ጸሎተ ኃሙስ ዘሕማማት።

Apr 13, 2020

ብዕለተ ኃሙስ ቅድሚ ሥጋ ምልባሱ “ለታውፅእ ባሕር ዘቦ መንፈሰ ሕይወት”። ዘፍ፦1፣20 ኣብ ዚበለሉ ጊዜ ንመግቢ ዝኾኑ እንስሳታትን ኣዕዋፍን ተፈጥሩ። ድኅሪ ሥጋዌ’ሥውን ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዕለት እዚኣ ዘለዓለማዊ መግቢ ዝኸውን ኣማናዊ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ንደቀ መዛምርቱ ዝሃበላ ዕለት እያ።

 እዛ ዕለት እዚኣ መድኃኒና ንደቂ መዛምርቱ እግሮም ዝሓፀበላ ዕለት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ብምኽንያት ሕፅበተ እግሪ ንሐዋርያት  ከም ጥምቀት ዝተቘጽረትሎም ዕለት እያ። ነዚ ዘረድኣና ድማ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታ “እግርኻ ኽሓፅበካ” ምስ በሎ ትሕትና ዝገበረ መሲልዎ “ኣይትሓፅበንን ኣይከውንን እዩ” በሎ። ጐይታና ድማ “እግርኻ እንተዘይሓፂበካ ምሳይ ዕድል የብልካን” በሎ እሞ እምበኣርከስ “እግረይ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ርእሰይን እግረይን እምበር” በለ። ዮሐ፦13፣4-10። “ተጠምቁ አርድእት በምሴተ ኃሙስ ለጸቢሐ ዓርብ እምቅድመ ይንሥኡ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወወደየ ማየ ውስተ ምንዛኅ ወአጥመቆሙ ለኵሎሙ አርዳኢሁ” (ተስእሎተ ባስልዮስ)። ከምኡ’ውን ንደቂ መዛምርቱ “ሓደ ኻባኻትኩም ኣኅሊፉ ኺህበኒ እዩ” ዝበለላን እቲ ዚፈትዎ ወደመዝሙሩ ዮሐንስ’ውን ናብ ጐይታ “መን እዩ ኣኅሊፉ ዚህበካ፧” ኢሉ ብምሕታቱ ምልክት ዝረኸበላ፣ ኣብ ጌተሴማኒ እዛ ጽዋዕ ካባይ ኣኅልፋ ኢሉ ደጋጊሙ ንምጽላይ ኣብ እዋን ፈተና ጸሎት ከም ዚግባእ ዝመሃረና፣ ኣብ መወዳእታ ንይሁዳ “ንወዲ ሰብ ብምስዓም ኣኅሊፍካ ትህቦ” ኢሉ ዝተዛረበላ፣ ጴጥሮስ ንዝቘረጻ እዝኒ ማልኮስ ኣገልጋሊ ሊቀ ካህናት ዝፈወሰላ፣ ንገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ኣኅሊፉ ዝሃበላ ዕለት እያ።

        ኣቦታትና ሓዋርያት ካብዛ ዕለት እዚኣ ኽሳዕ ትንሣኤ እኽሊ ኣይንጥዕምን ኢና ብምባል እኽሊ ኸይጠዓሙ ከምዝቐነዩ (ግብረ ሕማማት ይነግር)። ነዚ ብምዝካር ሎሚ’ውን ደቂ ቤተክርስትያን ካብ ኃሙስ ክሳዕ ትንሣኤ ዝጾሙ ኣለዉ።

                     ጸሎተ ኃሙስ በጽርሐ ኒቆዲሞስ

ውስተ ቤተ አልኣዛር ዐርኩ /  ውስተ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ ይብሎ

እዚ ኣርእስቲ እዚ መንፈሳውን ሥጋውን ፍልጠት ንዝከታተሉ፣ ምሥጢር መጻሕፍቲ ንዝመራመሩ፣ ተመራሚሮም’ውን እወታዊ ቓሉ ኣብ ሰሌዳ ንዚኅዙ ዅላቶም ታሪኻዊ ትምህርቲ ዚህብ እዩ።

        እምበኣርከስ ናብታ ቐዳመይቲ “ቃል ጽርሐ ኒቆዲሞስ” እትብል ንመለስ። እዚ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሰብኣይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ጸሎተ ኃሙስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፋሲካ ገይሩ ሥርዓተ ቊርባን፣ ምሥጢር ሥጋኡን ደሙን ዝገለጸሉ መለኮታዊ ኃይል ዝዓረፎ ዓቢይ ቤት ጽርሐ ኒቆዲሞስ እዩ።

