banner

በእንተ ፅንሳ ወልደታ ወበአታ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

በእንተ ፅንሳ ወልደታ ወበአታ

ሓደ ካብ ወገን ይሁዳ ዝተወልደ፡ ካብ ዘመድ ካህናት ዝኾነት ሃና እትብሃል ሰበይቲ ዘእተወ ኢያቄም ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ክልተኦም ፈሪሀ እግዚአብሔር ዘለዎም ሕጊ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ ርኅሩኃትን ፍቁራትን ነበሩ።
ሃና ግና መኻን ነበረት እሞ ውላድ ብዘይ ምህላዎም ይኃዝኑን ይትክዙን ነበሩ። ወትሩ ኸኣ ናብ ቤተ እግዚአብሔር እናኸዱ ውላድ ክህቦም ብኃዘንን ንብዓትን ልመናኦም ናብ እግዚአብሔር የቕርቡ ነበሩ።
እግዚአብሔር ልመናኦም ተቐቢሉ ውላድ ክህቦም ብእምነትን ብብዙኅ ተስፋን ይነብሩ ነበሩ።


ሓደ መዓልቲ ኢያቄምን ሃና ሰበይቱን ናብ ኣታኽልቲ ቦታ ኣተው’ሞ፡ ቈይሞም እናጸለዩ ኣርጋብ ምስ ጬቓውተን ተሓጒሰን ክጻወታ ምስ ረኣዩ፡ ውላድ ብዘይምህላዎም ኃዘኑን ተከዙን፡ ካብ ብዝኂ ኃዘኖም ድማ ተታኺሶም ደቀሱ።

ሃና ደቂሳ ከላ፡ ኣብ ኢድ ኢያቄም ሰብኣያ በትሪ ተታኂዛ፣ እታ በትሪ ድማ ዓምቢባን ፈርያን ርኣየት። ንሱ’ውን ኣብ ሑቍፊ ሃና ካብ ኵሉ ፍረ ዝበልጽ ሠናይ ጥዑም ፍረ ረአየ።

ካብ ድቃሶም ምስ ነቕሑ ደስ በሎም’ሞ እቲ ብሕልሞም ዝረኣይዎ ነገር ነንሕድሕዶም ተነጋገሩ። ንእግዚአብሔር ድማ ኣመስገንዎ። ብድኅሪኡ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ኢሎም ናብ ቤቶም ኣተው።
ሃና ፀነሰት እሞ ፅንሳ ድማ ተፈልጠ። እግዚአብሔር ንዝሃብካኒ ውላድ መባእ ክህብ እየ ኢላ ንእግዚአብሔር ተመባጽዐት።

ኵሉ ጊዜ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና ንድኻታት እናመጽወተት ብፍጹም ሓጐስ ትነብር ነበረት።

ነዚ ኵሉ ዝገበረለይ እግዚአብሔር እንታይ ክገብረሉ እየ፡ ኢላ ብልባ ሓሲባ ካብ ርኹስ ዝኾነ ምብላዕ ትኽልከልን ስግደት ኸኣ ተብዝኅን ነበረት። ነቲ ዝሃባ ምእንቲ ክሕልወላ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ተዘውትር ነበረት።

ድኅሪ 6 ወርኂ ፅንሲ ሃና ተፈልጠ እሞ ኣዝማዳን ኣዝማድ ሰብኣያን ሰሚዖም ናብኣ መጺኦም ንእስነትኪ ምስ ኃለፈ ናባኺ ዝተገብረ እዚ ንሰምዖ ዘለና ነገር እንታይ እዩ፧ በልዋ። ምፅናሳ ንኸረጋግጹ ድማ ከብዳ ዳኅሠሡ።

ሓንቲ ካብ ኣዝማድ ኣደኣ ንቅድስት ሃና ጓል ኣርሳባን ዓይና ዝዓወረት ነበረት’ሞ ምንም ከይፈለጠት ዓይና ምስ ዳኅሠሠት ብቅጽበት ሓወየት። ንብጽዕት ሃና ድማ ብጽዓን ይግባኣኪ፡ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከማኺ ብማኅጸኑ ዓይኒ ዘብርሀ የለን’ በለታ።

ኣዝማዳ ድማ ሰገዱላ ብጽእቲ ሓና ጽሐይ ካብ ኮኾብ ከም ትኸብር ብኦኦም ከበረት።

ወረኣ’ውን በብሃገሩ ተሰምዐ። ድዉያንን ኵሎም ሕሙማትን እናመጹ ማኅጸና እናዳኅሠሡ ይፍወሱ ነበሩ። ኣብ ማኅጸና ከሎ ሕሙማን ዝፈወሰ ደኣ ምስ ተወልደ እንታይ ክኸውን እዩ፧ በሉ።

