banner

“ክርስቶስ፡ ትንሣኤ ሥጋና ምእንቲ ከረድኣና ተንሥአ”

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“ክርስቶስ፡ ትንሣኤ ሥጋና ምእንቲ ከረድኣና ተንሥአ”

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ መቓብር ሠለስተ መዓልትን ሠለስተ ለይትን ገይሩ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ሙስና መቓብር ኣጥፊኡ ተንሥአ። እዚ ኸኣ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ መቓብር ፈሪሱን በስቢሱን ከምዘይተርፍን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ እውን ከም ዝትንሥእ ዘረድእ እዩ። “ ካብ ሞት ተንሢኡ ናይ ዝሞቱ ኵሉ’ውን በዅሪ ስለዝኾነ ናይ ትንሣኤኦም ጀማሪ እዩ” ሮሜ 8፡29-34 ከምኡ’ውን “ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ከም ዝተንሥአ ንኣና’ውን ብሓድሽ ትንሣኤ ከም ዘተንሥኣና ንፈልጥ ኢና” 2ይ ቆሮ. 4፡14 ከምዝብል ጐይታና በዅሪ ትንሣኤ ገይሮም ኵሎም ካብ ኣዳም ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩን ዝፍለዩን ደቂ ሰባት ኵሎም ብነፍስን ብሥጋን ሓድሽ ሕይወት ለቢሶም ኪትንሥኡ እዮም። “ክርስቶስ ናይ ሥጋና ምትንሣእ ምእንቲ ከረድኣና ተንሥአ” ከምዝብል። (መቅድመ ወንጌል)።

እዚ ምሥጢር’ዚ ምሥጢረ ትንሣኤ ሙታን ይበሃል። ከምዝፍለጥ ክሳዕ ፍጻሜ ዓለም ንጊዜኡ መጻንሒ፡ ሰብ ኣብ ዝሞተሉ ጊዜ ሥጋ ጻድቅ ኮነ ኃጥእ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ መቓብር ክጸንሕ ከሎ፡ ብኣንጻሩ ግና ነፍሲ ጻድቅ ኣብ ገነት፣ ነፍሲ ኃጥእ ድማ ኣብ ሲኦል ትጸንሕ። ሉቃ. 16፡19-21

ፍጻሜ ዓለም ምስ ኮነ ግና ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪፈርድ ይመጽእ እሞ ኵሉ ሰብ ይትንሥእ። “ስለዚ ኣይትደነቑ ኣብ መቓብር ዘለዉ ምዉታን ኵሎም ቃሉ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። እቶም ሕጉ ዝፈጸሙ ብሕይወት ንምንባር ይትንሥኡ። ክፉእ ሥራሕ ዝሠርሑ ግን ኣብ ፍዳን ጸልማትን ንምንባር ይትንሥኡ” ይብል። ዮሓ. 5፡28።

ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሰፊሑ ተጠቒሱ ኣሎ። ነቢይ ኢሳይያስ “ሙታን ኪትንሥኡ ኣብ መቓብር ዘለዉ ድማ ሕያዋን ኪኾኑ እዮም። ኣብ ውሽጢ ምድሪ ዘለዉ ድማ ደስ ይብሎም። . . . ” ኢሳ. 26፡18-20 ይብል። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ድማ “ኣብ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ካብ ዝደቀሱ ብዙኃት ኪነቕሑ እዮም። ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ገሊኦም ናብ ናይ ኅፍረትን ዘለዓለም ኃሣርን ይኸዱ” ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። ዳን. 12፡1-3።

ኣቦና ኢዮብ ድማ ነገረ ትንሣኤ ሙታን ከመልክት ከሎ “ነኣይ ዝብጀወኒ ግን ሕያው ከም ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዘመን ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዝቐውም እዚ ቈርበተይ’ውን ድኅሪ ምጥፋኡ በቲ ጊዜ’ቲ ካብ ሥጋይ ተፈልየ ንእግዚአብሔር ከም ዝርኢ እፈልጥ ኣሎኹ። ኣነ ባዕለይ ክርእዮ እየ፣ ኣዕይንተይ ድማ ክምልከትዎ እዮም” በለ። ኢዮ. 19፡25-27

