banner

ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መሕትት ምስ ተሓጋጋዛይ ዲን ኮሌጅ ኣባ ሲላስ

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ጉዳይ መጻሕፍቲ’ከ?

ኣባ ሲላስ፦ ብተመሳሳሊ’ው ምስቲ ሥርዓተ ትምህርቲ ዝኸዱ መጻሕፍቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምእካብ መደባትን ብቍዕ መወከሲ ዘለዎ ቤተ መጻሕፍቲ ናይ ምቋም መደብን ክስርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ጐኒ ጐኒ ከኣ ኤሌክትሮኒካዊ ወይውን ዲጂታል ቤተ መጻሕፍት’ውን ንምምስራት ጻዕሪ ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ሃገረ ስብከታት ሕቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ከምኡ’ውን ኤውሮጳ ነዚ ዕዮ ዘሳልጥ ኮሚቴ ብምቋም ክሰርሓ ጸኒሐን እተን ኮሚቴታት ከኣ ምስ ካልኦት ሊቃውንት ናይዚ ዓውዲ ዝኾኑ ኣኃት ኦርየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ብምርካብን ብምልዛብን ኣገደስቲ መጻሕፍቲ ብምልላይን ክልእኻ ጸኒሐን እየን።

ገሊኡ ድማ ኣብ መስርሕ ይርከብ ኣሎ። ብሓፈሻ እዚ ተግባራት ብሓቂ ዘተባብዕን ኣብቲ ኮሌጅ ንዘሎና ኣገልገልቲ ሞራል ዝህብ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣሎና። ከም ኣብ እስራኤል ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን፣ ከምኡ’ውን ካብ ውልቀ ሰባት ዝተወፈየ’ውን ውሑድ ኣይኮነን። ብቀሊሉ ዘይርከቡ መጻሕፍቲ ቅዳሕ (copy) እናተገብረ ዝግበር መስርሕ ምጥንኻር ቤተ መጻሕፍቲ’ውን ኣሎ። ኵሎም ኣብዚ ዕዮ ምእካብ መጻሕፍቲ ዘለዉ ኵሎም ዝያዳ ክሰርሑን ብቀጻሊ’ውን ምልኣት ዘለዎ ቤተ መጻሕፍት ክህልወና ብዝተፈላለየ መገድን ሜላን መጻሕፍቲ ናይ ምእካብን ምውፋይን ስራሕ ከጠናኽሩ ለበዋይ የመሓላልፍ።

ዲጂታል ላይብረሪ’ውን ዘድሊ ናይ ትሕተ ቅርጽን ፕሮግራማት ስራሕን ድሕሪ ምጥንቃቕ ከምኡ ብውሑዳት ኮምፒተራት ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ምቅርራብ ይግበር ኣሎ። ብናይ ስልኪ ኣልቦ ኣገልግሎት’ውን (Wi-Fi)፣ ካብቲ ዲጂታል ላይብረሪ ኣብ ታብሌትን፣ ሞባይላትን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ኣብ ውሽጢ ኮሌጅ ኮይኖም ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ንምፍጣር’ውን ትሕተ ቅርጺ ይዋደድ ኣሎ። ኣብዚ ዕዮ ንዝሰርሑ ዘለዉ ወለንታውያን ክኢላታት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ድማ ምስጋና ይግብኦም እዩ። ምናልባት ሓገዝ ምስ ዝርከብ ነፍስ ወከፍ ተምሃራይ ብዘመናዊ ኣገባብ ኵሉ መጻሕፍቲ ኣብ ኢዱ ኣብ ዝርከብ ኢቡክ (e-book) ወይውን ካልእ ቀሊል ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ክጥቀም ድሌትና እዩ።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹነልና እሞ እዞም ተምሃሮ ትምህርቶም ምስ ዛዘሙ ኣብ ምንታይ እዮም ክምደቡ፣ እንታይ ዝተገብረ ምድላዋት ኣሎ?

