banner

ትንሣኤ ሕሊና

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ትንሣኤ ሕሊና

ኣብ ሥጋይ ዝተገብረ ናይ ኃጢኣት ወፍሪ፡
ብሕማም ማሲኑ፡ ከየንውኀ ዕምሪ።
ነፍሰይ እንተኾነት ኣይ ብኢዳ ብእግራ፡
ሥጋ ዝተዓድዮ ንሳ ተኣሲራ።

ተውሳክ፡ . . . ትንሣኤ ሕሊና

ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

ካብታ ሃገር ዝመለሰኒ ዘመን ኵነንየይ ወዲኡ ናብቲ ሠናይ ምጽንንዑ ዝመለሰኒ እቲ ብተግባር ኣእዳዉ ዝፈጠረኒ ርኅሩኅ ኣምላኸይ ወትሩ ይኽበር ይመስገን ሎምን ኵሉ ሳዕን።

ኣነ ብተግባር ኣእዳው እግዚአብሔር ዝተፈጠርኩ ጐይታይን ንጉሠይን ንሱ ዝኾነ ብድኅሪ ምፍጣሩ ውን ከንቲባ ናይታ ልምዕቲ ኸተማ ጌሩ ዝሸመኒ ሰብእየ፡ ከተማይ ኣዝያ ባህ እተብል ንምጥማታ እተብህግ ንምንባራ ኣዝያ ምሽእቲ እያ። መልክዕ ናይ ከተማይ ምድራ ልሙዕ ሰቲ፣ ኣግራባ ምቁር ፍረ ዚህቡ፣ ኣየራ ካብ ድኻም ሕይወት ዘበራብር፡ ኣዝዩ ምዑዝ፣ ንፋሳ ህዱእን ልኡምን ተናፋቕን ወኃይዛ ነታ ከተማ ግርማ ዚህቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ኪውኅዙ ኸለዉ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰትን ንብዘሎ ኣግራብን የስትዩ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዚውኅዙ እወ ነቲ ኣብኡ ዘሎ የስትዩ። ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ካብ ሰሜን፡ ናብ ደቡብ እና ወኃዙ ንብዘሎ ናይታ ኸተማ ኣትክልትን ሳዕርን ሕይወት ይህቡ። ንኣይ ውን ካብ ጽምኢ የርውዩንን ብመልክዕ ሥራሖም እሕጐስን፡ ካብ ብዘሎ ርስሓት ብእኦም እነጽሕን።

ተውሳክ፡ . . . ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

ኵል ጊዜ ዘክሪ!

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ !

 ኵል ጊዜ ዘክሪ!

* ድኽመትኪ ዘክሪ!። በዚ ድማ ጥንቁቕን ናይ ትዕቢት ሓሳብ ኮነ ውዳሴ ኸንቱ ዘየጥቅዓኪ ክትኮኒ ኢኺ፣

* ፍቕራዊ ርኅራኄ ጐይታ ዝገበረልኪ ዘክሪ!፣ በዚ ኸኣ “ተመስገን” ዝብል ናይ ምስጋና ሕይወት ክትመርሒ ኢኺ፣ እምነት ኣብ ልብኺ ከምኡውን እምንቶ ኣብ ናይ ጐይታ ፍቕርን ሥራሕን (ግብርን) ከተዕብዪ ኢኺ፣

* ዝኃለፈ ጊዜ ሰባት ፍቕሮም ዝለገሱልኪ ሠናይ ተግባራት ዝፈጸሙልኪ ዘክሪ!። እዚ ኸኣ እቶም ሰባት ዋላ ሕማቕ እንተገበሩኺ፣ እታ ናይ ቀደም ፍቕርን ሠናይ ተግባርን ምስኦም መተዓረቒትን ካብ ሕርቃን መዝሓሊትን ክትኮነኪ እያ፣



* ንሞት ዘክሪ!፣ በዚ ኸኣ ዅሉ ዓለማዊ ፈተናታት ክውገደልኪን “ኵሉ ከንቱ’ዩ! ምስ ንፋስ ምጕያይ’ዩ” ዝብል ስምዒት ክኃድረኪ እዩ; (መክ. 1፡14)

* ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ኢልኪ ከምዘሎኺን ንሱ ይርእየኪ ምህላዉን ዘክሪ!፣ በዚ ኸኣ ኃጢኣት ኣይክትሠርሕን ኢኺ፣ ከመይ! ይርእየኒ ኣሎ ስለትብሊ፣

* ኣምላኽ ዝሃበኪ ተስፋታት ዘክሪ!፣ በዚ ድማ ኣብ ጊዜ ጸገም ኣይክትናወጽን ኢኺ፣ እንተረሳዕክዮ ግና ከም ነቢይ ዳዊት “ነቲ ንኣይ ንባርያኻ ዘተስፎኻዮ ቓል ዘክር፣ እቲ ቓልካ ዝሃብካኒ ተስፋ። ሕይወት ሂቡኒ እዩ’ሞ ኣብ ጊዜ መከራይ ተጸናናዕኩ፣ (መዝ.119፡49-50) በሊ፣

