banner

“ጸልዩ በእንተ ዝናማት”

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“ጸልዩ በእንተ ዝናማት”

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

1. ጊዜ መፀው (ቀውዒ)፦ ካብ 26 መስከረም ክሳዕ 25 ታኅሣሥ ዘሎ ዕለታት እዩ። እዚ ጊዜ’ዚ እቶም ኣብ ክረምቲ ተዘሪኦም ዝበቘሉን ተተኺሎም ዝጸደቑን ኣትክልቲ ዝዕምብቡሉን ዝፈርይሉን፣ ብመዓልቲ ኣብ ብሩህ ሰማይ ፀሓይ ትደምቀሉ፡ ኣብ ለይቲ ድማ ከዋኽብቲ ዝረኣይሉ፡ ጐቦታት’ውን ብዕምባባ ዝሽፈንሉ ወቕቲ እዩ።

2. ጊዜ ሓጋይ፡- ካብ ታኅሣሥ 26 ክሳዕ መጋቢት 25 ዘሎ ጊዜ እዩ። ኣብዚ ወቕት’ዚ ዕምባባታትን ኣቝጽልትን ረጊፎም፡ ሣዕሪ ነቒጹ፡ ዋሕዚ ማይ ኣፍላጋት ኃይሎም ደኺሙ፡ መሬት ካብ ሣዕርን ቈጽልን ዓሪቓ፡ ንዋዒ ፀሓይ ተቓሊዓ ትረኣየሉ ጊዜ እዩ።

3. ጊዜ ፀደይ (ፅድያ)፡- ካብ 26 መጋቢት ክሳዕ 25 ሰኔ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ገሊኡ ጊዜ መሬት ለሚዓ ጸቢቃ ክትርአ ከላ፣ ኣብ ገለ ጊዜ ድማ ሓሩር ፀሓይ ዝብርትዓሉ እዩ።

4. ጊዜ ክረምቲ፦ ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘጥልለሉ፣ ኣፍላጋትን ወኃይዝን ዝመልእሉ፣ ኣትክልትን ኣእዋምን ድማ ብልምላሜን ብቘጽልን ወቂቦም ዝረኣይሉ ወቕቲ እዩ።

ኣብ ጊዜ ክረምቲ ካብ ማያት፡ ጠሊ ብኃይሊ ነፋሳትን ሙቘትን ተኃጊዙ ናብ ኣየር ይዓርግ እሞ ኣብ ደመና ተዓቝሩ ዝናም ይዘንም። ዘርኢ ኣብ ማሕፀነ ምድር ተፀኒሱ ይውለድ፣ ብነፋስ ነቒጹ ብፀሓይ በሲሉ ኸኣ ኣብ ፍረ ይበጽሕ። እዚ ዅሉ ዝኸውን ብኃይልን ትእዛዝን እግዚአብሔር እዩ።
ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ነቲ ‘ ለምኑ ኽወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕፆ ኳሕ ኳሕ ኣብሉ ኪኽፈተልኩም እዩ’ ሉቃ. 11፡9 ዝበሎ ዘይሕሶ ቓሉ ኣሚና፡ ነቲ ንዅሉ ዚእዝዝ እግዚአብሔር ንምልማን ኣብዚ ጊዜ ክረምቲ፡ ብጸሎተ ቅዳሴን ያሬዳዊ ድርሰትን ካልኦት ጸሎታትን ብፍሉይ ምእንቲ ዝናማትን ፍሬ ምድርን ማያተ ኣፍላግን . . . ብጸሎት ትነቅሕ። “(ነቢይ ኤልያስ) ከም ብሓድሽ ጸለየ፡ ሰማይ ከኣ ዝናም ሃበ፡ ምድሪ’ውን ፍሬኣ ሃበት” ያዕ. 5፡18 ከም ዝብል ዝናምን ፍረ ምድርን ዝርከብ ምስ ፍቓድ እግዚአብሔር ብጸሎት እዩ እሞ ኵሉ ክርስቲያን ክጽልን ‘አሜን’ እናበለ ኪቕበልን መንፈሳዊ ግቡኡ እዩ።
• በእንተ ዝናማት ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ኀበ ዘይትፈቀድ መካን።
እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዜድልዮ ሥፍራ ኼዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን።
• በእንተ ማያተ አፍላግ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ይምላእ ኪያሆን እስከ መስፈርት ወዓቅም።
እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ኪመልእ፡ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን።
• በእንተ ፍሬ ምድር ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር የሀባ ፍሬሃ ለምድር ለዘርእ ወለማዕረር።
እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ፍሬ ኪህባ ንለምን።
• ወለኵልነ እለ በጸሎት ንስእል ወናስተበቍዕ በመንፈሰ ሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ፡ ወያብርህ አዕይንተ አልባቢነ። ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ተሠጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ።
ነዞም ብጸሎት እንልምን ብመንፈስ ሰላም ኪኸድነናን ጸጋኡ ከብዝኃልናን ኣዕይንቲ ኣልባብና ከብርሃልናን፣ ጸሎትና ሰሚዑ ኪቕበል ቀሪብና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ።

• ጸሎት ምእንቲ ዝናማትን ማያት ኣፍላግን

ኦ ንዅሉ እትኅዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና! . . .
ኣብቲ ዚድለ ቦታ፡ ዝናማትካ ኸተዝንም ብፍጹም ንልምነካ ኣሎና። ንገጽ ምድሪ ኣለምልም፡ ንትልማ ኸኣ ኣርዊ፡ ንዘርእን ዓጺድን ኣብጽሕ። ኦ ጐይታ ካብ ሕያውነትካ ዚርከብ ይቕሬታኻ ቐልጢፉ ይፈጸመልና።

. . . ንማያት ኣፍላግ ክሳዕ ልክዕ መስፈርቶም ምእንቲ ኪመልኦም ንልምኖ ኣሎና። ሠናያት እትገብር፡ እወ ክረምቲ እተምጽእ፡ ዝናማት ከኣ እትፍኑ ንስኻ ኢኻ እሞ ንገጽ ምድሪ ኣለምልም፡ ትልማውን ኣርዊ። ንዘርእን ንዓጺድን ኣብጽሕ። ምሕረት ንምግባር ሥልጣን ዘሎካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ። . . .
ንማያት ኣፍላግ ክሳዕ መስፈርቶም ምላእ። ንደመናት ዝናም ኬውርዱ ኣዝዞም። ንኣፍላግ ድማ ብዓቕሞም ማያት ምልኣዮም፡ ኣብ ዜድልየሉ እዋን ንገጽ ምድሪ ኣለምልም። እኽሊ ኣብዝኅ። ናይ’ዚ ዓመት እዚ እቶትውን ብሕያውነትካ ባርኽ።. . .
ሠናያት እትገብር፡ ንኣትክልትን ዕምባባታትን ፍርያት ምድርን፣ ክረምቲ እተምጽእ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ኸኣ ዝናም እትፍኑ ንስኻ ኢኻ።

እወ ንዅሉ ፍጥረት መጋቢ ንስኻ ስለዝኾንካ ንኣኻ ምስ ወድኻን ፍቁርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግባእ፣ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ግዝኣትን ክብርን ብእኡ ዘሎካ፣ ሎምን ኵሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም፡ ኣሜን።

መወከሲ፥ ሥርዓተ ቅዳሴ ‘በእንተ ቅድሳት’ ቍጽሪ 95,96,97 ፣ መስተብቍዕ በእንተ ዝናማት ከምኡ ድማ ዘይነግሥ በእንተ ማያተ አፍላግ ።
                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195