banner

ናባና ጠምት (ግብ. ሓዋ. 3፡4)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ናባና ጠምት (ግብ. ሓዋ. 3፡4)

ገመድ ናብራ ወይ ተሪሩ ኣይተርር ወይ'ውን ፈጺሙ ኣይብተኽ ጥራይ ስቕ ኢሉ ዘዘው ምስ በለ ምትዕርራይ ኣብይዎ ነቲ ዕድሉ እናረገመ: ንዘይምፍጣርን ንዘይምንባርን ዝመረጸ ሓደ ምስኪን ድኻ፦ . . . ደው ኢሉ፣ ክዘልልን፣ ጐይዩ ኪሃድምን ዘይተዓደለ ካብቲ ምዉቕ፣ ጥዑምን ክፉእ ዘይብሉን ማሕፀን ወላዲቱ ክወፅእ ከሎ ነዛ ምድሪ'ዚኣ በቲ ክስጕም ብዘይምኽኣሉ ሕጂ ዝስምዖ ዝኾነ ይኹን ስምዒት የልቦን። እቲ ሕይወቱ ዘጣዕሶ፡ ዘቓጽሎ: ኰታ ዘኅዝኖ ዝነበረ ሽ. . . ዑ ኣብቲ ዕሸልን ውዑይን ዕድሚኡ ነበረ። ደኃር ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንነፍሶም ዝበሉ ሰባት ምጽዋት ምእንቲ ኪልምን ኢሎም: ነዚ ምስኪን ተሰኪሞም: ኣብ ትሕቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ።

ተስፋኡ ብምሉኡ ተጸንቂቑ ተወዲኡ ኣሎ። ከይደመየ ብሓሳብ ሓቢጡ። ከይሞተ ተቐቢሩ፣ ዕድሉ ስለዝኾነ! ነታ ሕይወቱ ክሳዕ'ታ ዝተረፈቶ ዘመን ክንዲ ካልኢት'ውን ትኹን ከጽንሓ ንልማኖ “ሥርሐይ” ኢሉ ተተኃኃዞ። እውይ! ገጽ ሰብ ሓዊ ኮይኑ ክባላዕ: ከሕርር! እንተኾነ ግና ስኽፍ'ዃ ኣይበሎን። ፈጺሙ'ውን ኣይደኸመን፦ ኢድ ነፍስ ወከፍ ኃላፋይ መንገዲ እናጠመተ ጥረ ምቝርጣምን: ቍራስ ምጭባጥን ልሙድ እኳ እንተኾነ: እቲ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ዝብል መጸናንዒ ቃሎም: እንጌራ ተስፋ ኾይንዎ ኣሎ።

ሎሚ'ውን ከም ቀደሙ ትኳቦ ንምርካብ ክብል: ነቶም ተሰኪሞም ዘምጽእዎ ሰባት ለሚኑን ለማሚኑን ናብራ ክደፍእ ኣብ መመላለሲ ቤተ መቕደስ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ኣብ'ቲ ኣፍ ደገ ስለዘሎ እታ ናይ ሰዓት ሠለስተ ፀሓይ ተሕርሮ ኣላ። እቲ መከራ ዝጸገበ ገጹ ከፊእዎ ኣሎ። ከንፈሩ ነቒጹ ኣርዑት ስቓይን ኃዘንን ተጻዒንዎ። ኣብ ጭንቀት ከሎ ጻውዒት ይሰምዕ። ንየማነ ጸጋሙ እንተ ጠመተ ግና ሰብ ክርኢ ኣይከኣለን። ሎሚ'ውን ከም ትማሊ ነታ ዝጸልመተትን: ዝሰንከለትን ሕይወቱ ኂዙ ናብ ቤቱ ኪምለስ ናይ ግድን ኮኖ። ክመሲ ምስ ደለየ: ፀሓይ'ውን ክትዓርብ ቍሩብ ምስ ተረፋ: እንተ በዝኀ ክልተ ሰዓት: ድንን ኢሉ ነተን ዝለመሳ ኣእጋሩ ረኣየን። ጠመተን። እቲ ምቕጣነን የፍርሃካ። እተን አዕይንቱ ንብዓት ስለ ዝቛጸራ: ዝን በለ'ሞ ሃንደበት ክልተ ሰባት ናብ'ቲ መቕደስ ንኽኣትዉ በቲ መደያይቦ ክድይቡ ከለዉ ረኣየ፦ ሽሻይ ምሸት ንምርካብ ነተን ዝነቐጻ ከናፍሩ ብኃይሊ እናፈላለየ “በጃኹም ኣይትኅለፉኒ” በሎም። ንቅዱስ ዮሓንስን ቅዱስ ጴጥሮስን . . . . . . . . ።


