት በቲ ዝተመደበ መምህር ካብ 35-45 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ዕለት ሥነ ጽሑፍ ወይ’ውን ካልእ ተዛማዲ መደብ (ንኣብነት፡ መንፈሳዊ ተዋሥኦ፡ ሕቶን መልስን ወዘይመስሎ) ካብ 10-30 ደቂቕ ይካየድ። ብፍላይ ንሕቶን መልስን ዚምልከት፡ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ሕቶ፡ ናብ ኃላፊ ትምህርተ ሰንበት ክልል ቤተ ክርስቲያን ብቓል ይኹን ብጽሑፍ ኣቐዲሙ ይወሃብ፤ ንሱ ድማ ኣብቲ ኣብ ወርኂ ሓደ ጊዜ ዚካየድ መደብ ሕቶን መልስን ባዕሉ ይምልሶ።
* ሠለስተ ካብቶም ዝተፈቕዱ ያሬዳዊ መዛሙር ብመዘምራን ይቐርብ።
* ከከም ኣድላይነቱ ምኽሪ ኣበው በቶም ዝተፈቕደሎም ኣገልገልቲ ኣቦታት ጥራይ 5-10 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ማኅበር መልእኽትታትን ሓበሬታን ብመራሒ መደብ ይቐርብ።
* መዕፀዊ መዝሙር ዝኾነ “ጸጋ ነሣእነ ወሕይወተ ረከብነ” ሠለስተ ሳዕ ይዝመር።
* ኵሉ ደው ኢሉ ጸሎተ ምህላ (እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ በእንተ ሚካኤል፡ በእንተ ገብርኤል፡ በእንተ ሩፋኤል፡ በእንተ መላእክት፡ በእንተ ነቢያት ፡ በእንተ ሓዋርያት ፡ በእንተ ሰማዕታት ፡ በእንተ ጻድቃን፡ በእንተ ሰንበት፡ እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ ሰአሊ ለነ ) የብጽሕ። ብተወሳኺውን ብስም ናይቲ ክልል ደብሪ ታቦት ኣብቲ ዚግባእ ተራ ብምእታው ምምህላል ይከኣል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ምህላ ምብዛኅ ምስ መደባት ትምህርቲ ሰንበት ዝሳነ ኣይኮነን።
* መዛዘሚ ጸሎት ብዚግብኦ ዝለዓለ መዓርግ ብዘለዎ ይምራሕ። ምዱብ መርሐ ግብር ኪዛዘም ከሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ(ምፍናው) ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ኸሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ካህን እንተሎ ድማ ሥርየት ይወሃብ።
* መራሒ መደብ እትዉ በሰላም ይብል። ሠርሖተ ሕዝብ (ፈነወ) ይኸውን።
* ከም መጠን ዕብየትን ዓቕምን ትምህርቲ ሰንበት እዘን ተጠቒሰን ዘለዋ መሠረታውያን መርሐ ግብርታት ከም ዘለወን ኮይነን ኣብቲ ሥሩዕ መደብ ምስቲ ዘሎ ጊዜ ካልእ ተወሰኽቲ መደባት (ንኣብነት ከም ትምህርቲ ተሠጥዎ ቅዳሴን ምስባክ ዘሰንበት ወዘበዓላትን ናይ ዕለት መዝሙርን ወዘይመስሎ) ምትእትታው ኣይክልከልን እዩ። እንተ ተኻኢሉስ ኣብ ዓመታዊ ውጥን ትምህርቲ ተመዲቡ ኪካየድ’ውን ይግብኦ እዩ።

* ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣብ ሥርዓተ ጸሎት፦
1. ጸሎት ኪጅመርን ኪውዳእን ከሎ ገጽካ ብስም ሥላሴ ምምዕታብ ይግባእ።
2. ጸሎት ኵሉ ሳዕ ካብቲ ጉባኤ ብዝለዓለ ማዕረግ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኪምራሕ ይግብኦ። ኵሉ ጊዜ ሥልጣን ክህነት ዘለዎም ካህናት እናተረኽቡ ነቲ ጉባኤ ብጸሎት ኪኸፍትዎን ብሥርየት ኪዓፅውዎን ይግባእ።
3. ኣብ መንጎ ጸሎት ማኅበር ውልቃዊ ጸሎት ኣይግባእን። ብኅብረት ናይ ዝግበር ጸሎት ሥርዓትን ኣበሃህላን፡ ተመሃሮ ከጽንዕዎ ይግባእ።
4. ማኅበራዊ ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ፡ ብሓደ ሥሙር ልብን ቃልን ከምኡ’ውን ብተመሳሳሊ ኣካላዊ ኣቃውማን ኮይኑ ብዘይ ታህዋኽን ጫውጫውን ዘይልሙድ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ኪኸውን ይግብኦ።
5. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ እዋን ገጽካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከኣ ናብ ወገን ምሥራቅ ምጥማት ይግባእ።
6. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ በኣንቃዕድዎ ሕሊና ዓይንኻ ቋሕ ኣቢልካ ምጽላይ እምበር ምዕማት ፈጺሙ ክልኩል እዩ።
7. ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ተጐልቢበን ኪጽልያ ይግባእ።
8. ኣብ ጊዜ ጸሎት ይኹን ኣብ ምሉእ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ደቂ ኣንስትዮ ብወገን የማን ደቂ ተባትዮ ኸኣ ብወገን ጸጋም ተፈላልዮም ኪቕመጡ ይግባእ።

* እዚ ድንጋገ እዚ ነቶም ዘይሥሩዕ መርሐ ግብርታት ማለት ከም መደብ ሕፃናት፡ ናይ ሥልጠና መደባት፡ ኣብ ጊዜ ዕረፍትን ሕዝባዊ ይኹን መንፈሳዊ በዓላትን ዚሥርዑ መደባት ፡ ካልኦት ዘይተጠቕሱ ግና ፍቓድ ዚረኽቡ ፍሉያት መደባት ኣይምልከትን እዩ። ብዛዕባ ሥርዓት ቤተ ክርስቲያን ዚምልከት ንዝተደንገገ ግና ወትሩ ኪሥርሓሉ ይግባእ።
* . . .ወዘይመስሎ።
እግዚአብሔር ንኣብያተ ትምህርተ ሰናብትና ብእምነትን ሥነ ምግባርን የጽንዓልና!

ምንጪ፦ መምርሒ ትምህርቲ ሰንበት

              መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195