ኣባ ሲላስ፦ ምስ ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክ ምርድዳእ ተገይሩ ኣሎ፣ ውጥን ክዳሎ ከሎውን ንኸምኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ጉዳይ እዩ ነይሩ። እዞም ተምሃሮ ስለምምሃር ዝመሃሩ ዘይኮነስ ተማሂሮም ኣብቲ ብዙኅ ሓጓፋት ዝርከቦ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ሓዋርያዊ ስራሕ ክሰርሑን ክዓዩን ብምባል እዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝግደፍ ገዲፉ ገዚፍ ባጀት ብምውጻእ ዝምህሮም ዘሎ። ብመሠረቱ’ውን እቲ ተቀሪጹ ዘሎ ሥርዓተ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ኵሉ ዕዮታት ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ከስርሖም ዝኽእል ፍልጠት ከምዝስንቁ እዩ ተሃንጺጹ።

በዚ መሠረት ኣብ ምስፋሕ ስብከተ ወንጌል፣ ምሕያል ጓሳን ጓስነትን፣ ኣብ ምምሃርን ምስልጣን ውሉደ ክህነትን ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበትን፣ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕን ኣብያተ ጽሕፈትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምኅያል ምሕደራን መሪሕነትን፣ ኣብ መጽናዕታዊን ምርምራዊ ስርሓትን ማኅበራዊ ጉዳያትን፣ ኣብ ንጥፈታት ዓውዲ ኢኮሜኒካል (ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዓለም ለኻዊን) ወዘተ ዕዮ ክህልዎም እዩ። ብፍላይ ነቶም ቀዳሞት ዓመታት ዝምረቑ ተምሃሮ እቲ ዕድል ገፊሕ ኮይኑ፣ ንሳቶም ብዝፈጥርዎ ናይ ስራሕ ዕድላትን በብቍሩብ ምስ ዝእንፍት ዘሎ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ድማ እቲ ስራሕ እናሰፈሐን እናዓመቈን ስለዝኸይድ ዕድሎም ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ዓቢይ በረኸት ክረኽቡሉን ነቲ ዘሎ ሕጽረታት ዓቕሚ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምምላእን ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምርግጋጽን ታሪኻዊን ዝተቐደሰን ሓዋርያዊ ስራሕ ክሰርሑ ተስፋና እዩ። ብሓፈሻ ንትግባረ ስልታዊ ውጥን (strategic plan) ብዝሕግዝን ብዝሰማምዕ መገዲ ኣብ መንፈሳዊ፣ ምምሕዳራዊ፣ ልምዓታዊ መደባት ቤተ ክርስቲያን ተሳትፎን ኣበርክቶን ክህልዎም እዩ። ብፍላይ ከኣ ክልተ ሞያ ዘለዎም ውሉደ ክህነት ከም ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝያዳ ኣበርክቶ ክህልዎም ትጽቢት ይግበረሎም።

እግዚአብሔር ስሙር ይግበሮ እሞ፣ እቶም ብሉጻት ዝኾኑ ተምሃሮ ድማ ኣብቲ ኮሌጅ ተሓጋገዝቲ መምህራን ኮይኖም ክተርፉን፣ ንተወሳኺ ትምህርቲ ናብ ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ክልኣኹን ተመሊሶም ድማ ነዚ ኮሌጅ ከጠናኽሩን ናይ ነዊሕ ጠመት እዚ ኮሌጅ ከዕዉትን መደብ ናይ’ዚ ኮሌጅ እዩ።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ቤተ ክርስቲያን ኣብዘን ሓጸርቲ ዓመታት ናጽነት ድንቂ ስራሕ እግዚአብሔር እዩ ኢልና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ነገራት ኢና ኣብዚ ኮሌጅ ንርኢ ኣሎና። ከምቲ ክግለጽ ዝጸንሐ ብዙኅ ትሕተ ቅርጻዊ ስርሓት ተዳልዩ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ምጅማር ዘይኮነስ እቲ ዝዓበየ ግድል ማለት ኣብ ምቕጻልን ኣብ ፍረ ምብጻሕን ኣብ ቅድሜኹም ብዙኅ ሓላፍነታዊ ስራሕ ከምዝጽበየኩም ፍሉጥ ነገር እዩ። እቲ ዝዓበየ እዋናዊ ብድሆ እዚ ኮሌጅ እንታይ እንታ እዩ?

