banner

“እንታይ ክመጸኒ ኢሉ ኣይትበል: እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ በል” መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“እንታይ ክመጸኒ ኢሉ ኣይትበል: እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ በል” መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ

ሰብ ካብ ፍርህን ስንባደን ናጻ ኮይኑ ንኽነብር ለይትን መዓልትን ከየባተኸ፡ ‘እንታይ ክመጸኒ ኢሉ ከይበለ እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ’ ክብል ይግብኦ።

ኣብ ዓለም፦ ደዌያት ዘርኅቕ፡ ሰላም ዘምጽእ፡ ምሕረት ዝዕድም፡ ኃይሊ ጸላኢ ዘድክም ኣሎ እንተተባህለ ካልእ ዘይኮነስ እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ ዝብል ንባብ እዩ። ‘እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ’ ዝብል ሰብ ወዲቑ ኣይወድቕን እዩ፣ እንተወደቐ እኳ ቀልጢፉ ይትንሥእ።

ሰብ በቲ ዝሠርሖ ኃጢኣትን ዝብድሎ በደልን ኣብ ልዕሊኡ ዝመጾ ሓደገኛ ፈተና ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ። ስለ ዘይፍልጦ ከኣ እዩ ኵሉ ሳዕ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተጋገየ ይነብር።

ነዚ ዓሚቝ ምሥጢር እዚ ዝተገንዘበን ብልቡ ዝተረድአን ሓደ ደራሲ’ውን ኣብ መልክዐ ውዳሴ ከምዚ ክብል ብዓይኒ ሕሊና ንርእዮ፡ ብዕዝነ ሕሊና’ውን ንሰምዖ፦ “ዕቀብኒ እግዝእትየ ለለመዋዕሉ ወወርኁ፣ እስመ ኢየአምር ሰብእ ዘይመጽእ ላዕሌሁ” እዚ ማለት ከኣ ሰብ ነቲ በብእዋኑን በብሰዓቱን ኣብ ልዕሊኡ ዝመጾ ነገር ኣይፈልጥን’ዩ እሞ እመቤተይ ድንግል ማርያም ሓልውኒ ጓስይኒ ማለት እዩ።

መቸም የማን እንተነፈሰ፡ ጸጋም እንተነፈሰ ካብ ምሥራቅ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ እንተ ኸድካ ከምኡ’ውን ሰማያት ሰንጢቕካ እንተ ወፃእካን፡ መትሕተ ታሕቲት ማለት ክሳብ በርባሮስ እንተ ወረድካን ‘እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ’ ካብ ምባል ዝበልጽ ወይ ምስኡ ዝመዓራረ ከምዘይርከብ ዝተረጋገጸ እዩ።

እዚ ድማ ትእዛዝ እግዚአብሔር እዩ እምበር ወዲ ኣዳም ብጥበቡን ፍልስፍናኡን ዘምጽኦ ከምዘይኮነ ምግንዛብ ይግባእ። ስም እግዚአብሔር ምጽዋዕን እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ ምባልን ከም ዝግባእ ነቢይ ሙሴ ዝሃቦ መምርሒ ንምልከት። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንደቂ እስራኤል ዝሃቦ መምርሒ “ኦ እስራኤል ስማዕ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብዅሉ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ኃይልኻን ፍተዎ፡ እዚ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘሎኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን፣ ንደቅኻ መሃሮም፡ ኣብ ቤት ኮፍ ክትብል ከሎኻ ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከሎኻ ኣብ በጥ ምባልካን ምትንሣእካን ብእኡ ተዛረብ። ንምልክት ድማ ኣብ ኢድካ እሰሮ፡ ኣብ መንጎ ኣዒንትኻ ድማ ክታብ ይኹን፡ ኣብ ለዳት ቤትካን ኣብ ማዕፆኻን ድማ ጸሓፎ።” (ዘዳ. 6፡5-9)ይብል ። ነዚ ነቢይ ሙሴ ገሊጽዎ ዘሎ ኃይለ ቃልን ጽኑዕ ትእዛዝን ልብኻ መሊእካ ከይተወላወልካ ኣጽኒዕካ ምኃዝን ብግብሪ ምፍጻምን እዩ ዘድሊ።