ቅዱሳን ጴጥሮስን ዮሓንስን'ውን ነዚ ድምፂ'ዚ እናሰምዑ ክኃልፉዎ ኣይደለዩን። ከብዶም ምግባር ኣብይዎም ሓንሳእ ደው ኢሎም ኣተኵሮም ጠመትዎ እቲ ምስኪን ልሙስ ክንደይ የኅዝን። እተን ከም ኵቦ ዝነቐጻ ከናፍሩ: እቲ ሃሩርን ቊርን ዝበራረዩሉን ዝኸፍኦን ገጹ: እተን ብንብዓት ዝመልኣ ተማኅፀንቲ ኣዕይንቱ: እቲ ትዀቡለይ ዝብል ዝርጉሕ ኢዱን እተን ከም ሣዕሪ ዝቐጠና ኣእጋሩን ብኣዕይንቲ ጴጥሮስን ዮሓንስን ጐሊሔን ተራእያ። መዓስ እዚ ጥራይ: እታ ዝተጨበጠትን ዝቘዘመትን ነፍሲ: እታ ርውየት እትደሊ ምስኪነይትን ባዶን ሕይወት ኣብ ጸልማት ተዋሒጣ። እተን ኣዕይንቱ ንጴጥሮስን ዮሓንስን ይጥምታ ኣለዋ። እቲ ኃዲርዎም ዘሎ መንፈስ ናብ'ዚ ተስፋ ዝቘረጸ ሰብ መርሖም'ሞ ቐረብዎ . . .


እቲ ልሙስ’ውን ነቲ ንብዓቱ ደረዞ'ሞ። ደጊሙ አእዳዉ ዘርጊሑ እናኣንቀሳቐሰ ተጸበዮም። ነቲ ዝደልዮ ሳንቲም (ገንዘብ) ተስፋ ገይሩ ኸሎ: ካብ'ቲ ኣቐዲሙ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ፍልይ ዝበለ ዘይተሓስበ ቓል ሃንደበት “ናባና ጠምት” በሎ። እዚ ንሓድሽ ሕይወት ኣፍ ደገ ዝኾነ ድምፂ'ዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ነበረ። እቲ ልሙስ ድኻ ብውሽጡ ባህ በሎ። ገጹ'ውን በርሀ። ገንዘብ ወይ'ውን ሓፃውን ከምዝህቡዎ ርግጸኛ ነበረ። ወርቅስ እንተሃቡኒ እንታይ ይፍለጥ ኢሉ ምጥርጣሩ’ውን ኣይተረፈን። ስለዝኾነ ኸኣ ነተን አእዳዉ ናብ'ቶም ሰባት ገጹ ዘርጊሑ ነቲ ዝተዅብሉ ነገር ኪቕበል ተሃንጠየ፦ እቲ መልሲ ግና ኣይከምቲ ዝተጸበዮን። “ወርቅን ብሩርን የብልናን!” ዘኅዝን መድረኽ።. . .


