ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

Jul 12, 2021

ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት ይህቡ ስለዝነበሩ፡ ብኣቦኡ ሮማዊ ዜግነት ነበሮ። (ፊል. 3፡5)።
ቅዱስ ጳውሎስ፡ ካብቲ በቲ ዘመን ፍሉጥ ዝነበረ ፈሪሳዊ ምሁረ ኦሪት ሊቅ ገማልያል፡ ንዅሉ ሕግን ሥርዓትን ኣይሁድ ብርቐትን ዕምቈትን ኣጽንዐ። በታ ኦሪታዊት እምነቱ ቀናእ ፈሪሳዊ ብምዃን ንክርስቲያናት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ይቃወም ነበረ። ብፍላይ እኳ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ወንጌል ብምስባኹ ገበን ተቘጺሩ ብኽሲ ኣብ ባይቶ ኣይሁድ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን፡ ጸኒዑ ዝተኸራኸሮን ብዳርባ እምኒ ተቐጥቂጡ ብሰማዕትነት ኪኃልፍ ከሎ ኽዳውንቲ ቀተልቲ ይሕሉ ነበረ። (ግብ. 7፡58)

ቅዱስ ጳውሎስ ናብ’ታ ብሽነኽ ሰሜን ካብ ኢየሩሳሌም 223 ኪ.ሜ. ርሒቓ እትርከብ ከተማ ደማስቆ ብዙኃት ክርስቲያናት ምህላዎም ሰሚዑ፡ ካብ ሊቀ ካህናት ኣኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ኬምጽኦም ዘኽእሎ ፍቓድ (ደብዳቤ) ተቐቢሉ ናብኣ ተበገሰ። ኣብታ ኸተማ ምስ ቀረበ ግና ናይ ኣመንቱ ስደት፡ ስደቱ ዝኾነ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ “ሳውል! ሳውል! ለምንት ትሰድደኒ / ስለምንታይ ትሰጐኒ፡ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝጐድኣኻ” በሎ። ሳውል ኣዕይንቱ ዒሩ፡ እናኣንቀጥቀጠ “ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣሎኻ” ኢሉ ሓተቶ። ጐይታ ድማ “ናብ ከተማ እቶ እሞ ክትግብሮ ዝግብኣካ ክነግሩኻ እዮም” በሎ። 

ሳውል ከምቲ ዝተባህሎ ተመሪሑ ኸደ፡ ን3ተ መዓልቲ ከይበልዐን ከይሰተየን ጸንሐ። ጐኒ ጐኒ እዚ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብ ደማስቆ ዝነበር ሓናንያ ዝበሃል ወዲ መዝሙር ተገሊጽ “ሓናንያ! ሓናንያ! ተንሥእ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትጽዋዕ መንገዲ ኪድ፡ በዓል ጠርሴስ ሳውል ደሊኻ! ኢድካ ኣንቢርካ ከምዝርኢ ክትገብሮ ምዃንካ ገሊጸሉ እየ” በሎ። ሓናንያ ኸኣ ኸይዱ፡ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረሉ፡ ብኡ ንብኡ ካብ ኣዕይንቱ ቅራፍ ዚመስል ተኣልየ፡ ኣዕይንቱ ተከፍታ፡ ተንሢኡ ተጠምቀ፡ መግቢ ምስ በልዐ ድማ በርትዐ። (ግብ. 9፡19)። ብድኅሪኡ ናብ ሃገረ ዓረብ ከደ። (ገላ. 1፡17) ን3 ዓመት ኣብ በረኻ ዓረብ ድኅሪ ምጽናሕ ናብ ደማስቆ ተመልሰ። ኣቦታት ነዘን ሠለስተ ዓመታት ሱባኤ ኣትዩ ከምዘኅለፈን ይገልጹ።

