ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 3ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 3ይ ክፋል

• ዘርዛሬ ቀጸላ ስም/ possessive adjective/pronoun

ቀዳማይ መደብ /First person
ዚአየ/እንቲአየ/እሊአየ   ናተይ   my/mine
ዚአነ/እንቲአነ/እሊአነ   ናታትና   our/ours

ካልኣይ መደብ/Second person
ዚአከ/እንቲአከ/እሊአከ   ናትካ   your/yours
ዚአኪ/እንቲአኪ/እሊአኪ   ናትኪ   your/yours
ዚአክሙ/እንቲአክሙ/እሊአክሙ   ናታትኩም   your/yours
ዚአክን/እንቲአክን/እሊአክን   ናታትክን   your/yours

ሣልሳይ መደብ/Third person
ዚአሁ/እንቲአሁ/እሊአሁ   ናቱ   his /his
ዚአሃ /እንቲአሃ/እሊአሃ   ናታ   her /hers
ዚአሆሙ /እንቲአሆሙ/እሊአሆሙ   ናታቶም   their/theirs
ዚአሆን /እንቲአሆን/እሊአሆን   ናታተን   their/theirs


• ተሰሓቢ ተውላጠ ስም/ Objective pronoun

ኪያሁ /ሎቱ   ንእኡ   him
ኪያሁ ንሰብክ / ብዛዕባኡ ንሰብኽ
ኪያሃ /ላቲ   ንኣኣ   her
ኪያሃ ኀሠሡ / ንእኣ ደለዩ

ኪያሆሙ/ ሎቶሙ   ንእኣታቶም   them
ኪያሆሙ ኀረዩ / ንእኣቶም መረጹ

ኪያሆን/ ሎቶን   ንኣታተን   them

ኪያሆን ኣፍቀሩ / ንእኣተን ኣፍቀርወን

ኪያከ/ ለከ   ንኣኻ   you

ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ / ኦ ጐይታ ንኣኻ ነመስግን

ኪያኪ/ ለኪ   ንኣኺ   you

ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ / ንኣኪ ጽብቕቲ ዚፈጠረ

ኪያክሙ/ ለክሙ   ንኣኻትኩም   you

ኪያክሙ ጸውዐ / ንኣኻትኩም ጸውዐ

ኪያክን/ለክን   ንኣኻትክን   you

ኪያክን ይደሉ / ንኣኻትክን ይግባእ

ኪያየ/ ሊተ   ንኣይ   me

ኪያየ ሰብሑ / ንኣይ ኣመስግኑ

ኪያነ/ ለነ   ንኣና   us

ኪያነ ቤዘወ / ንኣና ተበጀወና

* ናይ ኣጽንዖት ተውላጠ ስም / Reflexive pronoun

ለሊሁ   ባዕሉ   himself

ለሊሁ ወረደ ክርስቶስ፡ / ክርስቶስ ባዕሉ ወረደ

ለሊሃ   ባዕላ   herself
ለሊሃ መጽኣት / ባዕላ መጽኣት

ለሊሆሙ   ባዕላቶም   themselves

ለሊሆሙ ፈቀዱ / ንሳቶም ፈቐዱ

ለሊሆን   ባዕላተን   themselves

ለሊሆን መጽኣ / ባዕላተን መጽኣ

ለሊከ   ባዕልኻ   yourself

ለሊከ ተአምር / ባዕልኻ ትፈልጥ

ለሊኪ   ባዕልኺ   yourself

ለሊኪ ተአምሪ / ባዕልኺ ትፈልጢ

ለሊክሙ   ባዕልኻትኩም   yourselves

ለሊክሙ አእምሩ፡ / ባዕላትኩም ፍለጡ

ለሊክን   ባዕልኻትክን   yourselves

ለሊክን አእምራ

ለሊየ   ባዕለይ   myself

ለሊየ በእዲየ ለሐኵዋ፡ / ባዕለይ ብኢደይ ፈጠርክዋ

ለሊነ   ባዕልና   ourselves

ለሊነ ሰማዕነ ጽርፈቶ / ጸርፉ ባዕልና ሰሚዕናዮ ኢና።

• መሕተቲ ህየንተ ስም/Interrogative Pronoun/Adj

ምንት   እንታይ   What
ምንት ውእቱ ዝንቱ፧ / እዚ እንታይ እዩ፧

አይ/አያት   ኣየናይ/ኣየኖት  Which

አይ መጽሐፍ፧ / ኣየናይ መጽሓፍ፧

መኑ   መን   Who

መኑ ውእቱ ስምከ፧ / መን እዩ ስምካ፧

ለመኑ   ንመን   Whom

ለመኑ ተኀድገነ ፧ / ንመን ትኃድገና፧

ዘመኑ   ናይ መን   Whose

ዘመኑ ውእቱ ዝንቱ፧ / እዚ ናይ መን እዩ፧

ማእዜ   መዓስ   When

ማእዜ መጻእከ ዝየ፧ / ናብዚ መዓስ መጺእካ ፧

አይቴ   ኣበይ   Where

አይቴ ጸናሕከ፧ ኣበይ ጸኒሕካ፧

እፎ   ከመይ/ክንደይ   How
እፎ ሀሎከ፧ ከመይ ኣለኻ፧

ስፍን/እስፍንት/ሚ   ክንደይ   How

ስፍን ውእቱ ዕድሜከ፧ / ዕድሜኻ ክንደይ እዩ፧
ሚ ይበዝኁ እለ ይሣቅዩኒ ፧ / እዞም ዘሣቕዩኒ ኽንደይ ይበዝኁ፧

ለምንት   ስለምንታይ   Why

ለምንት ኣንገለጉ ኣሕዛብ፧ / ስለምንታይ ኣሕዛብ ኣጕረምረሙ፧

ለቡ፡ በዚ ዝተዋህበና ኣብነት ተኸቲልና ምሉእ ሓሳባት ንጽሓፍ!  

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!