        ኣብዚ ሓደ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ ኺለዓል ይኽእል እዩ። ነቲ ሕቶ መለዓዓሊ ዚኸውን ከኣ ኣብ ማቴ፦26፣6 “ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ” ዚብል እዩ። ኣብ ማር፦14፣12-17, ሉቃ፦22፣7-14, ዮሐ፦13፣1-20። እዚ ኸኣ ቤት አልአዛር ከምዚኾነ የመልክት ምኽንያቱ “ወረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቤተ አልአዛር ዐርኩ”። ከምዚብል (ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ) “ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ፈታዊኡ ኣልኣዛር መኣዲ ሠሪዑ ተቐሚጡ ኸሎ ንደቂ መዛሙርቱ ስለ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዚሥዋዕ ሥጋኡን ዚፈስስ ደሙን ብኅብስትን ብወይንን ምሳሌ ገይሩ ገለጸሎም” ይብል፣ (ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ ገጽ 149 ቀዳማይ ዓምድ)።

ኣብ መጽሐፈ ቅዳሴ “ጽርሐ ኒቆዲሞስ” ዝበሎ ካብ መጽሐፈ ግብረ ሕማማት ዝተወስደ እዩ፣ ብዙኃን ጸሓፍቲ መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ግና እቲ ሥርዓት ቊርባን ዝተዳለወሉ ቤት እንዳ ኣልኣዛር ምንባሩ ይናገሩ፣ እምበኣርከስ ጐይታ ንሥርዓተ ኃሙስ ካብዘን ዝተሰምያ ሠለስተ ቦታታት ኣበየናይ ቤት ከም ዝፈጸሞ ኣይተፈልጠን፣ እንተኾነ ግና ኺፍለጥ ይግብኦ ነይሩ እናበሉ ብልቡናኦም። እናተመራመሩ ኸውርዱ ኸደይቡ ኂዞምዎ ዝነበሩ ሰባት ከምዘለዉë ይግመት።

እምበኣርከስ እቲ ቤት ሓደ ኾይኑ ግና ኽፍልታት ዘለዎ እዩ። ማለት እቲ ቤት ናይ ሓደ ሰብ ከምዝኾነ ኣየጠራጥረናን እዩ።

ስለዚ ነቲ ታሪኹ ኸመይ ከምዝኾነ ምግላጽ ኣድላዪ እዩ፣ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝኾነ ዓሌቱ ሄድኖክዮስ ዝተባህለ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ቢታንያ ይነብር ነበረ፣ ንሱ ኸኣ ሠለስተ (3) ኣወዳት። ክልተ (2) ኣዋልድ ወለደ፣ ስሞም ከኣ፣-

  1. ኣልአዛር (ዓርኩ) ማርያም (እኅተ ኣልኣዛር)  
  2. ስምዖን (ዘለምጽ) ማርታ(ዘኣስተዳለወት ሲሳየ)
  3. ኒቆዲሞስ (መምህር)

ዝተባህሉ ኾይኖም ነዚ ዝተባህለ ኣቦ ሄድኖክዮስ ኣብ ቢታንያ ሓደ ዓቢይ መካበብያ ዘለዎ ብዕየቱን ብስፍሓቱን ዝተፈልጠ ቤት ነበሮ፣ ኸምኡ’ውን ዝተፈላለየ ደርብን ክፍልታትን ዘለዎ ዓቢይ ሕንፃ። ዝለዓለ መቐመጢ ዘለዎ ቤት ነበሮ።

        ካልእ’ውን ብጀካ እዚ በዓል ፋሲካን በዓለ ሰዊትን ኣብ ዘኽብረሉ ጊዜ ናይ ቤትን ስፍራን ሽግር ከየጋጥሞ ኢሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢየሩሳሌም ናይ ከተማ ቦታ ተዋሂብዎ ማእከላይ ቤት ሠሪሑ ነበረ፣ ስለዚ እቶም ካብ ከተማ ወፃኢ ዝመጽኡ ኣይሁድ በዓል ንምብዓል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዚድይቡሉ እዋን ኣብዚ ዝተባህለ ቤት ድንኳን ተኺሎም። ዳስ ሠሪሖም በዓሎም የኽብሩ ነበሩ።

