ብመስቀሉ ክዘንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ

Jul 08, 2020

እስከ ኽንዛረብ ምእንትዚ ተላቢዑ ዘሎ ኮሮና ሕማም
እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብተድላ ብደስታ ክነብር እምበር ኣይነበረን ክሳቐ ብሕማም
ምናልባት ነዚ ሰብ ዘጽሕን ዝዓጽድን ዘሎ ኮረና እግዚአብሔር እዩ ኣምጺእዎ ዝብሉ ይህልዉ ብልሳኖም

ግና እግዚአብሔር ኣየምጽኦን ሰባት እዮም ዘምጽእዎ ካብ ርኁቕ ጸዊዖም
እግዚአብሔርሲ ቅድሚ ኣዳም ሞት ከም ዘይፈጠረ ይምስክር እዩ ኣቦና ኣዳም
ሰሎሞን’ውን ጥበብ ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ ሠለስተ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም
ንሕማም ዝጸውዕዎ ንሞት’ውን ዝዓደምዎ እዞም ልቦም ብትዕቢት ዝሓበጠ ሃይማኖት ዘይብሎም
ስም እግዚአብሔር ዘይጽውዑ ህልውናኡ’ውን ዘይፈልጡ ዘምልኹ ብኸብዶም
ንሶም እዮም ጸዊዖም ዘምጽእዎ ምስኡ ንኽነብሩ ተጐራቢቶም

እዚኣቶም ብፍላይ በዓል መን እዮም ኢልኩም እንተ ሓቲትኩም
ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፡ ከምኡ’ውን ሰበይቲ ምስ ሰብኣይ ምምርዓው ኃዲጎም
ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ፡ ሰበይቲ’ውን ምስ ሰበይቲ ዝመረዓዓዉ እዮም
ደማሙን ኣኽላባትን ዝምገቡ፡ ሥጋ በጊዕ ሥጋ ላም ኃዲጎም
ከምኡ’ውን ኣድገ ፈረስ ዝቕለቡ ምስ እዞም ዝገብሩ ግብረ ሰዶም
ነዚ ምስ ረኣየ እዩ እግዚአብሐር ኮረና ቫይረስ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈነወሎም
ካብዞም ኣምልኮተ እግዚአብሔር ዘይብሎም ተበጊሱ እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ዓለም

ሕጂ’ውን ስም እግዚአብሔር ንዘይጽውዑ ከምዚ እዩ ክፍሎም
ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝምስክረሎም ድማ ኣሎ ሓደ ከሓዲ ሰናክሬም
ሰናክሬም ኃይሉ ኣሚኑ ብሠራዊቱ ምስ ከበባ ንኢየሩሳሌም
ስም እግዚአብሔር ስለ ዘይጽውዕ 185,000 ሠራዊቱ ቅሂሞም ረጊፎም
ሰናክሬም’ውን እኮ ካብ ሞት ኣይተረፈን ኵነታት ሠራዊቱ ንደቁ ምስ ነገሮም
ካልኦት ዘይኮኑስ ገዛእ ደቁ እዮም ዝቐተልዎ ብሕዝቦም ኃዚኖም

ሎሚ’ውን መዓት ንኽርኅቕ ክንዲ ዝእወጅ ጸሎተ ምህላ ምስ ጾም
ዲዮቅልጥያኖስ ዝነቕሐ፡ መክስምያኖስ’ውን ዝተበራበረ መሰሉ ክልቲኦም
ካብ ቤተ ጸሎት ውፅኡ፡ ረኃቑ፡ ሓደ ሰብ ዳዊት ከይደግም
እናተባህለ ዝተኣወጀን ንሕዝቢ ዝተነግረ ብኃሣሠ ለባም
ወይ ጉድ፡ ወይ ጉድ፡ እዚ ቅዱስ መስቀልሲ መን እዩ ኮረና ቫይረስ ኣለዎ ዝበሎም
ነቶም መስቀል ኃይልና መድኃኒትና እዩ እናበልና ዝጸናሕና ክንሳለም
መስቀል ኮረና ቫይረስ የኅልፍ እዩ ካብ በሉና ኵሎም
ንኣምላኽ’ውን እንድዒ የሎን ከይብልዎ የጠራጥሩ እዮም

ስማዕ ሕዝቢ ዓለም! መስቀልሲ ኮረና ዘጥፍእ እምበር ዘምጽእ ኣይኮነን ብፍጹም
ነዚ ዝስዕብ ቃል ተቐበልዎ ዓበይትን ናኣሽቱን ብልቢ ኣሚንኩም
ንመስቀል ዝጸልኡ ብኸብዶም ዘምልኹ ድኅር ሕጂ ክትንሥኡ እዮም
እዚኣቶም ግና ሕይወት የብሎምን ጥፍኣት እዩ መወዳእታኦም
ኢሉ ዝጸሓፎ ቅዱስ ጳውሎስ ለካ ተገሊጽሉ እዩ እቲ ክፉእ ግብሮም
ግና ይገርም እዩ ውዒሉ ኃዲሩ ናባና ክመጽእ እዩ ዘይምባሎም