ኣባ ሲላስ፦ ዛጊት ነዚ መንፈሳዊ ኮሌጅ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምቋም ዝተገብረ ጻዕሪ ብቀሊል ዘይግመት ተሞክሮ ዝተጠርየሉ እዩ። ንዝነበሩ ሕጽረታትን ብድሆታትን ኣብ ምስጋር ዝተሓልፈ መስርሕ’ውን ብርእሱ ዘይሕደግ ጸጋ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኮሌጅ ብዙኅ ጊዜ ብሓገዝ ወጻኢ ክስራሕ ልሙድ ነገር እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ግና ባዕላ ንባዕላ ሊቃውንትን ምሁራን ደቃ ኣወሃሂዳ ነዚ ምብቕዓ ንመጻኢ’ውን ንዘለዋ ተስፋ ዓቕምን ኣንፈትን ዘመልክት እዩ። እዚ ማለት ግና ዓበይቲ ሕጽረታት የብላን ማለት ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ ጉዳይ ባጀት ብቀዳምነት ተጠቃሲ እዩ።

ቤተ ክርስቲያን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኵሉ ከተማልእ ምባል ዘይከኣል እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብያተ ክርስቲያናትን ምእመናን ብምትሕብባር ንናይ እዋናዊ ይኹን ቀጻሊ መደባት መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ምምዋልን ምድጓምን ቀጻሊ ጻዕሪ ከተካይድ ኣለዋ። ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ሕጽረታት ግና ዓበይቲ መደባት ቤተ ክርስቲያን ክዕንቀፉ ቅቡል ስለዘይኮነ ኵሎም ዝምልከቶም ኣብዚ ብዝረአ ገንዘብ ዋጋ ዘይትመን ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ዝርከቦ ህንጻ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ ከውፍሩን ክሕግዙን ሓደራ እብል። ብሓላፊ ገንዘብ ዘይሓልፍ መንፈሳዊ ስራሕ ኣብ ዝስርሓሉን፣ ንቀጻሊ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ዕዮ ክሳተፉ ግቡእ እዩ እብል። ሕጂ ዝግብር ዘሎ ብዘይካ እቲ ብዓሰርተታት ሚሊዮናት ናቕፋ ዝወጽእ ቀዋሚ ወጻኢ (ህንጻን መሳለጥያታት ትምህርትን) ነቲ ቀጻሊን መሠረታዊን ወጻኢታት ማለት ንመካየዲ ስራሕን ትምህርትን፣ ንደሞዝ መምህራንን ሰራሕተኛታትን፣ ንመግብን ካልእ ወጻኢታትን ተምሃሮ ወዘተ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ እናሸፈነት ትኺድ እምበር ምስ ምውሳኽ መርሓ ግብሪ ትምህርትን፣ ምብዛኅ ቍጽሪ ተምሃሮን፣ ምስፋሕ መደባትን ልዕል ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ቤተ ክርስቲያን ብምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ልሙድ እምነታ ኣብ ሕዝባ እዩ።

ንመካየዲ ስራሕን ንምቋም ክፍሊ ትምህርቲ ኮምፒተርን (ኣይቲ) ዲጂታል ቤተ መጻሕፍትን፣ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤሜረትስ ብፍላይ ከኣ ኣብ ዱባይን ኣቡዳቢን ብዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናትና ተማእኪሉ ዝተዋህበ ሓገዝ ምእመናንን ምእመናትን ብሓቂ ነዚ ክበሃል ዝጸንሐ እምነት ብግብሪ ዘመስክር እዩ። ኵሎም ድማ ኣብነቶም ክስዕብ ይግባእ።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ናይ ቀረባ ዓበይቲ ውጥናት ኮሌጅ እንታይ ይመስል?

