banner

ትንሣኤ ክርስቶስ - ትንሣኤና - ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን!

ትንሣኤ ክርስቶስ - ትንሣኤና - ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን!

“ኣምላኽ ሰማይ ኬቕንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሢእና ክንዓዪ ኢና” ነህ. 2:20

ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ድኅሪ በዓለ ትንሣኤ ዘለዉ 50 መዓልታት ንትንሣኤ ክርስቶስ ነብዕለሉ “ወርኀ ትንሣኤ” እናተባህለ ይጽዋዕ እዩ። ምኽንያቱ ትንሣኤ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ካብ ሞት ናብ ሕይወት፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ናብ ናፅነት፣ ካብ ድኻም ናብ ኃይሊ፣ ካብ ጽልኢ ናብ ፍቕሪ፣ ካብ ምፍልላይ ናብ ሓድነት፣ ካብ መርገም ናብ በረከት ዝተሰጋገርናሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትንሣኤኡ ንናትና ትንሣኤ ልቦናን ትንሣኤ ዘጉባኤን ንዝክረሉ ስለዝኾነ እዩ። ኣብቲ ትንሣኤ ክርስቶስ ዝሃበና ትንሣኤ ሕይወት ክንሳተፍ እንተዄይና ኣቐዲምና ትንሣኤ ልቦና ክንትንሥእ ኣሎና።


ትንሣኤ ልቦና ንነፍስ ወከፍ ምእመንን ምእመንትን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓባር ንኵልና ሕዝበ ክርስቲያንን ኣገልገልትን እምብዛ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ልቦና’ዚ ንዝበለጸ ዕዮን ፍረ መንፈስን ዘነቃቕሕ፣ ንመንፈሳዊ ተጋድሎ ዘብቅዕ፣ ብፍቕሪ ብተስፋ ብእምነት ንምንባር ዘኽእል፣ ሓዋርያዊ ተልእኾናን ጕስነትናን ብዝግባእ ንምፍጻም ዘነቃቕሕ፣ ንዝደኸመ ዘኀይል፣ ንዝሰነፈ ዘበርትዕ እዩ።

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዋላ እኳ ጥንታዊትን ሓዋርያዊትን እንተኾነት፡ ግናኸ ዘይትበሊ ሓዳስ’ውን እያ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ሓዋርያዊ ሰንሰለት ዝዓቀበ መንበራ ክተክልን ናፃን ልኡላዊትን ቤተ ክርስቲያን ንምዃን እኳ እንተ በቕዐት፣ ከም እግሪ ተኽሊ መጠን ባዕላዊ ምምኅዳራዊ ድኻም ክጸንሓን ክህልዋን ንቡር እዩ። ብድኻም ስለዘይንበር ግና ስለ ዕብየታን ትንሣኤን ምሕሳብ ግቡእ ስለዝኾነ፣ ንዝነበረ ጽቡቕ ጐድኒ ዘኀይልን ንድኹም ጐድኒ ዘበርትዕን ኣገባብ ምትእትታው ግድነት ነበረ። በዚ መሠረት ቅድሚ ሠለስተ ዓመት ኣቢሉ ድማ ጕዕዞ ዕስራ ዓመት ዝግምግም ኣገዳሲ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ጉባኤ መንበረ ፓትርያርክ ድኅሪ ምቅናዓ፣ ንዝነበረ ድኻም ዘወግድን ቤተ ክርስቲያንና ሓዋርያዊ ተልእኾኣን ጕስነታን ብዝግባእ ክትፍጽም ዘኽእላን ሓድሽ እማመ ምጽዳቓ ይዝከር።

ብመሠረት እዚ እማመ’ዚ፣ ናብቲ ዓበይቲ መደባት ንምብጻሕ ዘኽእል መንገድታት ምጽራግ ቅድሚ ኵሉ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስ ገጻት ብገጻት ዝተኸፋፈለ ኣብ ዓቕሚ ሰብን ኣሠራርሓን ዘተኰረ ዳግመ ሥርርዕ ከተካይድን፣ ዝጸንሑ ሃጓፋት ኣብ ምምላእን ምድልዳልን ክትዓዪይ ጸኒሓ እያ፣ ትቕጽሎ ድማ ኣላ።