ኣብ ደማስቆ ኾይኑ፡ ብዛዕባ ወንጌለ መንግሥት ድኅነተ ዓለም ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣይሁድ ኪስብኽ ምስ ጀመረ ኣይሁድ ኣንጻሩ ተላዕሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ደማስቆ ክርስቲያናት ናብ ኢየሩሳሌም ለኣኽዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ፡ ብወገን ሕዝቢ ኽልተ ዓይነት ሽግራት ተጓነፎ። ብመጀመሪታ ብወገን ኣይሁድ፡ ንቅዱስ ጳውሎስ ከም’ቲ ዝፈልጥዎ ኮይኑ ስለዘይጸንሖም ክቐትልዎ ተላዕሉ። ብኻልእ ድማ ብወገን ክርስቲያናት፡ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ እምነተ ክርስትና ምምላሱ፡ ክኣምንዎ ኣይከኣሉን። እንተኾነ ሓዋርያ በርናባስ ናብ ሓዋርያት ወሲዱ ኵሉ ስለዝነገሮም ፡ እቲ ናይ ክርስቲያናት ሽግር ተፈትሐ።
 

ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብትብዓት ከስተምህር ምስ ጀመረ ኣይሁድ ኣትሪሮም ስለዝቓወምዎ ነታ ከተማ ገዲፉ ብቂሳርያ ገይሩ ናብ ትውልዲ ዓዱ ጠርሴስ ኣተወ። ኣብዛ ከተማ ድማ ን9ተ ዓመት ጸንሐ። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ እትርከብ ከተማ ኣሕዛብ ትብሃል ኣንጾኪያ ካብ ኢየሩሳሌም ብዝተሰዱ ክርስቲያናት እምነት ክርስትና ኣቲዋ ስለዝነበረ፡ ምስ በርናባስ ኮይኑ ወንጌል ሰበኸ። ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ምዕ. 2 ከምዝገለጾ ድኅሪ 14 ዓመት ካብ ኣንጾኪያ ነቲ ካብ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ሓገዝ ኂዙ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ። ካብ ኣንጾኪያ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ፡ ብጻውዒት እግዚአብሔር ምስ በርናባስ ከምኡ’ውን ሲላስን ጢሞቴዎስን ብትምህርቱ ንኣህዛብ ካብ ኣምልኮተ ጣኦት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር፡ ካብ ገቢረ ኃጢኣት ናብ ገቢረ ጽድቅ ዝመለሰ፡ ሕዝብን ኣሕዛብን ሓደ ዝገበረ ሓዋርያ እዩ።
 

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ዚመሃሮም ክርስቲያናት ስቕ ኢሉ ኣይገደፎምን። ንሃይማኖቶም መጽንዒ፡ ንመንፈሳዊ ሕይወቶም ድማ መምርሒ ዝኾኖም መልእኽታት ጽሒፍሎም እዩ። ነቶም ኣብ ቀረባ ዘለዉ ብኣካል እናኸደ ኪምህሮምን ዝተፈላለየ ተኣምራት ኪገብርን ከሎ፡ ነቶም ብጊዜን ኵነታትን ከራኽበሎም ዘይከኣለ ድማ መልእክትታት እናሰደደ ስብከቱ የካይድ ነበረ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእኽትታት ጽሒፉ እዩ። ንሰብ ከመይ ጌርካ ከም እተቕርቦ ስለ ዝፈልጥ ካብ ተራ ሰብ ክሳብ ሥድራ ነገሥታት ብፍቕሪ እናሰሓበ ናብ ደምበ ክርስትና የእቱ ነበረ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መልእኽታቱ ንደቀ ቤተ ክርስቲያን በብኣስማቶም እናጸውዐ ሰላምታ የቕርብ ነበረ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ኵሎም ኣብ ልቡ ዝተኃትሙ ምዃኖም ምእንቲ ኪፈልጡ እዩ።
 

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምሁረ ሕገ ኦሪትን መጻሕፍተ ነቢያትን ከምኡ’ውን ድኂሩ ትምህርተ ክርስትና ካብ ሓዋርያት ዝተማህረ፡ ዚኣክል ፍልጠት እኳ እንተ ነበሮ፡ ኵሉ ጊዜ ‘ምንኣስ ኵላቶም ሓዋርያ እየ እሞ ሓዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን’ እናበለ ብትሕትና ይነብር ነበረ። (1ይ ቆሮ. 15፡8)
ቅዱስ ጳውሎስ ለይትን ቀትርን ንስብከት ወንጌል ዝዓዪ እኳ እንተኾነ ንምእመናን ጾር ከይኮኖም ብምባል ድንኳን እናሰፈየ ናይ ዕለት መግቡን ናይ ዓመት ክዳኑን ይረክብ ነበረ። (ግብ. 18፡3-4)። ነዚ እዩ ውን “ኪዐዪ ዘይፈቱ እንተ ኾይኑስ ኣይብላዕ” እናበለ ዝምህር ዝነበረ። 2ይ ተሰ. 3፡10
 

ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ንዝጸንሐ ትውፊት መሠረት ብምግባር ብዛዕባ መልክዕን ኣቃውማ ሰብነትን ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብሉ፦
“ርእሱ ዓቢይ፡ በራሕ ነበረ። ኣዕይንቱ ብሩሃት፡ ናይ ክልቲኤን ሽፋሽፍቲ ኣዕይንቱ ፀጕሩ ዝተጋጠሙ፡ ኣፍንጫኡ ዓቢይን ትኽ ኢሉ ዝወረደን፣ ጭሕሙ ነዊኅ፡ ክሳዱ ሕፅር ዝበለ፣ መንኵቡ ከቢብን ጐባጥን፣ ቁመቱ ሕፅር ዝበለ ድልዱል ሰብኣይ” ከምዝነበረ ይንገር።

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሓዋርያዊ ኣገልግሎቱ ብዙኅ ፈተና እዃ እንተበጽሖ ብኣገልግሎቱ ግና ሕጉስ ነበረ። (2ይ ቆሮ. 11፡25-33) ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ሓገዝ ኂዙ፡ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ጊዜ፡ በዓል ፋሲካ ብምንባሩ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተኣከቡ ኣይሁድ ኣብታ ከተማ ንቅዱስ ጳውሎስ ምስ ርኣዩዎ ዓቢይ ናዕቢ (ተቓውሞ) ገበሩ። ኣብ ጊዜ’ዚ ኣብ 58 ዓ.ም.ግ. ክሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሮም ዝበጽሕ ኮነ። ኣብ ሮም ን2 ዓመት ናይ ኸተማ እሱር ኮነ። ብድኅሪኡ’ውን ኣብ 60 ዓ.ም.ግ. ኣብ ናይ ንጉሥ ኔሮን ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ብዝገበርሉ መርመራ ሕጊ ሮም ገበነኛ ዘብሎ ስለዘይረኸቡሉ፡ ናጻ ሰደድዎ።
 

እንተኾነ ግና ኣብቲ ኔሮን ንሮም ብሓዊ ዘቃጸለሉ ከምኡ’ውን ብዙኃት ክርስቲያናት ኣብ ኣደባባይ፡ ጐደናታት ብዘሰቅቕ መንገዲ ብሰማዕትነት ዝኅለፉሉ ስደትን ሰይፍን ሰማዕትነትን መዓልታዊ ናብራ ክርስቲያናት ኮይንሉ ዝነበረ ጊዜ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸደ ክርስቲያናት የጸናንዕ ነበረ። ብፍላይ እኳ ነቲ ዚፈትዎ ወዲ ጢሞቴዎስ “ኣነስ ካብ ሕጂ እሥዋዕ ኣሎኹ። እታ መዓልቲ ምስንባተይ በጺሓ እያ እሞ ሠናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያይ ወዲአ፡ ነታ እምነት ኃልየ እየ።” ብምባል የጸናንዖ ነበረ። 2ይ ጢሞ. 4፡6።

ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ድማ ኣብ ከተማ ኒቆጵልዮን ወንጌል ኪምህር ከሎ ተታኂዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ። ክልተ ዓመትን መንፈቕን ድማ ኣብ ጸልማት ተኣሲሩ ጸንሐ። ንጉሥ ኔሮን ምስ መኳንንቱ ተማኺሩ፡ ብሓደ ጊዜ ዘየዳሉ መቕጻዕቲ ብሰይፊ ክስየፍ ድኅሪ ምፍራድ ንሓደ ካብ ወተሃደራቱ ክሳዱ ቑረጾ ኢሉ ለኣኸ። ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሰይፊ ዓቲሩ ዝመጽአ ድልዱል ወተሃደር “ነዚኣ ዲኻ ደሊኻ መጺእካ” ኢሉ ክሳዱ ንስሕለት ሰይፊ ባዕሉ ኣዳለወ። ነዚ ዝርኣየ ወተሃደር ሰይፉ ዓቲሩ ወስ ከብል እንተደለየ ኢዱ ቀጥቀጥ እናበለት ንሓደ ሰዓት ጸንሐት። እታ ዝዓርፈላ ሰዓት ምስ በጽሐት ግና ኢድ እቲ ወተሃደር ቀጥ በለት እሞ ክሳዱ መተሮ። ካብ ክሳዱ ድማ ጸባን ደምን ወኃዘ።
 

