ናይ ዕለተ ረቡዕ ሥነ ፍጥረት

Dec 18, 2017

“ብመዓልቲ ክሕጐስ ፀሓይ ኣብራህካሉ፣ ጸልማት ለይቲ ንኸይደፍኖ ንወርኂ ኣብራህካሉ፣ ግብሪ ኣእዳውካ ምእንቲ ኽፈልጥ ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ፣ ምእንቲ ክግዘኣካ መዓልታትን ዓመታትን ዘመናትን ሃብካዮ” (ቅዳሴ አትና. ቍ. 24)

“ረቡዕ” ማለት ንፍጥረት ራብዓይ መዓልቲ ማለት’ዩ። በዚ ዕለት’ዚ ፀሓይ፡ ወርኂን ከዋኽብትን ፈጠረ። (ዘፍ. 1፡14-16) “ወገብረ እግዚአብሔር ብርሃናተ ዓበይተ ዘየዓቢ ብርሃን ከመ ይምልክ መዓልተ፣ ወዘይንእስ ብርሃን ከመ ይምልክ ሌሊተ ምስለ ከዋክብት/ እግዚአብሔር ዓበይቲ ብርሃናት ፈጠረ፡ እቲ ዓቢይ ብርሃን ብመዓልቲ፡ እቲ ንእሽቶ ድማ ምስ ከዋኽብቲ ብለይቲ ከምዘብርሁ ገበረ።” ከምዝብል ኣብዚ ዓለም ከኣ ንፀሓይ ብመዓልቲ፡ ንወርኅን ከዋኽብትን ድማ ብለይቲ ኣሠልጠነን።

(መዝ. 136፡8-9) ዕላማ መፍጠሪአን ከኣ ጸልሚትዎ ንኸብርሃሉ ወይ ክብሪ ጐዲልዎ ንኽውስኻሉ ዘይኮነስ ንደቂ ሰባት ከብርሃ ከምኡ’ውን ንለይትን መዓልትን ንምፍላይ፣  ንኣርባዕተ ኣዝማናት፣ ንሾብዓተ ዕለታት፡ ንወርኃትን ዓመታትን ንምቝጻር ተፈጥራ። (ዘፍ. 1፡14-16 ፣ ኩፋ 2፡14፡ ቅዳሴ ሠለስቱ ምእት)

እግዚአብሔር ክፈጥረን ከሎ ኣበላሊጹ ፈጠረን። ፀሓይ ካብ ወርኅን ከዋኽብትን ትበልጽ፡ ወርኂ ድማ ካብ ከዋኽብቲ ትበልጽ። እግዚአብሔር፡ ካብቲ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ዘምጽኦ ብርሃን ክንዲ ሥርናይ ትኣክል ወሲዱ ኣብ ሾብዓተ ከፈሎ። እቲ ሽዱሽተ ኢድ ንፀሓይ ቀብአ። እቲ ዝተረፈ ሓደ ኢድ ድማ ኣብ ሾብዓተ ከፈሎ እሞ እቲ ሽዱሽተ ኢድ ንወርኂ ቀብአ። እቲ ዝተረፈ ሓደ ኢድ ድማ ንኸዋኽብቲ ቀብኦም። “ ወብርሃነ ዚአሁ ለፀሐይ ምስብዒተ እደ ያበርህ እምዘወርኅ/ (ሄኖ. 21፡54)” ከምዝብል ብርሃን ፀሓይ ሾብዓተ ዕጽፊ ካብ ናይ ወርኂ የብርህ፣ ወርኂ ድማ ብከምኡ መጠን ካብ ከዋኽብቲ የብርህ። (ሄኖ. 22፡4) 

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን “ ካልእ ክብሩ ለፀሐይ ወካልእ ክብሩ ለወርኅ ወካልእ ክብሮሙ ለከዋክብት ወኮከብ እኮከብ ይኄይስ ክብሩ/ ክብሪ ፀሐይ ንበይኑ እዩ፣ ክብሪ ወርኂ’ውን ንበይኑ እዩ፣ ክብሪ ከዋክብት’ውን ንበይኑ እዩ፡ ብኽብርስ ኮኸብ’ውን ካብ ኮኸብ ይበልጽ እዩ” ይብል። (1ይ ቆሮ. 15፡41)

 

