banner

"ወኩን መሃይምነ እስከ ለሞት/ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን" (ራእ. ፪፥፲/ 2፥10)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

እቲ ቐዳማይን ዳኅራይን ሞይቱ ዝነበረ እሞ ሕያው ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወወልደ ማርያም ሥግው ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኃይለ ቃል’ዩ። እዚ ቃል’ዚ ኣቡቀለምሲስ ዮሓንስ፥ ንሄሬኔዎስ (ኢያሳ) መራሒ ሓንቲ ካብ ኣብ ንእሽቶ እስያ ዝነበራ ሾብዓተ ኣብያተ ክርስቲያን ዝኾነት ሴመርኔስ ዝጸሓፈሉ እዩ።
“እሙን ኩን” ማለት ኣብ ጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን፣ ቦታን ኵነታትን ከይወሰነካ ክሳዕ ሞት ኣብ ሃይማኖትካ ጽኑዕ ኩን እዩ።
እምነት፡ ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ከም እንረኽቦ ዜረጋግጽ፡ ነቲ ዘይረአ ከምዘሎ ዘረድእ እዩ። (ዕብ. ፲፩፥፩/ 11፥1) “ክሳዕ ሞት እሙን ኩን” ማለት ብህልውና፡ ረድኤትን መጋብነትን ዘለዓለማዊ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኣሚንካ፡ ንእኡ እናኣሥመርካን ብትእዛዛቱ እናተመላለስካን በቲ ዝህበካ ዓስቢ ብተስፋ ጸኒዕካ ምንባር እዩ።


ብኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ሠለስተ ባህርያተ ነፍስን ዝቘመ ሰብ፦ ኣብተን ከም ትኽስታ ሓፀርቲ፡ ቀልጢፈን ዚኃልፋን ነፊረን ዚኸዳን መዋዕል ዕድኡ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ሠናይ ግብሪ ፈጺሙ ኣኽሊል ሕይወት ደፊኡ ዘይትኃልፍ መንግሥቲ ኣምላኽ ንኺወርስ እዩ ተጸዊዑ። ግና ሰብ ዕላማ ተፈጥሮኡ፡ ተልእኾ ጻውዒቱ ፈጺሙ ክሳዕ ሞት ንኸይእመን ካብ ዲያብሎስ፣ ዓለምን ሥጋን ብዙኅ ይፍተን’ዩ። ወርቂ እምነት ብሓዊ ፈተና ስለዝዅላዕ ድማ ጒዕዞ ክርስትና ናብ ሕይወት ዚወስድ መንገዲ ብምዃኑ ጐደናኡ ሰጣሕ ጐልጐል ዘይኮነስ ተሪር ዓቐብ፣ መንገዱ ገፊሕ ዘይኮነስ ጸቢብ፣ ኣፍ ደገኡ ውን ርሒብ ዘይኮነስ ቀጢን እዩ። (ማቴ. ፯፥፲፫-፲፬/7:13-14) ቅዱሳን ሓዋርያት ውን “እስመ በብዙኅ ሕማም ሀለወነ ንባኣ ለመንግሥተ እግዚአብሔር / ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ኪንኣትዋ ዝግብኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ” (ግብ. ፲፬፥፳፪/ 14፥22) ከም ዝበሉ፣ “ብክርስቶስ ክርስቲያን’የ፡ ኣማኒ’የ” ምባል ጥራሕ ኣኽሊል ሕይወት ዘውህብ ኣይኮነን። ንሃይማኖትካ ከም ብሌን ዓይንኻ ብሠናይ ተግባር እናተኸናኸንካ ክሳዕ ሞት ጻዕሪ፡ ጽንዓትን ገድልን ዝሓትት’ዩ። ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሠናይ እናገበሩ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ኣማኅፂኖም (1ይጴጥ. ፬፥፲፱/4:19) ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ንኣኽሊል ሕይወት፡ መንግሥተ ኣምላኽ ብቑዓት ኮይኖም ተረኺቦም እዮም።
