banner

እንሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዚኸውን ዓቢይ ሓጐስ አበሥረኩም ኣሎኹ እሞ ኣይትፍርሁ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

እንሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዚኸውን ዓቢይ ሓጐስ አበሥረኩም ኣሎኹ እሞ ኣይትፍርሁ!

ጊዜኡ ምስ በጽሐ መፍቀሬ ሰብ ጐይታ፡ ንደቂ ሰባት ሰላምን ሓጐስን ንኽህብ ኣብ ቤተ ልሔም ተወልደ። “ኪወርድ እዩ ኪውለድ እዩ ኬድኅነና እዩ” እናተባህለ ዝንገር ዝነበረ ትንቢተ ነቢያት ተፈጸመ። ኣብ ምድሪ ሰላም ተኣወጀ። ግብርናተ ዲያብሎስ ተደምሰሰ፣ ዘመነ ኵነኔ ዓመተ ፍዳ ኣብቂዑ ዓመተ ምሕረት ተኣወጀ። መርገመ ሥጋን መርገመ ነፍስን ዜጥፍእ፡ በረኸት ሥጋን ነፍስን ዝዕድል ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ፡ ብቅዱሳን መላእኽት ንደቂ ሰብ ብሥራት ሰላም ተነግረ።ብመጀመርታ ነቲ ብሥራት ክሰምዑ ዝበቕዑ’ውን ጓሶት ነበሩ። እቲ ዓቢይ ብሥራት ከኣ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ብኸምዚ ተገሊጹ ንረኽቦ፥ “ኣብቲ ሃገር እቲ ብለይቲ ማሎም ኪሕልዉ ኣብ መሮር ዝኃደሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ተራእዮም። ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ። ኣዝዮም ከኣ ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ ‘እንሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዚኸውን ዓቢይ ሓጐስ አበሥረኩም ኣሎኹ’ሞ ኣይትፍርሁ። ምኽንያቱ ሎሚ መድኃኒ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። . . . ’ በሎም።

ተውሳክ፡ . . .እንሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዚኸውን ዓቢይ ሓጐስ አበሥረኩም ኣሎኹ እሞ ኣይትፍርሁ!

ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ጉዳይ መጻሕፍቲ’ከ?

ኣባ ሲላስ፦ ብተመሳሳሊ’ው ምስቲ ሥርዓተ ትምህርቲ ዝኸዱ መጻሕፍቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምእካብ መደባትን ብቍዕ መወከሲ ዘለዎ ቤተ መጻሕፍቲ ናይ ምቋም መደብን ክስርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ጐኒ ጐኒ ከኣ ኤሌክትሮኒካዊ ወይውን ዲጂታል ቤተ መጻሕፍት’ውን ንምምስራት ጻዕሪ ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ሃገረ ስብከታት ሕቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ከምኡ’ውን ኤውሮጳ ነዚ ዕዮ ዘሳልጥ ኮሚቴ ብምቋም ክሰርሓ ጸኒሐን እተን ኮሚቴታት ከኣ ምስ ካልኦት ሊቃውንት ናይዚ ዓውዲ ዝኾኑ ኣኃት ኦርየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ብምርካብን ብምልዛብን ኣገደስቲ መጻሕፍቲ ብምልላይን ክልእኻ ጸኒሐን እየን።

ተውሳክ፡ . . .ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ልሳን ተዋሕዶ፦ ሥርዓተ ትምህርቲ እዚ ኮሌጅ ከመይ ይመስል?

ኣባ ሲላስ፦ ሥርዓተ ትምህርቲ እዚ ኮሌጅ ምስ ዕላማን ራእይን ቤተ ክርስቲያን ተሳንዩ ዝኸይድ እዩ። እዚ ኮሌጅ’ዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ፣ ንተሞክሮ ኣብዚ ዓውዲ’ዚ ብዙኅ ንዝሰጐሙ ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ግምት ዘእተወ ይኹን እምበር ምስ ውሽጣዊ ዓቕሙን ቤተ ክርስቲያናዊ መንነቱን፣ ንዕላማን መደባትን ቤተ ክርስቲያን መሠረት ብምግባር እዩ ተሃንጺጹ። ኣብቲ ዕላምኡ፣ ተልእኾኡ፣ ራእዩ፣ ኣተኵሮታቱን ሸቶታቱን ኣቐምጢዎም ንዘሎም መደባት ንምዕዋት ናቱ ዝኾነ ሥርዓተ ትምህርቲ እዩ ኣዳልዩ። ብሓፈሻ ናይ ቀረባን ነዊን መደባቱ ገጻት ብገጻት ኣብ ዝተኸፋፈለ ስልታዊ ውጥን (strategic plan) ዝቕየድ ኮይኑ ኣብዚ ቀዳማይ ገጹ 4ተ መርሓ ግብርታቱ ኣተኣታትዩ ክሰርሓሉ እዩ። ኣብዚ ቀዳማይ ዓመት ብዲግሪን (ሓሙሽተ ዓመት) ዲፕሎማን (ሠለስተ ዓመት) መርሓ ግብርታት መደባቱ እኳ እንተፈለመ፣ ካብ ዝመጽእ ዓመት ድማ ናይ ሰርተፊኬትን (ሓደ ዓመት) ሓጸርቲ ሥልጠና ካህናትን (3 ወርሒ) ክጅምር እዩ። ነፍስ ወከፍ መርሓ ግብር ነናቱ ረብሓን ሸቶን ኣለዎ።