* ንኣኺ ንምድላይ(ንምድኃን) ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ዘክሪ!፣ ካብኡ ብርግጽ ክብሪ ነፍስኺ ክትፈልጢ ኢኺ፣ ከምኡ ውን ርእስኺ ዘርክስን ዘሕስርን ኣይክትሠርሕን ኢኺ፣ ኸመይ! 
<<ንስኻትኩምሲ ብዋጋ ኢኹም ተዓዲግኩም>> (1ይ ቆሮ.6፡20)

* ኣብ ጊዜ ጥምቀትኪ፣ ብተወካልነት ስድራቤትክን ኣባልገኽን ንኣምላኽ ዝተመባጻዕክዮ ዘክሪ !፣ ንሱ ኸኣ ንዅሉ ሕማቕ ተግባራት፣ ሓሳባትን ምትላልን ከምኡ’ውን ንዅሉ ኃይሉን ሥልጣኑን ናይ ሰይጣን ምኽሓድ እዩ፣

* ኵሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ስደተኛ (ተኻራዪት) ምዃንኪ ከምኡ’ውን ናብ ሰማያዊ ቤትኪ ክትምለሲ ምዃንኪ ዘክሪ!፣ በዚ ኸኣ ኣብ ዓለምን ፍትወታን ተስፋ ኣይክትገብርን ኢኺ፣

* እታ ጸባብ መንገዲ ናብ ሰማያዊ መንግሥቲ ከምትወስድ ዘክሪ!፣ ነታ ገፋሕ መንገዲ ኣብ ቅድሜኺ ተኸፊታ ምስ ርኣኽያ ሃዲምኪ ካብኣ ተሓለዊ፣ ከመይ! ኵሎም እቶም ብእኣ ዝኸዱ ስለዝጠፍኡ፣

* ዘለዓለማዊት ምዃንኪ ዘክሪ!፣ ከመይ! ብዛዕብኡ ዅሉ ሳዕ ክትሠርሒ ኢኺ፣

* ውሉድ ኣምላኽ ምዃንክን ገጸ ባህርይ ናቱ ክትኅዚ ከምዝግብኣኪ ዘክሪ!፣ በዚ ኸኣ እቲ ውሉድ ኣምላኽ ኪሰጉሞ ዘለዎ ጐደና ክትከዲ ኢኺ፣

* ቤተ መቕደስ ኣምላኽ፣ መኅደሪ መንፈስ ቅዱስ ምዃንኪ ዘክሪ! በዚ ኸኣ ግብሪ ኃጢኣት ዘይኮነስ ፍረ መንፈስ ክትሠርሒ ኢኺ፣

* ንዅለን እዘን ጥቕስታት ዘክርየን! እንተረሳዕክየን ግና ደጊምኪ ኣንብብየን፣

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ ንዝክረሉ ወርኃት እዩ። ምረት ናይቲ ስደት ዝገልጽ ኣብ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ተጻሒፉ ኣሎ። ንምሳሌ፦ ኣብ ማኅሌተ ጽጌ፡ ሰቆቃወ ድንግል፡ ተአምረ ማርያም፡ ነገረ ማርያም ብራና፡ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም . . . ።
ካብዚ ቐጺልና ምረት ናይቲ ስደት ብፍላይ ናብ ደብረ ቍስቋም ዚገልጽ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ነገረ ማርያምን ተአምረ ማርያምን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎፍሎስ ዝተገልጸሉ መበገሲ ብምግባር ምስቲ ኣብ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም ዘሎ ጽሑፍ ኣዋሒድና ክንርኢ ኢና። ኣባ ቴዎፍሎስ ነቲ ዝተገልጸሉ ኪዛረብ ከሎ ከም’ዚ ዝስዕብ ይብል፦

ተውሳክ፡ . . .“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

እታ ከነናዊት ሰበይቲ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ

ቀንዲ ቐንዲ ጐደናታት ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ተረአን በጺሑ፡ ንሓደ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብዝስዕብ ዋሕዚ ሕዝቢ ካብ ጻዕቂ ብዝተላዕለ ድፍእፍእን ጽቕጥቅጥን ተናዊጸን ይርከባ። እወ! ዜና ግብረ ምድኃን ዝሰምዑ ሕሙማን ፡ ቃለ እግዚኣብሔር ዝጸምኡ ናይ መንፈስ ድኻታት፡ ተኣምራት ንምርኣይ ብዝመጽኡን፡ ንኽስን ንወቐሳን ዚህወኹ ፈሪሳውያንን ደድኅሪ’ቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓለም ዝተገልጸ ብርሃን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይስዕቡ ነበሩ።

ተውሳክ፡ . . .እታ ከነናዊት ሰበይቲ

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195