ሥነ ፍጥረት ዕለተ እሑድ(ሰንበት)

Oct 05, 2016

‘እሑድ’ ካብ አሐደ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኮይኑ ‘ቀዳማይ፡ መጀመርታ’ ማለት እዩ። እግዚአብሔር፡ ንፍጥረታቱ ኪፈጥር ዝጀመረሉ ዕለት ብምዃኑ ቀዳማይ መዓልቲ ተባህለ። (ራእ. 4፡11) በዛ ዕለት’ዚኣ ሸሞንተ ፍጥረታት ፈጠረ። ንሳቶም ከኣ፦ ሓዊ፡ ነፋስ፡ ማይ፡ ሓመድ(መሬት)፡ ጸልማት፡ ሰማያት፡ መላእኽቲ፡ ብርሃን እዮም። (ዘፍ. 1፡1)

• ኣብ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ነቶም ናይ ሥነ ፍጥረት መሠረታውያን ዝኾኑ ኣርባዕተ ባህርያተ ከምኡ’ውን ኃሙሻይ ጽልመት ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ፈጠሮም። እቶም ኣርባዕተ ባህርያት ዝበሃሉ መሬት፡ ሓዊ፡ ማይ፡ ነፋስ ነቲ ባህሪኡ ንምግላጽን መርሚርና ንኽንፈልጥን ፈጠሮም። (ኢዮ. 12፡7-10) እዚ ድማ ፦
1. ሓድነቱን ሠለስትነቱን ንምግላጽ ፈጠሮም፦ እዞም ኣርባዕተ ባህርያት ሠለስተ ጠባያት እኳ እንተለዎም ብባህሪኦም ይጽውዑ። እግዚአብሔር ድማ ብስም፡ ብግብሪ፡ ብኣካል እኳ ሠለስተ እንተኾነ ብባህርይ፡ ብመለኮት፡ ብሥልጣን፡ . . . ግና ሓደ እዩ።
2. ሃብቱን ርኅራኄኡን ኃይሉን ክእለቱን ንምግላጽ ፈጠሮም፦

