banner

ዓሻ’ባ ኹን ልበይ !

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ዓሻ’ባ ኹን ልበይ! (1ይ ቆሮ. 3፡18)

ብሰባት ‘እቲ ለባም’ ዝበሃል ከም ዝነበርኩ ባዕለይ እንተመስከርኩ ካብ ሓቂ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን። ንዝተፈላለዩ ኣርእስታት ከም ወሳኒ ዳኛ ተሓሲበ ሰባት ናባይ ክመላለሱን እቲ ኣነ ዝህቦ ፍርዲ’ውን ከም ሓቂ ተወሲዱ ጕዳያት ክዕጸዉን ክትዓት ከቋርጹን እንክዝክር፣ ንድኅሪት ተመሊሰ ነቲ ናይ ሽዑ፡ ኣነ ድየ ብሓቂ ለባም ኮይነ ወላስ ንሶም እዮም ተጋግዮም፧ እናበልኩ ንርእሰይ ደጋጊመ ሓቲተያ ኣሎኹ። እቲ ዘኹርዕ ዝመስል ብኣዕሩኽተይ ዝተዋህበኒ ሽመት ንነዊኅ ዓመታት ኣፍ ልበይ ነፊሐ፡ ርእሰይ ኣቕኒዐ ክኸይድ ጌሩኒ እዩ።

ጕዕዞ ሕይወተይ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ግና ሃንደበት እቲ ርኅሩኅ ኣምላኽ ብጻውዒት ሕይወት፡ ሕሊናይ ኣነቓቒሑ ናብ ቤቱ ጸውዓኒ። ኣእምሮይ ብምረት ሲኦል እናኣቕለውለወ ናብቲ ድኅሪ ጥምቀተይ ሓንሳብ ሓንሳብ ውን ምብህራርን ሃተፍተፍን ኣብ ዘብዝኃሉ እዋን እንተዘይኮይኑ ከይደዮ ዘይፈልጥ ቤት ኣቦይ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ አሐዱ ኢለ ጀሚረዮ። ድሮ እኳ እቲ ምሕረቱ ዘይውዳእ እግዚኣብሔር ረዲኡንስ ብኃጢኣተይ ተኣሚነን፡ ብዝግባእ ተማሂረን ናብ ንስሓን ቅዱስ ቍርባንን በጺሐ እየ።
እቲ ሕጂ ዘዛርበኒ ዘሎ ግና “ብዛዕባ እቲ ለባም ኣነ እየ” ዝብል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣነ እየ ንርእሰይ ካብቲ ድሮ ኣኪብዎ ዘሎ ሓበሬታ ዝሓቶ ዝነበረኩ፡ ሕጂ ግና ርእሰይ ባዕሉ ሕቶታት ክደራድር ጀሚሩ’ሎ።

እቶም ፍርድኻ ዝጽበዩ ዝነበሩ መተዓብይትኻ ትሕት ኢሎም ርእሶም ኣድኒኖም ነቲ ዝተባህሎም ተቐቢሎም ምኻድ ለሚደምዎስ፡ እምነቶም ኣብ እግዚአብሔር ገይሮም ዝተባህሎም ሰሚዖም ይኸዱ ኣለዉ። ብርሃኖም ከኣ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይበርህ ኣሎ! ንስኻ ኸ ኣንፈትካ ናበይ እዩ፧ ዕላማኻ’ኸ እንታይ እዩ፧ መፈጸምታ ናይቲ ትኸዶ ዘሎኻ ጕዕዞ ኣስተውዒልካሉ’ዶ፧ ዝብልን ካልእን ሕቶታት ክርብሸኒ ይፍለጠኒ’ሎ።