        ከምኡ’ውን ናይቲ በዓል ፍጻሜ ምስ ኮነ ብዛዕባ ንዝመጽእ ዓመት ኣበየናይ ቤት ኮይኖም ከም ዘብዕሉ ይዘራረቡ ነበሩ፣ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም። ብሕጊ ቦታ (መሬት። ጤሳ) ተዋሂብካ ናይ ምሥራሕ ዝበለጸ ምዃኑ ስለዝፈለጡ ነቲ በዓል መዕረፊ ዝኾኖም ቤት በብማይ ቤቶም ሠርሑ።

ስለዚ ሄድኖክዮስ ከኣ ኣብ ከባቢ ጎልጎታ ቦታ ተማሲሑ ቤተ ጸሎት ሠሪሑ። ንነዊኅ ጊዜ ድኅሪ ምጽናሑ ጊዜ ሞቱ ምስ ኣኸለ  ነቲ ኣብ ቢታንያ ዘሎ ቤቱ ንኣልኣዛርን ስምዖንን ኒቆዲሞስን። ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤቱ ከኣ ንማርያምን ንማርታን ኣካፊልዎም ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ተፈልየ።

እዞም ዚተባህሉ ደቂ ሄድኖክዮስ ፍቁራን ብምንባሮም ብዘይ ጽልእን ቅርሕንትን ልክዕ በታ ኣቦኦም ዘውረሶምን ዘመኃደሮምን ሓደ ኣካል ኮይኖም ዝመጽአ ጋሻ እናተቐበሉ ኻብ እግዚኣብሔር በረኸት እናተዓደሉ ዝነብሩ እሙናት ኣኅዋት ኮኑ፣ ድኅሪ እዚ ዅሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኣጋ ምሸት ኃሙስ ደቀ መዛሙርቱ ኣስዒቡ ኣብዚ ዝተባህለ ቤት ኣትዩ ኣብ ዘዳለወሉ መኣዲ ተረኺቡ በረኸት ቃሉ ኣኅደረሎም፣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዓደሎም፣ ድራር ምስ በልዐ ንበረኸት ኢሎም ዘምጽኡሉ እንጌራ ኣልዒሉ። ነቲ ጽዋዕ’ውን ባሪኹ ቀዲሱ “ጽባሕ ዓርቢ ንበጃ ዅሉ ዓለም ኣብ ልዕሊ መስቀል ዚሥዋዕ ሥጋይ እዩ፣ ከምኡ’ውን ነቲ ጽዋዕ ኣልዒሉ ስለሥርየት ኃጢኣት ዚፈስስ ደመይ እዩ። እንኩ ስተዩ” ኢሉ ንዓሠርተው ክልተ ሓዋርያት ሃቦም፣ ተሠዊሩ ዝነበረ ምሥጢር ሞቱ ገለጸሎም።

ነዞም ሠለስተ ኣኅዋት ዝተዋህበ ጸጋ እግዚኣብሔር ንኻልእ ኣይተዋህበን፣ በብኣስማቶም ዚቕበልዎ ሰማያዊ ኽብሪ ዝተፈላለየ ከም ምዃኑ መጠን። ቤተ ኣልኣዛርቤተ ስምዖንቤተ ኒቆዲሞስ ኢሉ እኳ ኣብ ሠለስተ ኸፊሉ ይናገር እምበር ብዛዕባ ሓደስ ሓደ እዩ፣ ማለት ኅውነቶምን ሓድነቶምን ኣጽኒዖም ብፍቕሪ። ብሃይማኖት ተሠሪቶም ዝነበሩ ኣቦኦም ሄድኖክዮስ ዝሃቦም ሓንቲ ዓባይ ቤት እያ፣ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝተጠቕሰ ታሪኽ። ብስፍሓት። ብዕምቈት። ብጥልቀት ክሳዕ እዚ በጺሑ ዘሎ ቤተ ኒቆዲሞስ ዚብል ንመረዳእታ ዚኣክል እዩ፣ ስለዚ ሠለስቲኦም ኣኅዋት ኣብ ሓንቲ ቤት እዮም ዝነብሩ ነይሮም።

ጸሎተ ኃሙስ ኣይሁድ ፋሲካኦም ከብዕሉ ከለዉ። ድሮ ሞት ጐይታ ምስ ኮነ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝፈጸሞም ተግባራት ኃሙሽተ እዮም፣-

