banner

"መድኃኔ ዓለም" - 2ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

"መድኃኔ ዓለም" ካልኣይ ክፋል

ከም’ቲ ሕጎም፡ ፍርዲ ሞት ንክብይነሉ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ኣብ መጋባእያ ኣቖምዎ። ሊቃነ መላእክት ብፍርሕን ራዕድን ኣብ ቅድሚኡ ንዝቖሙ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ኣቖምዎ።

‘ንሕዝብና ከናዓዕብ፡ ንቄሣር ግብሪ ከይወሃብ ክኽልክል፡ ካብኡ ኃሊፉ ኣነ ክርስቶስ ንጉሥ እየ፡ ወልደ እግዚአብሔር እየ ክብል ረኸብናዮ፣ ንሰንበት ዘየኽብር እዩ እናበሉ ከሰስዎ። ንሱ ግና ብሰንበት ንዝሓመሙ ፈወሶም፡ ንዝሞቱ ኣተንሥኦም።

ንሓደ ኢዱ ዝደረቐት ሰብኣይ ኣብ ምኵራብ ረኸበ፡ ኣይሁድ ምኽንያት ንክረኽብሉን ክኸስዎን ኢሎም ብሰንበት ምናልባት እንተ ኣድኃኖ ይከታተልዎ ነበሩ።

ጐይታ ድማ ኢድካ ዘርግሓዮ በሎ፡ ኢዱ ዘርግሐ፡ ሓውያ ከምታ ካልኣይቲ ኮነትሉ፡ ኣይሁድ ግና ንሰንበት ስዒሩ በልዎ።

ኣብ ቅድሚኡ ከብዱ ዝሓበጠ ሓደ ሰብኣይ ነበረ፡ ብሰንበት ኣሕዊዩ ሰደዶ፡ ኣይሁድ ግና ንሰንበት ሰዓረ በልዎ።

ብዕለተ ሰንበት ዕውር ኮይኑ ዝተወልደ ሰብኣይ ረኸበ። ብጥፍጣፉ ጸብሪ ጌሩ ንዓይኑ ለኽዩ ኴድካ ኣብቲ ወሓዚ ማይ ተሓጸብ በሎ። ኸይዱ ተሓጽበ፡ እናረኣየ ድማ ተመልሰ፣ ኣይሁድ ግና ንሰንበት ሰዓረ በልዎ።

ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዘቕረብዎ ክሲ፡ ንጲላጦስ ኣኻሊ ኣይነበረን። ብቅንኢ ከም ዘትኃዝዎ ይፈልጥ እዩ። ጲላጦስ ነቲ እኩብ ሕዝቢ ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን “ኣነ ዝኾነ በደል ኣይረኸብክሉን፡ ንስኻትኹም ከም ሕግኹም ወሲድኩም ቅጽዕዎ” በሎም። ሊቃነ ካህናት ጫው ጫው በሉ። ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ዞባ ይሁዳ ንሕዝቢ እናማሃረ ሃዊኹና እዩ እናበሉ ሓቢሮም ጨደሩ። ጲላጦስ፡ ገሊላ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ወዲ ገሊላ እንተኾይኑ ንኽፈልጥ ንሰብአ ገሊላ ሓተተ። በዓል ገሊላ ምዃኑ ምስ ተረድአ፡ “እዚ ንግዝኣት ሄሮድስ ዝምልከት” ኢሉ ናብ ሄሮድስ ለኣኮ። በቲ ጊዜ’ቲ ሄሮድስ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለዝነበረ ሽዑ ጐይታ ናብኡ ተላእከ።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መግዛእቲ ናፃ ክነሱ ብትሕትና ከደ። ንሱ ገዛኢ ምድራውያንን ሰማያውያንን ክነሱ፡ ንሱ ሰማያዊ ንጉሥ ክነሱ፡ ኣይሁድ ግና እናዳኡን እናጋፍዑን ናብ ሄሮድስ ወሰድዎ። ማራኺ መልክዑን ብሩህ ገጹን ምስ ርኣየ ሄሮድስ ኣዚዩ ተሓጐሰ። ነቲ ዝገብሮ ተኣምራቱ ኣብ ዝሰምዓሉ ጊዜ ቅድሚ ነዊኅ መዓልታት ጀሚሩ ክርእዮ ብዙኅ ይምነ ስለዝነበረ፡ ሄሮድስ ካብ ባህጉ ዝተላዕለ ደጊሙ ደጋጊሙ ሓተቶ። ኣጸቢቑ ውን መርመሮ። ንሱ ግና ሓንቲ ቃል’ዃ ኣይመለሰን። ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ስቅ ኢሉ ደው ስለዝበለ ናይ ሓሶት ክሶም ከዳልዉ ዕድል ረኸቡ። ሄሮድስ ነቶም ርኅራኄ ዘይብሎም ወተሃደራት በቲ ዝኃዝዎ ጭጉራፍ ንኽገርፍዎ ትእዛዝ ኣመኃላለፈ፡ . . .

