ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

Sep 30, 2021

ነገረ ጉባኤ

እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ ተሓተ ኣይመጸን። በዚ ስቕ ኢሎም ጀመሩ።

በዚ መሠረት እቲ ጉባኤ በብተራ ከምዚ ዝስዕብ ገበረ፦

 • መጀመርያ፦ ውሳነ ጉባኤ ኒቅያ (ቃለ ሃይማኖት) ተነበ
 • ቀጺሉ፦ ካልኣይቲ ደብዳቤ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ንስጥሮስ ተነበ። እቲ ደብዳበ ተመርመረ ምስ ትምህርቲ ኣቦታት ቀደምት ሓደን ቅኑዕን ኮይኑ ስለዝተረኽበ ተጋባእቲ ኣቦታት ብሓደ ድምጺ ተቐበልዎ።
 • ቀጺሉ፦ ደብዳቤ ንስጥሮስ ንቅዱስ ቄርሎስ ተነበ። እቲ ደብዳበ ተመርመረ ንትምህርቲ ኣቦታት ዝጻረር ኮይኑ ስለዝተረኽበ ተጋባእቲ ኣቦታት ብሓደ ድምጺ ተቓወምዎ።
 • ቀጺሉ፦ ሣልሳይ ደብዳቤ ቅዱስ ቄርሎስ ንንስጥሮስን ቃለ ውግዘትን (12 ውግዘታት) ተነበ። እቲ ደብዳበ ተመርመረ ምስ ትምህርቲ ኣቦታት ቀደምት ሓደን ቅኑዕን ኮይኑ ስለዝተረኽበ ተጋባእቲ ኣቦታት ብሓደ ድምጺ ተቐበልዎ።

ሽዑ ንትምህርቲ ንስጥሮስ መርሚሮምን ምላሽ ዝኸውን ምስክር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እናጠቐሱን ምሳሌ እናገበሩን መረዳእታ ገበሩ። ካብቲ ዝተመለሰ ብዙሕ ምስክር ሒደት ካብ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፦

 • እግዚአብሔር አምላኽ መጋቢ፣ ምሉኣ ምሕረትን ለጋስን ምኳኑ ብምርዳእ ጀመረ
 • ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ምዃኑን ብዘይካ ኃጢኣት ኩሉ ሕጊ ሰብ ከምዝፈጸመን ዘድኃነናን ገለጸ። ነዚ ንምርዳር ከም ምሳሌ ፍሕመ መልኣክ ኢሳ 6፣ ሓዊን ማሕረሻን ጌሩ ኣረድአ።
 • እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምኳናን ምኽንያት ምግላጽ ጐይታ ብሥጋን ድኅነትናን ምኳና ገለጸ።
 • ምስ ነገረ ድኅነት ዝተአሳሰር ሕቶታት እውን ኣልዒሎም ሓተቱ፣ ንኣብነት፦ ዝሞተልና መን እዩ፧ መከራ ዝተቐበለልና'ከ መን እዩ፧ ሥጋ ተተባሂሉ ሥጋ ንርእሱ ድኅነት ዘድልዮ ስለዝኾነ ኣይደሓናን ማለት እዩ። እንታይ ደአ እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ብሥጋ እዩ በልዎ። በዚ ከአ ረትዑ።
 • ብዛዕባ ቃል፣ ኣካላዊ ተዋሕዶ፣ ኣካል ብዘይባሕርይ ክወሓሓድ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሓደ ኣካል ሓደ ባሕርይ ብተዋሕዶ ዝኸበረ እዩ። ነዚ ዘረድእ ብማለት ከአ ካብ ናይ ጐይታ ተኣምር ተመልከቱ ብምባል ብዙሕ ኣብነት ኣምጽአሎም።

ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ተመርሚሩ፣ ትምህርቲ ንስጥሮስ ትምህርቲ መናፍቓን ኮይኑ ስለዝተረኽበ ንዕኡን ትምህርቱን ኣውገዝዎ። ከምዚ ኢሎም ብሓደ ድምጺ ከአ ወሰኑ፦

