ጸሎተ ኃሙስ ዘሕማማት።

Apr 13, 2020

ብዕለተ ኃሙስ ቅድሚ ሥጋ ምልባሱ “ለታውፅእ ባሕር ዘቦ መንፈሰ ሕይወት”። ዘፍ፦1፣20 ኣብ ዚበለሉ ጊዜ ንመግቢ ዝኾኑ እንስሳታትን ኣዕዋፍን ተፈጥሩ። ድኅሪ ሥጋዌ’ሥውን ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዕለት እዚኣ ዘለዓለማዊ መግቢ ዝኸውን ኣማናዊ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ንደቀ መዛምርቱ ዝሃበላ ዕለት እያ።

 እዛ ዕለት እዚኣ መድኃኒና ንደቂ መዛምርቱ እግሮም ዝሓፀበላ ዕለት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ብምኽንያት ሕፅበተ እግሪ ንሐዋርያት  ከም ጥምቀት ዝተቘጽረትሎም ዕለት እያ። ነዚ ዘረድኣና ድማ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታ “እግርኻ ኽሓፅበካ” ምስ በሎ ትሕትና ዝገበረ መሲልዎ “ኣይትሓፅበንን ኣይከውንን እዩ” በሎ። ጐይታና ድማ “እግርኻ እንተዘይሓፂበካ ምሳይ ዕድል የብልካን” በሎ እሞ እምበኣርከስ “እግረይ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ርእሰይን እግረይን እምበር” በለ። ዮሐ፦13፣4-10። “ተጠምቁ አርድእት በምሴተ ኃሙስ ለጸቢሐ ዓርብ እምቅድመ ይንሥኡ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወወደየ ማየ ውስተ ምንዛኅ ወአጥመቆሙ ለኵሎሙ አርዳኢሁ” (ተስእሎተ ባስልዮስ)። ከምኡ’ውን ንደቂ መዛምርቱ “ሓደ ኻባኻትኩም ኣኅሊፉ ኺህበኒ እዩ” ዝበለላን እቲ ዚፈትዎ ወደመዝሙሩ ዮሐንስ’ውን ናብ ጐይታ “መን እዩ ኣኅሊፉ ዚህበካ፧” ኢሉ ብምሕታቱ ምልክት ዝረኸበላ፣ ኣብ ጌተሴማኒ እዛ ጽዋዕ ካባይ ኣኅልፋ ኢሉ ደጋጊሙ ንምጽላይ ኣብ እዋን ፈተና ጸሎት ከም ዚግባእ ዝመሃረና፣ ኣብ መወዳእታ ንይሁዳ “ንወዲ ሰብ ብምስዓም ኣኅሊፍካ ትህቦ” ኢሉ ዝተዛረበላ፣ ጴጥሮስ ንዝቘረጻ እዝኒ ማልኮስ ኣገልጋሊ ሊቀ ካህናት ዝፈወሰላ፣ ንገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ኣኅሊፉ ዝሃበላ ዕለት እያ።

        ኣቦታትና ሓዋርያት ካብዛ ዕለት እዚኣ ኽሳዕ ትንሣኤ እኽሊ ኣይንጥዕምን ኢና ብምባል እኽሊ ኸይጠዓሙ ከምዝቐነዩ (ግብረ ሕማማት ይነግር)። ነዚ ብምዝካር ሎሚ’ውን ደቂ ቤተክርስትያን ካብ ኃሙስ ክሳዕ ትንሣኤ ዝጾሙ ኣለዉ።

                     ጸሎተ ኃሙስ በጽርሐ ኒቆዲሞስ

ውስተ ቤተ አልኣዛር ዐርኩ /  ውስተ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ ይብሎ

እዚ ኣርእስቲ እዚ መንፈሳውን ሥጋውን ፍልጠት ንዝከታተሉ፣ ምሥጢር መጻሕፍቲ ንዝመራመሩ፣ ተመራሚሮም’ውን እወታዊ ቓሉ ኣብ ሰሌዳ ንዚኅዙ ዅላቶም ታሪኻዊ ትምህርቲ ዚህብ እዩ።

