“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

Oct 06, 2021

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ ንዝክረሉ ወርኃት እዩ። ምረት ናይቲ ስደት ዝገልጽ ኣብ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ተጻሒፉ ኣሎ። ንምሳሌ፦ ኣብ ማኅሌተ ጽጌ፡ ሰቆቃወ ድንግል፡ ተአምረ ማርያም፡ ነገረ ማርያም ብራና፡ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም . . . ።

ካብዚ ቐጺልና ምረት ናይቲ ስደት ብፍላይ ናብ ደብረ ቍስቋም ዚገልጽ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ነገረ ማርያምን ተአምረ ማርያምን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎፍሎስ ዝተገልጸሉ መበገሲ ብምግባር ምስቲ ኣብ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም ዘሎ ጽሑፍ ኣዋሒድና ክንርኢ ኢና። ኣባ ቴዎፍሎስ ነቲ ዝተገልጸሉ ኪዛረብ ከሎ ከም’ዚ ዝስዕብ ይብል፦

“አባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዝብለኩም ስምዑኒ ኵልኹም ኣቦታተይ ኣኅዋተይን ደቀይን ናብ ቃላተይ ጽን ኢልኩም ኣቕልቡ።”

“እታ መዓልቲ ሰንበት እያ ነይራ። ምስ ኣኅዋተይ ኤጲስቆጶሳት ናይ ለይቲ ጸሎት ኣብጺሕና ምስ ወዳእና ኣነ ንበይነይ ኣብቲ ሥእሊ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበሮ ደርቢ ደይበ፡ ደው ኢለ ኢደይ ብምዝርጋሕ፦ ‘ኦ ጐይታይን መድኃኒየይን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ምምጻእካን ነዚ ገዳም ደብረ ቍስቋም መዕረፊኻ ዝገበርካሉ ምክንያትን ግለጸለይ። ቅዱስ ስምካ ምእንቲ ከመስግኑ ነዚ ቦታ እዚ ዓቢይ ቤተ ክርስቲያን ክሓንፆ ርድኣኒ’ እናበልኩ ለመንኩ። እናለመንኩ ከሎኹ ኣብቲ ቦታ ፍጹም ብርሃን ተገልጸለይ እሞ ፀሓይ ዝወፀት ኮይኑ ተሰምዓኒ። ካብቲ ብርሃን ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ብብዙኃት መላእኽቲ ተኸቢባ ተገልጸትለይ። በቲ ዘደንቕ ግርማኣ ልበይ ተሠዊሩ ከይተፈለጠኒ ወዲቐ ከም ምዉት ኮንኩ። ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝወደቕክዎ ኣተንሢኡ ፍርሃት ኣርሓቐለይ። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም “ኦ ኅሩየይ ቴዎፍሎስ፡ ሰላም ንኣኻ ይኹን! . . . እንሆ ነቲ ዝለመንካዮ ኵሉ’ቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ዝመጻእክዎ ክነግረካ ብፍቓድ ፍቁር ወደይ ተገለጽኩልካ። ፍቁር ወደይ ምስ ተወልደ ስደት መረጸ። እዚ ከኣ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ንዘለዓለም ምስክር ኮይኑ ትሕትና ንክምህረና እዩ። ብደመና ተጻዒኑ፡ ኣብ ኣፍራስ ተወጢሑ ክኸይድ ኣይደለየን፡ እኳ ደኣ ኣብ ኣእዳወይን ዝባነይን እናተፆረ ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ኣብዚ መጽአ። . . . ስማዕ ቴዎፍሎስ፡ ኣእዛን ልብኻ ክፈት እሞ እዚ ዝነግረካ ዘለኹ ንኣኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዅሉ ዓለም ምስክር ስለዝኾነ ጸሓፎ እሞ ክሳዕ ኅልፈተ ዓለም ክዝንቶ እዩ።” ብምባል ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብሥራት ቅዱስ ገብርኤል ከም ዝተፀንሰ፡ ንኃትናኣ ቅድስት ኤልሳቤጥ ሰላም ከምዝበለታ፡ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ተወልደ ንጓሶት ከም ዝተገልጸሎም፡ ሰብአ ሰገል ሰጊዶም መባእ ከምዘቕረቡ፡ ኣብ ኣርብዓ መዓልቱ ናብ ቤተ መቕደስ ከም ዝኣተወ እሞ ኣረጋዊ ስምዖን ብኣእዳዉ ምስ ሓቘፎ ኣዕይንቱ ከምዝተኸፍተ፡ ሄሮድስ ኪቐትሎ ከምዝደለየን ካብ መጀመርታ ክሳዕ መፈጸምታ ኣስፊሓ ገለጸትለይ።

