ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

Oct 01, 2021

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ እግዚአብሔር ምብቓዕ እዩ።

ብምዃኑ ድማ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ንሓዋርያት “ሑሩ ወመሀሩ ውስተ ኵሉ ዓለም” ኢሉ ንዝሃቦ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ኣብ ምፍጻም ቅዱሳን ሓዋርያትን በብዘመኑ ዝተንሥኡ ሊቃውንትን ኣበውን ብዙኅ ተጋድሎ ፈጺሞምን ጸዋተወ መከራ ተቐቢሎምን። ኣብ ቤት መቕደስ ኮነ ኣባይቲ ጸሎት፡ ኣብ ቤት ይኹን ኣብ ጉባኤ፡ ኣብ ምድሪ ቤት ይኹን ኣብ ዝባን ናሕሲ፡ ኣብ ጸልማት ይኹን ኣብ ብርሃን፡ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ባሕሪ፡ ኣብ ጊዜኡን ዘይጊዜኡን ተጊሆም ስለዝመሃሩ ድማ ነቲ ዝጸልመተ ዓለም ብርሃን፡ ኣልጫ ንዝነበረ ዓለም ድማ ጨው ኮይኖም ኣብሪሆምን ኣመቂሮምን። ዘይኃልፍ ክብሪ ድማ ተጐናጺፎም።

በዚ መሠረት ኣሠረ ፍኖት ሓዋርያት ተኸቲሎም ንሕዝበ እግዚአብሔር ከገልግሉ በብዘመኑ ዝተጸውዑ ዅሎም ኣገልገልቲ፡ ንትምህርቲ ቀዳማይ ዕዮኦም ገይሮም ክዓዩ ምርጫ ዘይኮነስ ግዴታኦም እዩ። ትእዛዝ ሕያው ኣምላኽ ድማ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ትእዛዝ “ኣነ ወንጌል እንተ ሰበኽኩ፡ ብግዲ በጺሑኒ እዩ እሞ፡ ዝምክሓሉ የብለይን። ወንጌል እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ።” ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ። (1ይ ቆሮ 9፡16) ስለዝኾነ’ውን ኣገልግልቲ መስቀሉ ጸይሮም ዝተሠየሙሉ ሰማያዊ ዕላማን ረዚን ኃላፍነትን ብዝግባእ ክፈልጡን ክስከሙን ግድን ስለዝኾነ፡ ኣገልግሎቶም ሥሙር ክኸውን ንትምህርቲ ቀዳምነት ክህቡ ኣለዎም። ብትብዓትን ብቕዓትን ክምህሩ እንተኾይኖም ኣቐዲሞም ከምቲ ዝግባእ ክመሃሩ፡ መዋዕል ሕይወቶም ድማ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ቃለ እግዚአብሔር ክፍለ ኣይግባእን። “ዘይተምሃረ ኣየድኅን . . .” ከምዝተባህለ ዘይተማህረ ክምህር፡ ይትረፍ ንካልኦት ንርእሱ’ውን ከድኅን ኣይኽእልን ማለት እዩ። ዝተማህረ ድማ “መብራህቲ፡ ኣብ ቤት ንዘሎ ዅሉ ኼብርህ፡ ኣብ ቀዋሚ ቐንዴል ኪሰቕልዎ እምበር፡ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ኬንብርዎ ኣየብርሁን እዮም” ከምዝተባህለ ቃሉ ምስ ግብሩ ኣሰማሚዑ ድማ ክምህርን ንካልኦት ከብርህን እምበር ፍልጠቱ ክሓብእ ኣይግባእን። (ማቴ. 5፡15)

እምበኣር ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ላዕለዋይ ሓጋግን ወሳኒን ኣካል ዝኾነ ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ዕላማ መሪሕነቱን ኃላፍነቱን ኣብ ዘነጸረሉ ሕገ ቤተ ክርስቲያን (ቃለ ዓዋዲ) ኣንቀጽ 29፡ “ወንጌለ መንግሥት ምስባኽን ትምህርቲ ወንጌል ምስፋሕን” ብምባል ንትምህርተ ወንጌል ብቀዳምነት ምጥቃሱ ነዚ መርሐ ሃይማኖት መሠረት ዝገበረ እዩ። ንትምህርቲ ቀዳምነት ዘይትህብ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዝግባእ ኣገልግሎታ ክማላእ ኮነ ተልእኾኣ’ውን ክትፍጽም ከምዘይትኽእል ብምርዳእ፡ ዓውደ ትምህርትታት ኣብ ምስፋሕን ምኅያልን ክሠርሓሉ ዝጸንሐ መንፈሳዊ ዕዮ እዩ። ጥንታዊን ሓዋርያዊን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን ሥርዓትን፡ ዶግማን ቀኖናን፡ ትውፊትን ታሪኽን፡ ሕግን ጥበብን፡ መንበራትን ጉባኤያትን በብሞያኡ፡ ወዘተ . . . ብሓፈሻ ዅሉ ኣስተምህሮ ጸኒዑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገርን፡ ቤተ ክርስቲያን ንዘሎን ዝመጽእን ወለዶ ዝምጥንን ዝበቕዕን ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል ዓውደ ትምህርታት ኣብ ምስፋሕ ተጸሚዳ ትርከብ።

