Print this page

ወከልቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ጉባኤ ባህልን ቅርስን ተሳቲፎም!

Oct 24, 2019

ወከልቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ጉባኤ ባህልን ቅርስን ተሳቲፎም!

ብዕለት 06-07 ጥቅምት 2012 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ “ባህላዊ ውርሻና መግለጺ መንነትና”ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተቓንዐ ጉባኤ ወከልቲ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተሳቲፎም።

ኣብዚ ልዕሊ 265 ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ጉባኤ ብሸሞንተ ምሁራን ኣብ ባህልን ሰነዳዊ ውርሻን ዘተኮረ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ክቐርብ ከሎ፡ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዝተገብረላ ዕድመ ሠለስተ ወከልቲ ዝኾኑ ቀሲስ መብራህቶም ብርሃነ፡ ቀሲስ መንግሥተአብ በየነን መሪጌታ ፊልሞን የማነብርሃንን ብዛዕባ ገዳማትን ቅርስታቶምን ዝገልጽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቦም። እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ’ዚ ትርጕም ቅርሲ፡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከቡ ዓይነታት ቅርስታት፡ ህልው ኵነታት ቅርስታትን ኣብ ዕቃበ ዘተኮረ ውጥን ዕዮን . . . ዘጠቓልል ነይሩ።