 ኣቦ እምነት ኣቦና ኣብርሃም፦ “ካብ ዓድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ፡ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ኸኣ ኺድ” (ዘፍ. ፲፪፥፩/12፥1) ተባሂሉ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ናበይ ከም ዚኸይድ ከይፈለጠ ወፅአ፣(ዕብ. ፲፩፥፰/11:8) ዓቢይ ሕዝቢ ከምዝኸውንን ወዱ ከምዝትንሥእን ኣሚኑ ክሳዕ ወዱ ንምሥዋዕ ተኣመነ። “ንሱ ኣብ ቅድሜኻ እሙን ኮይኑ ስለዝረኸብካዮ ምስኡ(ምስ ኣብርሃም) ኪዳን ኣቶኻ” (ነህ. ፱፥፰/9:8) ዝብል ውን ክጽሓፈሉ ከኣለ። ካብ ኃጢኣት ብንስሓ ውፅኡ፣ ካብ ዓለምን ፍትወታን ናብ ቤተ ክርስቲያን ተጸግዑ ዝበሃለና፡ ደቂ ኣብርሃምን ብክርስቶስ እሙናትን ንኽንስመ እዩ።
 እቲ እግዚአብሔር “እሙን” ኢሉ ዝምስክረሉ ሰብ፡ ክንደይ ዝተዓደለ’ዩ! ነቢይ ሙሴ ኣብ ኵሉ ሕዝበ እስራኤል እሙን መራሒ፣ ኣብ ኵሉ ቤተ እግዚአብሔር’ውን እሙን ስለዝነበረ፣ ነቲ ዘይርአ ብእምነት ርእዩ ጸንዐ፣ ንደቂ እስራኤል ባሕሪ ኤርትራ ብንቑጽ ምድሪ ኣሳጊሩ ምድረ ርስቲ ኣእተዎም።(ዘኍ. ፲፪፥፯/12:7, ዕብ. ፫፥፭/3፥5, ፲፩፥፳፫-፳፱/11፥23-29)።
ካብታ ብግብጺ ዝተመሰለት ኃጢኣት፡ ዓለም፡ ሲኦል፣ ንዅሎም ኣብ ጒዕዞ ዘጋጥሙ ባሕሪ ፈተናታት ኣሳጊሩ ናብታ ብምድረ ርስቲ እትምሰል ጽድቂ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ገነት ዘእቱ እምነት እዩ።
“ክሳዕ ሞት” ድማ ኣብ ግብጺ ዓለም፡ ኣብ መንገዲ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ ምድረ ርስቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኵሉ እሙን ምዃን ይግባእ። ምኽንያቱ ነዚ ፈተና’ዚ ሰጊርና ካብ እግዚአብሔር እንቕበሎ ክብሪ ምስ ሕዝበ እስራኤል ዝረኸብዎ ክብሪ ዘይመዓራረ፡ መወዳድርቲ ዘይብሉ ስለዝኾነ። “ስቓይ እዚ ዘመን’ዚ ነቲ ኣባና ኪግለጽ ዚመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይመዓራረዮ እኣምን’የ” ከምዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ (ሮሜ ፰፥፲፰/ 8፥18)።
 ንባዕሉ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየኒ መን’ዩ፧ እናበለ ስለ’ታ እምነቱ ሠናይ ገድሊ ተጋዲሉ’ዩ፦“ነታ እምነት ውን ሓልየያ’የ፣ ደጊም እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጐይታ በታ መዓልቲ’ቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ” በለ። (2ይ ጢሞ. ፬፥፯/4 ፥7) “እምነት … ሞተይ... ኣኽሊል ጽድቂ” ዝብሉ ቃላት ጠቒሱ’ሎ።
 እዞም ኵሎም ቅዱሳን ኣብ እምነት ጸኒዖም ሞቱ፣ ነቲ እግዚአብሔር ዘተስፈዎም ድማ ኣብ ጊዜኡ ረኸቡ፣ እግዚአንሔር ብእኦም ስለዝተሓጐሰ ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ኪስመ ፍቓዱ ኾነ። (ዕብ. ፲፩፥፲፫/11፥13)።