ሀ. መሬት ናይ እግዚአብሔር ሃብትን ትዕግሥትን ይገልጽ። ካብ መሬት ንመግበ ሥጋን ነፍስን ዝኸውን ይርከብ፣ ብዙኅ በረከተ ሥጋ’ውን ኣብ ውሽጣ ኣሎ።
- ‘እስመ ባዕል እግዚአብሔር ወየአክል ለኵሉ/ ሃብታም እግዚአብሔር ንዅሉ ዝኣክል በዓል ብዙኅ በረኸት’ዩ።(ሮሜ 10፡12) እንተለሚንካዮ ዚህብ፡ ዝደለኻዮ ዚፍጽም፡ ዝጐደለካ ዚምልእን ዘይውዳእ ሃብተ ጸጋ ዚውንን እዩ። መዝ. 136፡25
- መሬት ተዓጋሢት እያ። እንተሓረስካያ እንተዀዓትካያ ስለምንታይ ኢላ ዘይትዛረብ ንዅሉ ትጸውር። እግዚአብሔር ድማ ብትዕግሥቲ ንዅሉ ዚጸውር ንጻድቃንን ንኃጥኣንን፡ ኣማንን ከሓድን ብዘይ ኣፈላላይ ዚምግብ እዩ። መዝ. 7፡11።
ለ. ማይ ናይ ልዑል እግዚአብሔር ርኅራኄኡን ለውሃቱን ይገልጽ።
- ማይ ንዝረስሐ የጽርይ፡ ንዝጸምአ የርውይ። እግዚአብሔር ድማ ንዅሉ ብኃጢኣት ረኺሱ ዝነበረ’ሞ ‘ጐይታይ መሓረኒ’ ኢሉ ዝተነስሐ ይቕረ ኢሉ ካብ ርስሓት ኃጢኣቱ የንጽሖ። ከምኡ’ውን ነቲ ጽምኣት ነፍሲ ዘጋጠሞ ሰብ ማይ ሕይወት(ቃሉን ሥጋሁ ወደሙ) ሂቡ የስትዮ፡ ካብ ጽምኣቱ የናግፎ። ዮሓ. 7፡37
- ማይ ንሓዊ የጥፍኦ፡ የዝሕሎ። ልዑል እግዚአብሔር ድማ ንመዓቱ ኣቝሪሩ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ካብ መከራና የናግፈና።
- ሰብ ብዘይ ማይ ብሥጋ ኣይነብርን’ዩ ። ወዲ ሰብ ከኣ ብዘይ ፈጣሪኡ ዋላ ሓንቲ ኺገብር ኣይክእልን እዩ። ዮሓ. 15፡5
ሐ. ነፋስ ፍርዲ እግዚአብሔር ይገልጽ።
- ነፋስ ንሥርናይን ክርዳድን ይፈላሊ። ከምቲ ‘ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ’ (ማቴ. 3፡12) ዝብል እግዚአብሔር ድማ ጻድቃን ካብ ኃጥኣን፡ ምእመናን ካብ መናፍቓን ይፈሊ። ከከም ግብሮም ድማ ይፈድዮም። ጻድቃን ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም፡ ኃጥኣን ድማ ናብ ናይ ዘለዓለም ሥቅያት ይፈርዶም። ማቴ. 25፡32-34
መ. ሓዊ ናይ ልዑል እግዚአብሔር (ክእለቱ) ከሃልነቱ ይገልጽ።
ሓዊ ንዅሉ ንቑጽን ርሑስን የንድድ። ገደል ወይ ቀላይ እንተ ዘይከልኪልዎ ኸኣ መንገዲ ብዙኅ መዓልቲ ከይዱ ከቃጽል ይኽእል። ልዑል እግዚአብሔር ፍቕሩን ርኅራኄኡን እንተ ዘይከልኪልዎ ንዅሉ ፍጡር ከጥፍእ ይኽእል። ዘዳ. 4፡24፣ ‘እስመ ቅንየትከ ወምልክናከ ይሬስየከ ትሣሃል ላዕለ ኵሉ/ ግዝኣትካን ፈጣሪነትካን ይቕረ ንኽትብል የገድደካ’ ይብል። (ጥበበ ሰሎ. 12፡16)
ነዞም ኣርባዕተ ባህርያት ዝበሃሉ መሬት፡ ሓዊ፡ ማይ፡ ነፋስ ሠለስተ ጠባያት ዘለዎም ገይሩ ፈጠሮም።
ሀ. ባህርየ ሓዊ፦ ውዑይነት፡ ብሩህነት፡ ደረቕነት
ለ. ባህርየ ማይ፦ ብሩህነት፡ ግዙፍነት፡ ቈሪርነት
ሐ. ባህርየ ነፋስ፦ ጥሉልነት፡ ውዑይነት፡ ጽሉምነት
መ. ባህርየ መሬት፦ ደረቕነት፡ ጽሉምነት፡ ቈሪርነት
እዞም ኣርባዕተ ባህርያት ዘይሰማምዑ እዮም። ነፋስ ንመሬት ይጸራርጎ ይብትኖ፡ መሬት ድማ ንነፋስ ይጋርዶ ይኽልክሎ፣ ማይ ንሓዊ የጥፍኦ፡ ሓዊ ድማ ንማይ የሕፍፎ የድርቖ። እንተኾነ ግና በቶም ዝተጠቕሱ ሠለስተ ጠባያቶም ከም ዝተዓረቑን ከም ዝሰማምዑን ገበሮም።
ንኣብነት፡ ማይን ሓውን ተጻረርቲ እዮም፣ እንተኾነ ነፋስ ካብ ሓዊ ውዑይነት ካብ ማይ ድማ ጥሉልነት ወሲዱ የተዓርቖም።

