Print this page

ቅዱስ ሲኖዶስ ካልኣይ መግለጺ ኣውፂኡ!

Apr 20, 2021

መቐጸልታ ናይቲ 30 መጋቢት ዘውፅኦ መግለጺ፡ ቅዱስ ሲኖዶስ 7 ሚያዝያ ምርጫ 5ይ ቅዱስ ፓትርያርክ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ብዝተኸተለ ኣገባብ መዓስን ብኸመይን ከም ዝፍጸምን ካልኦት ዝርዝራዊ ጉዳያቱን ዘነጽር መምርሒ ኣውፂኡ።

በዚ መምርሒ እዚ፡ ኣብ ጉዳይ ሓድሽ ሕጊ ምርጫ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቐዲሞም ዝተሓገጉ ጥንታውያን ሕጋጋት ቤተ ክርስቲያን ምስ ቃለ ዓዋዲን ብምውሓድ ብ19 ኅዳር 2013 ዓ.ም. ምስ ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ ምርጫ ፓትርያርክ ብምዝማድ ከምኡ’ውን ኣብ ዝኃለፉ ኣርባዕተ ፓትርያርካት ኤርትራ ዝነበረ ኣገባብ ምስ ተሞክሮ ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ብምግምጋም፡ ምዕሩይ ተሳትፎን ምጡን ውክልናን ኵሎም ኣካላት ቤተ ክርስቲያን ውሽጥን ወፃእን ብዘረጋገጽ መንፈሳዊ ኣገባብ ዝፍጸም ምዃኑ ሓቢሩ።

ንመሥርሕ ምርጫ ፓትርያርክ ዝከታተልን ዘፈጽምን 7ተ ዝኣባላቱ ኣምራጺ ኮሚተ ከምዝመዘዘ ድማ ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ።