banner

ኣብ ሸሞንተ ልምዓታዊ ሥራሓት ቤተ ክርስቲያን ዑደት ተኻይዱ!

ኣብ ሸሞንተ ልምዓታዊ ሥራሓት ቤተ ክርስቲያን ዑደት ተኻይዱ!

ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ፣ ዋና ኣመኃዳሪ ቤት ጽሕፈት ምምኅዳር መንበረ ፓትርያርክን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓንሰባን ኣቡነ ባስልዮስ ዝመርሕዎ ኃለፍቲ መንበረ ፓትርያርክ ምስ ዝምልከቶም ተኾናተርትን ክኢላታት ሕንፃን ብምዃን፣ ኣብቶም ኣብ ንጡፍ ሥራሕን ምብግጋስ መደባትን (ፕሮጀክትታትን) ዝርከቡ ዘለዉ ሸሞንተ ልምዓታዊ መደባት ቤተ ክርስቲያን ብዕለት 25 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም. ዑደት ኣካይዶም።

እዚ ዑደት’ዚ በቲ ልዕሊ 95% ሕንፃውን ካልእ ምድላዋቱን ዛዚሙ ንኣገልግሎት ድልዊ ኮይኑ ዘሎ ዘመናዊ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሥነ መለኮት (theology) እዩ ጀሚሩ።

ብምቕጻል ኣብቲ ኣብ መንገዲ ባጽዕ ፎሮብያ ዝርከብ፡ ሊቃውንትን መምህራንን ቤተ ክርስቲያን ዝፈርይሉ መመስከሪ መንፈሳዊ ሞያታት (መንበር) ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን በጺሖም።

በቶም ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ልምዓት መንበረ ፓትርያርክ ዝጥርነፉ ክኢላታት ሕንፃ፡ ነዚ ቤት ትምህርቲ’ዚ ናብ ደረጃ ኮሌጅ ንምዕባይ ዝተነድፉ ሕንፃውን መንፈሳውን መደባት መግለጺ ምስ ተዋህበ፡ ሓሳብን ርእይቶን ቀሪቡ።

ከምኡ’ውን ብዛዕባ’ቲ ጥቓ እዚ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ዝርከብ ክሳዕ ሕጂ ባኺኑ ዝጸንሐ ክፉት ቦታ፡ ከም ጨንፈር ደብረ ደናግል፣ መፍረዪ ንዋያተ ቅዱሳትን መናበዪ እጓለ ማውታን (መእለዪ ዘኽታማት) ንምግባሩ ዝተሓንፀፀ ፕሮጀክት ብዝምልከቶ ኣካል መብርሂ ተዋሂቡ። ንጊዜኡ ድማ ምጽፋፍን ምትዕርራይን መሬት ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩ።

ቀጺሎም እዞም ዑደት ዘካየዱ ኣካላት፡ ኣብቲ ብ ‘ማኅደረ ማርያም’ ዝፍለጥ ገዛውቲ ቤተ ክርስቲያንን መኽዘን ቤት ማኅተም ማኅበረ ሓዋርያትን ምስ በጽሑ፣ ነዚ ሕንፃ ዝምልከት ብዛዕባ ተሓንፂፁ ዘሎ ፕሮጀክት መግለጺ ተዋሂብዎም። ንሳቶም ድማ እቲ ሕንፃ ኣብ ሕማቕ ኵነታት ስለዘሎ፡ እቲ ፕሮጀክት ተጻፊፉ ንዝምልከቶ ኣካል ቀልጢፉ ክቐርብ ተላብዮም።

ድኅር’ዚ ኣብ ቀጽሪ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ናብ እትርከብ፡ ካብ መዋዕለ ሕፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣስታት 3000 ሽሕ ተማሃሮ እተምህር ኣካዳምያዊት ቤት ትምህርቲ ብምብጻሕ፣ ንዝረአ ጽበት ክፍልታት ንምፍታሕ ዝሕነፅ ዘሎ ተጋጣጣሚ ሕንፃታት ዘይሮም ተዓዚቦም።

ዑደቶም ብምቕጻል፡ ኣብቲ ብውሽጣዊ ዓቕምን ክኢላታትን ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተሓዲሱን ተሓኒፁን ኣብ ኣፈፌት ምዝዛም በጺሑ ዘሎ ሕንፃ ደብረ ቤቴል (ደብረ ደናግል) እናተዘዋወሩ፡ ንክፍልታት መንበሪ መነኮሳይያትን ቤት ጽሕፈታትን መሣርሒ ክፍልታትን ተመልኪቶም።