• ኣብ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ዝፈጠሮ ኃሙሻይ ጸልማት እዩ። ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝተገልጸ ሰማይን ምድርን ካብ ኣድማስ ክሳብ ኣድማስ ጸልማት ነበረ። ዘፍ. 1፡2
- ጸልማት ኣይድኅሠሥን እዩ፡ ኣብ ጸልማት ዘሎ’ውን ኣይፍለጥን ኣይምርመርን። በዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ባህርየ መለኮት ዘይምርመርን ዘይድኅሠሥን ሥዉርን ልዕሊ ኣእምሮ ሰብን ምዃኑ ንርዳእ። መዝ. 16፡1
• ካብ ካልኣይ ሰዓት ለይቲ ክሳብ ሻሙናይ ሰዓት ለይቲ ድማ “ቃለ እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት/ ድምፂ እግዚአብሔር ንናይ እሳት ብርሃኑ ካብ ረስኑ ይፈሊ” ከም ዝበለ (መዝ. 29፡7) ነቲ ናይ እሳት ረስኑ፡ ዋዒኡ፡ ኃዲጉ ብብርሃኑ ሸውዓተ ሰማያት ፈጠረ። (መዝ. 19፡11፣ ማቴ. 3፡17፣ 2ይ ቆሮ. 12፡2 ፣ ዮሓ. 14፡2 ፣ ዕዝራ ሱቱኤል 4፡4) እዚኣቶም ድማ፦
1. ጽርሐ ኣርያም ፈጠረ። ልዕሊ ኵለን ሰማያት እያ። ንመንበረ መንግሥት ከመ ጠፈር ኮይና ተገልግል። መጠናን ስፍሓታን ማንም ፍጡር ክፈልጦ ዘይክእል፡ ብሓዊ ዝተኸበት፡ ብርህቲ ገይሩ ፈጠራ።
2. መንበረ ስብሐት (መንበረ መንግሥት) ፈጠረ። እዚ መንበረ ስብሐት ዝተባህለ ኣርባዕተ መኣዝን ዘለዎ ዝፋን እዩ። ኣጋዕዝት ዓለም ሥላሴ በቲ ዝፈቀድዎ ንቅዱሳን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽሉ ሰማይ እዩ። ዘፍ. 28፡12-17፣ ኢሳ. 6፡1-2 ፣ ሕዝ. 12፡6፣ ራዕ. 4፡2፣ መዝ. 11፡4) ሰማይ ዉዱድ ሠሪቱዋ እዩ።
3. ሰማይ ውዱድ ፈጠረ፦ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተዘርጊሑ ንመንበረ መንግሥት ከም ምድሪ ቤት፡ ከም መሠረት ኮይኑ ዘገልግል እዩ። (ሕዝ. 1፡22 ፣ ሕዝ. 2፡6 )
4. ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ፈጠረ፦ ፈጢሩ ብቀጽሪ ሓዊ ቀጸራ። “ወቀብዓ ቀለመ እሳት መጠነ መፍቅዱ” ከም ዝበለ ከምዚ ገይሩ ኣብ ማእከላ ታቦት ዘዶር ገበረላ። ታቦት ዘዶር ማለት ዘአምላክ ዘመሥዋዕት ዘብርሃን ማለት እዩ፡ ንሳ ኸኣ ብእግዝእትነ ማርያም ትምሰል፡ “ታቦት ዘዶር እንተ ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ከምዝበለ (ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም)። ሳጥናኤል ቅድም ዚተፈጥረላ ድኂሩ ድማ ዚወፀላ እያ። (ራዕ. 12፡9፣ ይሁዳ 1፡6) ኣብ ዳግም ምጽኣት ጻድቃን ዚወርስዋ ርስቲ ክርስቲያን እያ። (ገላ. 4፡4-26፣ ዕብ. 12፡22፣ ዮሓ. 14፡2)
5. ንኢዮር ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
6. ንራማ ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
7. ንኤረር ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
ኣብ ዘፍጥረት ‘ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ’ በለ። (ዘፍ. 1፡1) ስለምንታይ ‘ሰማያት ፈጠረ’ ብምባል ኣብዚኁ ዘይተዛረበ፧ እንተበልና ኵሉ ሓደ እዩ። ከምቲ ኣብ ሓደ ፓላሶ ብዙኅ ደርብታት ዘለዉ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ ብዙኅ ማኅደር ስለዘሎ እዩ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙኅ ማኅደርን መዕረፍን ኣሎ” ከም ዝበለ (ዮሓ 14፡2) ። ከምኡ’ውን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስ “ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣይ ክሳብ ሣልሳይ ሰማይ ከም ዝተወሰደ ይፍለጥ። 2ይ ቆሮ. 12፡2 ከምኡ’ውን “ሐደሰተ ሰማያተ ወሐደሳተ ምድረ ንሴፎ ዘውስቴቶን የኃድር ጻድቅ/ ንሕና ግን ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዝነብረሉ፡ ሓደስቲ ሰማያትን ሓደስቲ ምድርን ንጽበ ኣሎና’ ብምባል ብዙኃት ሰማያት ከምዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። 2ይ ጴጥ. 3፡13
• ታሽዓይ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓስራይ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኢዮር ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓሠርተው ሓደ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ራማ ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓሠርተው ክልተ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኤረር ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
በዚ ኸኣ ኣብ ዕለተ እሑድ ሰዓታት ለይቲ ዝተፈጥሩ እዞም ዝተጠቕሱ እዮም። ብድኅር'ዚ ናይ ዕለተ እሑድ ኣብ ሰዓታት መዓልቲ ተፈጥሩ።

