ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

Sep 22, 2021

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ከአ ሰይጣን እንደገና ንቤተ ክርስቲያን ክህውኽ ኣብ ምሥጢረ ሥጋዌን ነገረ ማርያምን ኑፋቄን ክሕደትን ኣለዓዓለ። እዚ እውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ከአ ኣብ አንጾኪያን ቍስጥንጥንያን ከአ ተራእየ። በዚ ምኽንያት ከአ 3ይ ዓለም ለኸኣዊ ጉባኤ ክግበር ተገብረ።

 ዕላማ / ኣጀንዳ ጉባኤ

ቀንዲ መዛረቢ ኣጀንዳ ከአ፦

 • ብዛዕባ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ወላዲተ አምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያምን ብንስጥሮስ ንዝተላዕለ ክሕደት ምምርማርን ውሳነ ምሃብን
 • ብፐ/በላግዮስ ንዝተላዕለ ምንፍቕና ኣብ ጉዳይ አዳማዊ ኃጢኣትን ካልእ ትምህርቱን ምምርማርን ውሳነ ምሃብን
 • ዳግማይ ብካልዕ መልክዕ ንዝተላዕለ ትምህርቲ ሰባልዮስ ዝሓዘ መናፍቕ ኣውሳብዮስ ግቡእ መኣረምታን ውሳነን ምሃብ

ክሕደት ንስጥሮስ

ንስጥሮስ ጥቓ አንጾኪያ ኣብ እትርከብ ኤፍፕሬፒዮስ ዝበሃል ገዳም ብምንኩስና ዝነብር ግሪኻዊ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ገዳም ድማ ዲቁናን ክህነትን ተቐበለ። ንሱ ከአ ኣዝዩ መንፈሳዊ ሰብ፣ ዘእምን፣ ክኢላ ዘረባ፣ ፍሉጥ ጸሓፊ፣ ንእምነቱ ቀናዕ፣ ሕውኽ፣ ዕቡይን ስልችውን (ሸለል በሃሊ) እዩ ነይሩ።

ትምህርቲ ክሕደት ንስጥሮስ

ኣብ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ ኣብ እግሪ ዲዮዶሩስ (ናይ ጠርሴስ ኤጲስ ቆጶስ) ነገረ መለኮት ተማህረ። ብተወሳኺ እውን ካብ ቴዎድሮስ (ናይ ሞብሱኤስትያ ኤጲስ ቆጶስ) ተማሂሩ እዩ።

እዞም ዝተጠቕሱ መምህራን ንስጥሮስ፣ መናፍቓዊ ትምህርቲ ይምህሩን ምንጪ ትምህርቲ ምንፍቕና ንስጥሮስን እዮም። እቲ ትምህርቶም ከአ፦

 • ክርስቶስ ክልተ ኣካልን ክልተ ባሕርይን እዩ። ወልደ ማርያም ወልደ እግዚአብሔር ከአ ይበሃሉ። እቲ ካብ እግዝእትነ ማርያም ዝተወልደ ወልደ ዳዊት፣ እቲ ቅድመ ዓለም ዝተወልደ ከአ ወልደ እግዚአብሔር ወይ ቃለ እግዚአብሔር ይበሃል። ኣብ ዮርዳኖስ ወዲ ዳዊት ምስ ተጠምቐ ወዲ እግዚአብሔር ኀደሮ፣ አቦ ከአ ወደይ በሎ።
 • ብፍሉይ ኩነት ድማ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ብጸጋ ተባህለ፣
 • ድያድርስ ንነገረ ሥጋዌ ኣቕሓ ብጨርቂ ከምዝጥቕለል፣ መጽሓፍ ኣብ ማኅደር ከምዝቕመጥ እናበለ ይገልጽ ነበረ። በዚ ከአ መሠረት ትምህርተ ምንታዌ ኣብ ምሥጢረ ሥጋዌ ንሱ ነበረ።
 • ዝጠቕስዎ ጥቕሲ ከአ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ፦ ገላ 4፤4 "እግዚአብሔር ንወዱ ለኣኾ ካብ ሰበይቲ ተወልደ" ነዚ ንዕሩቕ ብእሲ (ሎቱ ስብሓት) ዝተነግረ እዩ። 'ወዲ እግዚአብሔርነቱ' ከአ ናይ ጸጋ ውልድነት እዩ፣ ርእሱ ናይ ምትሓቱ ኣዘራርባ እዩ ከአ በሉ። ፊል 2፤5-7 "ነሥአ አርአያ ገብር" ንዝብል 'ሰብ መሰለ'፣ 'ኀደረ' በልዎ። 'መሲሉ' ንዝብል እውን ብምትሃት እዩ፣ ኢሎም ብምትርጓም 'ርቀታዊ ምምሳል' እዩ በሉ።

ንስጥሮስ ነቲ ናይ መምህራኑ ኑፋቄ ተኸቲሉ ከምዚ ኢሉ መሃረ፦

 • ክርስቶስ ክልተ ኣካል ክልተ ባሕርይ እዩ። ንሱ ፍጹም ሰብ እምበር ፍጹም ኣምላክ ኣይኮነን ይብል ነበረ።
 • እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ሰብ እምበር ወላዲተ ኣምላክ ኣይትበሃልን፣ ከመይ ኣምላክ ካብ ሰብ ክውለድ ስለዘይክእል በለ። (ፍጡር ንፈጣሪ ክወልድ ኣይከኣልን ኢሉ ስለዝሓሰበ እዩ) ንዕብ 7፤3 ከአ "ኣቦ የብሉ ኣደ የብሉ" ንዝብል ይጠቅስ።
 • እቲ ተዋሕዶ ናይ ኣካል እዩ (ሥጋ ንቃል ማኅደሩ፣ ተሰካሚኡ፣ ክዳኑ፣ መቅደሱ እዩ ማለት እዩ።) እምበር ናይ ባሕርይ (ተዋሕዶ ቃልን ሥጋን) ኣይኮነን በለ። ስለዚ ከም ብጾትን ኣዕሩኽን ብሓድነት ይነብሩ ማለቱ እዩ።
 • ስለ ኀዳሪ ንማኅደር እሰግድ፣ ስለ ኀዳሪ ንእግዝእተነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እብል በለ።

ናይ ቍስጥንጥንያ ፓትርያርክ ሱስንዮስ ምስ ዓረፈ ብ428 ዓ.ም. ንስጥሮስ ንቦታኡ ተኪኡ ፓትርያርክ ኮነ። ክሳዕ ዝሽየም ግና ነዚ ኑፋቄኡ ኣይመሃረን ነበረ። ምስ ተሾመ ግና ዳግማዊ ቴዎዶስዮስ ናይ ቀረባ ፈታዊኡ ስለዝነበረ ብድፍረት ንክሕደቱ ክምህር ጀመረ። መጀመርያ፣ ቅድሚ ብግህዶ ናይ ክሕደት ትምህርቱ ምምሃሩ፣ ተማሃራዩ ኣናስታስዮስ (ኣቡነ ቀሲሱ) እዩ ናብ ህዝቢ ክዝርግሖ ዝጀመረ።

ምእመናን ከአ ጋሻ ትምህርቲ ስለዝኾኖም ንትምህርቲ ኣናስታስዮስ ብምቅዋም ናብ ፓትርያርኮም ንስጥሮስ ብምምጻእ፣ 'ዘይተሰምዐ፣ ዘይንፈልጦ ጋሻ ትምህርቲ ኣምጺኡልና' ኢሎም እንተኸሰሱ። ንስጥሮስ ምንጪ እዚ ትምህርቲ ብምንባሩ 'ሓቁ እዩ ከምኡ እዩ' በሎም። ካብዚ ንድሓር ብወግኢ እናዞረ ነቲ መናፍቓዊ ትምህርቱ ክምህር ጀመረ።