"ንንስጥሮስ ዘየውግዝ ንሱ ባዕሉ ዝተወግዘ ይኹን። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ንንስጥሮስ ተውግዞ እያ። እዚ ዝተቀደሰ ሲኖዶስ ንንስጥሮስ የውግዝ። ዝኾነ ምስ ንስጥሮስ ኅብረት ዝገብር ውጉዝ ይኹን። ኩላትና ንናይ ንስጥሮስ ደብዳበን እምነቱን ነውግዝ ኣሎና። ኩላትና ንንስጥሮስን ተኸተልቱን፣ ናይ ክሕደት እምነቱን ናይ ክሕደት ትምህርቱን ነውግዝ ኣሎና። ኩላትና ንንስጥሮስ ነውግዝ ኣሎና።"

ድሕሪ እዚ ቅዱሳን ኣቦታት ብዛዕባ ምሥጢረ ሥጋዌ ዝጸሓፍዎ ጽሑፋትን መጻሕፍቲን ብዓቢይ ሓጐስ ተሰምዑ። ኣብ መጨረሽታ 23 ሰነ 431፣ 200 ኣቦታት ነዚ ውሳነ ብፊርማኦም ኣጽደቅዎ። እቲ ዝፈረምዎ ከአ ነዚ ዝስዕብ ነበረ።

"ብንስጥሮስ ዝተጸርፈ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሲኖዶስ ኣቢሉ ንንስጥሮስ ካብ ጵጵስንኡን መንበሩን ካብ ዝኾነ ናይ ክህነት ሥልጣኑ ከምኡ እውን ካብ ዝተቀደሰት ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ፈልይዎ (ኣውጊዝዎ) እዩ።" ብተወሳኺ ምስጋና ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ ክብሉ ኣቕረቡ፦ "ናይ ሓቀኛ ብርሃን ኣደ ዝኾንኪ፣ ነኽብረኪ ኣሎና። መጺኡ ነፍስና ዘድኀነ ናይ ኩሉ ዓለም መድኃኒት ስለዝወለድኪ ቅድስት ድንግል፣ ናይ ኣምላኽ ኣደ ነመስግነኪ ኣሎና። ናይ ሓዋርያት መመክሒት፣ ናይ ሰማዕታት ኣኽሊል፣ ናይ ቅዱሳን ዕረፍቲ ኢኺ። ናይ ቤተ ክርስቲያን መሠረት ዝኾንካ፣ ኃጢኣትና እተስተሥርይ ጐይታናን ንጉሥናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን" ዝብል ነበረ።

ክሕደት ፔላግዮስ

ፔላግዮስ ትውልዱ እንግሊዛዊ ዝኾነ መነኮስ እዩ። ንሱ በሊሕ፣ ብጣዕሚ ዝተማህረ፣ ንጹሕ እንከን ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝነበሮ ብርቱዕ ክትዕን ክርክርን ምስ ኣውግስጢኖስ፣ እናኽበሮ ይምልስን ይዛረብን ነበረ። ቋንቋ ግሪኽ ዝፈልጥ፣ ንሓዲስ ኪዳን ብግሪኽ ዘጽንዐን፣ ንትምህርቲን ጽሑፋትን ኣበው ዘግሪኽ ብፍላይ ናይ አንጾኪያ ኣቦታት ትምህርቲ ኣጸቢቑ ዘጽንዐን ነበረ። ንዕኡ እምነት ክልሰ ሓሳብ (ቲዮሪ) እዩ። ንሱ ኣብ ስብከቱ፣ "ሃይማኖት ብዘይግብሪ ምውቲ እያ" እትብል መልእኽቲ ሓዋርያ ያዕቆብ ዝሰብኽን ከአ እዩ ነይሩ።

ገዳማት ክርኢ ናብ ሮም ምስ ከደ፣ መንፈሳዊ ሕይወቶም ኣዝዩ ትሒቱ ምስ ጸንሖ፣ ንሕና ኃጢኣተኛታት ኢና፣ ካብ ኣዳም ዝመጸና እዩ፣ ክብሉ ጸንሕዎ። ነዚ ክቃወም "ሰብ ብሠናይ ሥራሕ ክጽዕት ኣለዎ። እንተ ጽዒሩ ከአ ብዘይ ናይ ኣምላኽ ጸጋን ረዲኤትን (መለኮታዊ ረድኤት) ክድኅን ይኽእል" በለ። በዚ ትምህርቱ ከአ ምስ ቤተ ክርስቲያን ሮማን ፈላጥ ምሁር ኣውግስጢኖስን ኣብ ክርክር ኣተወ። ትምህርቱን ክደቱን ከአ፦