ኵሉ’ቲ ኣብ ስደት ዘጋጠማ መከራ ከምዚ እናበለት ነገረትኒ፦ ሄሮድስ ንሕፃናት ኪቐትል ምስ ጀመረ ብሓበሬታ መልኣኽ ኣነን ወደይን ከምኡ ውን ዮሴፍን ሰሎሜን ናብ ግብጺ ኪንስደድ ተበገስና። ኣነ ንወደይ ሓንሳእ ኣብ ዝባነይ ሓዚለ፡ ሓንሳእ ሓቝፈ ነዊኅ መንገዲ ምስ ተጓዓዝና ከነዕርፍ ኢልና ኮፍ በልና። ሄሮድስ ከኣ ናብ ግብጺ ይኸዱ ኣለዉ ምስ በልዎ፡ ኣርባዕተ ኃላቑ ምስ ሠራዊቶም ኪስዕቡና ኣዘዘ። ዮሳ ወዲ ዮሴፍ ሓሚሙ ኣብኡ ተሪፉ ስለዝነበረ፡ ንምኽሪ ሄሮድስ ምስ ሰምዐ፡ ሓሚመ ከይበለ ናባና እናመጽአ፡ ሰይጣን ኣብ መንገዲ ጸኒሑ ‘እቶም ወተሃደራት ድሮ ኃሊፎም ልኡኾም ፈጺሞም እዮም፡ ተመለስ ኣይትድከም’ በሎ። ዮሳ ግና ብሕይወት እንተረኸብክዎም እነግሮም፡ ሞይቶም እንተኾኑ ኸኣ እቐብሮም ኢሉ ንጥበብ ዲያብሎስ ሰዓሮ። ኃይሊ ኣንበሳ ተዋሂብዎ ብቕጽበት ኣብቲ ዘሎናዮ ቦታ በጽሐ። ኣነን ዮሴፍን ብድኻም ወዲቕና፡ ሰሎሜ ድማ ንፍቁር ወደይ እናሓጸበቶ ጸናሕናዮ። “ኣየ ንስኻትኩም! ኣዕሪፍኩም ኣሎኹም። ሎሚ ኣብ ምድረ ገሊላ ቈልዓ ዝሓቘፈት ኣደ ዘላ’ዶ ይመስለኩም፧” በለና። በዚ ዝበለና ኣዝየ ሰንበድኩ። ንፍቁር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቐቢለ ሃሩር መዓልትን ቍሪ ለይትን ዝተቐበልኩልካስ ካብ ሞት ንዘየድኅነካ ድየ፧ እናብልኩ ኣምሪረ በኸኹ። ንብዓተይ' ውን ናብ ገጽ ወደይ ወረደ። ፍቁር ወደይ፡ ‘ንዮሳ ኣመጻጽኣኻ ዋጋ ዘውህብ እዩ፡ እንተኾነ ግና ንወላዲተይ ስለዘሰንበድካያ፡ ኣብ ጊዜ ምጽኣት ኣተንሢአ ዓስብኻ ክሳዕ ዝህበካ እዛ እምኒ’ዚኣ ተተርኢስካ ዕረፍ’ ምስ በሎ፡ ኣብኣ ዓረፈ።

መንገድና ምስ ጀመርና ሠራዊት ሄሮድስ ተጓነፉና፡ እንተኾነ ነታ ኣብኡ ዝነበረት ዓባይ ኦም ሳግላ ‘ኅብእና’ በልናያ እሞ ምስ ስንቅናን ንብረትናን ተኸፊታ ኃብኣትና። እታ ምሳና ዝነበረት ኣድጊ ኣብ ውሽጢ’ታ ሳግላ ኮይና ኣድሃየት። ድምፂ ዝሰምዑ ሠራዊት ሄሮድስ ረኸብናዮም ኢሎም ናብዝን ናብትን በሉ፡ ግና ንኸንቱ ደኺሞም ከይረኸቡና ተመልሱ።