  1. ትሕትና ምእንቲ ኪምህረና እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ሓፀበ፣ ዮሐ፦13፣1-20
  2. ምሥጢረ ቊርባን ሓድሽ ሕጊ ሠርዓልና፣ ማቴ፦26፣26, ማር፦14፣12, ሉቃ፦ 22፣7፣
  3. ኪተኃዝ ከሎ ዅላቶም ገዲፎምዎ ኸምዝተበተኑን ቅዱስ ጴጥሮስ ደርሆ ኸይነቀወ ሠለስተ ጊዜ ኸምዝኽሕዶን ተዛረበ፣ ማቴ፦26፣30-35።
  4. ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰፊሕ ትምህርቲ መሃረ፣ ዮሐ፦14፣1-16-33።
  5. ኣብ ጌቴሴማኒ ንኣና ኣብነት ዚኸውን ጸሎት ጸለየ፣ ማቴ፦26፣39።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መግቢ ኣብ ዝተዳለወሉ ጠረጴዛ ምስ ተቐመጠ ደቀ-መዛሙርቱ ቐጺሎም ናይ ክብሪ መቐመጢ ንምኃዝ “ኣነ እበልጽ። ኣነ እባ እበልጽ” ብምባል ኪቀዳደሙ ኸለዉ። ኣተኲሩ ረኣዮም እሞ ኻብቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ተንሢኡ ኽዳኑ ኣቐሚጡ። መወልወሊ ጨርቂ ኣልዒሉ ሕቖኡ ተዓጢቑ ማይ ብዅስኲስቲ ቐዲሑ እግሪ ደቀመዛሙርቱ ኺሐፅብ ጀመረ፣ ናብ ስምዖን ዚተባህለ ጴጥሮስ ምስ በጽሐ ጲጥሮስ “ንኣይ ንስኻ ንዘለዓለም እግረይ ኣይትሓፅበንን ኢኻ” ስለዝበሎ ጐይታ ኸኣ “ኣነ እንተዘይሓፂበካ ምሳይ ዕድል የብልካን” ኢሉ መለሰሉ።

ሽዑ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ሓፂቡ ምስ ወድአ ነቲ ጨርቂ ኣልዒሉ ኽዳኑ ተኸዲኑ። ንኻልኣይ ጊዜ ምሳሕ ተቐመጠ፣ ኣብቲ መኣዲ ንዝተዳለወ ዘይጸለመን ዘይሓረረን እንጌራ ኣልዒኡ ጸልዩ፡ ባሪኹ፡ ኣብ 13 ቘሪሱ። ሓደ ንእኡ ነቲ 12 ኸኣ ነቶም 12 ደቀ-መዛሙርቱ ሃቦም፣ በዚ እዚ ኣብ ጊዜ ኦሪት ዚሥዋዕ ዝነበረ መሥዋዕቲ እንስሳ (ጤለ-በጊዕ) ተተክአ።

ሎሚ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ምሥጢረ ቊርባን ክትምህር ከላ። ዝኾነ ቘራቢ ሰብ 18 ሰዓት ጾይሙ ንኣፉ ምረት ኪስምዖ ኸሎ እዩ ኢላ ተረድእ፣ ሊቃውንቲ ነዚ ኸም መረዳእታ ዘቕርብዎ “ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለይቲ 9።00 ሰዓት ክሳዕ ሰዓት 9።00 ሰዓት መዓልቲ። ብድምር 18 ሰዓታት ዝተፈላለየ መከራታት ተቐቢሉ። መሪር ሓሞት ንዝሰተዮ መዘኻኸሪ እዩ” ይብሉ፣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን እንተዘይወሲዱ መንግሥተ ሰማያት ኪኣቱ ኣይኽእልን እዩ፣ ዮሐ፦6፣51-56፣ ነዚ ንምውሳድ ከኣ ኻብ ቂም። በቐል። ጽልኢ ተነሲሕካ። ነጺሕካ። ነጻ ዄንካ ምቕባል ከም ዚግባእ ይምህረና፣ “ከይተገብኦ ዝበልዐ ግና ኣብ ርእሲ ዕዳ ዕዳ ከም ዘለዎ” ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ 1ቆሮ፦11፣23-29። ከምኡ’ውን ሊቃውንቲ ኺምህሩ ኸለዉ ንቝርባን ብመብልዕን መስተን ዝገበሮ ምኽንያት ብልዕን መስተን ምስ ሰብነት ከምዚወሓሓድ ንሱ ኸኣ ፍጹም ከም ዝተወሓሓደና የረድእ፣ ብኻልኣይ ደረጃ። መብልዕ መስተ የፋቕር እዩ። ንሱ ኣዝዩ ከም ዘፍቅረና ይገልጸልና፣ ብስርናይን ወይንን ዝገበሮ ትንቢት ንምፍጻም። ዘፍ. 14፦18-20፣ ካልእ ጐይታን ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣብ እዋን መዋዕለ ሥጋዌኡ እኽሊ ንጥዓም ኣብ ዚበሉሉ ጊዜ እቲ ዝጠዓምዎ ሥርናይን ወይንን እዩ ዝነበረ።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ!

