ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 4ይ ክፋል ኣረፍተ ነገር በዘቀዳሚ ዘፈነውኖ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 4ይ ክፋል፦ ኣረፍተ ነገር በዘቀዳሚ ዘፈነውኖ

ዘ፡ ዚአሁ፡ በእንቲአከ፡ . . .

1. ክርስቶስ ወረደ እምሰማይ ለመድኃኒተ ዚአሁ ለአዳም። / ክርስቶስ ንድኅነት ኣዳም ካብ ሰማይ ወረደ።
2. ተሰብአ እምድንግል ለመድኀኒተ ዚአነ። / ንድኅነትና ካብ ድንግል ሥጋ ለበሰ።
3. ኦ ክርስቶስ ዚአከ ሰማያት ወምድር።/ ኦ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን ናትካ እዩ።
4. ኦ ውሉድየ ዘዚአክሙ ዚአየ ውእቱ፣ ወዘዚአየ ዚአክሙ፡፡ /ኦ ደቀየ እቲ ናታትኩም ናተይ እዩ። እቲ ናተይ ከኣ ናታትኩም እዩ።
5. በእንቲአኪ ተርኅወ ገነት / ገነት ምእንታኪ ተከፈተ።


6. በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። / ምእንቲ ማርያም ኢልካ ክርስቶስ መሓረና።
7. ዛቲ ቤት ዚአክሙ። / እዛ ቤት እዚአ ናታትኩም እያ።
8. ጸውዐ እሊአሁ አርድእተ። / ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርት ጸውዐ።
9. መጽአ ኀበ እሊአሁ። / ናብቶም ናቱ መጽአ።
10. እማንቱ ገማዕው እሊአሆን። / እዘን ዓታሩ ናታተን እየን።

“ኪያሁ፡ ኪያሆሙ፡ ኪያሃ . . .

1. ኪያሁ ጸውዑ። / ንእኡ ጸውዑ።
2. ኪያሆሙ ቀሠፉ።/ ንእኣቶም ሃረምዎም።
3. ኪያሃ ኣፍቀሩ።/ ንእኣ ኣፍቀሩ።
4. ኪያሆን ጸውዑ። / ንእኣተን ጸወዕወን ።
5. ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ።/ ኦ ጐይታ ንኣኻ ነመስግን።
6. ኪያክሙ ኀርየ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ንኣኻትኩም ኃረየ።
7. ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ይትአኰት እግዚአብሔር። / ንኣኪ ሠናይት ዚፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን።
8. ኪያክን ጸውዐ ሐራዊ።/ እቲ ወተሃደር ንኣኻትክን ጸውዐ።
9. ይቤ ሳጥናኤል ኪያየ ሰብሑ። / ሳጥናኤል ንኣይ ኣመስግኑ በለ።
10. ኪያነ ረሰየ አርድእቶ።/ ንኣና ደቀ መዛሙርቱ ገበረና።

“ለሊሁ፡ ለሊሆሙ፡ ለሊሃ፡ ለሊሆን፡ ለኪ፡ ለሊክሙ . . .

1. ለሊሁ ወረደ ውስተ ምጥማቃት።/ ናብ መጠመቒታት ባዕሉ ወረደ።
2. ለሊሆሙ ሰቀሉ ክርስቶስሀ። / ንሳቶም ባዕላቶም ንክርስቶስ ሰቐልዎ።
3. ለሊሃ ተሐውር ኀበ መቃብር በነግህ። /ንሳ ብንግሆ ናብ መቓብር ትኸይድ ።
4. ለሊሆን ኣጥመቃ ደቂቆን ። / ደቀን ባዕላን ማይ ሓፀባ።
5. ለሊከ ተጠመቀ። / ባዕልኻ ተሓጸብካ።
6. ለሊክሙ ኣስተዳልዉ ዘትፈቅዱ። / ዝደለኽምዎ ባዕልኻትኩም ኣሰናድኡ።
7. ለሊኪ ጸውዓኪ ምትኪ። ንኣኺ በዓል ቤትኪ ጸዊዑኪ።
8. ለሊክን አእምራ ሠናየ ወእኩየ።/ ባዕልኻትክን ጽብቕን ሕማቕ ፍለጣ።
9. ለልየ በእዴየ ለሐኵዋ ለድንግል። / ንድንግል ኣነ ባዕለይ ብኢደይ ፈጠርክዋ።
10. ለሊነ መጻእነ ኅቡረ። / ንሕና ብኃባር መጻእና።

“በእንተ፡ በእንቲአሁ፡ . . . 