ንሕና ኸኣ መንገድና ቐጸልና። መንገዲ ከይጠፍኣና ኢለ ወደይ ኪሕብረና ካብ ዝባነይ ኣውረድክዎ፡ ንሱ ግና ከም’ቲ ኽዳን ኣደኡ ኂዙ ሕዘልኒ እናበለ ዝበኪ ሕፃን፡ ገጸይ እናረኣየ ይበኪ ነበረ። ኣነ ኸኣ ‘ዋይ! ወደይ’ ኢለ እናሰዓምኩ ሓዘልክዎ። ሰሎሜ ከምዝደኸምኩ ፈሊጣ ንወደይ ተቐበለትኒ። ዮሴፍ ኸኣ ብግዲኡ ንስንቅና ጸይሩ ከይኣኽሎ ሰሎሜ ከም ዝተቐበለትኒ ርእዩ፡ ተቐቢሉ ኣብ መንኵቡ ሓንገሮ። እቲ ወቕቲ ሓጋይ ብምንባሩ ሃሩር ፀሓይ በርቲዑና ኣብ ትሕቲ ገረብ አዕረፍና። ዮሴፍን ሰሎሜን እምብዛ ደኺሞም ስለዝነበሩ ደቀሱ። ኣነ ግና ንወደይ የጥብዎ ነበርኩ። ልብሲ ወደይ ልክዕ ከም’ቲ ወለደይ ናብ ቤተ መቕደስ ክኣቱ ከሎኹ ዘልበሱኒ ወይኒ ይመስል ነበር። ከምኡ’ውን እቶም ሰብኣ ሰገል ዘምጽእሉ ወርቂ ሣእኒ ወድዩ ነበረ። ኣብዚ እዋን’ዚ ወደይ ምጥባው ምስ ኣበየኒ፡ ማይ ከምዝጸምአ ፈለጥኩ። ማይ እንተ ረኸብኩ ኢለ ናብታ ጥቓና ዝነበረት ዓዲ ኽልምን ከድኩ። እንተኾነ ግና ዅለን እተን ኣንስቲ ኣበያኒ፡ ኅፍንቲ እኳ ትርኅርኃለይ ኣይረኸብኩን። በዚ እናበኸኹ ክምለስ ከሎኹ እቶም ሰረቕቲ ኣነ ማይ ክልምን ከምዝኸድኩ ዮሴፍን ሰሎሜን ድማ ደቂሶም ከምዘለዉ ምስ ኣረጋገጹ ብወርቂ ዝተሠርሐ ሣዕኒ ወደይ ሰረቑ። “ኣየ! ኸይደ ንዘይረክብ'ዶ ሣእኒ ወደይ  ኣጥፋእኹ” ኢለ በኸኹ፡ ንብዓተይ ድማ ናብ ገጽ ወደይ ወረደ። ፍቁር ወደይ ንብኽያተይ ርእዩ ንብዓተይ ደረዘለይ፡ ብኣጻብዑ ናብ መሬት ብምትንካብ ኸኣ ማይ ኣፈልፈለ። እቲ ማይ ካብ መዓር ዚጥዕም፡ ካብ ጸባ ዚፅዕዱ ነበረ እሞ ሰቲና ካብ ጽምእና ረወና። ነታ ዘፈልፈላ ማይ ድማ ነቶም ሰብ ዓዲ መራር ክትኸውን ንኻልኦት ግና ፈውስን ሕይወትን ክትኾኖም ባረኻ።

ብድኅር’ዚ ቍራስ በሊዕና ጕዕዞና ቐጸልና። እቶም ኣራዊት ገዳም ኣብ ቅድሚ ወደይ ተደፊኦም ይሰግዱ ነበሩ። እቶም እምባታት'ውን ምሳና ይኸዱ፡ ኣብ ዘዕረፍናዮ ኸኣ ደው ይብሉ ነበሩ። ፍቁር ወደይ ናብቶም ብሸነኽ የማን ዝነበሩ እምባታት እናረኣየ “ደው በሉ” ኢሉ ብየማናይ ኢዱ ምልክት ገበረሎም። ንሳቶም ኸኣ ደው በሉ። ስምብራት ኢዱ ኸኣ ኣብኣቶም ተሣእለ። ብተመሳሳሊ ውን ነቶም ብሸነኽ ጸጋም ዝነበሩ እምባታት ብጸጋማይ ኢዱ ምልክት ገበረሎም። ነቶም ዘይኣመንቲ ኣረማውያንን ንስመይ ዚኽሕዱን ምልክት እናኾኖም ይንበር ብዝበሎ መሠረት ስምብራት ኢዱ ክሳዕ ሕጂ መዘከርታን ትእምርትን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ብምቕጻል ፍቁር ወደይ ነቶም እምባታት “ንስኻትኩም ሕይወት ዘይብልኩም ከሎኹም ፈለጥኩምኒ፡ ብኣንጻሩ እቶም ብመልክዐይን ምስለይን ዝፈጠርክዎም ነገሥታት ግና ስለዘይፈለጡንን ስለ ዘይኣመኑንን ኪቐትሉኒ ደለዩኒ።” በሎም።