 

ዘመነ ዮሐንስ 18 ግንቦት 2012 ዓ.…

May
Tuesday
26
ዝክር፦ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት፡ ወአባ ገዓርጊ ቢጹ ለአባ አብርሃም። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ ኤፌ. 4፡1-10 ያዕ. 1፡17-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 10፡44-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 50/51 ወንጌል፦ ዮሓ. 14፡11-17 ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ 

'ኣብ ወርኂ ታኅሣሥ ዕለቱ ሰኑይ፡ ሰዓቱ ሰዓት ፫ተ ብግዕዝ (9ተ)፡ ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ኣክሱም ደው ኢሉ ድምፁ ዓው ብምባል...

“ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ።/ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ።”…

እቲ ብየማን ጐይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ (ፈያታዊ ዘየማን)፡ ደመ ማኅተምን መርኆ ድኅነትን ተዋሂቡ ንኣቦና ኣዳም ቀዲሙ ናብ ገነት ከምዝኣተወ ቅዱሳት...

“ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕሊና ኣምላኽ…

እዚ ቓል’ዚ ኣብ መቅድም ተኣምረ ማርያም ዝርከብን ወትሩ ዝንበብን ኮይኑ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ንዓለም ምፍጣሩን ዘመን ምቝጻሩን፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል...

ቅዱስ ኣትናቴዎስ

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕብሮ፡ ድኅሪ ዘመነ ሓዋርያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ብደገ ብዓላውያን ነገሥታት፡ ብውሽጢ ድማ ብናይ ጽርኣውያን...

ርክበ ካህናት

“ርክበ ካህናት” ማለት ናይ ካህናት መራኸቢ፡ ጉባኤ፡ መተኣኻኸቢ፡ መዛተዪ . . . ወዘይመስሎ ዝብል ትርጕም ኣለዎ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ዓመታዊ...

ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ! ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን! ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም...

አሥርቆት ዘወርኀ ግንቦት

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ግንቦት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ሰኔ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ግንቦት ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወእምዝ ይትዌስክ። ሎሚ...

ባሕቲ ግንቦት፡ ልደተ ማርያም

ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሕሊና ኣምላኽ ዝነበረት፣ ገና ከይተወልደት ትንቢት ዝተነግረላ፡ ሱባኤ ዝተቘጽረላን ምሳሌ ዝተመሰለላን እያ። ሊቀ...

ዮም ፍሥሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም/ ሎሚ ብልደት ቅድስት ድንግል…

ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሃንደበታዊ ኣይኮነን። ካብ ፅንሰታ ክሳዕ ልደታ ኵሉ መስተንክር እዩ። ትንቢት ዝተነግረሉ፡ ሱባዔ ዝተቘጽረሉ፡ ምሳሌ ዝተመሰለሉ...

“ሓዋርያ ኣፍሪቃ - ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ”

ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ኣርባዕቱ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ‘ዮሐንስ’ ዝብል ኻልኣይ ስም (ግብ. 13፡13) እኳ እንተሃለዎ ፍሉጥ ግና ‘ማርቆስ’ ዝብል...

ጸሎት ምእንቲ ዝሓመሙ ሰባት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፡ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ማዕጾ ኳሕኵሑ ክረሓወልኩም እዩ” (ማቴ. 7፡7) ዝበሎ ኣምላካዊ ቃሉ መሠረት...

ድኅረ ትንሣኤ ኣብ ባሕረ ጥብርያዶስ

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ ትንሣኤኡ ቅድሚ ዕርገቱ ኣብ ዝጸንሓለን ኣርብዓ መዓልታት ንደቀ መዛሙርቱ ብጉባኤ ሠሪዑ ዝመሃረሉ ሓደ ኣብ ባሕረ...

  

latest articles

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...