ሰብ ሓሳብ ልቡ ክፍጸመሉ፡ ሕይወቱ ክዕቀብ፡ ብኽብሪ ክነብር፡ ብሕዝቢ ኸኣ ክሙገስ ዝደሊ እንተ ደኣ ኾይኑ ስም እግዚአብሔር ከይረሰዐ ኃይሉ ብዝፈቐደሉ መጠን ‘እግዚኦ’ ክብል ኣለዎ። ካብ ፈጣሪኡ ዝተፈልየ ኵሉ ካብ ክብሩ ዝተዋረደን ህልውናኡ ዝረሰዔን ጥራይ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኸኣ ብቑዓት መሰኻክር ክኾኑና ዝኽእሉ ብዙኃት ምጥቃስ ይከኣል እዩ።

እግዚአብሔር ንካህን ኣሮንን ነቢይ ሙሴን ናብ ፈርዖን ኬድኩም ‘ንሕዝበይ ልቐቕ ኢሉ’ኳ’ ኢልኩም ንገርዎ ኢሉ እንተ ለኣኾም፣ ነቲ ዝነገርዎ መልእኽቲ ክንዲ ዝሰምዖም ብኣንጻሩ ‘ኣበይ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ’ እናበለ ዝምካሕ ዝነበረ ፈርዖን ባሕረ ኤርትራ ኣስጢምዎ እዩ ዝተረፈ እምበር በቲ ትምክሕቱ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክነብር ኣይከኣለን። እቲ ክፉእ ግብሩ’ውን ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክኽወል ኣይከኣልን እዩ። (ዘፀ. 5፡1-2)
ከምኡ’ውን እኒ በዓል ሰናክሬም ዝገብርዎ ዝነበሩ ዓመጽ ካብ ገጽ ምድሪ ደኣ ደምሰሶም፡ ከምዘይነበሩ’ውን ኣጥፈኦም እምበር ኃይሎምን ጉልበቶምን ክረድኦም ኣይከኣለን። እምበኣር ካብ እግዚኣብሔር ንዝተፈለየ ሰብ ዕድሉ እዚ ምኳኑ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ።

ስለዚ ኵሉ ሰብ ‘እንታይ ኣሎ እንታይ ከይመጸኒ’ ምባል ኃዲጉ ‘እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ’ እናበለ እንተ ተማህለለ መንፈሳዊ ክብርን ዓቢይ ጸጋን ይጐናጸፍ።

እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ምባል ሕይወት እዩ። እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ምባል ፈውሰ ምሕረት እዩ። እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ምባል ናይ እምነት መረጋገጺ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብናይ ዓለም መድኃኒ ክርስቶስ ዘይኣምን እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ክብል ኣይክእልን’ዩ።

ስለዚ ኵሉ ክርስቲያን ወለዶ፦ ዓቢይ ምስ ንእሽቶ፡ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፡ ነዚ መግለጺ ኣምልኾት ዝኾነን ካብ ሓደጋ ዘናግፍን ‘እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ’ ዝብል ቃል ክርስዕ የብሉን።
እግዚአብሔር ብኣምላካዊ ቃሉ፦ ‘ረከብክዎ ለዳዊት ገብርየ ብእሴ ምእመነ ዘከመ ልብየ/ ከም ልበይ ዝኾነ እሙን ንዳዊት ኣገልጋልየይ ረኸብኩ” ኢሉ ዝመስከረሉ ቅዱስ ዳዊት’ውን ነዚ ‘እግዚኦ/ጐይታ’ ዝብል ወርቃዊ ቃለ ተማኅጽኖ፡ ኣብታ ብስሙ ዳዊት ተባሂላ እትጽዋዕ መጽሓፉ ጥራይ ካብ 197 ጊዜ ንላዕሊ ጠቒስዎ ይርከብ። እዚ ከኣ ‘እግዚኦ መሓረነ’ ማለት ካብ ክንደይ ፈተና ዝሥውርን ካብ ዝኾነ ይኩን ሓደጋ ዝከላኸልን ምዃኑ ብምግንዛቡን ብምርድኡን እዩ።

ስለዚ ንሕና’ውን ኣሰር በዓል ዳዊት ብምስዓብ ‘እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ’ ካብ ምባል ድኅር ኣይንበል።

ነዚ ንምባልን ምፍጻምን ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘነቓቕሕ ቅዱስ መንፈስ ይልኣኸልና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ምንጪ፦ መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ፡ መጽሓፍ ‘እንታይ ክመጸኒ ኢሉ ኣይትበል፡ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል’ (1994/2002)

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195