banner

“ምዕዶ ንመንእሰይ ወለዶ”

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

“ምዕዶ ንመንእሰይ ወለዶ”

ኦ ጐይታ ነዚ ናይ ቃል ምስክርና መን'ዩ ኣሚኑ ዝቕበለና ቅልጽም እግዚአብሔርሲ ንመን ተገልጸ፧” (ኢሳ. 53፥1፤ ሮሜ 10፥16)። ነቢይ ኢሳይያስ ከምዚ ንኽብል ዝተገደደ እቶም ብዘመኑ ዝነበሩ ሕዝቢ ስብከቱን ምኽሩን ምቕባል ስለዝኣበይዎ እዩ። ምሂርካዮ ምህሮኻ ዘይቅበል፥ መኺርካዮ ምኽርካ ዘይሰምዕ እንተኾይኑ ትርፉ ድኻም ጥራይ እዩ። እትሠርሖ ሥራሕ ኵሉ ብምኽሪ እንተኾይኑ ግና ጌጋ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከመይ እቲ እትሠርሖ ሥራሕ ብምኽሪ ለባማት ፈላጣትን ዝተጸምቘ ስለዝኾነ።
ሓደ ፈላስፋ ከምዝገለጾ “ምኽሪ ናይ ልቢ (መረጼን) መስትያት እዩ። ናይ ሰብ ውሽጢ ልቡ ንምርኣይ እንተ ደኣ ደሊኻ . . . 

ነቲ ዝደሌኻዮ ሰብ ኣማኽሮ ምኽንያቱ ጽቡቕ ምኽሪ ካብ ጽቡቕ ሕሊና እዩ። ከምዚ ዝበለ ልቢ ኸኣ ነዚ ምኽሪ ቀልጢፉ እዩ ዝቕበሎ። ቀጺሉ ምኽሪ ሰይፍ ሕሊና እዩ። ሰይፍ በሊሕ እንተ ዘይኮይኑ ጐዲሙ እንተደኣ ኮይኑ ድላይካ ክትፍጽመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምኡ ከኣ ምኽሪ ካብ ጽቡቕ ሕሊና ወፂኡ ልቢ እንተ ዘይተቐቢልዎ ናብቲ ዝደልዮ ነገር ክበጽሕ ኣይኽእልን እዩ” ይብል። (ኣንጋረ ፈላስፋ ምዕ. 28)

መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ (መምህር ትርጓሜ መጻሕፍትን መምህር መዝገብ ቅዳሴን)

 ኦ መንእሰይ ወለዶ ከምዚ እዚ ፈላስፋ ጠቒስዎ ዘሎ ሕጂውን እዚ ተመኃላሊፉልካ ዘሎ ምኽርን ተዋሂቡካ ዘሎ ማዕዳን ኣብ ግብሪ እንተ ዘየውዒልካዮን ኣብ ልዕሊ ሑፃ ከም ዝተኻዕወ ማይ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዕምባባ ንእስነትካ ፍረ ጽድቂ ከምዘፍሪ ንኽትገብር ምኽሪ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣኽብር። 

ህርቃር ዝተባህለ ፈላስፋ ውን ከምዚ ይብል ነበረ፦ “ወደየ ዝነግረካ ቃል ስማዕ። ነቲ ልዑልን ክቡርን ዝኾነ እግዚአብሔር ንኽትዝክሮ ምኽረይ ስማዕ። ምዕዶይ’ውን ተቐበል። ወደየ ክትዛረብ ከሎኻ ተጠንቀቕ ርእስካ ለጠቕ ኣብል፡ ክትስጉም ከሎኻ ተጠንቀቕ ርእስኻ ለጠቕ ኣብል፡ ክትስጉም ከሎኻ’ውን ብህድኣት ይኹን። ታሕቲ ታሕቲ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ኣይትርአ። ከምዚ ማለት ትሕትና እምበር ትዕቢት ኣይትግበር፡ ትሕቴኻ ዘሎ እምበር ልዕሌኻ ዘሎ ኣይትመልከት” ይብል። (ኣን.ፈላ. ምዕ. ፲፭/15)።