ስለዚ ንሕና ክንመስሎ ዚግብኣና፡ ክንዝክሮ ዘድልየና፡ ክንስዕቦ ውን ዘሎና፡ ኣሰር እምነት ናይ’ዞም ቅዱሳን እዩ። ነዚ እዩ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም። ከመይ ኢሎም ከምዚነበሩን ከምዚሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” ዝብለና። (ዕብ. ፲፫፥፯/13፥7) ኣብዚ ወለዶ’ዚ ግና ከም ኣቦታትና ሰይፊ፡ ስደት፡ ማእሠርቲ . . . እንፍተኖ ዳርጋ የልቦን። ኣብ ልብና ኑፋቄ ዘኅድሩ፣ ኣብ ምሕረትን ፍቕርን እግዚአብሔር ክንጠራጠር ዝገብሩ ግና ኣለዉ።
 ዘይከውን ኪኸውን’ዩ፡ ዘይመጽእ ኪመጽእ’ዩ፡ ዘይተባህለ ተባሂሉ ወይ ውን ንዝተባህለ ኣጋኒንካ ብምውራይ ዘጨንቑን ተስፋ ዘቝርጹን ክፉኣት ወረታት ኣለዉ። ክፉእ ወረ እምነትካ ኣጒዲሉ ዘጠራጥር’ዩ። ሕዝበ እስራኤል ወረ ዓሠርተ ሰለይቲ ሰሚዖም በቲ ዝሓለዎም፡ ዝመርሖም፡ ዝመገቦምን ዝተዋጋኣሎምን እግዚአብሔር ተጠራጢሮም ተስፋ ኣብ ምቝራጽ በጺሖም ነይሮም’ዮም። (ዘኍ. ፲፫፥፲፬/ 13:14) ሎሚ ውን ከምዞም ዓሠርተ ሰለይቲ፡ ሓቂ ምስ ሓሶት ሓዋዊሶም፡ ኣሕሊሙኒ፡ ኣርእዩኒ. . . እናበሉ ልቢ ምእመናን ዘምልቑ በዚኆም ኣለዉ። እንተኾነ ክርስቲያን ክፉእ ወረ እንተሰምዐ፡ ብተስፋ ዚትርጒምን ንጊዜ ኣምላኽ ዚጽበን፡ ይትረፍ ነቲ ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ዘጠራጥር ዘረባስ፡ ነቲ ኪፍጸም እዩ ዝተባህለ ሓቂ ውን ንምውራይ ዘይህወኽ ንምዝራብ ከኣ ደንጓዪ ኪኸውን ኣለዎ። (ያዕ. ፩፥፳/ 1፥20) ሕፃን ሳሙኤል ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝሰምዖ እኳ ንካህን ኤሊ ተሃዊኹ ኣይነገሮን። (1ይ ሳሙ. 3፥15) ነዚ እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን “እቲ እናሓመየ ዜውሪ፡ ዘይእሙን ሰብ ምሥጢር ይቐልዕ፡ እቲ እሙን ሰብ ግና ንነገር ይሥውሮ።” ዝበለ። (ምሳ. 11፥13)።
 ዓለማዊ ፈተና፡ ምድራዊ ጸበባ፡ ሥጋዊ ኃዘንን መከራን ንጊዜኡ ዚኃልፍ ስለዘይመስል ንእምነት ይፈታተን’ዩ። ሽግርን መከራን መምዘኒን መፈተኒን እምነት ደኣ እምበር ንእምነት ዘዳኽምን ዘጕድልን ኪኸውን ኣይግባእን። ብዙኃን ሰባት ሓደ ሓደ ሽግራት ሕማም ድዩ ኃደጋ፡ ወይ ኃዘን ምስ ዘጋጥሞም ፡“እግዚአብሔር ኣይሰምዓናን፡ እግዚአብሔር ምሳና እንተኣሊኻ፡ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ በጽሓናን፧” ኢሎም ይጠራጠሩ።(መሳ. ፮፥፲፫/6፥13)።
ክርስቲያን ግና እግዚአብሔር ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚኡን ድኅሪኡን ምዃኑ እንተኣሚኑ ብሥጋዊ መከራ ኣይናወጽን፣ ዓለምን ፍትወታን ንእምነቱ ኣይሓልኮን እዩ። “ጸላእተይ ኪቃወሙኒ ኢሎም እንተዚለዓሉ ውን ኣብ ኣምላኸይ እምነት ኣሎኒ” ኢሉ እናዘመረ ወትሩ እሙን ይኸውን። ኵሉ ጊዜ እግዚአብሔር ንውልቅና ኾነ ብኅብረት ንዅሉ ምሳና ኮይኑ ንኣና ጥቕሚ ከምዝዓዪ ክንኣምን ይግባእ። ኵሉ ፍጻሜታት ብፍቓዱን ኣብ ትሕቲኡን ምዃኑ፡ ነቲ ዝመደቦ ካብ ምፍጻም ዝኽልክሎ ከምዘየልቦ ርግጸኛታት ምዃን የድሊ።
