ብመስቀሉ ክዘንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ

Jul 08, 2020

እስከ ኽንዛረብ ምእንትዚ ተላቢዑ ዘሎ ኮሮና ሕማም
እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብተድላ ብደስታ ክነብር እምበር ኣይነበረን ክሳቐ ብሕማም
ምናልባት ነዚ ሰብ ዘጽሕን ዝዓጽድን ዘሎ ኮረና እግዚአብሔር እዩ ኣምጺእዎ ዝብሉ ይህልዉ ብልሳኖም

ግና እግዚአብሔር ኣየምጽኦን ሰባት እዮም ዘምጽእዎ ካብ ርኁቕ ጸዊዖም
እግዚአብሔርሲ ቅድሚ ኣዳም ሞት ከም ዘይፈጠረ ይምስክር እዩ ኣቦና ኣዳም
ሰሎሞን’ውን ጥበብ ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ ሠለስተ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም
ንሕማም ዝጸውዕዎ ንሞት’ውን ዝዓደምዎ እዞም ልቦም ብትዕቢት ዝሓበጠ ሃይማኖት ዘይብሎም
ስም እግዚአብሔር ዘይጽውዑ ህልውናኡ’ውን ዘይፈልጡ ዘምልኹ ብኸብዶም
ንሶም እዮም ጸዊዖም ዘምጽእዎ ምስኡ ንኽነብሩ ተጐራቢቶም

እዚኣቶም ብፍላይ በዓል መን እዮም ኢልኩም እንተ ሓቲትኩም
ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፡ ከምኡ’ውን ሰበይቲ ምስ ሰብኣይ ምምርዓው ኃዲጎም
ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ፡ ሰበይቲ’ውን ምስ ሰበይቲ ዝመረዓዓዉ እዮም
ደማሙን ኣኽላባትን ዝምገቡ፡ ሥጋ በጊዕ ሥጋ ላም ኃዲጎም
ከምኡ’ውን ኣድገ ፈረስ ዝቕለቡ ምስ እዞም ዝገብሩ ግብረ ሰዶም
ነዚ ምስ ረኣየ እዩ እግዚአብሐር ኮረና ቫይረስ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈነወሎም
ካብዞም ኣምልኮተ እግዚአብሔር ዘይብሎም ተበጊሱ እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ዓለም

ሕጂ’ውን ስም እግዚአብሔር ንዘይጽውዑ ከምዚ እዩ ክፍሎም
ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝምስክረሎም ድማ ኣሎ ሓደ ከሓዲ ሰናክሬም
ሰናክሬም ኃይሉ ኣሚኑ ብሠራዊቱ ምስ ከበባ ንኢየሩሳሌም
ስም እግዚአብሔር ስለ ዘይጽውዕ 185,000 ሠራዊቱ ቅሂሞም ረጊፎም
ሰናክሬም’ውን እኮ ካብ ሞት ኣይተረፈን ኵነታት ሠራዊቱ ንደቁ ምስ ነገሮም
ካልኦት ዘይኮኑስ ገዛእ ደቁ እዮም ዝቐተልዎ ብሕዝቦም ኃዚኖም

ሎሚ’ውን መዓት ንኽርኅቕ ክንዲ ዝእወጅ ጸሎተ ምህላ ምስ ጾም
ዲዮቅልጥያኖስ ዝነቕሐ፡ መክስምያኖስ’ውን ዝተበራበረ መሰሉ ክልቲኦም
ካብ ቤተ ጸሎት ውፅኡ፡ ረኃቑ፡ ሓደ ሰብ ዳዊት ከይደግም
እናተባህለ ዝተኣወጀን ንሕዝቢ ዝተነግረ ብኃሣሠ ለባም
ወይ ጉድ፡ ወይ ጉድ፡ እዚ ቅዱስ መስቀልሲ መን እዩ ኮረና ቫይረስ ኣለዎ ዝበሎም
ነቶም መስቀል ኃይልና መድኃኒትና እዩ እናበልና ዝጸናሕና ክንሳለም
መስቀል ኮረና ቫይረስ የኅልፍ እዩ ካብ በሉና ኵሎም
ንኣምላኽ’ውን እንድዒ የሎን ከይብልዎ የጠራጥሩ እዮም

ስማዕ ሕዝቢ ዓለም! መስቀልሲ ኮረና ዘጥፍእ እምበር ዘምጽእ ኣይኮነን ብፍጹም
ነዚ ዝስዕብ ቃል ተቐበልዎ ዓበይትን ናኣሽቱን ብልቢ ኣሚንኩም
ንመስቀል ዝጸልኡ ብኸብዶም ዘምልኹ ድኅር ሕጂ ክትንሥኡ እዮም
እዚኣቶም ግና ሕይወት የብሎምን ጥፍኣት እዩ መወዳእታኦም
ኢሉ ዝጸሓፎ ቅዱስ ጳውሎስ ለካ ተገሊጽሉ እዩ እቲ ክፉእ ግብሮም
ግና ይገርም እዩ ውዒሉ ኃዲሩ ናባና ክመጽእ እዩ ዘይምባሎም

