Print this page

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ ተኻዪዱ!

Sep 18, 2020

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ። ብኃላፊ ትምህርቲ ሰንበት ቀሲስ ተክሎም ዝተማእከለን ኣቦ ወንበራት ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ዝተረኽብሉ ጉባኤ ንኽልተ መዓልቲ ዝኣክል ዘተ ተኻይድሉ። ንድኅረ ባይታን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ክርአ ዝጸንሐ ሃጓፋት ኣመልኪቱ ኣብዚ ጉባኤ ብኢንጂነር ሰሎሞን ወልዱ ዓውደ መጽናዕቲ ቀሪቡ ነይሩሩ።

ብዛዕባ’ዚ ጉባኤ ንድኅረ ባይታ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበትን ዕላማን ኣገዳስነት ሥርዓተ ትምህርቲ ኣመልኪቶም ቀሲስ ተክሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ “እዚ ሥርዓተ ትምህርቲ’ዚ ንዅሉ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ንዝነጥፍ ዘሎ ኣካላት ትምህርቲ ሰንበት ዘጠቃልል ኾይኑ፡ ርቱዕን ምዕሩይን ትምህርቲ ንምብጻሕ ዝዓለመ ብምዃኑ፡ ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ርቱዕን ምዕሩይን ሥርዓተ ትምህርቲ ምህላው ማለት፡ ሓድነት ኅብረትን ከተረጋግጽ ትክእለሉ ሓደ መገድን መፈጸምትኡ ድማ  ዕቤት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምርግጋጽን ክውን ምግባርን ስለ ዝኾነ፡ ኵሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለው ጠርነፍቲ ትምህርቲ ሰንበት መንፈሳዊ ኣበርክቶኹም ኣዕዝዙ”ብምባል ተማኅፂኖም።