እወ! ሕጂ ውን መንእሰይ ወለዶ ንዓቢይ እንተ ኣኽበርካ ክብ ዘብለካ እዩ እምበር ለጠቕ ዘብለካ ኣይምሰልካ። ብትዕቢት ዝተዋረዱ ካብ ዲያብሎስ ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝጠሓለ ፈርዖን (ዘፀ. 14፥28) ዘለዉ ብቑዓት ምስክራት እዮም። ስለዚ ካብ ትዕቢት ርኂቕካ ትሕትና ምኃዝ ካብ ፀብእን ክርክርን ተኣሊኻ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን ኂዝካ ምንባር ሓደን ክልተን ዘይብሉ መንፈሳዊ ተግባር እዩ። በዚ ዘመን ዘምጽኦ ሓድሽ ተማሪኽካ ደኃር ኡይ! እንተ በልካ ኣብ ዘይትሰመዓሉ ዓሚቝ ገሃነም ከይተወርድ ነዚ ዝወሃበካ ዘሎ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ኣውዕሎ።

ኣብዚ ዝህቦ መጠንቀቕታ ኣሎ፦ እዚ ኸኣ ርእሶም መርዘን ኂዝዎም ክፍወሱ ዘይኽእሉ ንኻልኦት “ሕማምኩም ከነድኅነኩም ናባና ንዑ’” ዝብሉ ዘመናውያን ርኹሳን መናፍስቲ ኣለዉ፤ ስሞም ከኣ “መንፈስ ወይ ተሓድሶ” ይበሃሉ። በዞም ከምዚኦም ዝበሉ መናፍስቲ ከይትጋገዩን ደድኅሪኦም ከይትስዕቡን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተጠንቕቐኩም ኣላ። መንፈስ ዘበለ ኵሉ ኣይትእመኑ። ሰሎሞን’ውን ብዛዕባ እዞም ንርእሶም ከይሓወዩ ንኻልኦት ነሕዊ ኢና ዝብሉ ሰባት ዝገለጾ ኣሎ፦ “ ኢዱ ዘይተሓጽበስ ኣነ ንጹሕ እየ ዝብል ወለዶ ኣሎ” ይብል (ምሳ. 30፥12)። እዚ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ዝሥርሓሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ በዚኣቶም ከይትማረኹ ርእስኹም ሓልዉ ንሰብ ትዕቢቱ እዩ ዘዋርዶ ብመንፈሱ ትሑት ዝኾነ ግን ክብረት ይረክብ ይብል (ምሳ. 29፥23)።

ሕጂ ውን ኦ መንእሰይ ወለዶ እልፍ ኣእላፋት ሕዝቢ እንተ ፈተዉኻን እንተ ኣኽበሩኻን እግዚአብሔር ግና እንተ ጸሊኡካ ፍቕሪ ናይ'ዞም እልፍ ኣእላፋት ዝኾኑ ሕዝቢ ዋጋ ከምዘይብሉ ፍለጥ። እዞም እልፊ ኣእላፋት ሕዝቢ ጸሊኦሙኻ ከለዉ እግዚአብሔር እንተደኣ ፈቲዉካ ግና ናይዞም ፍቕሪ እልፍ ኣእላፋት ዝኾኑ ሕዝቢ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኸውን ዋጋ የብሉን። ስለዚ ትምክሕትኻን እምነትካን. . . እግዚአብሔር ምዃኑ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ሕሊናኻን እመን። እቲ ዕምባባ ንእስነትካ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከምዘፍሪ ግበሮ። ግና ቤተ ክርስቲያን ከምዚ እናበለት ክትመክርን ክትምዕድን ከላ መንእሰይ ወለዶ እዝኑ ከፊቱ እንተ ዘይሰሚዕዋ ከምዚ ነቢይ ኢሳይያስ፦ ‘ኦ ጐይታ ትምህርትና መን እዩ ዝቕበለና፧ ቕልጽም እግዚአብሔርሲ ንመን እዩ ዝተጋህደ (ዝተገልጸ)፧’ ዝበሎ ኮይኑ ከይተርፍ ነዚ ምኽሪ'ዚ ተቐቢልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ትዕደም ኣሎኻ። ነቢይ ኢሳይያስ'ውን መኪሩን ምሂሩን ከብቅዕ ትምህርቱን ምኽሩን ከምዘይተቐበልዎ ፈሊጡ “ኦ ጐይታ ትምህርትናን ምኽርናን መን ተቐበለ፧” እናበለ ከማርር ብእዝነ ሕሊና ንሰምዖ ዘሎና።

፨ ስለዚ እዩ እሞ ምኽሪ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምኃዝ፣ ብምኽሪ መጻሕፍቲ ውን ምኻድ ዓቢይ ቁውም ነገር ምዃኑ ኣይትረስዕ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

ምንጪ፦ መሪ. ክነፈ ርግብ ማርቆስ (መጽሓፍ ‘ምዕዶ ንመንእሰይ ወለዶ’ ምዕ. 18 , ገጽ 115)

† † †

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195