እዚ መድኃኒት ምዃኑ ዝተነግረ ብእኒ ዳዊት ብሙሴ ወዲ እንበረም
መስቀል ኣርማ ድኅነት’ዩ ናጽነት ዝዕድም
መስቀል ዓይኒ ዕዉራት ዘብርህ ኣጋንንት ዘህድም
መስቀል ሕሙማት ዘሕዊ ንኣጋንንቲ ዘባርር ዘድክም
ሰይጣን ንዝኃዞ ሰብ፡ ማይ’ዶ ኣይኮንካን ትግጭቦ ከይፈተወ መስቀል ንኽሳለም
እዞም መስቀል ኮረና ቫይረስ ኣለዎ እናበሉ ዝሰብክኹም
መስቀል ዘይቅበሉ መናፍቓን ምዃኖም ፈሊጥኩም ደኣ ኣለልይዎም

ጸላእቲ መስቀል ከም ዝትንሥኡስ ኣቦታትና ሓዋርያት ነጊሮሙና እዮም ብመጽሓፎም
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሠለስተ እንተ ዝምልከቱ ክንደይኮን ምኃፈሩ ኵሎም ተኣኪቦም
ጊዜ ግዳ ሂብዎም ኣሎ ንቅዱስ ዕፀ መስቀል ንኸቃልሉ ብሰይጣን ተመሪሖም

ኣቱም ቫይረስ የኅልፍ እዩ ትብሉ ኣፍኩም ከፊትኩም
ጽባሕ ንግሆ ከምእትኃፍሩ ፍለጡ ናይ ኃጢኣት ውንጮ ተጎምጒምኩም
ኣስተውዕሉ ፍርዲ እግዚአብሔር ከምዘሎ ኣብ ቅድሜኹም

መስቀልሲ ሕይወትን መድኃኒትን እዩ ስለ ዝፈሰሶ ደም መድኃኔ ዓለም
ሐረገ ወይን ኮነ መድኃኒትየ ዘበጎልጎታ ይተከል ዘእምሐሢሦን ይትገዘም
ኢሉ ዝተነበዮ ሰሎሞን ኣብ መዋዕለ መንግሥቱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም
ነዚ ከየንበቡ ኣበይ እዮም ተሠዊሮምን ተኃቢኦምን ነይሮም
እዚኣቶም ብዘይ መስቀል ካልእ ትምክሕቲ የብለይን ካብ ዝበለ ጳውሎስ ንበልጽ ኢና በሃልቲ’ዮም

እምበኣር ንመስቀል ቫይረስ ኣለዎ ካብ በሉስ አምላኽ’ውን የሎን ክብልዎ ዝሕጥ ኣይብሉን እዮም
ግና ነዚኣቶም የጥፍኣኩም ዘይኮነስ ብግብርኹም ተጣዒስኩም ይምለሰኩም ኢና ንብሎም
ናይዚ ሕማም መድኃኒት ግና እንተ ዘርና የማነ ጸጋም
የብሉን መድኃኒት ብዘይ ጸሎተ ምህላን ጾምን
ብሃይማኖት ጸኒዕና መሲልና ነቦና አብርሃም
ነቒሕና ተጊህና ንለምኖ ነጺሕና ካብ ቂም
ሰማዕ እዩ እግዚአብሔር ንዝለመኖ ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገዳም

ንሕና ኦርቶዶክሳውያን እኮ ኣይኮንናን ከምዞም ተስፋ ዘይብሎም
ብጸሎትን ኣማላድነትን’ውን ኣላትና ዘይተኅፍር ድንግል ማርያም
መልኣከ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር እሞ የናግፎም
ዝብል ቃል ተማኅፅኖ ኣይፍለያን እዩ ንሃገርና ኤርትራ ምድረ ሰላም
ኣብ ጊዜኡ መዓት ዘቝርር ምሕረትን ቅሳነትን ዘምጽእ መድኃኔ ዓለም
ከዝንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ ናይ ይቕሬታ ዝናም።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ለዓለመ ዓለም!