ኣፈጣጥራ ፀሓይ ካብ እሳትን ነፋስን እዩ። ከም ክቢ ሰማይ ኮይና ኵለንትንኣ ዘብርህን ዘንድድን ሓዊ እያ። (ሄኖ. 21፡10) ፀሓይ ብምዕራብ ኣትያ፡ ብሰሜን ዘይራ፡ ብምብራቅ ትበርቕ። ብመዓልቲ ድማ ሠልጢና ትውዕል።

ኣፈጣጥራ ወርኅን ከዋኽብትን ድማ ካብ ማይን ነፋስን እዩ። ወርኂ ብምብራቕ ወፂኣ ከተብርህ ትኃድር። ከዋኽብቲ ኸኣ ሰዓብቲ ወርኂ ስለዝኾኑ ምስ ወርኂ ከብርሁ ይኃድሩ።

 “እቲ ንፀሓይ መዓልቲ ዘግዝኦ፡ ንወርኅን ከዋኽብቲን ለይቲ ዘግዝኦም” (መዝ. 136፡8-10) ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት፡ እግዚአብሔር ብኣምላካዊ ጥበቡ ፀሓይ እተብርሃሉ ጊዜያትን፡ ወርኅን ከዋኽብትን ዘብርሃሉ ጊዜያትን በበይኑ ገበሮ።

ፀሓይ፥ ብመዓልትን ለይትን እንተ ተብርህ ነይራ ብሰንኪ ዋዒ (ሙቀት) ፍጡር ዘበለ ምነደደ ነይሩ፣ ወርኅን ከዋኽብትን ከኣ ብለይትን መዓልትን እንተዘብርሃ ነይረን ብሰንኪ ዛሕልን ቁርን ፍጡር ዘበለ ምበረደን ምተኾምተረን ነይሩ።

ንዅሎም ከዋኽብቲ በብወርኃቱ መገብቲ ኣሕሉቕ ገበረሎም። ካብዚኣቶም ድማ መገብተ ዕለታት ማለት ኣብ ሰሙን ዘለዉ ሾብዓተ ዕለታት ዝምግቡ ሾብዓተ ከዋኽብት ኣለዉ፣ መገብተ ኣውራኅ ማለት ኣብ ዓመት ዘለዉ ዓሰርተው ክልተ ኣዋርኅ ዝምግቡ ዓሰርተው ክልተ ከዋኽብት ኣለዉ። ከምኡ’ውን መገብተ ኣዝማን ማለት ኣብ ዓመት ዘለዉ ኣርባዕተ ወቕትታት ዝበሃሉ ክረምቲ፡ መፀው፡ ሓጋይ፡ ፀደይ ዝምግቡ ኣርባዕተ ከዋኽብቲ ኣለዉ።

 ምሳሌን ትርጕምን 

ሀ. ፀሐይ 

  • ፀሓይ ኣብ መዓልቲ ሠልጢና ንሰባት ናይ ዕለት ሥራሖም ንኽሠርሑ ከም እተብርህ፡ ከምኡ ድማ ብፀሓይ ዝተመሰለ ፀሓየ ጽድቅ (ሚል. 4፡2) ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ብዘይካኡ ኣብ ሕይወትና ካልእ ክሥልጥን ኣይግብኦን እዩ እሞ ንሱ ብርሃን ነፍስና እዩ። ንሱ ንቤተ ክርስቲያን ብርሃና እዩ። ከምቲ ወርኂ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ስለ ዘይብላ ካብ ፀሓይ ወሲዳ እተብርህ፡ ብወርኂ እትምሰል ቤተ ክርስቲያን (ራእ. 12፡1) ድማ ካብ ብርሃና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ተቐቢላ ኣብ ጸልማት ዓለም ተበርህ። ከምቲ ከዋኽብቲ ሰዓብቲ ወርኂ ዝኾኑ፡ ብከዋኽብቲ ዝምሰሉ ምእመናን(ዳን. 12፡3) ድማ ንቤተ ክርስቲያን ስዒቦም ኣብ ዓለም የብርሁ።
  • ፀሓይ ናይ ሰብ ኣብነት እያ። ፀሓይ ምብራቓ ናይ ሰብ ምውላዱ፣ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምብርሃ፡ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምንባሩ፣ ምእታዋ ናይ ሰብ ሙማቱ፣ ተመሊሳ ምውፅኣ ድማ ናይ ሰብ ትንሣኤ ኣብነት ይኸውን።
  • ብሓደ ወገን ፀሓይ ናይ ጻድቃን ምሳሌ ኮይና ከምቲ ንሳ ብብርሃና ጸኒዓ እትነብር፡ ጻድቃን ድማ ብሃይማኖትን ሠናይ ተግባርን ጸኒዖም ይነብሩ። (ማቴ. 13፡43) ከምኡ’ውን ብኻልእ ወገን ፀሓይ ናይ ኃጥኣን ምሳሌ ኮይና ከምቲ ንሳ ብብርሃና ጸኒዓ እትነብር፡ ኃጥኣን ድማ በቲ እከይ ተግባሮም ከይተነስሑ ጸኒዖም ናይ ምንባሮም ምሳሌ እዩ። (ማቴ. 24፡48-51)
  • ፀሓይ ናይ ጻድቃን ምሳሌ ኮይና፡ መዓልቲ ድማ ናይ መንግሥተ ሰማያት ምሳሌ’ዩ። ብጊዜ መዓልቲ ምሉእ ብርሃንን ሓጐስን ከምዝርከብ፡ ጻድቃን ድማ ኣብታ ፍጹም ሓጐስ ዘለዋ መንግሥተ ሰማያት ከም ፀሓይ በሪሆም ይነብሩ። (ራእ. 21፡1)
  • . . . ወዘይመስሎ።

ለ. ወርኂ 

ወርኂ፡ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 15 ዘሎ ጊዜ ተብርህ እሞ ካብ ዕለት 16 ክሳዕ ዕለት 30 ዘሎ ጊዜ ድማ ብርሃና እናነከየ ይኸይድ። ክሳብ ምጥፋእ በጺሓ ፈጺማ ምስ ጠፍአት ምስ ፀሐይ ርክብ ገይራ ብርሃን ትረክብ። (ሄኖ. 26፡17-20)

በዚ መሠረት፦

* ጻድቃን ብሰንኪ ኃጢኣት እኳ ጸጋኦም ተቐንጢጡ እንተወደቑ ብንስሓ ናብ ፈጣሪኦም ይምለሱ። ተወካፌ ንስሐ እግዚአብሔር ድማ ብለውሃቱ ይቅረ ኢሉ ናብ ዝቐደመ ክብሮም ይመልሶም።

* ከምቲ ወርኂ ካብ ዕለት 16 ክሳዕ ዕለት 30 ዘሎ ጊዜ ብርሃና እናነከየ ከይዱ ፈጺማ እትጠፍእ፡ ኃጥኣን ድማ ብቅድስናን ንጽሕናን ተፈጢሮም ክንሶም ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሕገ እግዚአብሔር በብሓደ እናፍረሱ ይጠፍኡ።

* ወርኂ ናይ ኃጥኣን ምሳሌ ኮይኑ ለይቲ ድማ ናይ ገሃነም ምሳሌ እዩ። ብጊዜ ለይቲ መከራ ከምዝጸንዕ፡ ኃጥኣን ድማ ኣብ ገሃነመ እሳት ድቕድቕ ጸልማት ዘይጠፍእ ሓዊ፡ ስቅያትን መከራን ይረኽቦም። (ማቴ. 25፡41)

* . . . ወዘይመስሎ።

ሐ. ከዋኽብቲ 

* ከዋኽብቲ ናይ ጻድቃን ምሳሌ ኮይኖም ኣብዚ ዓለም ብሃይማኖቶምን ምግባሮምን ትሩፋቶምን እናብርሁ ጸኒሖም፣ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ድማ እናብርሁ ይነብሩ። ነዚ ኽገልጽ ከሎ ነቢይ ዳንኤል “እቶም ንብዙኃት ናብ ጽድቂ ዝምርሑ ከም ከዋኽብቲ ንዘለዓለም እናብርሁ ክነብሩ እዮም” (ዳን. 12፡3) 

* ብኽብርስ ኮኸብ ካብ ኮኸብ ከምዝበላለጹ ቅዱሳን ድማ ብኽብሪ የበላለጹ እዮም። (1ይ ቆሮ. 15፡40-41) 

* . . . ወዘይመስሎ።

ፈጣሬ ብርሃናት እግዚአብሔር ብብርሃን ትእዛዙ ተመላሊስና ናብ ፍጹም ብርሃን ዘለዋ መንግሥቱ ከእትወና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 15 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Saturday
25
ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...