መንገድና ቐጺልና ናብ ቤት ትእማር ዝስማ ሰበይቲ ኣቶና። ትእማር “ካበይ ዝመጻእኺ ኢኺ፧” ኢላ ሓተተትኒ። ኣነ ኸኣ “ካብ ምድረ ይሁዳ ዝመጻእኹ ስደተኛ እየ” በልክዋ። ትእማር ኸኣ “ንስኺ ኃያልን ደረቀኛን ዄንኪ ትኾኒ እምበር ከማኺ ዝበለት ደኣ ካብ መጋረጃኣ እኳ ዘይምወፀት” በለትኒ። ዮሴፍ ንኽምልስ ግድን ኮይንዎ “ንለማኒ እንተለካ ትህቦ እንተ ዘይብልካ ግና ናብ ዘለዎም የብጽሕካ፡ ይርዳእካ ትብሎ እምበር ከም ኲናት ልቢ ዝወግእ ቃል እንታይ ይገብረልኪ” ኢሉ ገሠፃ። ኮቲባ እትብሃል ኣገልጋሊት ትእማር፡ “እዚ ሓላው ኣጣል ዝመስል’ሲ ንእመቤትይ ከመይ ኢሉ ይደፍራ” ብምባል ንዮሴፍ ሃረመቶ፡ ንፍቁር ወደይ ኸኣ መንጢላ ደርበየቶ። ትዕግሥቲ ልማዱ እዩ እሞ ከም ሕፃን ደኣ በኸየ። “ዋይ ወደይ!” ኢለ እናነባዕኹ ካብቲ ዝወደቖ ከተንሥኦ ደለኹ። ዮሴፍ ግና ተኣምሩ ደልዩ፡ “ኣምላኽነቱ ይግለጽ፡ ግደፍዮ” በለኒ። ኣብዚ ጊዜ’ዚ ምድሪ ተኸፊታ ንትእማር ምስ ገረዳ ወሓጠታ። ቤተ ሰባ ኸኣ ወኻርያ፡ ህበይ ኮይኖም ብገዛእ ኣኽላባቶም እናተሃድኒ ወፂኦም ከዱ።

ካብዚ ቤት ወፂእና ነዊኅ መንገዲ ምስ ከድና፡ ኣብ “ሳሚኖን” ትብሃል ዓዲ ኣቶና። ብኡ ንብኡ እቶም ሕዝቢ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ዓቢይ ዳዕሮ ወደቐ። ፍቁር ወደይ! “ትእምርቲ ኹን” ምስ በሎ፡ ከምኡ ኾነ። ኣብኡ ዝነበረት ገረብ “ወልደ እግዚአብሔር ናብዚ ብምምጻእካ ሰላምታ ይግብኣካ” እናበለት ሰገደት። ኵሉ’ቲ ነዚ ተኣምራት’ዚ ዝረኣየ ሕዝቢ ኸኣ ፈጺሙ ተደነቐ።

ብድኅር’ዚ ኣብ ጕዕዞ ኸሎና፡ ኃሙሽተ ኣግማል ኪውሕጡና ተሃንደዱ። ፍቁር ወደይ “ኣእማን ኩኑ” ምስ በሎም ናብ ኣእማን ተቐየሩ። ኣብዚ ቦታ ዝቕመጥ “ትፍልሞ” ዝበሃል ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ተቐቢሉ ኣኅደረና። ኣብዚ ጊዜ’ቲ ኣብ’ቲ ዓዲ ዝነበሩ ጣዖታት ከካብ ዝነበርዎ እናተነቕሉ ወዲቖም ተሰባበሩ። እቶም ካህናቶም ኸኣ ሀሃዲሞም ተኃብኡ።

ንጽባሒቱ ኵሉ’ቲ ሕዝቢ ተኣኪቡ ናባና መጽአ። ኣብ ቅድሚኦም ብዙኅ ተኣምራት ተገብረ። ሕሙማት፡ ድዉያት፡ ለምጻማት፡ ዓይነ ሥዉራንን ካልኦትን ምሕረትን ፈውስን ረኸቡ። በዚ ዝተገብረሉ ተኣምራት ኸኣ ኵሉ ሕዝቢ ኣመነ።

ኦ ፍቁረይ ቴዎፍሎስ! ኵሉ ሓደ ብሓደ እንተ ዚግለጽን እንተ ዚንገርን ጽሒፍኻ ኣይውዳእን እዩ።” በለትኒ። “መንገድና ቐጽልና ናብ ፈተውትን መኽበርትን ሰብ ዝቕመጥዋ “ንፍቶስ” እትብሃል ዓዲ በጻሕና። ፍቁር ወደይ! ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ብዙኅ ተኣምራት ገበረ። ዮሴፍ ዝብሃል ጸራባይ፡ ሓደ እዋን ኢየሩሳሌም መጺኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ኣረጋዊ ዮሴፍ ተራኺቡን ተላልዩን ስለዝነበረ፡ ምስ ረኣየና ብጽቡቕ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ ወሲዱ ኣኅደረና። ኣብዚ ቤት’ዚ ጋኔን ዝኃደሮ ወዲ ነበረ። ንፍቁር ወደይ ምስ ረኣዮ “ናብዚ ኸ ከተሳቕየኒ ዶ መጻእካ፧ ኢየሩሳሌም ገዲፍናልካ ዶ ኣይኮንናን” በለ። ፍቁር ወደይ ከኣ “ውፃእ” በሎ እሞ ብኡ ንብኡ እቲ ወዲ ሓውዩ ምስ ኣቦኡን ኣደኡን “ንስኻትኩም ናባና ብምምጻእኩም ንሕና ዕድለኛታት ኢና” ኢሉ ሰገደልና። ብዙኃት ሰባት ኸኣ በዚ ዝረኣይዎ ተኣምር ኣመኑ።