ጉባኤ ንኽግበር ዝተወሰነሉ ምኽንያት

እዚ ክሕደት ምንታዌ፣ ኅድረት፣ ቡዓዴን ጸርፊ ንወላዲተ ኣምላኽን ምስ በዝሐ ካህናት፣ መነኮሳትን ምእመናንን ብዙሕ ሓዘኑ። ብግልጺ ከአ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ጎደናታትን ዓድታትን ክቃወምዎ ጀመሩ። ብዘለዎ ጽልዋ ኣብ ንጉሥ ከአ ንስጥሮስ ንብዙሓት ተቃወምቱ ክእሰሩን ክሳቀዩን ገብረ። እዚ ወረ እዚ ከአ ግብጺ፣ እስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለዝተሰምዐ ዓቢይ ሓዘን ኮነ። ኣብቲ ጊዜ እቲ ፓትርያርክ ናይ እስክንድርያ ዝነበረ ቅዱስ ቄርሎስ እዚ ትምህርቲን ዘረባን ምስ መጸ ብቕልጡፍ ሰፊሕ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድነትን አምላኽነትን ናይ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክነትን ሰፊሕ ጽሑፍ ብምጽሓፍ ንገዳማትን ሃገረ ስብከታትን መልእኽቲ ለኣኸ። ነቲ ክሕደት ንስጥሮስ ድማ ብዝርዝር ጊጉይ ምዃኑ ንጉሥን ንግሥትን (ኣውዶክስያ)፣ ንሓፍቲ ንጉሥ (ፑልኬርያ)ን ንናይ ሮም ፓትርያርክ ለከስቲኖስን መልእኽቲ ለኣኸ። ንንስጥሮስ እውን ከምኡ ምስ ናይ ዕለት ትንሣኤ ናይ 429 ዓ.ም. (ከምቲ ጉባኤ ኒቅያ ዝእዝዞ) ጌሩ ሰደደሉ። ንስጥሮስ ከአ ናይ ተቃውሞ ደብዳቤን መልሲን ቅዱስ ቄርሎስ ክምለስን ክስዕቦን ዝሕብር ጽሑፍ መለሰሉ። ንካልኣይ ግዜ ቅዱስ ቄርሎስ ኣስፊሑን ጌጋ ከምዘሎን መሊሱ ብምጽሓፍ ምስ 4ተ ጳጳሳት ኣሰንዩ ለኣኸሉ። መልሲ ስለዘይሃቦ ከአ ቅዱስ ቄርሎስ 12ተ ቃለ ውግዘት ዝሓዘ ጽሑፍ ምስ 4ተ ጳጳሳት ለኣኸሉ። ነዚ ከአ ናብ ናይ ሮም ጳጳስ እውን ለኣኾ። ቅዱስ ለከስቲኖስ ዘሮም እውን ንትምህርቲ ንስጥሮስ ኣውገዘ (11 ነሓሰ 430 ዓ.ም.)፣ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እንተዘይተመሊሱ ንሱ እውን ከምዘውግዞ ለአኸሉ።

ስለዚ እዚ ክሕደት እዚ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ምንዋጽ ስለዘስዓበ፣ ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ዳግማዊን (ንጉሥ ምብራቕ ግዝኣት ሮማ) ንጉሥ ዋሌንቲያኖስ ሣልሳይን (ንጉሥ ምዕራብ ግዝኣት ሮማ)፣ ንምዕራፍ ዓለም ለኸ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ክግበር ተረዳድኡ። በዚ መሠረት ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ዳግማዊ ኣብ ኤፌሶን ጉባኤ ንኽግበር ኣዋጅ ኣመሓላለፈ።

መሪሕነት ጉባኤ

ነዚ ጉባኤ እዚ ንኽመርሖ ከአ ንጉሥን ናይ ሮም ፓትርያርክ ለከስቲኖስን ቅዱስ ቄርሎስ ክመርሖ ተሰማምኡ። በዚ ከአ ንጉሥ ንቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኣቦ መንበርነት ሓላፍነት ኣረከበ። ቅዱስ ቄርሎስ ንሃይማኖቱ ቀናዕን ተቓላሲን ብምንባሩ፣ ተባዕ ኣንበሳ፣ እቲ ዓቢዩ፣ ዓንዲ ሃይማኖት እናተባህለ ይጽዋዕ ነበረ። ንሱ ፈላጥ፣ ተባዕ፣ ዘንበቦን ዝሰምዖን ብሓንሳዕ ዘጽንዕ (ኩሉ መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 5ተ ዓመት ከምዘጽንዐ ይንገረሉ)፣ መንፈሳዊ ሰብ እዩ ነይሩ። ቃለ ጉባኤ እዚ ጉባኤ ዝሓዘ ድማ ካብ እስክንድርያ ምስ ቅዱስ ቄርሎስ ዝመጸ ካህን ጴጥሮስ ምንባሩ ይንገር።

