“ቤት ኣምላኽና ከቶ ኣይንኃድግን ኢና” ነህ. 10፡39

Dec 09, 2019

ተረፈ ምርኮን ካብ ምርኮ ዝተመልሱን እስራኤላውያን ብመሪሕነት ካህን ዕዝራን ነህምያን ኃይለ እግዚአብሔር ተዓጢቆም፡ ዝፈረሰ ቤተ መቅደስን፡ ዝዓነወ ቐጽሪ ኢየሩሳሌምን መቓብር ኣቦታቶምን ዝሕነፅ ሓኒፆም፡ ዝሕደስ ኣሐዲሶም ምስ ዛዘሙ ኣብ ቤተ መቕደስ ፡ ኣብ ኢየሩሳሌም ቃሉ እናሰምዑን ፍቓዱ እናፈጸሙን ንኽነብሩ ቃል ኪዳን ኣተዉ። ከም ሓደ ልቢ መኻሪ፡ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይኖም፡ ሕልናኦም ሰቒሎም ልቦናኦም ጠርኒፎም፦ “ቤት ኣምላኽና ከቶ ኣይንኃድግን ኢና” በሉ። (ነህ. 10፡39)

ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ሓዲስ ኪዳን “ቤት ኣምላኽና” ዝተባህለት እግዚአብሔር ዝምስገነላ፤ ምእመናን ሥርዓተ ኣምልኾኦም ዝፍጽሙላ፤ ምሕረትን በረኸትን ትዕድል፣ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት “ ንሕና በታ ልዕሊ ኵሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ናይ ሓዋርያት ንኣምን” እንብላ፣ ጐይታ ብኽቡር ደሙ ዝመሥረታ፡ ሓዋርያት ዝሰበኽዋ፡ ሰማዕታት ዝተሰየፉላን ጻድቃን ዝተጋደሉላን፡ ንደቂ ሰባት ብዛዕባ ሰማያዊ መንግሥቲ እትሰብኽ ብሥራት፡ ምስ እግዚአብሔር እተራኽብ መሳልል፡ ናብ ሓቀኛ ጐደና ጽድቂ እትመርሕ መንገዲ፣ ፈልፋሊት ማየ ሕይወት፤ ርትዕትን ኣጽናፋዊትን ዘለዓለማዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን እያ።

እስራኤላውያን እቲ ንኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ዝተግህን ኣብኣ ንክነብር ዝብህግን ኃይሊ ረኺቡ ንጸላእቱ ከምዝስዕር ብግህዶ ስለዝተዓዘቡ “ኣምላኽ ሰማይ ኬቅንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮት ተንሢእና ክንዓዪ ኢና’ ብምባል ዕዮኦም ከስልጡ ከለዉ፡ ነቶም ካብ ውሽጦም ዝኾኑ ተፃረርቶም ድማ ‘ንስኻትኩም ግና ኣብ ዛንታ ኢየሩሳሌም ክፍልን መሰልን የብልኩምን” (ነህ. 2፡20) ክብሉ ኣኅፈሩ። 