እቶም ዓበይቲ ዓዲ ናብቶም ሃዲሞም ዝተኃብኡ ካህናተ ጣዖት መጺኦም “ንስኻትኩም ስለምንታይ ሃደምኩም፧” በልዎም። እቶም ካህናተ ጣዖት ኸኣ “እዛ ሰበይቲ ምስ ወዳ ምስ መጽአት፡ ኣማልኽትና ተሰባበሩ፡ እንተ ጸገንናዮም ውን ንጽባሒቱ ተሰይሮም እናጸንሑና ኢና” በልዎም። ካህናተ ጣዖትን ዓበይቲ ዓድን ተኣኪቦም ናብታ ዝነበርናያ ቤት መጽኡ። ንሕና ኸኣ ኣብ ሣልሳይ ደርቢ ተኃባእና። እዞም ካህናተ ጣዖትን ዓበይቲ ዓድን ነቲ ኣብ ቤቱ ዘኅደረና ሰብኣይ ወሲዶም ኣዝዮም ኣጨነቕዎ። ንሱ ግና “ካበይ ካብ ዝኸዱ ሠለስተ መዓልቲ እዮም ገይሮም። ስለዚ ናበይ ከም ዘበሉ ኣይፈልጥን እየ” በሎም። ምሥጢር እንተ ኣውፅኣሎም ኢሎም ደጋጊሞም ሃረምዎን ኣሳቐይዎን። ንሱ ግና ቓሉ ኣይቀየረን። ንጽባሒቱ ናባና መጺኡ ኵሉ’ቲ ዘጋጠሞ መከራን ፈተናን ምስ ኣዘንተወልና፡ ንእኡ ገዲፍና፡ ናብ መንገድና “ቍስያ” ትብሃል ዓዲ ኣቕናዕና።

ናብዛ ቍስያ እትብሃል ዓዲ ምስ ኣቶና፡ ሾብዓተ መጋረጃ ዘለዎ ሥእሊ ጣዖት ተሰባበረ። እቲ ኣብኡ ኃዲሩ ዝነበረ ጋኔን እናእወየ፡ “. . . ቅዲሚ ሠለስተ መዓልቲ ከም ዝመጽኡ ነጊረኩም ነይረ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካባይ ኣርሕቕዎም፡ ሃገርና ከዕንዉ ክብርና ኪግህሱ፡ መሰልና ኪገፉን ንኣና ከሳድዱን እዮም መጺኦም” በለ። ነዚ ዚሰምዑ 100 ዝኾኑ ካብቶም ካህናተ ጣዖት ኣባትርን ሓለንግታትን ኂዞም ናባና መጺኦም ርሓቑ ኣጓብዝ መጽኦም ከይቀተልኹም ከለዉ “ካብ’ዚ ቦታ ውፅኡ፡ ርእስኹም ኣድኅኑ፡ ሃገርና ብኣኹም ከም እትዓኑ ቅድሚ ሠለስተ መዓልቲ ብኣማልኽትና ተሓቢርና ኢና፡ ሰለዚ ውፅኡ ኪዱ ረሓቑ” እናበሉ ኣጋፍዑና። እዚ ከይኣክል ደቂ’ቲ ዓዲ ኣንስቶምን ደቆምን ኣኸቲሎም መጽኦም ኣብ ልዕሊ ፍቁር ወደይ ብዙኅ ግፍዕን ጸርፍን ኣውርዱ። ምጻሩ ስኢነ ኣምሪረ በኸኹ፡ ብዙኅ ንብዓት ውን ኣፍሰስኩ። ፍቁር ወደይ ድኅሪ’ቲ ዝበጽሖ መከራ ኃይሉን ሥልጣኑን ከርእዮም ጀመረ። “ካብ ኵሎም ኣሕዛብ ዝተዋረድኩምን ድኹማትን ኩኑ፡ ምድርኹም ኵዕንትን ሣዕርን እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ኣይተብቍል፡ ካህናትኩም ውኁዳት ይኹኑ፡ በረኸተይን በረኸት ወላዲተይን ኣባኻትኩም ኣይኅደርን ኣይሃሉን በቲ ዘይሕሶ ቓለይ ተዛሪበ ኣሎኹ።” ኢሉ ረገሞም።