ቦታ ጉባኤ

ጉባኤ ኤፌሶን ኣብ ከተማ ኤፌሶን ኣብ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን እዩ ተኻይዱ።

ዝተኻየደሉ እዋን

እቲ ጉባኤ ክግበር ዕድመ ዝተገብረ ኣብ 7 ሰነ 431 ዓ.ም. ኣብ በዓለ ጰራቅሊጦስ እዩ ነይሩ። ግና ብምኽንያት ራሕቂ ብዙሓን ኣቦታት ክርከቡ ስለዘይከኣሉ፣ እቲ ጉባኤ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ምጽብባይ ኣብ 21 ነሓሰ ንኣብ ኤፌሶን ዝበጽሑ ጉባኤ ንጽባሒቱ ከምዝጅምር ተነጊሩ፣ ኣብ 22 ሰነ 431 ዓ.ም. እቲ ጉባኤ ተጀመረ። ክሳዕ 31 ሓምለ 431 ዓ.ም. ከአ ጸኒሑ እዩ።

ኣብዚ ዝጥቐስ፣ ወኪል ንጉሥ ደጋፊ ንስጥሮስ ብምንባሩ ናይ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣይመጽኡን ብምባል ነቲ ጉባኤ ፋሕ ከብል ይጽዕር ምንባሩን፣ ብብርትዐ ኣቦታት ግና እቲ ጉባኤ ከምዝተጀመረን እዩ።

ብዝሒ ተሳተፍቲ

ብጠቕላላ ተሳተፍቲ ጳጳሳትን ኤጲስ ቆጶሳትን 200 እዮም ነይሮም። ብፍሉጥ ዝጥቀሱ ከአ፦

 • ካብ እስክንድርያ፦ ቅዱስ ቄርሎስ ምስ 50 ጳጳሳት (ቀቅድሚኦም ስእሊ ቅዱስ ማርቆስን ባንዴራ 'ወላዲተ አምላክ' ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ስእሊ ወላዲተ አምላክን ብሓደ መነኮስ ኣትሒዞም፣ ምስ ተተካኢኡ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ተረኽቡ)
 • ካብ ኤፌሶን፦ ቅዱስ ሜምኖን ምስ 40 ጳጳሳት (ተዳልዮም ኣጋይሾም ዝተቐበሉ)
 • ካብ ኢየሩሳሌም፦ ሊቀ ጳጳሳት ኤዮብናልዮስ (ካብ ደንጕዮም ዝመጹ)
 • ካብ ተሰሎንቄ፦ ሊቀ ጳጳሳት ፍላብያንስ (ካብ ደንጕዮም ዝመጹ)
 • ካብ ሮማ፦ ክልተ ጳጳሳትን ሓደ ካህንን ደንጕዮም ኣብ ጉባኤ 10 ሓምለ ዝኣተው
 • ካብ ቍስጥንጥንያ፦ ንስጥሮስ ምስ 16 ጳጳሳት (ብሠራዊት ተዓጂቡ ናብ ኤፌሶን ዝመጽኡ)
 • ካብ ኣንጾኪያ፦ ሊቀ ጳጳስ ዮሓንስ ምስ 42 ጳጳሳት ዝመጸ (ንሱ 26 ሰነ ናብ ኤፌሶን ዝመጸ፣ ምስኡ ከአ ሃገረ ስብከት ዘይብሎምን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ብዘይምፍጻሞም ካብ ማዕርጎም ዝተኣለዩን ሒዙ ንንስጥሮስ ዓርኩ ንምድጋፍ ዝመጸ) (ንሱ ዝደንጐየ ንስጥሮስ ምውጋዙ ኣይተርፎን እሞ፣ ንዕኡ ብምድጋፉ ከይውገዝ ብማለት እዩ ነይሩ ግና ብዝገበሮ ጉባኤ ውግዘት ኣይተረፎን።)
 • ካብ ኤስያ፦ ጳጳሳት ተሳቲፎም እዮም።

ይቅጽል . . .

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...