 • ኣዳም ክፍጠር ከሎ ዝመውት እምበር ህያው (ዘይመውት) ተጌሩ ኣይተፈጥረን። ስለዚ ሞት ብተፈጥሮ ደአ እምበር ብኃጢኣት ኣይመጸን በለ። (አዳም ዋላ እንተዘይብድል ምሞተ በለ።)
 • ሞት አዳም ንርእሱ እምበር ንደቁ ኣይጐድአን። ስለዚ ጥንተ አብሶ የሎን በለ።
 • ሕፃናት ክውለዱ ከለው ብዘይጥንተ ኣብሶ እዮም ዝውለዱ፣ ሰብ ሓጢኣተኛ ኮይኑ ኣይውለድን። ሕፃናት ቅድሚ አዳም ምግጋዩ ዝነበሮ ንጽሕና ሒዞም እዮም ዝውለዱ።
 • ከይተጠምቁ ዝሞቱ ሕፃናት ድኅነት ይረኽቡ እዮም።
 • ቅድሚ ምምጻእ ክርስቶስ ከም እኒ ኣቤል፣ ኣብርሃም፣ ይስሓቅ ወዘይመስሎሙ ካብ ጥንተ ኣብሶ ነፃ ነበሩ።
 • ሕጊ ሙሴ ከም ወንጌል ናብ መንግሥተ ሰማያት የእቱ እዩ በለ።
 • ዝጠቕሶ ጥቕሲ ከአ ፦ ማቴ 7፤7 ፣ 2ይ ዜና 15፤2 ፣ ዘካ 1፤3

ኣውግስጢኖስ ከአ ክከራኸሮን ክምልሰሉን ብፍላይ ኣብ ነጻ ፍቓድን ጸጋ እግዚአብሔርን ከምዚ በለ፦

 • እምነት፣ ሠናይ ነገር እንምነን እንሰርሖን ንሕና ኢና፣ ነዚ ኩሉ ዘሥርሓናን ዘፈጽመናን ጸጋ እግዚአብሔር ክወሃበና ከሎ ጥራይ እዩ በለ። ከም ኣብነት ከአ ታሪኽ ቅዱስ ጳውሎስ ይጠቕስ። 1 ቆሮ 10፤10
 • መዝ 80፤7-19 ፣ ዮሓ 6፤65

ዝገርም ከምቲ ፔላግዮስ ዝብሎ "ነፃ ፈቓድ"ን ከምቲ ኣውግስጢኖስ ዝብሎ "ብጸጋ እግዚአብሔር"፣ ክልቲኡ ተዋሂቡና እዩ። እቲ ክርክሮም ከንቱን ናይ ምኽታዕ እምበር ናይ ምስትውዓል ልቦና ዘይነበሮ እዩ። ግና እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኑፋቄኣዊ ትምህርቱ ናብ ውግዘት ኣብጺሕዎ እዩ።

ኣብ 412 ዓ.ም. ትምህርቱ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ካርቴጅ ተወግዘ። ኣብ 416 ዓ.ም.ን 418 ዓ.ም. ኣብ ካርቴጅ ግሪኽ ተወግዘ። ፖፕ ናይ ሮም እውን ኣውገዞ። እንተኾነ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ጥርዓኑ ዘርዚሩ ሓበረን ውግዘቱ ዘይግባእ ምዃኑን ገለጸ። ግና ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ትምህርቱ ተመርሚሩ ተወግዘ።

ድሕሪ ውሳነ ዝሰዓበ ኩነታት

 • ሰብ ኤፌሶን ኣብቲ ከባቢ ብምውጻእ ኣንስት ብዕልልታ ተባዕት ብሆሆታ፣ ካህናት ብጽንሓን ጽላልን ንቅዱስ ቄርሎስ እናዓጀቡ ብሓጎስ ተቐበልዎ።
 • ኣብ ዕለት 27 ሰነ ዝተረኽቡ፣ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ዮሓንስ ምስ 42 ጳጳሳት፣ ውግዘት ንስጥሮስ ሰሚዖም ተቆጥዑን ሓዘኑን። ጉባኤ ጌሮም ከአ (እዚ ጉባኤ ህዝቢ እናተቃወሞም ዝገበርዎ እዩ።) ንቅዱስ ቄርሎስን ንናይ ኤፌሶን ሊቀ ጳጳስ ሜምኖንን 'መናፍቃንን ንቤተ ክርስቲያን ረበሽትን ብምባል ኣውገዙ፣ ንቅዱስ ቄርሎስ ንዝተሓባበሩ ኩሎምን ኣውገዙ'።

