Print this page

ንሕግን መምርሕን ጥሮታ ዝምልከት ምልላይ ዳታ በይዝን ዓውደ መጽናዕትን ተኻይዱ!

Jul 05, 2021

29 ሰነ 2021 ዓ.ም.ፈ ብክፍሊ ፋይናንስ ቤት ጽሕፈት ዝተወደበ ንሕግን መምርሕን ጥሮታ ዝምልከት ምልላይ ዳታ በይዝን ዓውደ መጽናዕትን ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተኻይዱ  ።

ኣብዚ ዓውደ መጽናዕቲ ኣቐዲሙ ብቅዱስ ሲኖዶስ ጸዲቑ ካብ ወርኂ ሚያዝያ 2021 ዓ.ም.ፈ ኣብ ኵለን ኣህጉረ ስብከታት ውሽጢ ሃገር ተግባራዊ ንዝኾነ ሕጊን መምርሕን ጥሮታ መብርሂ፡ መረድእን ግብራዊ ኣብነትን ተኻይድሉ ።

ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንሕጊ ጥሮታ ዝምልከት መብርሂ ብኃላፊ ክፍሊ ፋይናንስ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ቀሲስ ሄኖክ ገብረ መስቀል ክቐርብ ከሎ፡ ንመምርሒ ጥሮታ ዝምልከት መግለጺ ብዲያቆን ዳንኤል ካሕሳይ ከምኡ ውን ንዝተዳለወ ሶፍት ዌር ጥሮታ  ዝምልከት መብርሂ ብወ/ት ልድያ ተከስተ ተዋሂቡ ።

ኣብዚ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለያ ኣህጉረ ስብከታት ዝመጹ መራሕቲ ሥራሕ፡ ኃለፍቲ ፋይናንስ፡ ሕሳብ ሹምን ተሓዝቲ ገንዘብን፡  ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ።