Print this page

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ኣብ ጉባኤ ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት መላእ ኣፍሪቃ (AACC) ተሳቲፋ!

Dec 06, 2019

ካብ 22-26 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም. (2-6/12/2019 ዓ.ም.ፈ) ኣብ ሃገረ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ዝተቓንዐ ጉባኤ ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት መላእ ኣፍሪቃ (ALL AFRICAN CONFERENCE OF CHURCHS) ፡ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተሳቲፋ!

ኣብዚ ብተወካልነት ኃላፊ ወፃኢ ዝምድናታት ዘመንበረ ፓትርያርክ ቀሲስ በረኸት ኪዳነ ዝተሳተፈቶ ጉባኤ፡ ካብ 42 ሃገራት ዝተዋፅኡ መራሕቲ ቤተ እምነትን ሰብ ሞያ ምሁራንን ኽጋብኡ ከለዉ ግደ ቤተ እምነት ኣብ ምርግጋጽ ኣፍሪቃዊ ሰብኣዊ ክብረት ዘተኮሩ ብዙኃት መጽናዕታትን ኣስተምህሮታትን ቀሪቦም።

ከምኡ’ውን ኣብ ትግባረ እስትራተጂካዊ ውጥን ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት መላእ ኣፍሪቃ 2019-2023 ዓ.ም.ፈ ዘገድሱ ኣርእስታት ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ።

ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት መላእ ኣፍሪቃ ብ1963 ዓ.ም.ፈ ዝተመሥረተ ኮይኑ፡ ኣብ 42 ሃገራት ኣፍሪቓ ዝርከባ ንልዕሊ 140 ሚልዮን ሕዝቢ ዝውክላ 193 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝጥርንፍ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዞባዊ ማኅበራት ዓለም እዩ።