ጉዳይ ንስጥሮስ ወዲኡ ኣብ ጉዳይ ፔላግዮስን ሥርዓት ቤተ ክርስቲያንን ምሕደርኡን ኣብ ዝዝትዩሉ እዋን እዚ ጉዳይ ውግዘት ስለዝሰምዑ ጉባኤ ክቕጽልን ውሳነኡ ክውስኽን ተገደደ።

ኣብ 10 ሓምለ 431 ዓ.ም. ተወከልቲ ናይ ሮማ ቤተ ክርስቲያን ናብ ጉባኤ ኣተው። ነቲ ቀዲሙ በቲ ጉባኤ ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ንስጥሮስ ቅኑዕ እዩ ነይሩ ብምባል ደገፎም ገለጹ። ከምኡ እውን በዚ ዕለት እዚ ጉባኤ ንፔላግዮስን ናይ ክሕደት ትምህርቱን ከአ ኣውገዙ። ብተውሳኺ 8ተ ቀኖናታት ሠርዑ። ኣብ 16ን 17ን ሓምለ 431 ዓ.ም. ነቶም ብናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ በይናዊ ጉባኤን ውግዘትን ዘሕለፉ ቅቡልን ሕጋዊን ስለዘይኮነ ድሕሪ ምዝታይ ውግዘት ኣንበሩሎም።

እቲ ውሳነ ክልቲኡ ጉባኤ ከአ ንንጉሥ ቴዎዶስዮስ ዳግማዊ ተዋህበ። ንጉሥ ግና ደጋፊ ንስጥሮስ ብምንባሩ ነቲ ውሳነ ውግዘት ንስጥሮስ ኣይተቐበሎን። ፍቕሪ ጐይታን ወላዲቱን ዘቃጸሎም ጽኑዓት ኦርቶዶክሳውያን ዝኾኑ ህዝቢ ኤፌሶን ግና ንንጉሥ ብጽኑዕ ተቓወምዎ (መዓልታዊ ከይሰልቸዎም ሰላማዊ ሰልፊ ብምውጻእ እዩ እቲ ጸቕጢ ተጌሩ)። እቲ ጸቕጢ ብርቱዕ ብምንባሩ ከአ ንህዝቢ ፈሪሑ ንእግዝእትነ ማርያም ሰገደ፣ ግና ንውሳኔ ክልቲኡ ጉባኤ ብምጽዳቕ ንቅዱስ ቄርሎስን ንቅዱስ ሜምኖንን ኣሠረ፣ ንስጥሮስ ከአ ኣብ ገዳሙ ክጸንሕ ኣዘዘ። ሓድሽ ፓትርያርክ ንቍስጥንጥንያ መክሲሞስ ክሽየም ከአ ፈቐደሎም።

ብጻውዒት ህዝቢ ንቅዱስ ቄርሎስን ቅዱስ ሜምኖንን ከአ ፈቲሑ ናብ ሃገረ ስብከቶም ክኸዱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 341 ዓ.ም. ፈቐደሎም። ድሒሩ ከአ ንጉሥ ንንስጥሮስ ናብ ስደት ናብ ግብጺ ክኸይድ ፈረዶ። ጽሑፋቱ ኩሉ ከአ ብትእዛዙ ክቃጸል ገበረ።

ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ዮሓንስ፣ ውግዘት ከምዝተገብረሉ ርእዩን መርገጺ ንጉሥ ኣብ ጉዳይ ንስጥሮስ ከምዝተቐየረ ርእዩ ናይ ንስሓን እምነት ጽሑፍ ብምጽሓፍ ምስ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ 433 ዓ.ም. ተዓርቐ።

ንስጥሮስ ከአ ኣብ ስደት ከሎ መልሓሱ ሓሲኹ (ንአምላኽን ወላዲተ ኣምላኽን ዝጸረፈት መልሓስ) ኣብ 451 ዓ.ም. ሞተ።

ስም ኦርቶዶክሳውያን ከአ ከም እምነቶም ነጺሩ፣ ካብ ጉባኤ ኤፌሶን ንደሓር "ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ" ኮነ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

 

 

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...