ነገረ ስግደት (1ይ ክፋል)

Oct 21, 2016

‘ስግደት’ ካብ ‘ሰገደ’ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ምድናን፡ ምንብርካኽ፡ ድፍእ ምባል፡ ደኒንካ ብግንባርካ መሬት ስዒምካ ምምላስ . . . ማለት እዩ።

• ስግደት፡ ሠለስተ ዓይነት እዩ፦
ሀ) ሰጊድ፥ ናብ ምድሪ ወዲቕካ ብግንባርካ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ለ) ኣስተብርኮ ፥ ብብርክኻ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ሐ) ኣድንኖ ፥ ርእስኻ ትሕት ኣቢልካ ኢድ ምንሣእ እዩ።

• ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚስገደሎም ጊዜያት፦
ሀ) ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኣቱ
ለ) ጸሎት ክትጅምርን ምስ ወዳእካን
ሐ) ኣብ መንጎ ጸሎት ስግደት ዝጠቕስ ወይ ዝእዝዝ ቃል ምስ ዝርከብ

ብብዝኂ ምስጋድ፡ ናይ ንስሓን ናይ ትእዛዝን ስግደት ግና ኣብ ዕለተ ሰንበት፡ በዓለ ኃምሳ፡ ኣብ በዓላት ጐይታናን ቅድስት ድንግል ማርያምን ዓበይቲ በዓላትን፣ ከምኡ’ውን ድኅሪ ሥጋኡን ደሙን ምቕባልካ ኣይስገድን እዩ። እዚ ድማ ካብ ሰሙነ ሕማማት ወፃኢ ማለት እዩ።

* ስግደት ኣብ ክልተ ይኽፈል፦
ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት
ለ. ናይ ጸጋ ስግደት
፨ ናይ ኣምልኾ ስግደትን ናይ ጸጋ ስግደትን ዝፍለ ብኣእምሮኻ (ብሕሊናኻ) እዩ።

ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት

ናይ ኣምልኾ ስግደት ንፈጣሪ እግዚአብሔር ጥራሕ ንበይኑ ንኣምላኽነቱ ዚስገደሉ ስግደት እዩ። ሰብ ነቲ ኣምልኾቱን ተገዛእነቱ ንምግላጽ ዝሰግዶ እዩ።
ኵሉ ብርኪ ንበይኑ ንእኡ ጥራሕ ከም ዚሰግድ ኣብ ነቢይ ኢሳይያስ ኃዲሩ እግዚኣብሔር፡ “ኵሉ ብርኪ ኪሰግደለይ ኵሉ ልሳን ከኣ ብኣይ ኪምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ እምሕል ኣሎኹ” ይብል። (ኢሳ. 45፡23) ባዕሉ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከም ዚግባእ ኪነግር ከሎ ፡ “ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንእኡ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ” ይብል። (ማቴ 4፡10)
ብርሃን ዓለም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን “ስለዚ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎን ኵሉ ፍጥረት ብብርኩ ክንብርከኽ እዩ” ብምባል ናይ ኣምልኾ ስግደት ንበይኑ ንእግዚኣብሔር ክንሰግድ ከም ዘሎና ይነግረና። (ፊል. 2፡10፣ ሮሜ 14፡11)

ለ. ናይ ጸጋ ስግደት

ናይ ጸጋ ስግደት ኪበሃል ከሎ ነቶም እግዚአብሔር ዘኽበሮም፦ ንቕድስት ድንግል ማርያምን፣ ቅዱሳን መላእኽትን ቅዱሳን ሰባትን ከምኡ’ውን ንቅዱስ መስቀል፡ ቅዱሳት ኣሣእል . . . ዚስገድ እዩ።

ስግደት ንመላእኽቲ

ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ይስገደሎም። ንመላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ከምዝግብኦም ዘረድኡ ጥቕስታትን ታሪኻትን ንረክብ።
• ሰዶምን ገሞራን ብብዝኂ ኃጢኣትን፡ ዘጸይፍ ነገራትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ረኺሰናሉ ኣብ ዝነበራ ጊዜ፡ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ብሓዊ ከቃጽሉ (ኪቐጽዑ) ዚመጽኡ መላእኽቲ ናብ ቤት እቲ ንበይኑ ጻድቕ ዝነበረ ሎጥ ኪኣትዉ ኸለዉ ሎጥ ብግንባሩ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሎም። “ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሰዶም መጽኡ። ሎጥ ኣብ ኣፍ ደገ ኸተማ ሰዶም ተቐሚጡ ነበረ፡ ምስ ረኣዮም ድማ ኪቀባበሎም መጽአ፡ ፍግም ኢሉ ድማ ሰገደ።” (ዘፍ 19፡1) ከምዝብል።