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝኅብሮ፡ ብተመሳሳሊ ንቤተ ክርስቲያን ዘሳቐይዋን ዘድመይዋን ዘንብዕዋን ዝያዳ ዓመፅቲ ነገሥታትን ዓለማውያንን እቶም ኣብ ሕቍፋ ዝተሓፅኑ ናታ ሓሊብ ሕይወት ተመጊቦም ዝዓበዩ እሞ ደኃር ተፃረርቲ ዝኾኑ መናፍቃን እዮም። ብናይ ጐይታ ኣገላልጻ “ፀራዊ”፣ ብናይ ሓዋርያት ኣዘራርባ “ቢጸ ሓሳውያን”፣ ብናይ ሊቃውንቲ ኣገላልጻ ድማ “መናፍቃን” ተባሂሎም ዝጽውዑ እቶም ቀንዲ ናይ ውሽጢ ጸላእቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም፥ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዘይክንሶም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ተመሲሎም ዝኣትዉ፣ ነቲ ቅኑዕ ትምህርቲ እምነትን ሥርዓተ ኣምልኾን ኃዲጎም ብኣንጻሩ ትምህርቲ ክሕደትን ጥርጥርን ዝሰብኩ፡ ወይ ድማ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምነትን ትምህርትን ብከፊል ዝተመሃሩ ሕፁፃነ ፍልጠት እዮም። ኣብታ ናይ ጐይታ ዓፀደ ወይን ቤተ ክርስቲያን ከም ክርዳድ ጽሩይ ሥርናይ መሲሎም ዝበቘሉን ዝዓበዩን መስሓትያን እዮም። በብጊዜኡ ዝተለዓሉ መናፍቃን ብዙኃን እዮም። ንኣብነት፦ ቅድም ካህን ዝነበረ ኣርዮስ፡ ቅድም ኤጲስ ቆጶስ ዝነበረ መቅደንዮስ፡ ቅድም ፓትርያርክ ቍስጥንጥንያ ዝነበረ ንስጥሮስ፡ ኣበምኔት ገዳም ቍስጥንጥንያ ዝነበረ ኣውጣኪ . . . ። እዞም መናፍቃን በብጊዜኡ ስልትታት ኣብ በቦታኡ እናለወጡ፡ ነታ ሓመረ ኖህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቲ መናፍቓዊ ማዕበላቶም ዘናወጹን ዘናውጹ ዘለዉን ማየ ኣይኅ እዮም። ቤተ ክርስቲያን፥ ንርቱዕ ትምህርታ ኣብ ኵሉ ንከይተብጽሕ ዕንቅፋት ኮይኖም ነቶም ዘይጽኑዓትን ዘይተማህሩን ምእመናን ዝተፈላለየ ክሕደት እናሰበኹ ዝምንጥሉ እዮም። ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ካብዚ ናይ ክሕደት ትምህርቶም ኃሊፎም ውን ነቶም ንከብዶም ዝተገዝኡ ሽጉራት ሰባት ‘ናይ ዕለት ቍርሲ ናይ ዓመት ልብሲ ክንህበኩም ኢና’ እናበሉ ዝሰልቡ እዮም።

ብዘይካ’ዞም መናፍቓን ድማ ውልቃዊ ረብሓኦም ዘቐድሙ፡ ሥጋዊ ጥቅሞም ጥራይ ዝሓስቡ፡ ብጥዑመ ልሳንን ውዳሴ ከንቱን ልቢ ምእመናን ዝሰልቡ ኣብ ኣገልግሎት ሲሞንነት ዝተጨማለቑ፡ ምስ መናፍቓንን ዓለማውያንን ንከብዶም ክብሉ ዝተዓስቡ፡ ‘እፈልጥ እየ፡ ብቑዕ እየ ይግብኣኒ እዩ’ እናበሉ ሽመት ሃሪፎም ዝካሰሱ፡ . . . ፈተና ቤተ ክርስቲያን እዮም። እዚኦም ዋላ እኳ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንተ ሃለዉ፥ ልዕሊቲ ዘገልግልዎ ንድሌታቶምን ሥጋዊ ረብሓኦምን ባይታ ክፈጥሩን መንገዲ ክጸርጉን ነቶም ብቅንዕና ዘገልግሉ ኣቦታት ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ብሓፈሻ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ዕንቅፋት ዝኾኑ እዮም።

ብሰንኪ ፈተና ናይዞም መናፍቃን፡ ውልቃዊ ረብሓኦም ዘገድሶም ሰባትን ካልኦት ፈተናታትን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘውርዶ ሓደጋታትን ዘስዕቦ ሽግራትን ጠቒስካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብቀንዱ ግና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምክፍፋል ይስዕብ። ብዙኃት ካብ ምእመናን ተሰናቢዶም ሃይማኖቶም ክኽሕዱን ቤት ኣምላኾም ክኃድጉን ይርኣዩ። ብኣፍ ነቢይ ኢሳይያስ “ሕዝበይ ክልተ ክፋእ ገበሩ፡ ንዓይ ንፈልፋሊ ሕያው ማይ ኃዲጎምኒ፤ ንርእሶም ከኣ ሓጽብታት ማይ ዘየዕቍር ነቃዕ ሓጽብታት ኵዒቶም እዮም እሞ ኣቱም ሰማያት በዚ ተገረሙ፡ ሰንብዱ ኣዚኹም’ውን ራዕራዕ በሉ ይብል እግዚአብሔር” (ኤር. 2፡12-13) “ሓጽብታት” ዝተባህለ ኣምልኾ ባዕድ፡ ክሕደት፡ መናፍቕነት፡ ፍትወት ዓለም፡ ትምኒት ሰብነትን ተግባረ ሥጋን እዩ።