 ሰብ ኣእምሮኡ ውሱን ብምዃኑ፡ ንረቂቕ ጥበብ ኣምላኽ ብሥጋዊ ፍልጠት ኪበጽሖ ዘይከኣል’ዩ። ግና በቲ ምድራዊ ጥበብን ሥጋዊ ፍልጠትን ነቲ ሰማያዊ ጸጋን መንፈሳዊ ሕይወትን ክትምርምሮ ምፍታን፡ እምነትን ሳይንስን ምትሕውዋስ ንእምነት ዘጕድልን ዘድክምን እዩ። ኣብ ዘመነ ሓዋርያት ዚነበሩ ግኖስቲካውያን ንትምህርተ ክርስትና ምስ ፍልስፍናን ፍልጠትን ስለዝደባለቕዎ፡ ካብ ሃይማኖት ርኂቖም ተጐዲኦም እዮም። በብጊዜኡ ዝተንሥኡ መናፍቓንን ከሓድያንን ውን ከም ኣርዮስ፡ ንስጥሮስ፡ ማርቲን ሉተር... መርከብ እምነት ተሰይራቶም ኣብ ባሕሪ ጥርጣረን ክሕደትን ዝሰጠሙ’ዮም።
ሎሚ ውን እንተኾነ መጻሕፍቲ ፍልስፍና ዘንብቡ፡ ብሳይንስ ዝተዋሕጡ ሰባት ንህልውና እግዚአብሔር ኪጠራጠሩ፡“እቲ ኃይሉ፡ ተኣምራቱ ኣበይ’ሎ፧ ብኸመይ ይፍለጥ፧. .” እናበሉ ኣብ ዝርአን ዝተረጋገጸን ጥበብ ዚኣምኑ ኣይተሳእኑን። ክርስቲያን ግና “እቲ ዚርአ ኃላፋይ እዩ፥ እቲ ዘይርአ ግና ዘለዓለማዊ እዩ። ንሕና ኸኣ ኣብቲ ዚርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና እንጥምት ዘሎና” ክብል ኣለዎ፡ ወትሩ ክዝክሮን ክደግሞን ውን ይግባእ።(2ይቆሮ. ፬፥፲፰/ 4፥18)።
ሕዝበ ክርስቲያን! እግዚአብሔር ኣብ ዝተዛረቦ ቓል፡ ዚኣተዎ ኪዳንን ዚሃቦ ተስፋን ዘይጠልም ንዚፈትውዎን ትእዛዙ ንዚሕልዉን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ምሕረት ዚገብር፡ እሙን ኣምላኽ ምዃኑ ንፍለጥ። (ዘዳ. ፯፥፱/7፥9)።
ንሕና ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ሕይወትናን ኣገልግሎትናን እሙናት ንኹን። ኣብ ጸሎትና፣ ጾምና፣ ንስሓና፣ ቍርባንና፣ ኣብ ስብከትና፣ መዝሙርና፣. . . በቲ ኣምላኽ ንነፍስ ወከፍና ዝሃበና ብውኁድ ንተኣመን እሞ ንሱ ኸኣ ዓስብና ክህበና እሙን’ዩ። “ኣንታ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ ብውኁድ ተኣሚንካ ኢኻ፡ ኣብ ብዙኅ ኪትሽየም ኪድ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. ፳፬፥፳፭/ 24፥25) ዝብል ድምፂ ዓወት ከስምዓና እዩ። “ንሕና እሙናት እንተዘይኮይንና ግና ንሱ ንርእሱ ኪኽሕድ ስለዘይክእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር።” (2ይጢሞ. ፪፥፲፫/2፥13)።
እቲ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ኦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እዩ’ሞ ክሳዕ ሞት እሙናት ንኽንከውን “ኦ ጐይታ ንዘይምእማንና ደግፎ፡ እምነት ወስኸና” (ማር. ፱፥፳፬/ 9፥24) እናበልና ብእምነት ንጸሊ።
እሙን ጐይታ ብምሕረቱ፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማላድነታ፡ እምነቶም ዘመስከሩ ቅዱሳን ብጸሎቶም ምሳና ይኹኑ! ኣሜን!!!

                                                                                                        ወስብሐት ለእግዚአብሔር

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195