ደቂ እስራኤል ከኣ ምስ ሰምዑ ተኣኪቦም እንታይ እዩ እዚ ነገር’ዚ ኢያቄምን ሃናን መንግሥቲ እስራኤል ከጥፉኡ ሃና ፀኒሳ ብማኅጸና ሕሙማን ትፍውስ ኣላ እሞ ኣብ ልዕሌና ክነግሡ’ዶ ይኾኑ በሉ።

ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ’ዶ የደንቐኩም፡ ሙሴ ከም ዝጸሓፎ ንዑ ብዳርባ እምኒ ንቕተሎም በሎም እሞ ተቛጸሩ።

ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ገብርኤል ዝበሃል መልኣኽ ካብ ሰማይ ወሪዱ ብዘመድ ዝኸበርኩም ኢያቄምን ሃናን ተንሥኡ ኢሉ ናብ ደብረ ሊባኖስ ወሰዶም።

ንኣና’ውን ካብ መጻወድያ ሰይጣን ተድኅነና‘ሞ ሞገስን ግርማን ዝመልኣ ማርያም ዝሽማ ኣብኡ ተወልደት።

ኣብ ዝቐደመ ነገርና ንመለስ እሞ ናይ ፅንሳ ወርኃት ምስ ተፈጸመ ከኣ ብዕለት ሓደ ግንቦት ካብ ፀሓይ ትበርህ ጓል ወለደት። መልክዓ ሠናይ ካብ መዓርን ሽኮርን ዝጥዕም ጨና መዓዝኣ ድማ ካብ ኵሉ ሽቶታት ይበልጽ ነበረ።

ኣዝማዳን ጐረባብታን ምስ ሰምዑ ድማ ተሓጐሱ። ተኣኪቦም ናብኣ መጺኦም ንጓላ ርእዮም ተደነቑ። ነንሕድሕዶም ከኣ ከምዛ ሕፃን እዚኣ ፍጹም ርኢና ኣይንፈልጥን ተበሃሃሉ። ጸጋ እግዚአብሔር መሊእዋ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ሰብነታ የብርህ ነበረ።

ምስ ኢያቄምን ሃና ሰበይቱን ደስ እናበሎም ሥራሕ እግዚአብሔር እናኣድነቑ፡ 7 መዓልቲ ጸንሑ። ነታ ሕፃን ድማ ማርያም ሰመይዋ። እዚ’ውን ህያብ እግዚአብሔር ማለት እዩ።

ሾብዓተ መዓልቲ ምስ ፈጸሙ ብሰላም ናብ ቤቶም ከዱ። ኢያቄምን ሃናን ንማርያም ጓሎም እናኣዕበዩ በቲ ምእንቲ ጓሎም ዝገበረሎም ንእግዚአብሔር እናኣመስገኑ ሠለስተ ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ምጽዋት እናሃቡ ሠናይ ምግባር የብዝኁ ነበሩ።

ንማርያም ጓሎም ድማ ብንጽሕና እናኣዕበይዋ ሠለስተ ዓመት ምስ ኾና ሃና ንኢያዌም ሰብኣያ ሓወይ መብጽዓና ጓልና ንቤተ እግዚአብሔር ከተገልግል እምበር ኣብዚ ዓለም ንኣና ከተገልግል ከምዘይተማባጻዕና ንዘክር በለቶ።

ኢያቄም ከኣ ካብ ሃና ሰበይቱ ነዚ ነገር’ዚ ምስ ሰምዐ ተሓጐሰ። ንመንገዲ ዝኾኖም ስንቅን ንቤተ ክርስቲያን ዝኾኖም መባእን ኣዳለዉ። ቤተ ሰቦምን ኣዕሩኽቶምን ንዅሎም ኣዝማዶምን ጸዊዖም ውላዶም ወሲዶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣእተውዋ።

እቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዘለዉ ካህናት ምስ ሰምዑ ክቕበልዎም ወፂኦም ብመንፈሳዊ ሰላምታ ተቐበልዎም። ንኢያቄምን ሃና ሰበይቱን ንማርያም ጓሎምን ኣመስገንዎም። ኣእዳዎም ኣንቢሮም ድማ ባረኽዎም። እግዚአብሔር ብሓቂ ኃዘንኩም ተመልኪቱ በዛ ብርኽቲ ዝኾነት ውላድ ኣሐጐሰኩም በልዎም።

ንእግዝእትነ ማርያም ድማ ኣደ እግዚአብሔር ንምዃን ዝተመረጽኪ ‘ኦ ብጽዕት ክብርት ሰላምታ ይግብኣኪ’ ኢሎም ሓቍፎም ኂዞም ሰዓምዋ። ብዕለት ሠለስተ ታኅሣሥ ብፍቕሪ እግዚአብሔር ናብ ቤተ መቕደስ ኣእተውዋ።

ጸሎታን በረኸታን ምስ ኵልና ይኹን፡ ኣሜን!

ምንጪ፡ ተኣምረ ማርያም (በእንተ ፅንሳ ወልደታ ወበአታ)

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195