በዚ መሠረት ኣብ ኅዳር ፳፻ወ፮ (2013) ድኅሪ ዝተኻየደ ሣልሳይ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ጉባኤን ዝጸደቐ እማመን፡ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ኣብ ምኃያልን ምስፋሕን ዓውደ ትምህርታት ዘተኮሩ በበይኑ ፕሮጀክትታት ቀሪጹ ክትግብር ጸኒሑ እዩ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምጥቃስ ድማ፦ ምዕባይ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ናብ ደረጃ ኮሌጅ (ትሕተ ቅርጻዊ፡ ምምኅዳራዊ፡ ሥርዓተ ትምህርታዊ)፡ ምእኩል ምደባ መምህራን ፍኖተ ብርሃን ናብ ገዳማትን ኣድባራትን ኤርትራን ምስፋሕ ጥንታዊ ትምህርቲ ወንበርን፡ ምምሥራት ኮሌጅ ነገረ መለኮት፡ ወዘተ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝጥቀሱ ኮይኖም፡ ምምሥራት መዳለዊን መቅድምን ኮሌጃትን ምምሥራት መሠልጠኒ ካህናትን በብሃገረ ስብከቱ፡ ወዘተ እቶም ኣብ ካልኣይ ገጽ ዝተሠርዑ እዮም። ኣብ ዝኃለፉ ኃሙሽተ ዓመታት’ውን ትምህርታዊ ባጀት ቤተ ክርስቲያን ብኃሙሽተ ዕጽፊ ከምዝዓቢ ብምግባር፡ 15% ጠቕላላ መካየዲ ባጀት ቤተ ክርስቲያን ንትምህርትን ትምህርታዊ ጉዳያትን ከምዝውዕል ይግበር ኣሎ። ካብ ልምዓታዊ ባጀት’ውን ልዕሊ 60% ኣብ ትሕተ ቅርጺ ትምህርቲ ኣብ ምውዓል ይርከብ። ብደረጃ ሃገር ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ከምኡ’ውን ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገረ ስብከታት ዓቕሚ ሠራሕተኛታትን ኣገልገልትን ክብ ዘብል በበይኑ ሥልጠናታት ክወሃብ ኣብ ርእሲ ምጽንሑ፡ ሥልጠና ብደረጃ ሃገረ ስብከት ብቀጻሊ ከም ሓደ ክተርፍ ዘይብሉ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ተወሲዱ፡ ባጀታዊ ርእሲ ተዋሂብዎ ብሥሩዕ ይወሃብን ይሥርሓሉን ኣሎ። ሓደስቲ ንዝተሠየሙ ኤጲስ ቆጶሳት ከይተረፈ፡ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምስ ቀጻሊ ኣገልግሎቶምን ኃላፍነቶምን ዘላሊ በበይኑ ዓይነት ትምህርትታትን ሥልጠናታትን ን40 መዓልቲ ከምዝወሃቦም’ውን ተገይሩ እዩ።

እምበኣር ብድሩት ዓቕሚ ቤተ ክርስቲያንና ክረአ ከሎ እዚ ገዚፍ ወፍሪ፡ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ንትምህርቲ ዝሃቦ ፍሉይ ትኩረትን ኣቓልቦን ብግልጺ ዘመልክት እዩ። “ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ” ከምዝተባህለ፡ ዘርኢ ሎሚ ፍረ ጽባሕ እዩ እሞ፡ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ፡ ጽባሕ ክትሓፍሶ እትጽብዮ ምቁር ፍረ እዩ። እንሆ ድሮ ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃንን ኮሌጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴን ዝረአ ዘሎ ፍረን ኣብ ውሉደ ክህነት እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ድሌትን ተበግሶን ብቝዕ ትምህርቲ፡ ሓደ ካብቲ ክሕፈስ ዝጀመረ ፍረ ጻዕሪ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ እዩ።

ብፍላይ በዅሪ መመረቕታ ተማሃሮ ኮሌጅ ነገረ መለኮት፡ ከም ሰብ ቆጸራ ድማ ድኅሪ ኃሙሽተ ዓመት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኃሙሻይ ፓትርያርካ ንብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ፡ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ሸይማን፡ ጳጳሳታ ቀቢኣን ቅዱስ ሲኖዶሳ ኣደልዲላን ኣብ ትርከበሉ እዋን ዝተፈጸመ ብምዃኑ ተስፋ ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ ጋህዲ እናኾነሉ ምምጽኡ ዘረጋግጽ እዩ እሞ ነዚ ዘርኣየና ልዑለ ባህርይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...