እዚ መድኃኒት ምዃኑ ዝተነግረ ብእኒ ዳዊት ብሙሴ ወዲ እንበረም
መስቀል ኣርማ ድኅነት’ዩ ናጽነት ዝዕድም
መስቀል ዓይኒ ዕዉራት ዘብርህ ኣጋንንት ዘህድም
መስቀል ሕሙማት ዘሕዊ ንኣጋንንቲ ዘባርር ዘድክም
ሰይጣን ንዝኃዞ ሰብ፡ ማይ’ዶ ኣይኮንካን ትግጭቦ ከይፈተወ መስቀል ንኽሳለም
እዞም መስቀል ኮረና ቫይረስ ኣለዎ እናበሉ ዝሰብክኹም
መስቀል ዘይቅበሉ መናፍቓን ምዃኖም ፈሊጥኩም ደኣ ኣለልይዎም

ጸላእቲ መስቀል ከም ዝትንሥኡስ ኣቦታትና ሓዋርያት ነጊሮሙና እዮም ብመጽሓፎም
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሠለስተ እንተ ዝምልከቱ ክንደይኮን ምኃፈሩ ኵሎም ተኣኪቦም
ጊዜ ግዳ ሂብዎም ኣሎ ንቅዱስ ዕፀ መስቀል ንኸቃልሉ ብሰይጣን ተመሪሖም

ኣቱም ቫይረስ የኅልፍ እዩ ትብሉ ኣፍኩም ከፊትኩም
ጽባሕ ንግሆ ከምእትኃፍሩ ፍለጡ ናይ ኃጢኣት ውንጮ ተጎምጒምኩም
ኣስተውዕሉ ፍርዲ እግዚአብሔር ከምዘሎ ኣብ ቅድሜኹም

መስቀልሲ ሕይወትን መድኃኒትን እዩ ስለ ዝፈሰሶ ደም መድኃኔ ዓለም
ሐረገ ወይን ኮነ መድኃኒትየ ዘበጎልጎታ ይተከል ዘእምሐሢሦን ይትገዘም
ኢሉ ዝተነበዮ ሰሎሞን ኣብ መዋዕለ መንግሥቱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም
ነዚ ከየንበቡ ኣበይ እዮም ተሠዊሮምን ተኃቢኦምን ነይሮም
እዚኣቶም ብዘይ መስቀል ካልእ ትምክሕቲ የብለይን ካብ ዝበለ ጳውሎስ ንበልጽ ኢና በሃልቲ’ዮም

እምበኣር ንመስቀል ቫይረስ ኣለዎ ካብ በሉስ አምላኽ’ውን የሎን ክብልዎ ዝሕጥ ኣይብሉን እዮም
ግና ነዚኣቶም የጥፍኣኩም ዘይኮነስ ብግብርኹም ተጣዒስኩም ይምለሰኩም ኢና ንብሎም
ናይዚ ሕማም መድኃኒት ግና እንተ ዘርና የማነ ጸጋም
የብሉን መድኃኒት ብዘይ ጸሎተ ምህላን ጾምን
ብሃይማኖት ጸኒዕና መሲልና ነቦና አብርሃም
ነቒሕና ተጊህና ንለምኖ ነጺሕና ካብ ቂም
ሰማዕ እዩ እግዚአብሔር ንዝለመኖ ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገዳም

ንሕና ኦርቶዶክሳውያን እኮ ኣይኮንናን ከምዞም ተስፋ ዘይብሎም
ብጸሎትን ኣማላድነትን’ውን ኣላትና ዘይተኅፍር ድንግል ማርያም
መልኣከ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር እሞ የናግፎም
ዝብል ቃል ተማኅፅኖ ኣይፍለያን እዩ ንሃገርና ኤርትራ ምድረ ሰላም
ኣብ ጊዜኡ መዓት ዘቝርር ምሕረትን ቅሳነትን ዘምጽእ መድኃኔ ዓለም
ከዝንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ ናይ ይቕሬታ ዝናም።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ለዓለመ ዓለም!

ዘመነ ዮሓንስ 1 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Friday
7
ዝክር፦ አቦሊ ሰማዕት፡ ወተዝካረ ሐና እመ እግዝእትነ፡ ወዮሴፍ ወኒቆዲሞስ እለገነዝዎ ለእግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ጢሞ. 2፡2-ፍጻመ 1ይ ዮሐ. 5፡1-6 ግብ. ሐዋ. 13፡38-43 ምስባክ፦ መዝ. 118/119 ወንጌል፦ ዮሐ. 19፡38-ፍጻሜ ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...