Print this page

ሥልጠና ተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ ወንጌል ተዋሂቡ!

Dec 05, 2019

ካብ 15-23 ኅዳር 2012 ዓ.ም. ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንን ሜላ ስብከተ ወንጌልን ዘተኮረ ሥልጠና  ንተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ ወንጌል ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተዋሂቡ።

ኣብዚ ሥልጠና’ዚ ዝተሳተፉ ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝተወከሉ 75 ዝኾኑ ተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ ወንጌል ኣብ ምዕባይን ምስፋሕን ስብከተ ወንጌልን ጕስነት ምእመናንን ዝህልዎም ኣበርክቶ ተራእዩ ዝተዋህበ ሥልጠና እዩ።

እዚ ብኣላይነት ክፍሊ ስብከተ ወንጌልን ኣገልግሎት ካህናትን ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝተዋህበ ሥልጠና መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ እምነትን ሥርዓተ ኣምልኾን፡ ኣዕማደ ምሥጢርን ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ዝተዋህበ ሥልጠናታት እዩ።