ንግሆ ሰንበት ኣብ ቀዳማይ ሰዓት መዓልቲ፡ “ወይቤ እግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን ማእከለ ጽልመት፡ ወኮነ ብርሃን ወርእዮ እግዚአብሔር ለብርሃን ከመ ሠናይ ውእቱ፡ ወፈለጠ ማእከለ ብርሃን ወማእከለ ጽልመት/ ሽዑ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን በለ፡ ብርሃን ድማ ኾነ እግዚአብሔር ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ፡ እግዚአብሔር ኸኣ ንብርሃንን ንጸልማትን ፈለዮም።” ብምባል ብነቢብ ብርሃን ፈጠረ። ዘፍ. 1፡3-4 ሽዑ ንብርሃን መዓልቲ ፡ ንጸልማት’ውን ለይቲ ኢሉ ሰመዮ። ዘፍ.1፡5 ንኽልቲኦም ሓደ ገይሩ ዕለት በሎ። ‘ዕለት ብሂል ዘያስተዛውጎሙ ለሌሊት ወለመዓልት/ ዕለት ማለት ብመዓልትን ለይቲን ሓደ ዚገብር እዩ።’ ከምዝብል።

እዚ ኸኣ ‘ብሥነ ፍጥረት ተመራሚርኩም እንተዘይደሊኹምኒ ኣይትረኽቡንን ኣይግለጸልኩምን እየ’ ንምባል ብመጀምርታ ጸልማት ፈጠረ (ኢዮ 12፡7-10)። ድኅሪኡ ንብርሃን ምፍጣሩ ድማ ‘ብሥነ ፍጥረት ተመራሚርኩም እንተደሊኹሙኒ ክትረኽቡንን ክግለጸልኩምን እየ’ ንምባል እዩ።

• ምሳሌ፦

1. ጸልማት ናይ መከራ፣ ብርሃን ድማ ናይ ዓወት ምሳሌ እዩ። ድኅሪ ብዙኅ መከራን ጻዕርን ኣኽሊል ጽድቂ ዓወት ክትረኽቡ ኢኹም ንምባል እዩ። (ግብ. 14፡21)
2. ጸልማት ናይ ኦሪት፣ ብርሃን ድማ ናይ ወንጌል ምሳሌ እዩ። “ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቐሪባ’ያ እሞ ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ።” ሮሜ. 13፡12 ንጸልማትን ብርሃንን ሓደ ዕለት ምባሉ፡ ኦሪትን ወንጌልን ብሕጊ ሓደ ስለዝኾነ እዩ።
3. ሌሊት ናይ ትስብእት (ሰብነት)፡ ብርሃን ናይ መለኮት ምሳሌ እዩ። ለይትን ብርሃንን ሓደ ዕለት ከምዝኾነ፡ ትስብእትን መለኮትን ድማ ብተዋሕዶ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ።
4. ጸልማት ናይ ድንቍርና(ዕሽነት)፡ ብርሃን ናይ ፍልጠት ምሳሌ እዩ። “ወኮኖሙ ዝንቱ ብርሃን ጥበበ ወአእመሮ” ይብል። እቲ ብርሃን ፍልጠት ኮይንሎም፡ ቅዱሳን መላእክት ‘ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ” ኢሎም ኣመስገኑ። ኢሳ. 6፡3 ።

ኣብ ካልኣይ ሰዓት መዓልቲ፦ እግዚአብሔር ንኢዮር ምስ ቀብአ፡ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ መላእክት’ውን ቀብኦም። ንዝንጋዔ ኣርሒቑ ንቑሓት ገይሩ ብርሃን ፍልጠት ሃቦም። ለዋሃትን ዕጉሣትን ብዘይምቝራጽ ዘመስግኑ፡ ድኻም ሞት ጥምየት ዘይሰማምዖም ገበሮም ማለት እዩ።

ኣብ ሣልሳይ ሰዓት መዓልቲ፦ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዘለዉ መላእክት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ ውን ፈለየ።
ኣብ ራብዓይ ሰዓት መዓልቲ፦ ነገደ ኪሩቤል ቀብአ፡ ትሸዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ገጽ ሰብን ገጽ ኣንበሳን ሸመ።
ኣብ ኃሙሻይ ሰዓት መዓልቲ፦ ነገደ ሱራፌል ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ገጽ ላሕምን ገጽ ንስርን ሸመ።
ኣብ ሻድሻይ ሰዓት መዓልት፦ ኃይላት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሸመ።
ኣብ ሻብዓይ ሰዓት መዓልት፦ ኣርባብ ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሸመ። ሄኖ. 6፡1-6
ኣብ ታሽዓይ ሰዓት መዓልት፦ ሥልጣናት ቀብአ፡ ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሱርያል ሸመ።
ኣብ ዓሥራይ ሰዓት መዓልት፦ መኳንንት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሰዳክያል ሸመ።
ኣብ ዓሠርተው ሓደ ሰዓት መዓልት፦ ሊቃናት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሰላትያል ሸመ።
ኣብ ዓሠርተው ክልተ ሰዓት መዓልት፦ መላእክት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ኣናንያል ሸመ።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ቀቢኡ በብሠለስተ ቦታኦም ኣትኃዞም፦
- ኪሩቤል ፡ ሱራፌል፡ ኃይላት፦ ኣብ ኢዮር
- ኣርባብ፡ መናብርት፡ ሥልጣናት፡- ኣብ ራማ
- መኳንንት፡ ሊቃናት፡ መላእክት፦ ኣብ ኤረር ።