እቲ ኪቕበል ዝተዳለወ ልብ'ቲ ልሙስ ተኸፊሉ። ነቲ ኣቐዲሞም ዝበልዎ ሓሲቡ'ውን ኃዘነ። ናባና ጠምት! ነቲ ልቡ ብትምኒት ኣንጠልጢልዎ፣ “ወርቅን ብሩርን የብልናን ኢሎምኒ ኣለዉ እንታይ ደኣ'ሞ ኪህቡኒ'ዮም∶ ነዚ ዘሎና ግና፣ ክንህበካ ኢና” ወሰኸሉ ብቕጽበት! ኣእምሮኡ ብዙኅ ሓሰበ። ወግሐ ጸብሐ እቲ እንተዝረኽቦ ኢሉ ዝትምነዮ ወርቅን ብሩርን'ዩ። ካልእ ነገር ዘሎ ኣይመስሎን። እወ! ሰባት ገንዘብ'ዮም ኪህብዎ ዝኽእሉ። ካልእ ደኣ እንታይ ኪገብሩሉ! በዓል ጴጥሮስኮ ብኣተሓሳስባኡ ተራ ሰባት'ዮም! “ወርቅን ብሩርን እንተዘይብሎም ደኣ እንታይ ይህቡኒ ይኾኑ፧” ኢሉ ሓሰበ። ነቲ ኣቐዲሙ ዝሓሰቦ ሓሳብ ደገሞ። ነቲ ዘረባኡ ከይወድአ ኸሎ ቅዱስ ጴጥሮስ “እቲ ዘሎና ግና ክንህበካ ኢና” ኢሉ ኣጸናንዖ። እቲ ልሙስ ዝገደደ ዓወነ። ኣብ ኢድ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርእዮ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን። እንታይ ኪህብዎ ከምዝሓሰቡን ዝደለዩን ምርዳእ ኣበዮ። ብዝኾነ እስከ ነቲ ዝህቡኒ ነገር ክቕበል በለ'ሞ አእዳዉ ዘርጊሑ ተጸበዮም። ወርቅን ብሩርን ከምዘይብሎም ገሊጾምሉ'ዮም። እንተኾነ ግና ሓደ ህያብ ኪህብዎ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሰብ'ዚ ብእንታይ ኮን ይኸውን ይህቡኒ ይኾኑ ዝብል ሓሳብ ተዋሒጡ እቲ ዚህብዎ ነገር ካብ ወርቅን ብሩርን ከምዝንእስ ገሚቱ ኣሎ። እተን ኣዕይንቱ'ውን ናብ'ተን ዝርጉሓት አእዳዉ ኣፍጢጠን ኣለዋ። እቲ ዝሓሰቦ ግና ኣይኮነሉን። እቲ ንመወዳእታ ጊዜ ካብ ኣፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝወፅአ ቓል ነቲ ዝረኸቦ ናይ ስቓይ: ጭንቀትን መከራን ደመና ሰንጢቑ ኃሊፉ ናብ ውሽጡ ኣተወ። “ብናይ ኣምላኽና ብስም'ቲ ናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥእ'ሞ ተመላለስ!” በሎ።

እቲ ኽቕበሎ ዝተጸበዮ ኂደት ኣዝዩ በዚኁ: ኣብ ልዕሊኡ ፈሰሰን ተረፈን እቲ መእሰሪኡ'ውን ተበትከ። እቲ ኣርዑት ተሰብረ: እቲ ዝጐደለ ተመልአ። ኣብ ርእሲ'ቲ ኻልእ'ውን ተወሰኸ። ደኺሙ ነበረ'ሞ በርትዐ። ኃዚኑ ነበረ'ሞ ተጸናንዐ። ቅዱስ ጴጥሮስ በዚ ኣይወድአን ነታ የማነይቲ ኢዱ ናብ'ቲ ልሙስ ገጹ ዘርግሓ እሞ ኢድ: እግርን ዓካርዓካሪቶን'ቲ ልሙስ ተረረ። ኣብ ሕይወቱ ንመጀመርታ ጊዜ ንላዕሊ ገጹ ዘለለ: ሰጐመ: ደው ኸኣ በለ። ብዛዕባ ወርቅን ብሩርን ምሕሳብ ንዘለዓለም ይትረፈኒ ኢሉ'ውን እናተመላለሰ ንእግዚአብሔር ከመስግን ጀመረ። እቲ ጐልጐል'ውን ምኽኣል ክሳዕ ዝስእኖ ዓንደረን ጨደረን። . .