• እቲ ድኅሪ ሞት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንሕዝቢ እስራኤል ዚመርሕ ዝነበረ ኢያሱ ወልደ ነዌ፡ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ተገልጸሉ ብግንባሩ ፍግም ኢሉ ናይ ጸጋ ስግደት ከም ዝሰገደሉን፡ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንኢያሱ ‘ኣይትስገደለይ’ ዝብል ናይ ተቓውሞ ቃል ከምዘይተዛረቦ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ 5፡14 ነንብብ።

• ቅዱስ ዳዊትን ሽማግለታት እስራኤልን፡ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ሰይፉ መሊሑ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ቆይሙ ምስ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። (1ይ ዜና መዋዕል 21፡16)

• ወለዲ ሶምሶን እውን ነቲ ከምዝወልዱ ከበሥሮም ዝመጽአ መልኣኽ ሰገድሉ። (መሳ. 13፡20)

• ነቢየ እግዚኣብሔር ዳንኤል ኣብ ሩባ ኡባል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ተገልጸሉ በቲ ግርማኡ ተደኒቑን ፈሪሁን ብገጹ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሉ። (ዳን 8፡15)

• . . .

፨ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብክልኹም መራሕትኩም ዘክርዎም፡ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” (ዕብ 13፡7) ዝብለና፡ ቅዱሳን ኣቦታትና ነቲ ኣብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዘለዎም ኣኽብሮት ብልባዊ ፍቅርን ብስግደትን ከም ዝገልጽዎ፡ ንሕና’ውን ኣብ ቅድሚ ሥእሎም ናይ ጸጋ ስግደት ብምስጋድ ፍቕርና ኽንገልጽን፡ ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ምስጋድ ከም ዝግባእ ክንምስክርን ይግብኣና።

እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብዓይኖም ርእዮም ብኣእዛኖም ሰሚዖም ዝገበርዎን ዝሰምዕዎን ናባና ኣኅሊፎምዎ እዮም እሞ ንሕና ነቲ ዓይኖም ከም ዓይንና ነቲ እዝኖም ከም እዝንና ጌይርና ነቶም ክብሪ ዝሃብዎም ክብሪ ክንህብ ይግባእ።

                                    ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

                                      ተፈጸመ ቀዳማይ ክፋል

ዘመነ ዮሐንስ 15 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Friday
24
ዝክር፦ አብድዩ ነቢይ፡ ወጎርጎርዮስ፡ ጴጥሮስ ወሶፍያ፡ ወቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ዕብ. 12፡1-10። 1ይ ጴጥ. 4፡10-14። ግብ. ሐዋ. 10፡34-39። ምስባክ፦ መዝ. 78/79 ወንጌል፦ ዮሐ. 16፡1-6። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ፡ ዓዲ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ።...

11 ጥር 2012 ዓ.ም. በዓለ ጥምቀት ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ…

ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ብድምቀት ክኽበር ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ...

እንቋዕ ናብ በዓል ቃና ዘገሊላ ኣብጽሓና!

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣብ ዞባ ገሊላ እትርከብ ቃና ዝገበሮ ተኣምር ምኽንያት ብምግባር በዓል ቃና ዘገሊላ እናተባህለ ብስብሓታትን ጸሎተ ቅዳሴን...

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዚሩ ድዩ፧

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ ኽብሪ ተባዒሉ!

“ደቂቅየ ወደቂቅክሙ ኢይትጓነዩ በበዓልየ ወበዓልክሙ/ ኣብ በዓለይን በዓልኩምን ደቀይን ደቅኹምን ኣይፈላለዩ” ጻድቅ ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ መፋርቅ 4ይ ክፍለ ዘመን ካብ ቁስጥንጥንያ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ጉባኤ ተቓኒዑ!

ብዕለት 26 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም. (05/01/20 ፈ.) ብብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝተመርሐ፡ ናይቲ ሃገረ ስብከት ኃለፍቲ ክፍልታትን...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...