ካብዛ ቍስያ እትብሃል ዓዲ ወፂእና፡ ነዊኅ መንገዲ ተጓዓዝና። ንሓፂር ጊዜ ከነዕርፍ ደሊና ኣዕረፍና። ነንእሽቶ እንጌራ በላዕና። ፍቁር ወደይ፡ ነታ በትሪ ኣውሊዕ ናይ ዮሴፍ ካብቲ ዝነበረቶ ወሲዱ “ነዞም ቡሩኻት፡ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ዝኾኑ ሃገር ንበረኸትን ትእምርትን ትኹኖም” ኢሉ ተኸላ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ለምሊማ፡ ዓብያ፡ ፈረየት።

ብድኅር’ዚ መንገዲ እናቐጸልና ዮሴፍ ብኢዱ እናኣመልከተ፡- “ንልመና ክጥዕመናን እቲ ጊዜ መስዩን እዩ እሞ ናብዛ ዓዲ እዚኣ ንእቶ።” በለና። ኣነ ግና “ዓዲ ዓዲ እንተኼድና እቶም ደቂ ዓዲ ንፍቁር ወደይ ኪቐትልዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ብጽምዋ በረኻ በረኻ ንኺድ” በልክዎ። እናተዘራረብና ኸሎና፡ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልንን ተገሊጾም፡ ንዮሴፍ “ነቲ እትብለካ ስምዓያ” በልዎ። እቲ እዋን ፀሓይ ኣብ ምዕራብ እኳ እንተ ነበረ ስቕ ኢልና ደኣ በረኻ በረኻ ጕዕዞና ቐጸልና። ሸፋቱ ዝንቀሳቐስስሉ እዋን ብምንባሩ፡ እቶም ቅድም ረኺቦምና ዝነበሩ ሸፋቲ ተጓነፉና። ሰይፎም መሊሖም ናባና ቐረቡ፡ “ብዙኅ ጊዜ ደሊና ስኢናኩም ጸኒሕና፡ ሕጂ ግና ኣብ ኢድና ወዲቕኩም ኢኹም፡ ድላይና ክንገብረኩም ኢና” ኢሎም ተቐዳዲሞም ንፍቁር ወደይ ካብ ሕቝፈይ መንጢሎም ብምውሳድ ነታ ወይኒ ትመስል ልብሱ ወሰድዋ። ናተይ፡ ናይ ቤት መቕደስ ልብሰይን ኣብ ርእሰይ ዝነበረት ፃዕዳ ሻሽን'ውን ወሰድወን። ናብ ዮሴፍ መጺኦም ኵሉ’ቲ ስንቂ ኣኅደግዎ። ነዚ ዝረኣየት ሰሎሜ ኣይገድፉንን እዮም ኢላ ባዕላ ንብረታን ክዳውንታን ኣረከበቶም።