        እምበኣርከስ ናብታ ቐዳመይቲ “ቃል ጽርሐ ኒቆዲሞስ” እትብል ንመለስ። እዚ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሰብኣይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ጸሎተ ኃሙስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፋሲካ ገይሩ ሥርዓተ ቊርባን፣ ምሥጢር ሥጋኡን ደሙን ዝገለጸሉ መለኮታዊ ኃይል ዝዓረፎ ዓቢይ ቤት ጽርሐ ኒቆዲሞስ እዩ።

        ኣብዚ ሓደ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ ኺለዓል ይኽእል እዩ። ነቲ ሕቶ መለዓዓሊ ዚኸውን ከኣ ኣብ ማቴ፦26፣6 “ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ” ዚብል እዩ። ኣብ ማር፦14፣12-17, ሉቃ፦22፣7-14, ዮሐ፦13፣1-20። እዚ ኸኣ ቤት አልአዛር ከምዚኾነ የመልክት ምኽንያቱ “ወረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቤተ አልአዛር ዐርኩ”። ከምዚብል (ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ) “ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ፈታዊኡ ኣልኣዛር መኣዲ ሠሪዑ ተቐሚጡ ኸሎ ንደቂ መዛሙርቱ ስለ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዚሥዋዕ ሥጋኡን ዚፈስስ ደሙን ብኅብስትን ብወይንን ምሳሌ ገይሩ ገለጸሎም” ይብል፣ (ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ ገጽ 149 ቀዳማይ ዓምድ)።

ኣብ መጽሐፈ ቅዳሴ “ጽርሐ ኒቆዲሞስ” ዝበሎ ካብ መጽሐፈ ግብረ ሕማማት ዝተወስደ እዩ፣ ብዙኃን ጸሓፍቲ መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ግና እቲ ሥርዓት ቊርባን ዝተዳለወሉ ቤት እንዳ ኣልኣዛር ምንባሩ ይናገሩ፣ እምበኣርከስ ጐይታ ንሥርዓተ ኃሙስ ካብዘን ዝተሰምያ ሠለስተ ቦታታት ኣበየናይ ቤት ከም ዝፈጸሞ ኣይተፈልጠን፣ እንተኾነ ግና ኺፍለጥ ይግብኦ ነይሩ እናበሉ ብልቡናኦም። እናተመራመሩ ኸውርዱ ኸደይቡ ኂዞምዎ ዝነበሩ ሰባት ከምዘለዉë ይግመት።

እምበኣርከስ እቲ ቤት ሓደ ኾይኑ ግና ኽፍልታት ዘለዎ እዩ። ማለት እቲ ቤት ናይ ሓደ ሰብ ከምዝኾነ ኣየጠራጥረናን እዩ።

ስለዚ ነቲ ታሪኹ ኸመይ ከምዝኾነ ምግላጽ ኣድላዪ እዩ፣ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝኾነ ዓሌቱ ሄድኖክዮስ ዝተባህለ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ቢታንያ ይነብር ነበረ፣ ንሱ ኸኣ ሠለስተ (3) ኣወዳት። ክልተ (2) ኣዋልድ ወለደ፣ ስሞም ከኣ፣-

  1. ኣልአዛር (ዓርኩ) ማርያም (እኅተ ኣልኣዛር)  
  2. ስምዖን (ዘለምጽ) ማርታ(ዘኣስተዳለወት ሲሳየ)
  3. ኒቆዲሞስ (መምህር)

ዝተባህሉ ኾይኖም ነዚ ዝተባህለ ኣቦ ሄድኖክዮስ ኣብ ቢታንያ ሓደ ዓቢይ መካበብያ ዘለዎ ብዕየቱን ብስፍሓቱን ዝተፈልጠ ቤት ነበሮ፣ ኸምኡ’ውን ዝተፈላለየ ደርብን ክፍልታትን ዘለዎ ዓቢይ ሕንፃ። ዝለዓለ መቐመጢ ዘለዎ ቤት ነበሮ።