በዚ ኸኣ ኣብ 74 ዓመት ዕድሚኡ፡ ኣብ ሮም ኣብ ጐደና ኦስትያ ብ5 ሓምለ 67 ዓ.ም.ግ. ብሰማዕትነት ኃለፈ።
 

ፍቝራንን ፍቝራትን ሕዝበ ክርስቲያን! ቤተ ክርስቲያንና ናይዞም ቅዱሳን ሓዋርያት መሠረትን ዓንድን ብምዃና ዅሉ ጊዜ በዓላቶም 5 ሓምሌ ተጠንቂቓ ብዓቢይ ኣኽብሮትን ብኣማላድነቶም ተማኅጺናን ተብዕሎ። ንሕና ድማ ናይ’ዞም ቅዱሳን ኣቦታት ትምህርትን ተጋድሎን ተኸቲልና ምስኣቶም ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስ ተኻፈልቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።
 

ጸሎቶምን በረኸቶምን ናይ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ምስ ኵላትና ይኹን!!!
 

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 28 ሓምለ 2013 ዓ.ም.…

August
Wednesday
4
እንድራኒቆስ ወብእሲቱአትናስያ፡ ወተዝካረ አብርሃም ይስሓቅ ወያዕቆብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይቆሮ. 7፡1-9 1ይጴጥ. 3፡1-9 ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 27፡26-32 ምስባክ መዝ. 103/104 ወንጌል ማቴ. 13፡1-9 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ርደተ ግሥ ዘ ‘ቀተለ”

 ርእሰ አዕማድ ቀተለ- ሠራሒ/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ቀተለ - He killed/ he has killed ሠራዊተ አዕማድ አቃተለ- ኣሥራሒ(ሓጋዘ)/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ምስ ካልእ ኮይኑ ቀተለ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሰማዕት ቅድስት መሪና

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! "ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም!" ሉቃ. 21፡19  ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ።...

“ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ” (2ይ ጢሞ. 4፡13) - ቅዱሳት መጻሕፍተ…

ጥንታውያን መጻሕፍተ ብራና፦ ብኽኢላታት ሰብ ሞያ ብኢድ ኣብ ብራና ዝተጻሕፉ፣ ናይ ሃይማኖት፡ ታሪኽ፡ ፍልስፍና፡ ምኅደራ፡ ቊጽሪ፡ ሥነ ፍልጠት፡ ሕጊ፡ ሥነ...

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ዕቃበ…

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ዕቃበ ንብረት ( ንዋያተ ቅዱሳት) ኣብነታዊ ሥርሓት ከም ዝተኻየደ ኣመኃዳሪ ደብረ ጽዮን ቀሲስ የማነ...

ብዛዕባ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ዝምልከት መብርሂ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ንፋይናንሳውን ምምኅዳራውን ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ንጥፈታት እቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት...

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት…

13 ሐምለ 2013 ዓ.ም.ግ (20 ሐምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ...

ጉባኤ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ተኻይዱ!

10 ሓምለ 2013 ዓ.ም.ግ (17 ሓምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብክፍሊ ትምህርት ሰንበት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝተማእከለ ጉባኤ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ...

ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ብመንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 7 ሓምሌ ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ገዳም ቅድስት ሥላሴ ደብረ መድኃኒት ባምቡቆ ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጽኡ መነኮሳት፡...

ጸሎት በሰፊሐ እድ

በቲ ዓለም ባሕሪ ንኣይ ዘፍርሓኒእና’ኣሳገምኩ ናብ ጐይታ መድኃኒ

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...