ኣባ ሲላስ፦ ብርግጽ በብቍሩብ ዝመጽእ እምበር ብሓንሳብ ዝረአ ዕብየት የልቦን። ሕገ ጠባይዓዊ’ውን ከምኡ እዩ። ዕብየት ውሳጣዊ እምበር ኣፍኣዊ ክኸውን ይብሉን። በብቍሩብ እናተምሃርካን እናተሞክሮኻን ምዕባይ ኣገዳሲ እዩ፣ ረብሓ’ውን ኣለዎ። ንሕና ጀሚርና ኣሎና። ቀጻሊ ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፍጸሙ ዓበይቲ ውጥናት ሃንጺጽና ኣሎና። እቶም መደባት ኣብ ህንጻዊን መሰላጥያን፣ መስርሕ ትምህርትን፣ ዓቕሚ ምሕደራን ዘተኰሩ እዮም። ኣብ ህንጻዊ ስርሓት ካልኣይ ገጽ ህንጻዊ ስርሓት ክንጅምር መደብ ሒዝና ኣሎና፣ ድሕሪ ክልተ ዓመት ንዘድልዩ መሰላጠያታት’ውን ካብ ሕጂ እናመላእካ ምኻድ ኣካል ናይቲ ውጥን እዩ። ኣብ መስርሕ ትምህርት’ውን መምሃሪ መጻሕፍቲ ምድላው፣ ኣብ ታሪኽን ቅርስን ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ቋንቋ ግእዝ ዘተኰረ መጽናዕታዊን ምርምራዊን ስራሕ ምጅማርን ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምርምራዊ ስርሓት ዘተኮረ መጽሔት ምሕታም፣ ናይ ምሸታዊን ርሑቕ ትምህርትን ንምጅማር ትሕተ ቅርጻዊ ባይታ ምጥጣሕ፣ ምህብታም መወከሲ መጻሕፍትን ምስፋሕ ቤተ መጻሕፍትን፣ ልዕል ኢሉ ከምዝተጠቕሰ ዝተፈላለየ መርሓ ግብርታት ትምህርቲ ምጅማር፣ ቍጽሪ ተምሃሮ ምውሳኽ፣ መርበብ ሓበሬታ ምቋም፣ ኣስተምህሮኣዊ መጽሔት ብስሩዕ ምሕታም፣ … ኣብ ዓቕሚ ምሕደራ’ውን እዚ ዘሎ ከፊላዊ ባጀታዊ ኣሰራርሓ ናብ ምሉእ ባጀታዊ ኣሰራርሓ ምስግጋር፣ ምስ ምብዛሕ ተምሃሮ ዝመዓራረ ቍጽሪ ሰራሕተኛ ምውሳኽ፣ … መደባት ኣለዎ። እቲ ዕዳጋ ኣሕምልቲ ኮይኑ ዝጸንሐ ክፋል መሬት’ውን ተመሊሱልና ስለዝርከብ፣ ናብቲ ካልኣይ ገጽ መደባት ክንሰግር ባብ ኣርኅዩልና ይርከብ።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ከም ኮሌጅ መጠን ደረጅኡ ዝሓለወ ምሕደራን ትምህርትን ክህልዎ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እንታይ ይመስል? ምስ ካልኦት መዘነታቱ ዝምድና ናይ ምምሥራት መደብ ኣሎ’ዶ?

ኣባ ሲላስ፦ ብርግጽ ቀዲሙ ከም ዝተጠቕሰ’ውን ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ኵሉ ክግበር ዝጸንሐ ምሕደራዊ፣ ኵሉ ዓይነት ናይ ምምሃርን ምምሃርን መስርሕ ትምህርቲ፣ ህንጻዊን መሳለጥያታትን… ብሓፈሻ ኵሉ ጻዕርታት ብደረጃ ቅቡልን ልሙድን መዐቀኒ ኮሌጅ እናመለእ ተመዓራርዩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሕጂ’ውን ጉዳይ ብሉጽ ደረጃ ቀጻሊ መስርሕን ጻዕርን እምበር ብሓንሳብ ዝብጻሕ ኣይኮነን። ብመንጽር ሃገራዊ መዐቀኒ ድማ ደረጅኡ ዝሓለወ ክኸውን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ክዝረበሉ እዩ። ኵሉ ዓይነት ትምህርቲ ብዘመናዊ ኣወሃሃባ ትምህርቲ ዝተሰነየን፣ ተምሃሮ’ውን ኣብ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ዘለዎም ፍልጠት ንምስፋሕ ዘኽእሎም ግብራዊ ተሞክሮ ኣብ ውሽጢ ኮሌጅ ንክመሃሩ ትሕተ ቅርጺ ተዋዲድ ኣሎ።

ከም ኮሌጅ’ውን ምስ ኮሌጃት ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና ክህልዎ ከም መደብ ይስርሓሉ ኣሎ። ብርግጺ ብሓንሳብ ምስ ዓበይቲ ኮሌጃት ካልኦት ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ክንመዓራረ ኣይንክእልን። ታሪኾም ክርንኢ ከሎና ኣጀማምርኦም’ውን ኣብ ናትና ደረጃ’ውን ዝበጽሕ ኣይነበረን። ተሞክሮኦም ንዓና ሓጋዚ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ምሕደራና ከይኣተዉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ምትሕግጋዝ ከምዘድልየና ንኣምን ኢና። በዚ መሠረት ዝምልከቶ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈትና ከም መደብ ሒዝዎ ኣሎ።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ካልእ ዘይተጠቐስኩሞ ብመገድኹም ክጥቀስ እትደልይዎ ዕድል ክንህበኩም?