ተውሳክ፡ . . .ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዚ ዲን ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ኣባ ሲላስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።

ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዚ ዲን ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ኣባ ሲላስ (ቀዳማይ ክፋል)

ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝምስክርዎ መንፈሳዊን ሥጋዊን ዕብየት ኣብ ትምህርቲ ዝምርኮስ እዩ። ኣገዳስነቱ ርዱእ ብምዃኑ ከኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንዕብየታን ሓዋርያዊ ተልእኾኣ ንምፍጻምን መሠረት ንዝኾና ትምህርትን ሥልጠናን ቀዳምነት ብምሃብ ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ።
ስልታዊ ውጥናታ ንምትግባር ካብ ዘኽእላ ሓደ ንዝኾነ ዘመናዊ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሃኒጻ፣ ንኵሉ ንኮሌጅ ዘድልዮ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያታትን ከምኡ’ውን ንምምሃር ምስትምሃር ንዝሕግዙ መሠረታዊያን ነገራት ኣማሊኣ መደባት ትምህርቲ ብወግዒ ከምዝጀመረት ኣብ ዝሓለፈ ዜና መርበብ ሓበሬታና ተገሊጹ ኣሎ።

ተውሳክ፡ . . .ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዚ ዲን ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ኣባ ሲላስ

‘ተሓድሶ’ ጉልባብ መናፍቕነት!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

‘ተሓድሶ’ ጉልባብ መናፍቕነት!'

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ኣካል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምዃና ቅዱሳት መጻሕፍት ኣምሊኦምን ኣስፊሖምን ይገልጹ። ኣብ 325 ዓ.ም. ኣብ ኒቅያ ተጋቢኦም ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ዝኾኑ ርቱዓነ ሃይማኖት 318 ሊቃውንት (ሠለስቱ ምእት) ኣብ ጉባኤኦም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ፣ ሓዋርያዊት፣ ቅድስት፣ ዓለም ለኻዊት ምዃና ኣረጋጊጾም። ‘ርትዕት ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ’ ኢሎም ቅዱሳን ከምዝገለጽዋ፡ ሓቀኛ መገዲ ሕይወትን ኣፍ ደገ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን እያ። (ይሁ 1፡3፣ ውዳሴ ማርያም)

እግዚአብሔር ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ‘ቤተይ’ ኢሉ ይጽውዓን የፍቅራን። ካብ ሰማየ ሰማያት፡ ካብ ልዑል መንበሩ ፍቕሪ ሰብ ስሒብዎ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ተበጂዋ እዩ። እዛ ብኃላፊ ወርቅን ጠፋኢ ብሩርን ዘይኮነስ ብኽቡር ደሙ ዘጥረያ ቤት’ዚኣ ጕዕዞኣ ፍኖተ ቀራንዮ፣ ጕዕዞ መስቀል እዩ።

ተውሳክ፡ . . .‘ተሓድሶ’ ጉልባብ መናፍቕነት!

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም


ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም

ኣብ 2010 ዓ.ም.ግእዝ (2018 ዓ.ም.ፈ) በዓለ ፋሲካ ናብ ኢየሩሳሌም ክትነግዱ ትደልዩ ምእመናንን ምእመናትን ካብ ዕለት 22 ክሳዕ ዕለት 29 ኅዳር 2017 ዓ.ም.ፈረንጂ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ብኣካል ፓስፖርትኩም ኂዝኩም ብምቕራብ ክትምዝገቡን ዘድሊ ቅጥዒ ክትመልኡን ከምእትኽእሉ ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ይሕብር። ዝኾነ ብቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘይተማእከለ ዝግበር ጉዕዞ ዘሕትት ምዃኑ ብተወሳኺ ይሕብር።
ቦታ ምዝገባ፥-

ተውሳክ፡ . . .ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195