ዘመነ ማቴዎስ 16 ኅዳር 2013 ዓ.ም.…

November
Wednesday
25
ዝክር፦ ቅዳሴ ቤቱ ለአቡናፍር፡ ወዮሐንስ መሐሪ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወካስጦስ ሰማዕት፡ ወቅዱስ ጣውስ፡ ወዳንኤ፡ መነኮስ፡ ወአኖሬዎስ ንጉሥ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 9፡18-24 1ይ ጴጥ. 2፡13-19 ግብ. ሐዋ. 14፡23-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 39/40 ወንጌል፦ ሉቃ. 14፡7-15 ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘቄርሎስ፡ ዓዲ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዘመነ አስተምህሮ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ብፍላይ ከኣ ዕለተ ሰንበት እሑድ ዝዝመር፡ ዝስበኽ፡ ዝንበብን ዝቕደስን ብሓፈሻ ዝበጽሕ ስብሐታትን ዝንበብ ቃለ እግዚአብሔርን ምሥጢር...

ጾመ ነቢያት፡ ካብ ሠሉስ 15 ኅዳር ጀሚሩ፡ በዓለ ልደት ድማ…

ቅድሚ በዓለ ልደት ኣብ ዘሎ ጊዜያት፡ “ወጥንተ ዚአሁ መንፈቀ ኅዳር/ መጀመርታኡ ፍርቂ ወርኀ ኅዳር” ከምዝብል ካብ 15 ኅዳር ጀሚሩ ክሳዕ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ተኸቢሩ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 12 ኅዳር እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጻውያን ብመሪሕነት ሊቀ መላእት ቅዱስ ሚካኤልን ናጽነት ዝወጽእሉ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅዱስ...

"ንኣይ ዝሕግዘንን ዝከላኸለለይን ሚካኤል እዩ” ዳን. 10፡21

ቅዱስ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ሊቃነ መላእኽቲ እዩ። (ይሁዳ 1፡9) ኃይላት ናይ ዝበሃሉ ነገድ ሓለቓ እዩ። (ሄኖ. 10፡2-12) ቅዱስ ሚካኤል ናይ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ፡ ክብረ በዓል ቁስቋም ማርያም ኣረጊት ድባርዋ…

6 ኅዳር ክብረ በዓል ቁስቋም ኣብ ማርያም ኣረጊት ድባርዋን ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ...

ዛዘምቲ ደረጃ ዲፕሎማ ቤት ትምህርቲ ስነ መለኮት ደብረሲና ቅድስት ሥላሴ…

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ኣካል ብዘመናዊ ኣገባብን ሥርዓተ ትምህርትንምሥልጣንን ምምሃርን ኣገልገልቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን  ምሉእ ባይታ ብምጥጣሕ፡ ኣኅዳሪ መንፈሳዊ ኮሌጅ...

ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ

ሰማዕት ዝብል ቃል ‘ሰምዐ’ መስከረ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሥ ዝተረኽበ ኪኸውን ከሎ ምምስካር፡ ምስክር ማለት እዩ። “ብዛዕባ እቲ ኻብ መጀመርታ ዚነበረ...

ሓዊ ማሕየዊ

‘ቲ ፈተና - ሓዊ፡ ንኣይ ዝተኣጒደ፡ዋላ ተሽለቘኒ ውሽጠይ እናንደደ፡ደኃር ግን ፈሊጠ ምስ በጽሐ እዋኑ፡ንምድራዊ ሕይወተይ መብሰሊ ምዃኑ።    ምኽንያቱ፡    ምድራዊ ሕይወተይ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅድስት ኣርሴማ ሲደሮት ቤተ ክርስቲያን…

ብዕለት 7 ጥቅምት 2013 ዓ.ም.ግ. “ኣብ ዓይንኽ ዘሎ ስርወ ዘየስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ኃውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ” ማቴ 7፡3 ብዝብል...

ምክረ አበው - 'ዜና መዋዕል ካብ ዘርእ ክሳዕ ማእረር'

ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ተዘሪኡ፡ በቝሉ፡ ዓንቢቡ ፈርዩ ኣብ ዓጺድ ከምዝበጽሕ፣ ሰብ ድማ ኣብዚ ምድሪ ብዘርኢ ተወሊዱ፡ ጐቢዙ፡ ዓብዩ፡ ኣሪጉ...

ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ንሣልሳይ ጊዜኣ ተምሃሮ ተቀቢላ።

ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ብደረጃ ዲግርን ዲፕሎምን ዝምሃሩ 60 ዝኣክሉ ተምሃሮ ተቀቢላ። እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገረ ስብከትን ንኡሳን...

ብምውህሃድ ክፍሊ ውጥንን ባጀትን ዝተነድፈ ናይ 5 ዓመት ረቂቅ ስትራቴጂካዊ…

እዚ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብኮሚተ ምድላው ስትራቴጂካዊ ውጥንን ክሥርሓሉ ዝጸንሐን ብተሳትፎ ኵለን ክፍልታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...