ነቲ ክሳዕ ሎሚ ዘኅለፎን ሰባት ዝሃብዎን ህያብ ነፍሲ ኣድኅን ሓሰቦ። መዘኖ ግና ኣርውይዎን ባህ ኣቢልዎን ኣይፈልጥን'ዩ። ሽሕ ጊዜ እንተሃብዎ'ውን እቲ ህያቦም ንዅላሶ ዕለት ዘይኣክልን ናብራ ከኅልፍ ዘይኽእልን ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሓንስን ዝሃብዎ ህያብ ግና ሰብ ንሰብ ዘይህቦ ኣምላኻዊ: መለኮታዊ: ውህብቶ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ዝበለጸ: ዝተፈትወ: ዘይክፈሎ: ዕፁብን ድንቅን ህያብ'ዩ። ብታሕጓስ ተጨደ ተፈንጭሐ . . . .።


ዕፁብ ድንቂ ህያብ ኣምላኽ እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ። ምድሪ ጸበበቶ። ምስ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ'ውን ባህ እናበሎ ናብ'ቲ መቕደስ ኣተወ። እቶም ዝፈልጥዎ ብምሉኦም ካብ ማእሰርቲ ሕማም ከምዝተፈትሐ ምስ ረኣይዎ: “እቲ ንፈልጦ ሰብኣይ ደኣ ልሙስ’ዶ ኣይነበረን∶” እናበሉ ኣመስገኑ። ብውሽጦም ኸኣ ፈጺሞም ተገረሙ። ንሱ ኸኣ ድኅሪ ሕጂ ገጽ ሰብ ከምዘይርኢ: ኣሚኑ ናብ እግዚአብሔር ክምለስን ንቅዱሳን ክስዕብን ወሰነ። እናኣመስገነ’ውን ክመላለስ ጀመረ። “ዕፁብ ድንቂ ህያብ ስለ ዝረኸበ!” 


ኣቱም ሕዝበ ክርስቲያን! ንሕናኸ ንመን ኢና እንጥምት ዘሎና∶ ንመን ኢና እንርኢ ዘሎና። እቲ እንደልዮ’ኸ እንታይ እዩ∶ ነስተውዕል! ካብ'ዚ ታሪኽ'ዚ እንታይ ንመሃር∶ እንታይ’ከ ንርዳእ ክንደ የኖት ኢና ካብ'ቲ ናይ'ቲ ልሙስ ሰብኣይ ዘይፍለ ሕይወት ዘሎና! ኣብ ባሕሪ በደልን: ኃጢኣትን ተዋሒጥና: ዓሪቕናን ቈሲልናን ንርከብ ኣሎና። በቲ ክፉእ ግብርና ካብ ኣምላኽና ተፈሊናን ሓሚምናን ኢና'ሞ ሎሚ መዓልቲ ምድኃን ከሎ ናብኡ ንቕረብ። እታ ቅብልቲ ዕለት ሎሚ እያ። ናብ መስቀሉን ቅዱሳኑን ንጠምት ሽዑ እቲ ጽድቁ: ብርሃኑ: ሕይወቱ: ፈውሱን መንግሥቱን ክውሃበና እዩ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጸጋን ሃብትን ክበዝኃልና እዩ። ሽዑ እዩ ነቲ ሕቶታትና መልሲ: ነቲ ሕንቅልሕንቅሊትና’ውን ትርጕም ዝርከቦ። ፍቁራን ኣኅዋትን ፍቁራት ኣኃትን! ቅዱስ ጳውሎስ'ውን ኣብ'ቲ መልእኽቱ “ክርስቶስ ከብርሃልካ’ዩ እሞ ኣንታ እትድቅስ ዘሎኻ ንቓሕ ካብ ምዉታን'ውን ተንሥእ!” ይብል እሞ በቲ ብርሃኑ ምእንቲ ክንበርህ ናብቲ ንኃጢኣትና: በደልናን ምልማስናን ፈውስን ጽንዓትን ዝኾነ ክርስቶስ ብመንገዲ ንስሓ ተመላሊስና ነቲ ምእንቲ ምድኃን ኵላትና ዝተዳለወ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና: ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምእንቲ ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ምስ ኵላትና ይኹን: ኣሜን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195