        ካልእ’ውን ብጀካ እዚ በዓል ፋሲካን በዓለ ሰዊትን ኣብ ዘኽብረሉ ጊዜ ናይ ቤትን ስፍራን ሽግር ከየጋጥሞ ኢሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢየሩሳሌም ናይ ከተማ ቦታ ተዋሂብዎ ማእከላይ ቤት ሠሪሑ ነበረ፣ ስለዚ እቶም ካብ ከተማ ወፃኢ ዝመጽኡ ኣይሁድ በዓል ንምብዓል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዚድይቡሉ እዋን ኣብዚ ዝተባህለ ቤት ድንኳን ተኺሎም። ዳስ ሠሪሖም በዓሎም የኽብሩ ነበሩ።

        ከምኡ’ውን ናይቲ በዓል ፍጻሜ ምስ ኮነ ብዛዕባ ንዝመጽእ ዓመት ኣበየናይ ቤት ኮይኖም ከም ዘብዕሉ ይዘራረቡ ነበሩ፣ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም። ብሕጊ ቦታ (መሬት። ጤሳ) ተዋሂብካ ናይ ምሥራሕ ዝበለጸ ምዃኑ ስለዝፈለጡ ነቲ በዓል መዕረፊ ዝኾኖም ቤት በብማይ ቤቶም ሠርሑ።

ስለዚ ሄድኖክዮስ ከኣ ኣብ ከባቢ ጎልጎታ ቦታ ተማሲሑ ቤተ ጸሎት ሠሪሑ። ንነዊኅ ጊዜ ድኅሪ ምጽናሑ ጊዜ ሞቱ ምስ ኣኸለ  ነቲ ኣብ ቢታንያ ዘሎ ቤቱ ንኣልኣዛርን ስምዖንን ኒቆዲሞስን። ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤቱ ከኣ ንማርያምን ንማርታን ኣካፊልዎም ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ተፈልየ።

እዞም ዚተባህሉ ደቂ ሄድኖክዮስ ፍቁራን ብምንባሮም ብዘይ ጽልእን ቅርሕንትን ልክዕ በታ ኣቦኦም ዘውረሶምን ዘመኃደሮምን ሓደ ኣካል ኮይኖም ዝመጽአ ጋሻ እናተቐበሉ ኻብ እግዚኣብሔር በረኸት እናተዓደሉ ዝነብሩ እሙናት ኣኅዋት ኮኑ፣ ድኅሪ እዚ ዅሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኣጋ ምሸት ኃሙስ ደቀ መዛሙርቱ ኣስዒቡ ኣብዚ ዝተባህለ ቤት ኣትዩ ኣብ ዘዳለወሉ መኣዲ ተረኺቡ በረኸት ቃሉ ኣኅደረሎም፣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዓደሎም፣ ድራር ምስ በልዐ ንበረኸት ኢሎም ዘምጽኡሉ እንጌራ ኣልዒሉ። ነቲ ጽዋዕ’ውን ባሪኹ ቀዲሱ “ጽባሕ ዓርቢ ንበጃ ዅሉ ዓለም ኣብ ልዕሊ መስቀል ዚሥዋዕ ሥጋይ እዩ፣ ከምኡ’ውን ነቲ ጽዋዕ ኣልዒሉ ስለሥርየት ኃጢኣት ዚፈስስ ደመይ እዩ። እንኩ ስተዩ” ኢሉ ንዓሠርተው ክልተ ሓዋርያት ሃቦም፣ ተሠዊሩ ዝነበረ ምሥጢር ሞቱ ገለጸሎም።