1. በእንተ አብርሃም ፍቁርከ መሐረነ። / ምእንቲ ፍቁርካ ኣብርሃም መሐረና።
2. በእንቲአሁ ተሰቅለ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ምእንታኡ ተሰቕለ።
3. በእንቲአሆሙ ለአበዉ ሐመ ወልድ። / ወልድ ምእንቲ አበው መከራ ጸገበ።
4. በእንቲአሃ ለማርያም ተርኅወ ገነት። /ገነት ምእንቲ ማርያም ተራኅወ።
5. በእንቲአሆን ተፈጥሩ ዕደው። / ሰብኡት ምእንታአን ተፈጥሩ።
6. በእንቲአከ ድኅነ እሞት።/ ምእንታኻ ካብ ሞት ደኃንና።
7. በእንቲአክሙ መጽአ ዝ ኵሉ ነገር።/ እዚ ኵሉ ነገር እዚ ምእንታኩም መጽአ።
8. በእንቲአኪ ኀሠሡነ ይቅትሉነ። / ምእንታኺ ኺቐትሉና ደለዩና።
9. በእንቲአክን ሞቱ ሰማዕት። / ምእንታኽን ሰማዕታት ሞቱ።
10. በእንቲአየ ወበእንተ ውሉድየ ሐመ። / ምእንታይን ምእንቲ ደቀይን መከራ ጸገበ።
11. በእንቲአነ ወበእንተ መድኀኒትነ ወረደ እምሰማያት። / ምእንታና ምእንቲ ድኅነትና ካብ ሰማያት ወረደ።

"ሎቱ፡ ላቲ . . .

1. ሎ፡ ሎቱ ለርስቱ ገብረ። /ንእኡ ርስቱ ገበርረ።
2. ሎሙ ሞቅሕዎሙ በመዋቅሕት። /ንእኣቶም ብሰንሰለት ኣሰርዎም።
3. ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት። /ንእኣ ክብርን ምስጋናን ይግባእ።
4. ሎን፡ ቀተልዎን እኩያን ፈያት። /ንእኣተን ርጉማት ሸፋቱ ቐተልወን።
5. ለከ ንሴብሕ ኵልነ። /ኵላትና ንኣኻ ነመስግን።
6. ለክሙ እብለክሙ ኣዕርክትየ። /ንኣኻትኩም ኣዕርኽተይ እብለኩም ኣሎኹ።
7. ለኪ ሰላም። /ንኣኺ ሰላም ይግባእ።
8. ለክን ይብለክን ሑራ። /ንኣኻትክን ኪዳ ይብለክን።
9. ለልየ በእዴየ። /ኣነ ብገዛእ ኢደይ።
10. ለነ ሰአሊ ቅድስት። /ቅድስቲ ንኣና ለምንልና።

"ቦ፡ ቦሙ . . .

1. ቦ ሕይወት ዘለዓለም። / ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ።
2. ቦሙ ሙሴ ወነቢያት። / ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም።
3. ባቲ ክልኤቱ ውሉድ። / ክልተ ውላድ ኣለወዋ።
4. ቦቶን ዕደው። ሰብኡት ኣለውወን።
5. ብከ ንወግኦሙ።/ ብኣኻ ንወግኦም።
6. ብክሙ ፍቅር ወሰላም። / ፍቕርን ሰላምን ኣሎኩም።
7. ብኪ ግርማ ራእይ። / መልክዕ ጽባቐ ኣሎኪ።
8. ብክን መዝሙር ወከበሮ። / ከበሮን መዝሙርን ኣሎክን።
9. ብየ ሥልጣነ መባሕት እቅትልከ። ክቐትለካ ፍቓድ ሥልጣን ኣሎኒ።
10. ብነ ሱታፌ ምስሌሁ።/ ምስኡ ሓድነት ኣሎና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!!!