ከምኡ’ውን ጐይታ ፦ “ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ኃዲግካያ ኢኻ’ሞ ረኺበልካ ኣለኹ። እምበኣርሲ ካበይ ከምዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ’ውን ግበሮ። . . .” ይብል። (ራእ. 2፡4) ከም እስራኤላውያን ካብ ስሕተት ተመሊስና፡ ካብ ዝወደቕናዮ ተንሢእና ካብ እግሪ ኣቦታትና ካህናት ኃጢኣትና እናተኣመንና፡ እናተናዘዝና ንብከ። (ነህ. 8፡9) “ቀዳመይቲ ፍቕረይ ኣይኃድግን” ንበል። ኵሉ ጕዕዞ ቤተ ክርስቲያን ብፈተና ዝተሓጽረ እኳ እንተኾነ ግናኸ ፍጹም ከምዘይትሰዓር ኣሚንና፡ ነቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዘኅድጎ ከምዘየለ ዝተናገሮ፡ ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ንድገሞ፧ “መኑ ያኅድገነ ፍቅሮ ለክርስቶስ . . . /ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ፧ . . . መከራ’ዶ ፧ ጸበባ’ዶ፧ ስደት’ዶ፧ ጥሜት’ዶ፧ ዕርቃን’ዶ፧ ድንገት’ዶ፧ ወይስ ሞት፤ . . . ሞት ኮነ ሕይወት መላእኽቲ ኮኑ ገዛእቲ፡ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ኃይልታት፡ ላዕለዋይ ኮነ ታሕታዋይ ካልእ ፍጥረት’ውን እንተኾነ፡ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘላትና ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ኪፈልየና ዚኽእል ከምዘየልቦ ኣረጋጊጸ ኣሎኹ” (ሮሜ 8፡35-39) ብምባል ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ፡ ካብ እምነትናን ሠናይ ተግባርናን ኪፈልየና ዝኽእል ከምዘየልቦ ብተግባር ነረጋግጽ። ቃል ኪዳንና ነሐድስ! ከመይ! ኵሉ ጊዜ እቲ ቤት ኣምላኽ ዘይኃድግ ክብርን ጣዕሚን መንግሥተ ሰማያትን፤ ምረትን ስቃይን ገሃነመ እሳትን፤ ኣብ ሕይወቱ እናሠኣለ እዩ ዝነብር። ቅዱሳን ኣቦታትና ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ክብሉ ጸብኢ ኣጋንንቲ ተዓጊሶም ደሞም ዘፍሰሱ ክብራ ስለዝረኣዩ እዮም። “ሥቃይ’ዚ ዘመን’ዚ ነታ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይመዓራረይ እኣምን እየ።” (ሮሜ 8፡18) ከምዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ።

እዚ ዘመንዚ ‘ካብቲ ውግእ ዝኣወጀስ፡ ወረ ዝነዝሐ’ ከም ዝበሃል ሓሶት ገኒኑ ሓቂ ዝተዓብጠሉ ክፉእ ጊዜ ስለ ዝኾነ ፡ ኣቦታት ካህናት ነቲ ሥርናይ ካብ ክርዳድ ብምፍላይ፡ ንመጓሰ ሕዝቦም ብግቡእ ክጓስዩ ይግባእ። ብወገን መንእሰያትን ፡ ምእመናንን ድማ ፡ ንኣቦታት ምእዛዝ ማለት ንቤተ ክርስቲያን ምግልጋል ስለ ዝኾነ ነቶም ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዉ ኣቦታት ፡ ብትሕትና ኽእዘዙ ድልዋት ክኾኑ ይግባእ።

እግዚአብሔር ብረድኤቱ፡ እመ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ብጸሎታ ከምኡ ውን ኵሎም ቅዱሳን ብኣማላድነቶም ኣይፈለዩና!
ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሓንስ 30 ሓምሌ 2012 ዓ.ም.…

August
Thursday
6
ዝክር፦ መርቆሮዎስ ወኤፍሬም ሰማዕታት፡ ወጳውሎስ መናኒ፡ ወሱርያል መልአክ ወእንድርያስ።                   ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ተሰ. 5፡11-18 ይሁ. 1፡10-13 ግብ. ሐዋ.  28፡1-7 ምስባክ፦ መዝ. 95/96 ወንጌል፦ ማር. 4፡35-ፍጻሜ ቅዳሴ ዘሐዋርያት።        * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዜና ዕረፍት ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ሊቃውንተ ዜማ ሓደ ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል እዮም። እዞም ሊቅ’ዚኦም ኣብ መበል 64 ዕድሚኦም...

  

latest articles

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...