ነዞም ሠለስተ ኣኅዋት ዝተዋህበ ጸጋ እግዚኣብሔር ንኻልእ ኣይተዋህበን፣ በብኣስማቶም ዚቕበልዎ ሰማያዊ ኽብሪ ዝተፈላለየ ከም ምዃኑ መጠን። ቤተ ኣልኣዛርቤተ ስምዖንቤተ ኒቆዲሞስ ኢሉ እኳ ኣብ ሠለስተ ኸፊሉ ይናገር እምበር ብዛዕባ ሓደስ ሓደ እዩ፣ ማለት ኅውነቶምን ሓድነቶምን ኣጽኒዖም ብፍቕሪ። ብሃይማኖት ተሠሪቶም ዝነበሩ ኣቦኦም ሄድኖክዮስ ዝሃቦም ሓንቲ ዓባይ ቤት እያ፣ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝተጠቕሰ ታሪኽ። ብስፍሓት። ብዕምቈት። ብጥልቀት ክሳዕ እዚ በጺሑ ዘሎ ቤተ ኒቆዲሞስ ዚብል ንመረዳእታ ዚኣክል እዩ፣ ስለዚ ሠለስቲኦም ኣኅዋት ኣብ ሓንቲ ቤት እዮም ዝነብሩ ነይሮም።

ጸሎተ ኃሙስ ኣይሁድ ፋሲካኦም ከብዕሉ ከለዉ። ድሮ ሞት ጐይታ ምስ ኮነ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝፈጸሞም ተግባራት ኃሙሽተ እዮም፣-

  1. ትሕትና ምእንቲ ኪምህረና እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ሓፀበ፣ ዮሐ፦13፣1-20
  2. ምሥጢረ ቊርባን ሓድሽ ሕጊ ሠርዓልና፣ ማቴ፦26፣26, ማር፦14፣12, ሉቃ፦ 22፣7፣
  3. ኪተኃዝ ከሎ ዅላቶም ገዲፎምዎ ኸምዝተበተኑን ቅዱስ ጴጥሮስ ደርሆ ኸይነቀወ ሠለስተ ጊዜ ኸምዝኽሕዶን ተዛረበ፣ ማቴ፦26፣30-35።
  4. ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰፊሕ ትምህርቲ መሃረ፣ ዮሐ፦14፣1-16-33።
  5. ኣብ ጌቴሴማኒ ንኣና ኣብነት ዚኸውን ጸሎት ጸለየ፣ ማቴ፦26፣39።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መግቢ ኣብ ዝተዳለወሉ ጠረጴዛ ምስ ተቐመጠ ደቀ-መዛሙርቱ ቐጺሎም ናይ ክብሪ መቐመጢ ንምኃዝ “ኣነ እበልጽ። ኣነ እባ እበልጽ” ብምባል ኪቀዳደሙ ኸለዉ። ኣተኲሩ ረኣዮም እሞ ኻብቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ተንሢኡ ኽዳኑ ኣቐሚጡ። መወልወሊ ጨርቂ ኣልዒሉ ሕቖኡ ተዓጢቑ ማይ ብዅስኲስቲ ቐዲሑ እግሪ ደቀመዛሙርቱ ኺሐፅብ ጀመረ፣ ናብ ስምዖን ዚተባህለ ጴጥሮስ ምስ በጽሐ ጲጥሮስ “ንኣይ ንስኻ ንዘለዓለም እግረይ ኣይትሓፅበንን ኢኻ” ስለዝበሎ ጐይታ ኸኣ “ኣነ እንተዘይሓፂበካ ምሳይ ዕድል የብልካን” ኢሉ መለሰሉ።

ሽዑ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ሓፂቡ ምስ ወድአ ነቲ ጨርቂ ኣልዒሉ ኽዳኑ ተኸዲኑ። ንኻልኣይ ጊዜ ምሳሕ ተቐመጠ፣ ኣብቲ መኣዲ ንዝተዳለወ ዘይጸለመን ዘይሓረረን እንጌራ ኣልዒኡ ጸልዩ፡ ባሪኹ፡ ኣብ 13 ቘሪሱ። ሓደ ንእኡ ነቲ 12 ኸኣ ነቶም 12 ደቀ-መዛሙርቱ ሃቦም፣ በዚ እዚ ኣብ ጊዜ ኦሪት ዚሥዋዕ ዝነበረ መሥዋዕቲ እንስሳ (ጤለ-በጊዕ) ተተክአ።