ካብ ዕሥራን ክልተን ሥነ ፍጥረት ድኅሪ ሞቱ ትንሣኤ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ። መላእኽቲ ስለዘይሞቱ ትንሣኤ ኣይምልከቶምን እዩ። ንሰብ ትንሣኤ ዘድለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰብ ብቐደሙ ውን እንተኾነ ነፍሱን ሥጋኡን ከይፈላለየ ብሕይወት ንኽነብር ደኣ እምበር ንሞት ኣይተፈጥረን። 1ይ ተሰ. 5:9 ከቢድ ኃጢኣት ምስ ፈጸመ ዋላ እኳ ናይ ሞት ፍርዲ እንተተፈርዶ ምስ ተነስሐ ግና ትንሣኤ ሙታን ተኣወጀሉ።

በዚ መሠረት መፍቀሬ ሰብ ጐይታ፡ ብቀዳማይ ምጽኣቱ ናብ ዓለም መጺኡ ብዝለበሶ ሥጋ ሞይቱ ተንሢኡ በኵረ ትንሣኤ ክኾነና ከሎ፡ ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ በቲ ዝተዋሓዶ ሥጋ ብግርማ መለኮቱ ዓለም ንኸኅልፍ ንፍርዲ ኪመጽእ እዩ። መዝ. 49፡2 ፣ ማቴ. 25፡31-32 ፣ ራእ. 1፡17። ዳግማይ ምጽኣቱ ብእልፊ ኣእላፋት መላእኽቲ ተዓጂቡ፡ ሰማይን ምድርን ብመብረቕ እናተሓርሰ፡ ሓዊ ብቕድሚኡ እናነደደ፡ ነቶም ጻድቃን ፍቕሪ ነቶም ኃጥኣን ድማ በቐል መዘኻኸሪ ንኽከውን ነቲ ዝተሰቕለሉ መስቀል ኂዙ፡ ዝተሸንከረ ኣእዳዉን ዝተወግአ ጐድኑን እናኣርኣየ እዩ ኪመጽእ። “እግዚአብሔር ግልጺ ኮይኑ ክመጽእ’ዩ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ሓዊ ኣብ ቅድሚኡ ይነድድ ህቦብላ ንፋስ’ውን ይኸቦ” ከምዝብል። መዝ. 49፡2-3 ፣ ራእ. 1፡7

ንሱ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ኣቐዲሙ ንመላእኽቲ ይልእኾም። ንሳቶም ድማ ሠለስተ ረቀቕቲ ኣዋጅ ነጋሪት የስምዑ። (1ይ ተሰ. 4:16) በቲ ቀዳማይ ኣዋጅ “ንቃሕ መዋቲ ዘትነውም/ ሞይትካ ዘለኻ ተንሥእ” ዝብል ኣዋጅ ምስ ተሰምዐ እንስሳ ዝበልዖ፡ ነፋስ ዝበተኖ፡ ቀላይ ዝወሓጦ፡ ዝሓቐቐ ዝደቐቐ ኵሉ ኣካል ኣብቲ ዝፈረሰሉ ቦታ ይእከብ። ካልኣይ ረቂቅ ነጋሪት ምስ ተሰምዐ ከኣ ኣዕፅምትን ሥጋን ተዋሒዶም ብዘይምንቅስቓስ ሓድሽ ሬሳ ፍጹም በድኒ ይኸውን። ኣብ ሣልሳይ ረቂቅ ኣዋጅ ነጋሪት ድማ ብቐዋሚ ኣካል ብእትዛረብ ልሳን ካብ ጸጉሪ ርእሶም ክሳብ ጽፍሪ እግሮም ካብ ኣካሎም ገለ ከይጐደሎም ወዲ ተባዕታይ ብዓቕመ ኣዳም ወዲ ሠላሳ ዓመት፡ ጓል ኣንስተይቲ ኸኣ ብዓቕመ ሔዋን ጓል ዓሠርተ ኃሙሽተ ዓመት ኮይኖም፡ ማዕረ ቁመት ሓደ መልክዕ ኮይኖም ገግብሮም ኂዞም ይትንሥኡ። እቶም ጻድቃን ብርሃን ለቢሶም ብርሃን ተጐናጺፎም ንጐይታኦም ክርስቶስ መሲሎም ኪትንሥኡ እዮም። እቶም ኃጥኣን ግና ጸልማት ለቢሶም ጸልማት ተጐናጺፎም ንዲያብሎስ መሲሎም ኪትንሥኡ እዮም።