ብመግረፍቱ መግረፍቲ ኣዳም ክኣሊ፡ ብትእዛዝ ሄሮድስ ብዙኅ ተገርፈ። ሥጋኡ ተቖራረጸ፣ ደሙ’ውን ከም ማይ ናብ ምድሪ ፈሰሰ። ሄሮድስ ንጐይታና ኢየሱስ ኣቓለሎ። “ ሞት ይግብኦ እዩ” ኢሉ መሊሱ ናብ ጲላጦስ ለኣኾ።
እታ መዓልቲ መከራኡ መዓልቲ ፍቕርን ዕርቅን፡ መዓልቲ ምሕረትን ይቕሬታን፡ መዓልቲ ሥርየትን ኅድገትን፡ መዓልቲ ሕይወትን ምድኃንን እያ’ሞ ካብ ቅድም ጀሚሮም ባእሲ ዝነበሮም ሄሮድስን ጲላጦስን ሽዑ ንሓድሕዶም ተፋቐሩ። . . .

ጐይታ ናብ ጲላጦስ ተመልሰ። ሄሮድስ ናብኡ ከም ዝመለሶ ዝፈለጠ ጲላጦስ ነቲ እኩብ ሕዝቢ “ናብ ሄሮድስ ልኢኸዮ። ንሱ መሊሱ ናባይ ለኣኾ፡ እንሆ ንሱ ናብ ሞት ዘብጽሕ ዝገበሮ የለን። ስለዚ ገሪፈ ክገድፎ እየ” ኢሉ ተዛረቦም። ሊቃነ ካህናት ግና “ንኢየሱስ ስቐለልና፡ ንበርባን ግና ፍትሓልና ኢልኩም ለምንዎ” ኢሎም ነቶም ሕዝቢ ኣለዓዓልዎም። ንምሉኣቶም እቶም ሕዝቢ ድማ “ነዚ ሰብ’ዚ ብስቕለት እለዮ፡ ንበርባን ግና ፍትሓዮ” ኢሎም ጨደሩ።

ጲላጦስ መሊሱ መላሊሱ በደል ስለዘይረኸበሉ፡ ምእንቲ ከድኅኖ ወይ ድማ ገሪፉ ክገድፎ ሓተቶም። እቶም ሕዝቢ ግና ብዓቢይ ድምፂ እናጨደሩ “ስቀሎ! ስቀሎ! ብሞት እለዮ! ንበርባን ፍትሓልና ንዕኡ ግና ስቀሎ!” በሉ።ብንጹሕ ደም ዝተሓጸበ፡ ንብዙኃት ሰባት ዘጥፍአ፡ ህውከትን ዋይዋይታን ዘንገሠ በርባን ይፈታሕ፣ እቲ በደል ዘይተረኽቦ ንጹሐ ባሕርይ፡ ናዛዚ ክርስቶስ ግና ይሰቀል! ይሰቀል! . . .

ይሰቀል! ዝብል ድምፂ ሊቃነ ካህናትን ሕዝብን በርትዐ። እቶም ሕዝብን ጲላጦስን ብኸምዚ እናተዛራረቡ ከለዉ ሰበይቲ ጲላጦስ ኣብሮቅላ ኣብ ልዕሊ እዚ ንጹሕ ደም ናይ ምፍሳስ ኃላፍነት ከይትወስድ እሞ ከይትጋገ ተጠንቀቕ! ዝብል መልእኽቲ ምስቲ ዝረኣየቶ ሕልሚ ኣሰንያ ለኣኸትሉ። ጲላጦስ ተበሳጨወ። በቲ ሓደ ወገን ናዕቢ ሕዝቢ ክገድድ ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይ ሰበይቱ ናይ መጠንቀቕታ መልእክትን ዝረኣየቶ ሕልምን ኣቀራቐሮ።

ናዕቢ ክገድድ እምበር ዋላ ሓደ ዝጠቕም ነገር ከምዘየለ ርእዩ፡ “ኣነ ካብ ደም’ዚ ንጹሕ ሰብ’ዚ ናፃ ምዃነይ ንስኻትኩም ፍለጡ፣ ንስኻትኩም ግና እቲ እትገብርዎ ዘለኹም ኣስተውዕሉ!” እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕዝቢ ኣእዳዉ ተሓጽበ። እቶም ሕዝቢ ግና “ደሙ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊ ወለዶናን ይኹን” በሉ፡ . . .

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195