banner

ኣብርሃም ፡ ይስሓቅ ፡ ያዕቆብ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ኣርእስተ አበው

ኣብርሃም ፡ ይስሓቅ ፡ ያዕቆብ

ናይ ቅድም ሽሙ፡ “ኣብራም” እዩ ነይሩ። ትርጕሙ ድማ ዓቢይ ማለት እዩ። ኣቦና ኣብርሃም ብሥነ ፍጥረት ተመራሚሩ ምስ በጽሖ እግዚአብሔር ኣምላኽ፡- “ካብ ዓድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ኸኣ ኺድ” ኢሉ ኣዘዞ። በዚ መሠረት’ዚ ካብ ቤቱን ሥድራኡን ምእንቲ ፍቕሪ እግዚአብሔር ተፈልዩ ናብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ቦታ ከይዱ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክነብር ጀመረ። ኣቦና ኣብርሃም ኣዝዩ ሕያዋይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ስለ ዝነበረ፡ ብብሩህ ገጽን ለጋስ ኢድን ኣጋይሽ ምቕባል የዘውትር ነበረ። ኣብቲ እዋን’ቲ ኃለፍቲ መንገዲ እንዳ ኣብርሃም ተኣልዮም ከይተዓንገሉን ከየዕረፉን ኣይኃልፉን ነበሩ።

ኣቦና ኣብርሃም ካብ ሰበይቱ ሣራ፡ ስሙ ዘጸውዕ ወራሲ ውላድ ስለ ዘይነበሮ፡ እቲ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ሓሳቡ ፈሊጡ፡ “ኣቦ ብዙኃት ክትከውን ኢኻ፡ ኣብርሃም ደኣ እምበር ደጊም ስምካ ኣብራም ኣይጸዋዕ”።” ብምባል እታ ጸባን መዓርን እተወሕዝ “ከነዓን” ንዘርኡ ከም እትወሃብ፡ ብዘርኡ’ውን ኵሎም ኣሕዛብ ከም ዝባረኹ ተስፋ ሃቦ።

በዚ ተስፋ’ዚ ኸኣ ኣብርሃም ኣብ ሚእቲ፡ ሣራ ድማ ኣብ ተስዓ ዓመት ከለዉ፡ እግዚአብሔር ብሓድነቱን ብሠለስትነቱን ተገሊጹ ብእንግድነት ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ግና ኣብ እርግናኡ ውላድ ከም ዝህቦ “ሰበይትኻ ሣራ ወዲ ክተውልደልካ እያ፡ ሰሙ ኸኣ ይስሓቅ ክትሰምዮ ኢኻ።” ብምባል ኣበሠሮ። በዚ ዝተዋህቦ ኣምላኻዊ ተስፋ’ዚ ድማ ይስሓቕ ተወልደ። ብትእዛዝ ኣምላኽ’ውን ኣብ ሽሞንተ መዓልቱ ተገዝረ።

ሓደ እዋን፡ “እቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ ንዝሓርር መሥዋዕቲ ሠወዓዩ፡” ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ኣብርሃም መጽአ። ከምቲ ዝተኣዘዞ ድማ ወዱ ኂዙ ካራን ሓውን ተማሊኡ ንምድሪ ሞርያ ኸደ። እቲ ንእሽቶ ቘልዓ ይስሓቅ ከኣ፡ “ኣቦየ! ሓውን ዕንጨይትንሲ እንሆ፡ እቲ ንመሥዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧” ክብል ንኣብርሃም ሓተቶ። ኣብርሃም ግና ምሥጢሩ ኣብ ከብዱ ኣቕሚጡ፡ “ወደየ! በጊዕሲ እግዚአብሔር ባዕሉ ክሓልየልና እዩ።” በሎ።

ኣብቲ ብእግዚአብሔር ዝተሓበሮ ቦታ ምስ በጽሐ ግና፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝተጸፍጸፈ ዕንጨይቲ ንይስሓቕ ኣሲሩ በጥ ኣበሎ። ካራ ኂዙ ድማ ኣብ ክሳድ ወዲ ኢዱ ወስ ኣበለ። እግዚአብሔር፡ በጃኡ ገንሸል በጊዕ ብምሃብ ስለ ዝኸልከሎ ግና ይስሓቕ በዚ ክድኅን ከኣለ።