ንዅሉ’ቲ ዘድልዮም ዘሪፎም ምስ ወሰዱ፡ ኻባና ርሕቕ ኢሎም ይዛተዩን ይዛራረቡን ነበሩ። “ወይ ጉድ! ሽፍታስ ዝኸተረ ኸቲሩ ርእዮምኒ ዶ ኣይረኣዩንን፧ ኢሉ ደኣ ይሃድም እምበር ከምዚ ዶ ኣሎ እዩ፧ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝማኸሩስ ንወደይ ደኣ ኺቐትልዎ ደልዮም እዮም እምበር” እናበልኩ ገጸይ ናብ ገጽ ወደይ ገይረ ኣምሪረ በኸኹ፡ ንብዓተይ ውን ናብ ገጽ ወደይ ወረደ። “ . . . ኣነስ ኣብ ቤተ ልሔም እንተዝህሉ ምኃሸኒ፡ ንወደይ ኪቐትልዎ ኪመጽኡ ኸለዉ ምሳይ ኮይኖም ዘእውዩ ምረኸብኩ። እዛ ብፅእቲ ኢኺ ኢላ ዝወደሰትኒ ኤልሳቤጥ ነዚ ረኺብኒ ዘሎ እንተ ትፈልጥ። ኣበይ ኣሎኻ 'ኦ ምልእተ ጸጋ' ዝበልካኒ፧ ኣበይ ኣለኹም ኵልኹም ነቢያት፧ ናበይ ከምዝኸይድ ኣማኽሩኒ። ደቀን ብሄሮድስ ዝቐትልወን ኣንስቲ ቤተ ልሔም ከምዚ ኢለ ክበኪ ከሎኩ እንተ ዝርእያኒ” እናበልኩ ኽዳነይ ክሳዕ ዝጥልቒ በኸኹ። ኃዘነይን መሪር ብኽያተይን ዝረኣየ፡ ግብጻዊ ሽፍታ ሕሊናኡ ወቒስዎ፡ ልቡ ብኃዘን ተመሊኡ ነቲ እስራኤላዊ ሽፍታ “እዞም ሰባት ስድራ ቤተ መንግሥቲ እዮም፡ ኣኅዚኖምኒ ኣለዉ፡ ንብረቶም ንምለሰሎም።” በሎ። ተራ ምኽታር ናይ’ቲ እሰራኤላዊ ሽፍታ ስለዝነበረ ግና እዚ ዕድለይ ዝሃበኒ እዩ፡ እዚ ዅሉ ንብረት ብዙኅ ዋጋ ከውፅኣለይ እዩ፡ ኣይመልስን ኢሉ ኣበዩ። ክገብረሉ ከምዘይክእል ፈሊጡ “በል፡ ካብ ቤተ ልሔም ክሳብ ኣብዚ ዝኸተርናዮ ብምሉኡ ንኣኻ ይኹን፡ እዚ ሕጂ ዝወሰድናሎም ግና ንኣይ ሃበኒ” እናበለ ኣምሪሩ ለመኖ። እስራኤላዊ ሽፍታ በዚ ተሰማሚዑ ኵሉ’ቲ ዝተዘርፈ ሃቦ። እቲ ግብጻዊ ሽፍታ ኸኣ ገለ ከየጕደለ መለሰልና። ኣነ ኸኣ እናተሓጐስኩ ንወደይ ከደንክዎ። ፍቁር ወደይ ኸኣ “እዞም እትርእዮም ዘሎኺ ሸፋቱ ኣብታ ኣነ ዝስቀለላ መዓልቲ ሓዲኦም ብየማነይ፡ ሓዲኦም ብጸጋመይ ምሳይ ኪስቀሉ እዮም። እቲ ምሕረት ዝገበረልና ብየማነይ ኪስቀል እዩ፡ ብኣይ ኣሚኑ ኸኣ ቅድሚ ኣዳምን ዘርኡን ናብ ገነት ኪኣቱ እዩ” በለኒ።

ብድኅሪ’ዚ እቲ ጥጦስ ዝስሙ ግብጻዊ፡ ንፍቁር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቐቢሉ ሴፉ እናተመርኮሰ ከፋንወና ኸሎ፡ ሴፉ ተሰብረት። “ኣየ! ኣነ ጽቡቕ እንተገበርኩስ ዝጥቀመላ ሴፈይ ትስበር” ኢሉ ኃዘነ። ፍቁር ወደይ ድማ “ኦ ጥጦስ አስተጋብእ ስባራተ ሰይፍከ/ ኦ ጥጦስ ስብርባር ሰይፍካ ኣክብ” በሎ። ጥጦስ ግና እንታይ እሞ ክጠቕመኒ ኢሉ፡ ከምቲ ዝተባህሎ ገይሩ ንፍቁር ወደይ ሃቦ። ፍቁር ወደይ ድማ ከምታ ዝነበረታ ምልክት ስምብራት ዘይብላ ገይሩ መለሰሉ። ጥጦስ ተሓጕሱ፡ “እዚ ሕፃን እዚ ካብ ደቂ ነቢያት እዩ” በለ። ፍቁር ወደይ ድማ “ንስኻ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ” በሎ። ነዚ ተስፋ’ዚ ዘይተዋህቦ እስራኤላዊ ዳክርስ ግና እናኣላገጸ “እወ ሓቅኻ፡ ካብ ደቂ ነቢያት እንተ ዘይከውን ዶ ንኣኻ ንሽፍታ ገነት ክትኣቱ ኢኻ ምበለካ” በሎ። ተፋንዮምና ምስ ከዱ፡ ኣቐዲሙ ጥጦስ በቲ ንፍቁር ወደይ ዝሓቖፎ ፡ ኽዳኑ መዓዛ ስለ ዝነበሮ ሓጺቡ ብ 300 ዲናር ሸጦ።