እቲ ለባም ልበይ ግና ንዅሉ እፈልጥየ፡ ዅሉ’ውን እኽእል’የ ዝብል ኣተሓሳስባኡ ካብ ሰብ ኃሊፉ ምስ እግዚአብሔር ከካታዕ ጀሚሩ’ሎ። እወ ንቓሉ ምእማን ስኢኑ በቲ ዚተረድኦ ዝኸደሉ እዋን ውን ቈጺርካ ኣይውዳእን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘንብበሉ እዋን ቃል ኣምላኽ ኢለ ዘይኮነስ ንኣይ ዚሰማማዕ ጥቕሲ ክደሊ ፀሓይ’ያ ትዓርበኒ። “እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ከኣ ኪሓንፅ ዚኽእል ሠናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ” (ኤፌ. 4፡29) ንዝብሎ፡ እዋእ ከመይ ኢለ እሞ፧ እዚ ደኣ ኣይትዛረቡ እዩ፡ እዚስ ኣይክእሎን እየ ካልእ ጥቕሲ ደኣ ክደሊ ይብል። “ኣኅዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበጽሓኩም ንዅሉ ከም ሓጐስ ቍጸርዎ” (ያዕ. 1፡2) ንዝብል ከኣ፡ ብዓወት እምበር ብፈተና ምሕጓስ ኣብ ናተይ መዝገበ ቃላት የልቦን እዝስ ዘይከኣል እዩ’ እብል እሞ ስግር ኢለ ኻልእ እግንጽል፡ “ ኣብ ብርሃን ኣሎኹ ዝብል ግና ንኃዉ ኸኣ ዚጸልኦ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት’ዩ ዘሎ’’ (1ይ ዮሓ. 2:9) እዚ እሞ ዘይእመን እዩ ንእገለ ዘይጸላእኩ ደኣ ንመን ክጸልእ፧ . . . ወዘይመስሎ እናበልኩ ነቲ ዘይሕሱ ቓሉ ኃዲገ በቲ ዝጠዓመንን ዝተረድኣንን ምኻድ ሕጂስ ተመንዩኒ’ዩ። ግና ብኸመይ እሞ ክኣምኖ፧ ብኸመይ ነቲ ዝሰማዕክዎ ቓል ብግርህነት ክቕበሎ፧


እቲ መልሲ ግና ሓደ እዩ፧ ዕሽነት ምኅራይ እዩ! ነዚ ካብ ዓለም ዘምጻእካዮ ልቡና ደርቢኻ ንኣምላኽ ዓሻ ልቢ ሃበኒ ምባል፧ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ገይርዎ እዩ”(1ይ ቆሮ. 1፡20) “ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከኅፍርሲ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ” (1ይ ቆሮ. 1፡27) ኦ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኃፊረ ኣሎኹ’ሞ ካብዚ ኅፍረት እዚ ገላግለኒ።

እዚ ሥጋዊ ልቡና ናብ ኣምላኽ ኣየብጽሕን እዩ ፡ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕሲ ሰባት ከም ዕሽነት ዝርእይዎ ግና ንእግዚአብሔር ኣሚንካ፡ ኣብ ጸሎት ወላዲቱን ቅዱሳንን ተማኅፂንካ ዝኽየድ ጕዕዞ መስቀል እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ “መንፈስ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣይቅበሎን እዩ። ከመይ ንእኡ ዕሽነት እዩ፡ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ኸኣ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ”(1ይ ቆሮ. 2፡14)

ኦ እግዚአብሔር ካብዚ ጥበበኛ ኾይኑ ዝስመዓኒ ዘሎ ግና ናብ ሥጋ መሪሑ ብኣኻ ዓሻ ዘብለኒ ዘሎ ልቢ ኣናግፈኒ። ሕጂ ውን በቲ ገና ዘይተቐበልክዎ ዘሎኹ ቓልካ ክልምነካ፦ “ዝለመነ ዘበለ ዅሉ ይቕበል፡ ዝደለየ ይረክብ፡ ማዕጾ ዝዃሕኵሐ ድማ ይረሓወሉ” (ማቴ. 7፡8) ኢልካ ኢኻ እሞ ብዓለም ዓሻ ልቢ ሃበኒ። ምኽንያቱ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ሓደ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣይጠብር ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ፡ ጥበበኛ ምእንቲ ኪኸውን ዓሻ ይኹን” (1ይ ቆሮ. 3፡18) ዝበሎ ጥበበኛ ምእንቲ ክኸውንሲ ዕሽነት ኃርየ ኣሎኹ።
                            እግዚአብሔር ጥበቡ ይግለጸልና!

                                                        ስብሐት ለእግዚአብሔር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195