እዚ ደብረ ደናግል’ዚ በተን ቤተ ክርስቲያንና ምስ ግብጻዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዋ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ንኣስታት 11 ዓመታት ኣብ ግብጺ ሠልጢነን ዝተመልሳ መነኮሳይያት ድሮ ኣብ ምጅማር ከምዘሎ፡ መርኣያ ናይዚ ድማ እዘን መነኮሳይያት መሣርሒታት ንዋያተ ቅዱሳት ብምግጣም ዘፍርይኦ ዘለዋ ንዋያተ ቅዱሳት ኣርእየን። ብፁዓን ኣቦታት ከኣ እዚ ዕዮ’ዚ ዘተባብዕን ትስፉውን ምዃኑ ብምግላጽ ቡራኬን ቃለ ተስፋን ኣስሚዖም።

ድኅሪ ደብረ ቤቴል ዝተበጽሐ ቤት ትምህርቲ ቀራንዮ እዩ። ነዚ ቤት ትምህርቲ’ዚ ዳግማይ ንምብርባሩን ከም ብሓድሽ ብዘመናዊ ኣገባብ ንምሕናፁን ዝተዳለወ በዓል ክልተ ደርቢ ሓድሽ ንድፊ ተመልኪቶም። መሥርሕ ፍቓድ ንዝምልከት ድማ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክቐርብ ምዃኑ ብኽኢላታት ሕንፃ መብርሂ ተዋሂቡ። ከምዝፍለጥ፡ እዚ ቤት ትምህርቲ’ዚ ኃሙሽተ ክፍልታት ትምህርትን ክልተ ቤት ጽሕፈትን ጥራይ ዝነበሮ ክሳብ ሣልሳይ ክፍሊ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ዘምህር ዝነበረ ኮይኑ ንነዊኅ ዓመታት ሕንፃዊ ኵነታቱ ተበላሽዩ ኣገልግሎት ኣቋሪጹ እኳ እንተጸንሐ፡ በዚ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ንድፊ ሕንፃ ግና ብዘይካ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት፡ 17 ክፍልታት ትምህርቲ ዘለዎን ብክልተ እብረ ዝመሃሩ ክሳብ 1700 ተማሃሮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ከዐንግድ ትጽቢት ዝግበረሉን እዩ።

ኣብ መወዳእታ ዝተበጽሐ ድማ ብደብረ ዳሞ ዝፍለጥ 85% ሕንፃዊ ሥርሓቱ ተዛዚሙ ዘሎ ሕንፃ እዩ። እዚ ሕንፃ’ዚ ኣቐዲሙ ንመዕረፊ ኣቦታት ተባሂሉ እኳ ሕንፃዊ ሥርሓቱ ጀሚሩ እንተነበረ፣ ዳኅራይ ብዝተገብረ ገምጋማ ግና ንዘለዎ ጽበትን ዝተደኰነሉ ከባብን ኣብ ግምት ብምእታው፣ ዳግማይ ምትዕርራይ ብምግባር ምስ ተዛዘመ ንኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ቤተ ክርስቲያን ክውዕል እዩ።

ብሓፈሻ እዚ ዑደት’ዚ ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኂዛቶ ዘላ ዳግመ ሥርርዕ ኣብ መንፈሳውን ልምዓታውን መደባት ትስፉው ሃዋሁ ከምዘሎ ዘመላኸተን ትንሣኤኣ ዘአንፈተን ዕዉት ዑደት እዩ ነይሩ። እዞም ኣብ ከተማ ኣሥመራ ዝትግበሩ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ኣካል ናይቲ ኣብ ኵለን ሃገረ ስብከታት ብደረጃ ሃገር ክብገሱ ናይ ዝውጠኑ መንፈሳውን ልምዓታውን መደባት ብምዃኖም፡ መንጠሪ ባይታ ናይቲ ኣብ ኵሉ መንፈሳዊ፣ ምምኅዳራዊ፣ ልምዓታዊ . . . ትንሣኤን ዕብየትን ቤተ ክርስቲያን ንምምርግጋጽ ዝዕየዩ ዘለዉ ሥርሓት እዮም።

ከምዝፍለጥ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ብሕዝብን ንሕዝብን ብምዃኑ ብምትሕብባርን ተሳትፎን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ሕዝበ ክርስቲያን እዞም ኵሎም ፕሮጀክትታት ብኃይሊ እግዚኣብሔር ክትግበሩ ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን።

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195