ኣባ ሲላስ፦ ኵሉ ዝተባህለ ይመስለኒ። ተሞክሮ ካልኦት ኮሌጃት ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ክበሃል ከሎ ግና ክልተ ዓይነት እዩ። ብጽቡቕ እንመሃሮ ኣሎ፣ ብሕማቕ እንመሃሮ ኣሎ። እቲ ጽቡቕ ኵልሳዕ ጽቡቕ እዩ። እቲ ሕማቕ ድማ ኣብ ካልኦት ዝረአን ዘጋጠመን ዘየድሊ ኣገባባት ክንከላኸሎ ምኽኣል እዩ። ሃይማኖትካን ጥንታዊ ሥርዓት ቤተ ክርስቲያንካን ዝልውጥ፣ ዝቆራርም፣ ባህልኻን መንነትካን ዘነኣእስ ብጊጉይ ርድኢት ዘመናዊነትን ዓለማዊ ፍልስፍናን ብሓፈሻ ኣዕናዊ ተልእኾ ‘ተሓድሶ‘ ናብ ጀማሪ ኮሌጅና ብፊደል ይኹን ብመንፈስ ከይጽጋዕ ጽኑዕ ምክትታል ይግበር እዩ። እቲ ኵሉ ሥርዓተ ትምህርቲ’ውን ንእኡን ንእኡ ዝመስል ጊጉይ ኣካይዳን ኣብዚ ዘመናዊ ወለዶ ከይሰርጽ ምግባር እዩ። ዝመጸ ንፋስ ተሓድሶ እንተነፈሰ፣ የማነ ጸጋም ከየበልካ ዕርፊ ኣሰር ኣቦታት ምጽናዕ ኣገዳሲ እዩ። ኮሌጅና’ውን ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣገባብ እዩ።

ብመሠረቱ ግና ዕላማናን መደበትናን ኣብ ምምዕባል ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሕይወትን ስነ ምግባራዊ ኣርኣያነትን ማዕረ ማዕረ ዝሰርዕ እዩ። ቃለ እግዚአብሔር ብቃል ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ዝምህር ወለዶ ኮሌጅ ክፈሪ ኢና ንደሊ። ጥንታዊ ሃይማኖት ኣቦታቱ ኣጽኒዑ፣ ኵሉ ሰናይ ተግባራትን መንፈሳዊ ፍረን ዘለዎን ኣብዚ ዘመናዊ ወለዶ ዋልታ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብ ኵሉ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዝሳተፍን ዘበርክትን ወለዶ ኮሌጅ ክስስን ንምነን ንጽልን ኣሎና። ዓበይቲ ሓጓፋት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ኣብ ዝርከቡ ዘለዉ ጓሳን ጉስነትን፣ ስድራ ቤት ዝማእከሉ ክርስትናን …. ነዊሕ ጠሚቱ ዝሰርሕን ዝምልእን ወለዶ ኮሌጅ ክንርኢ ንእግዚአብሔር ንልምኖ ኣሎና። ስለዚ ከኣ እዚ ወለዶ መንፈሳዊ ታሪኽ ዝቐደሙ ቅዱሳን ኣቦታቱ ዝደግም ኮይኑ ክርከብን ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያኑ ከውሕስን ሓረር ንብል ኣሎና። እምነትና’ውን ንሱ እዩ። ነዚ ከኣ ስራሕ እግዚአብሔር ክንኣምን ክንክእል ኣሎና፣ ቤተ እግዚአብሔርን መንፈሳዊ ስራሕን ብሥጋዊ ጥበብ ዘይኮነስ ብፍቓድ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ትግሃትን ዝፍጸም ስለዝኾነ ኵልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅንዓት ዘለዎ ኵሉ ዓቕሙ ነዚ ኮሌጅ ከብርክት ሓደራ እብል። ንዓኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ይባርክኹም።

ልሳነ ተዋሕዶ፦ ስለዝሃብኩምና መብርሂ ብስም ክፍልና ነመስግን።

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195