እቶም ክልተ ሸፋቱ ካባና ምስ ከዱ፡ ፍቁር ወደይ ነቲ ኣቐዲመ ዘፍሰስክዎ ንብዓተይ እናዘከረ “ኦ ወላዲተይ! እዚ ኸም ፈልፋሊ ማይ ንብዓትኪ ዝወሓዞ ቦታ ንመጻኢ ሕሙማት ዚፍወስሉ፡ ንስኺ ውን ዓቢይ ተኣምራት ትገብርሉ ዓቢይ ገዳም፡ ስሙ ገዳም ደብረ ቍስቋም እናተባህለ ዚጽዋዕ ኪኸውን እዩ” በለኒ። ብድኅር’ዚ ንሓድሕድና እናተዘራረብና ናብ ሓደ ደብሪ ኣቶና። ኮፍ ምስ በልኩ ንፍቁር ወደይ ካብ ዝባነይ ኣውረድክዎ። ንቕዱሳት ኣእጋሩ ኣብ ምድሪ ምስ ኣርገጸን፡ ንኣእዳዉ'ውን ምስ ኣልዓለን ብኡ ንብኡ እቲ ኾፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ከም ፀሓይ በሪሁ ብርሃን ኮነ። ንሕና ኸኣ ነዚ ድንቂ ተኣምራት ምስ ረኣና፡ ኣዚና ተሓጐስና። “ካብ ኵሉ ሽግር ኣውፂእካ ኣብዚ ዘብጻሕካና ምስጋና ንኣኻ ይኹን” እናበልና ድማ ምሉእ ለይቲ ንእግዚአብሔር ከነመስግን ኃደርና።

መሬት ምስ ጸብሐ ጕዕዞና ቐጸልና። ኣብ መንገዲ ሓንቲ ዒላ ረኺብና። እንተኾነ ግና ማይ ዘይብላ ጕድጓድ ጥራሕ ነበረት። ፍቁር ወደይ፡ ኣጻብዑ ሓፍ ኣበለ’ሞ ሽዑ ንሽዑ ማይ መልአት። “እዚ ማይ ኣብ ኣፍ ኵሉ ሰብ ጥዑም ይኹን፡ ነቲ ዅሉ ብእምነት ንዝሕጸቦ ፍጡር ድማ ፈውሲ ይኹን” እናበለ ነታ ዒላ ባረኻ።

በይነይ ምስ ፍቁር ወደይ ስለዝነበርኩ፡ ነዚ ናይ’ዚ ዒላ ተኣምራት ርእየን ብሓጐስ ተመሊአን ናብ በዓል ዮሴፍን ሰሎሜን ተመለስኩ። ምስ ተቐመጥና መግቢ ካብ እግዚአብሔር ተኣዚዝልና ተዳለወ። ምስ ተመገብና ሰሎሜ ንወደይ ሓጸበቶ፡ ኣነ’ውን ኣጥበኽዎ። ከም’ዚ እናበልና ብፍቕሪ ንነብር ነበርና። ኵሉ ሲሳየ ዕለት ይእዘዘልና ነበረ።

ኵሉ ጊዜ ኵሎም ሠራዊተ መላእኽቲ እናመጽኡ ኣብ እግረ ወደይ ኪሰግዱ ኸለዉ እርእዮም ነበርኩ። “ኦ ጐይታ ሰማይን ምድርን! ናትካ ምሕረት መወዳእታ የብሉን፡ ነቲ ብመልክዕኻን ምስልኻን ዝፈጠርካዮ ኣዳምን ደቁን ንኸተድኅኖም በዚ ትሕትና’ዚ ሰብ ዝኾንካ ጐይታ ናይ ባህርይ ኣምላኽ ኢኻ። ንኣኻ ዝወለደትን ምሳኻ መከራ ዝተቐበለትን ቅድስት ድንግል ድማ ክብሪ ይግብኣ።” እናበሉ ኣመስገኑ። እቶም መላእኽቲ ኸኣ እናመጽኡ የገልግሉና ነበሩ” ኢላ ንኣይ ንኣባ ቴዎፍሎስ ነገረትኒ።

• ኦ ኣዴና ወላዲተ ኣምላኽ፡ ብሕሊናኽን ሥጋኺን ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾንኪ ቅድስት ማርያም ከምቲ ንኣባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ተገሊጽኪ ዝነገርኪዮን፡ ካብ ድኻም ሥጋን ነፍስን ዘጽናዕኪዮን፡ ንኣና ንሕዝበ ክርስቲያን ኸኣ ብበረኸትን ምሕረትን ተገለጽልና።

• ኦ ድንግል ብዘመን ርጉም ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጐየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደት፡ ኣዘክሪ።

• ኦ ድንግል፡ ካብ ኣዕይንትኺ ናብ ገጽ ፍቁር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓት ኣዘክሪ።

• ኦ ድንግል፡ ጥሜትን ጽምእን መከራን ኃዘንን ኵሉ ምስኡ ዝበጽሓኪ ጸበባ ኣዘክሪ።

ምሕረት እግዚአብሔርን ኣማላድነት ኣደ ኣምላኽን በረኸት ዮሴፍን ሰሎሜን ምስ ኵልና ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር።

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...