ጐኒ ጐኒ’ዚ ድማ ቀጻሊ ዕብየትን ትንሣኤን ቤተ ክርስቲያን ዘውሕሱ ዝተፈላለየ ዓበይትን ንኡሳንን መንፈሳዊ፣ ምምኅዳራውን ልምዓታውን መርሓ ግብርታት (ፕሮጀክትታት) ኣብ ምትላምን ምውጣንን፣ ንገሊኡ ኣብ ፍረ ዝበጽሐ ድማ ኣብ ምትግባር ትርከብ ኣላ። ካብቶም መደባት ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ምድላው ዝተፈላለየ መምርሒታትን መመኃደሪ ሕግታትን ኣብያተ ጽሕፈትን ክፍልታትን መንበረ ፓትርያርክ፣ ምምሕያሽን ምኅያልን ዓቕምን መሣለጥያን ኣብያተ ጽሕፈት፣ ምምሥራት መንፈሳዊ ኮሌጅን ምኅያል መንፈሳዊ ቤት ትምህርትን (መንበር/ጉባኤ)፣ ምምሥራት ደብረ ደናግል፣ ቀጻሊ ሥልጠና ሰባኽያንን ምስፋሕ ስብከተ ወንጌልን፣ ምኅያል ተሳትፎን ኣበርክቶን ገዳማትን ሊቃውንትን፣ ምንዳፍ ሓበራዊ ፕሮጀክትታት ገዳማት፣ ምምእካል ንዋያተ ቅዱሳት፣ ምምሥራት መሠልጠኒ ካህናት፣ ምምእካል ሥርዓተ ኖሎት (ጕስነት) ቤተ ክርስቲያን፣ ትግባረ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ምድላው ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ዳግመ ሥርርዕ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታትን፣ ምጥርናፍን ምኅያልን ሃገረ ስብከታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ውሥጥን ወፃእን፣ ምኅያል ዝምድናታት ወፃእን ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያንን፣ ምድንፋዕ ማእከልነት፣ ምድንፋዕ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፣ ምኅያል ሞያዊ ቍጽጽር ሃብትን ገንዘብን ቤተ ክርስቲያን፣ ምድላው ዳታ ቤዝ ቤተ ክርስቲያን፣ ምኅያል ሱታፌ ሰብ ሞያ ኣብ መደባት ቤተ ክርስቲያን፣ ምዕቃብን ምስናድን ታሪኽን ቅርስን ቤተ ክርስቲያን፣ ምትእትታውን ምኅያልን ምኅደራ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት፣ ምንዳፍ ሓባራዊ ፕሮጀክትታት . . . ካብቲ ብዙኅ ብውኁዱ እዩ።

እምበኣር ድምር ዕላማ እዞም ኵሎም መርሐ ግብርታት፣ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኅሉፍ እኳ እንተ ዛሕተለት፣ ካብ መጻኢ ግና ብምቕዳም፣ ጽፉፍ ምኅደራ ብምትእትታው፣ ኣገልገልታን ምእመናናን ምእመናታን ብምውሓድ ርትዕት ወልድ ዋሕድ ሃይማኖት ኣብዚ ወለዶን ዝመጽእን ዝጸንዓሉ፣ ስብከተ ወንጌልን ጕስነት ምእመናንን እተስፍሓሉ፣ ኣገልግሎታ ኣብ ኵሉ ኵርንዓት ዝያዳ እተማልኣሉ ብሓፈሻ ሰማያዊ ተልእኾኣ ብዝግባእ እትፍጽመሉ መድረኽ ምብጻሕ እዩ።

ኵሉ ሠናይ ክግበር ዝከኣል ብፍቓድ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ፣ ኣብ መሪሕ ኃይለ ቃል ሣልሳይ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ንዝተጠቕሰ “ኣምላኽ ሰማይ ኬቕንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሢእና ክንዓዪ ኢና” ዝብል ቃለ እግዚኣብሔር መሠረት ብምግባር፣ ኣብ ውሥጥን ወፃእን ዘሎኹም ሥዩማን ኣገልገልትን፣ ሕዝበ ክርስቲያንን ከም ቀደምኩም ሓድነትኩምን ዓቂብኩም፣ ኣብ ርቱዕ ሃይማኖት ኣቦታትና ጸኒዕኩም፣ ንዝተወሃበኩምን ንዝተነብረልኩምን ሕድሪ ብእምነትን ትግሃትን ክትዓዩ ይግባእ። እዚ ምስ ዝፍጸም ድማ “ሑሩ ወመሃሩ ውስተ ኵሉ ዓለም” ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ ብግቡእ ስለዝፍጸም፣ ትንሣኤ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ርሑቕ ኣይኸውንን እዩ። ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶ ሥራሕ ድማ ነዚ ዝምስክር እዩ። በዚ ኸኣ ሃይማኖትና ኣጽኒዕና ብእምነትን ብፍቕርን ኵልና ብሓባርን ብሓድነትን እንተሠሪሕና ብርግጽ ትንሣኤ ክርስቶስ - ትንሣኤና እዩ። ትንሣኤና ድማ ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን እዩ።

ወስብሐት እግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195