ኣቦና ኣብርሃም ብእግዚአብሔር ስለ ዝተኣመነ፡ እግዚአብሔር ብዛዕባ ሰዶምን ጎመራን ዝነበሮ ሓሳብ ነጊሩዎ እዩ። ኣቦና ኣብርሃም ከኣ ስለ ሰብ ሰዶም ኣማላዲ ኾይኑ ምስ ቀረበ፡ እግዚአብሔር ንልመና ፈታዊኡ ኣብርሃም ኣይነጸጎን። ሕያዋይ ዝበሃል ሰብ ምስ ተሳእነ ግና ሰብ ሰዶምን ጎመራን ተደምሲሶም።

ካብ ይስሓቅ ድማ ኤሳውን ያዕቆብን ዝተባህሉ ብሓደ መዓልቲ ተፀኒሶም ብሓደ መዓልቲ ተወልዱ። ካብ ማኅፀን ኣደኦም ጀሚሮም ማንታ ኣኅዋት ኣምሲሉ ዘርእዮም ፍቕርን ስኒትን ኣይነበሮምን። ኣደኦም ርብቃ ካብ ንኤሳዉ ንያዕቆብ ኣብሊጻ ትፈቱ ስለ ዝነበረት፡ ኤሳው ምስ ኃዉ ተባኢሱ ዘይሕጕስ ኮይኑ መዋዕሉ ከኅልፎ ግድነት ኮኖ።

በዚ ድማ ኤሳው ብተግባር ያዕቆብ ስለ ዝጐሃየ ክቐትሎ ደለየ። ኣደኦም ርብቃ ሓሳብ ኤሳው ምስ ፈለጠት ግና ኣብ እንዳ ኣባሓጎኡ ክዕቆብ ኢላ ናብ ላባን ሓዋ ኣምሊቛ ከም ዝኸይድ ገበረቶ። ኣቦኡ ይስሓቅ’ውን “እግዚአብሔር ይባርኽካ፡” ብምባል መሪቑ ኣፋነዎ። ከምዚ’ሉ ኸኣ ካብ ብኤር ሽባዕ ናብ ካራን ተበገሰ።

ያዕቆብ ምርቓ ኣቦኡን ምኽሪ ኣደኡን ተቐቢሉ ንሶርያ ክኸይድ ከሎ፡ ፀሓይ ምስ ዓረበ ምድሪ መስዩዎ እምኒ ተተርኢሱ ኣብ መንገዲ ደቀሰ። ኣብ ድቃሱ ድማ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ኣብ ዝበጽሕ መሳልል ቅዱሳን መላእኽቲ ክድይቡን ክወርዱን ረኣየ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ “ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቕን እየ። እዛ ደቂስካያ ዘሎኻ ምድሪ ድማ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህበካ እዩ።” ክብሎ ረኣየ።

ከምዚ’ሉ ኸኣ ምስ ኣኮኡ ላባን ተቐመጠ። ኣብ ሥራሕ መጓሰ ተዋፊሩ’ውን ዓሰርተው ኣርባዕተ ዓመት መመላእታ ንላባን ተገዝኦ። ከም ዓስቢ ኣገልግሎቱ ከኣ ኣኮኡ ላባን ራሄልን ልያን ዝተባህላ ኣዋልዱን፣ ክንድ’ዚ ኢልካ ክቝጸራ ዘይኽእላ ከብትን ጤለ በጊዕን ሂቡ ኣፋነዎ። ኣብ መወዳእታ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ምስ ኤሳው ተዓርቀ። ያዕቆብ ኣቦ’ቶም ዓሰርተው ክልተ ነገደ እስራኤል እዩ።

ስለዚ እቲ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ንኽፍጸም ካብ ኣብርሃም ይስሓቕ ተወልደ። ካብ ይስሓቕ ድማ ያዕቆብ ተወልደ። ካብ ያዕቆብ ከኣ እቶም ዓሠርተው ክልተ ነገዳት እስራኤል ኣቦታት ተወልዱ።

እምበአርከስ ከም ኣብርሃም ተቐበልቲ ጋሻ፡ ከም ይስሓቅ እዙዛት፡ ከም ያዕቆብ ምሩቓት ኽንከውን ኣዴና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና።

በረከት ኣቦና ኣብርሃም፡ ይስሓቅ፡ ያዕቆብ ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

 

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195