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ዙፋን ጐይትነቱ ተቐሚጡ ከም ፀሓይ ካብ ምሥራቕ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ኵሉ ዘለውዎ ቦታ ክረኣዮም እዩ። ማቴ. 24፡27 ነቶም ጻድቃን ብየማኑ፣ ነቶም ኃጥኣን ድማ ብጸጋሙ ከቝሞም እዩ። ነቶም ጻድቃን ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም ኽፍጠር ከሎ ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ናባይ ይብሎም እሞ ንእኡ ተኸቲሎም ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ይኣትዉ። ምስኣቶም ይደምረና፡ ኣሜን።

ነቶም ኃጥኣን ግና ብቓል ወቐሳ ኣቱም ርጉማት ካባይ ርሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ኣጋንንቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኪዱ ይብሎም እሞ ብእሳታዊ ገመድ ተጐቲቶም ንዲያብሎስ ተኸቲሎም ናብ ዘለዓለማዊ ሞት ገሃነመ እሳት ይኸዱ። ካብዚኦም የድኅነና፡ ኣሜን! ማቴ. 25፡34-41

ኣብዚ ዓለም ዝነበረ ሓጐስን ኃዘንን ደስታን ብኽያትን ከም ሕልሚ ኮይኑ ይተርፍ። መፈጸምታ ዓለም፡ መወዳእታ ወዲ ሰብ ድማ ብኸምዚ ኵነታት’ዚ የብቅዕ። እዚ ኵሉ ክኸውን’ዩ ኣይክተርፍን ከኣ እዩ። ኵሉ ከከም ግብሩ ክኽፈል’ዩ። “እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣሎኹ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኸኣ ዓስበይ ምሳይ’ዩ። ራእ. ዮሓ. 22፡12

"ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ ዓመት፡ ሽሕ ዓመትውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ። ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ኺበጽሑ እምበር፡ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር፡ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዚድንጕ ዚመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጕዮን እዩ። መዓልቲ ጐይታ ግና ኸም ሰራቒ ኾይና ኽትመጽእ እያ ሽዑ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ኺኃልፍ እዩ፡ ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ኪመክኽ እዩ፡ ምድርን ኵሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ኪነድድ እዩ። እዚ ዅሉ ኸምዚ ኢሉ ዚጠአፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዚግብኣኩም፧ ነታ ኣምላኽ ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸቤኹምን እናኣቀላጠፍኩምን ብቅዱስ ሕይወትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ክትነብሩ እዩ ዚግብኣኩም። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ኸም ዚጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከኣ ብረስኒ ኸም ዚመክኽ ክትገብር እያ። ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዚነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና።

ስለዚ ኸኣ ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸቤኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘሎኩም ኴንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ።" 2ይ ጴጥ 3፡8-14

ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና፡ ተግባራትና ኣጸቢቕና ወረስቲ መንግሥቱ ክንከውን ጸጋኡ የብዝኃልና!

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

***

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195