ሎሚ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ምሥጢረ ቊርባን ክትምህር ከላ። ዝኾነ ቘራቢ ሰብ 18 ሰዓት ጾይሙ ንኣፉ ምረት ኪስምዖ ኸሎ እዩ ኢላ ተረድእ፣ ሊቃውንቲ ነዚ ኸም መረዳእታ ዘቕርብዎ “ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለይቲ 9።00 ሰዓት ክሳዕ ሰዓት 9።00 ሰዓት መዓልቲ። ብድምር 18 ሰዓታት ዝተፈላለየ መከራታት ተቐቢሉ። መሪር ሓሞት ንዝሰተዮ መዘኻኸሪ እዩ” ይብሉ፣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን እንተዘይወሲዱ መንግሥተ ሰማያት ኪኣቱ ኣይኽእልን እዩ፣ ዮሐ፦6፣51-56፣ ነዚ ንምውሳድ ከኣ ኻብ ቂም። በቐል። ጽልኢ ተነሲሕካ። ነጺሕካ። ነጻ ዄንካ ምቕባል ከም ዚግባእ ይምህረና፣ “ከይተገብኦ ዝበልዐ ግና ኣብ ርእሲ ዕዳ ዕዳ ከም ዘለዎ” ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ 1ቆሮ፦11፣23-29። ከምኡ’ውን ሊቃውንቲ ኺምህሩ ኸለዉ ንቝርባን ብመብልዕን መስተን ዝገበሮ ምኽንያት ብልዕን መስተን ምስ ሰብነት ከምዚወሓሓድ ንሱ ኸኣ ፍጹም ከም ዝተወሓሓደና የረድእ፣ ብኻልኣይ ደረጃ። መብልዕ መስተ የፋቕር እዩ። ንሱ ኣዝዩ ከም ዘፍቅረና ይገልጸልና፣ ብስርናይን ወይንን ዝገበሮ ትንቢት ንምፍጻም። ዘፍ. 14፦18-20፣ ካልእ ጐይታን ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣብ እዋን መዋዕለ ሥጋዌኡ እኽሊ ንጥዓም ኣብ ዚበሉሉ ጊዜ እቲ ዝጠዓምዎ ሥርናይን ወይንን እዩ ዝነበረ።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ!

 

ዘመነ ዮሓንስ 6 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Wednesday
12
ዝክር፦ ኢየሉጣ፡ ወማርያም መግደላዊት፡ ወአባዊፃ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 7፡12-20 1ይ ጴጥ. 3፡1-7 ግብረ ሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 16፡13-18 ምስባክ፦ መዝ. 44/45 ወንጌል፦ ማር. 16፡9-18 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም ዓዲ ዘ፫፻ት። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ፅንሰታ ለማርያም - 7 ነሐሴ

ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድመ ዓለም ኣብ ሕሊና አምላኽ ስለዝነበረት ገና ከይተወልደት ትንቢት ተነጊሩላ ሱባዔ ተቘጺሩላ ነበረ። ምስ ተወልደት’ውን ኣደ አምላኽ...

'ትእምርተ ጽንዓት ሃይማኖት - ጥንታዊ ገዳም ደብረ ቢዘን'

ገዳም ደብረ ቢዘን ‘ቢዘን’፦ ሚዛን፡ ማዕረ ማለት’ዩ። ከምቲ ወርቅን ብሩርን ብሚዛን ዝምዘን፡ ከምኡ ኸኣ ኣብ ደብረ ቢዘን ጻድቃንን ኃጥኣንን፡ ድኹማትን ፍጹማንን...

ብመንገዲ ቴሌኮንፈረንስ ምስ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን ርክብ ተኻዪዱ!

ዕለት 27 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (03/08/2020 ፈ.) ብመንገዲ ቴሌኮንፈረንስ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስን ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ምስ ምምኅዳር ሰበካ...

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...