ልዑል እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘለዉ መለእክት ክቐብኦም ከሎ፦ ናይ ጸጋ ክብርን ሥልጣንን ከም ዝተዋህቦም ንኺፈልጡ ኣክሊል ብርሃን ደፍኣሎም። ኣገልገልቱ፡ ግዙኣቱን ልኡኻቱን ምዃኖም ንኺፈልጡ ዝናር ብርሃን ኣዕጠቖም። (ሉቃ.12፡28-35) ንተልእኾ ምውራድን ምድያብን ከምዘሎ ንምግላጽ ብርሃናዊ ሣእኒ ወደየሎም። ሠራዊቱ ምዃኖም ንኺፈልጡ፡ ማኅተም መስቀል ዘለዎ ብርሃናዊ ዘንጊ ኣትኃዞም። (ዘፀ. 12፡11) ከምኡ’ውን ፍጡራን ምዃኖም ንኺፈልጡ ልብሰ ብርሃን ከልብሶም ከሎ፡ ብዘይ ፍቓዱ ኪርእይዎ ከምዘይክእሉ ንኸፍልጦም ድማ ብርሃናዊ መነጽር ሃቦም።

፨ ፈጣሬ ፍጥረታት እግዚአብሔር ኣምላክ፡ ንዓሠርተው ክልተ ሰዓተ ለይትን ንዓሠርተው ክልተ ሰዓተ መዓልትን (24 ሰዓት) ዝሠርሓሉ ምኽንያት፡ ንጊዜኡ ፍቓዱ ስለዝኾነ እኳ እንተ ኾነ ፍጻሜኡ ግና ቅዱሳን ‘ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር’ እናበሉ ዕሥራን ኣርባዕተን ሰዓት ከምዘመስግንዎ ንምግላጽ እዩ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን !

ዘመነ ማቴዎስ 10 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Sunday
20
ዝክር፦ በዓለ ሥዕላ ወተዝካረ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም፡ ወዮዲት፡ ወመጥሮንያ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ ዕብ. 13፡14-ፍጻሜ ያዕ. 3፡13-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 15፡1-12 ምስባክ፦ መዝ. 44/45 ወንጌል፦ ሉቃ. 1፡46-56 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

አሥርቆት ዘወርኀ መስከረም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ መስከረም ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥቅምት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ መስከረም...

እንቋዕ ናብ ዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓ.ም.ግ. ኣብጽሓና።

“ካብ ኣንስቲ ኻብ ዝተወልዱ ኻብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ኣብ መንግሥተ ሰማያት እቲ ዚንእሶ የዓብዮ” ማቴ፡11፥11  ሄሮድስን...

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እንቋዕ ናብ ዓመተ 2013…

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብምኽንያት ርእሰ ዓውደ ዓመት 2013 ዓ.ም. ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ፦ ንዅልኹም ኣብ ቀረባ ውሽጢ...

ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ...

ብዝተፈላለየ ዐውደ ትምህርት ዝተማህሩ መምህራን ተመሪቖም!

 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ብትርጓሜ መጽሓፍተ ሓዲሳት ሽድሽተ ተመሃሮ፡  ብመዝገብ ቅዳሴ ድማ ሸሞንተ ተመሃሮ ብድምር 14 ተመሃሮ ብደረጃ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት አቡነ ተክለሃይማኖት ራናና ቤተ ክርስቲያን…

ብዕለት 24 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ. “ካብ ዕድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ” (ዘፍ. 12፡1) ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሩፋኤል 3 ጳጕሜን ብውዳሴን ቅዳሴን ብድምቀት ተኸቢሩ!

3 ጳጕሜን ክብረ በዓል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ኣብ ኵለን አብያተ ክርስቲያን ብስብሓታትን ጸሎተ ሰዓታትን ክኸብር ከሎ፡ ብፍላይ ኣብ ቅዱስ...

  

latest articles

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...