በዓለ ብሥራት - ‘ብሥራተ ገብርኤል መልአክ’

Dec 31, 2019

ብሥራት፡- ካብ “አብሠረ” ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝተረኽበ ኾይኑ ኣበሠረ፡ ዘሐጕስ ተዛረበ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ብሥራት ኪህሉ ኸሎ፦ እቲ ቐዳማይ ‘ነገር ምስ ተፈጸመ’ ዚንገር እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ‘ነገር ቅድሚ ምፍጻሙ’ ዚንገር ትንቢታዊ ብሥራት እዩ።

• ኣብ ደቂ ሰባት፦ ዝጠፍአ ምስ ዝርከብ፡ ዝገሸ ብሰላም ምስ ዝምለስ፡ ጽንስቲ ብሰላም ምስ እትገላገል . . . እቲ ኣቐዲሙ ዝሰምዐ ሰብ ንኻልእ ዝነግሮ ዘሐጕስ ዘረባ “ብሥራት” ይበሃል እዩ።

• ካብ እግዚአብሔር ዝንገር ብሥራት’ውን ኣሎ። ልደተ ይስሐቅ ብብሥራተ እግዚአብሔር እዩ። ንኣቦና ኣብርሃም፦ “ንዓመታ ኸምዛ እዋን እዚኣ ብርግጽ ክምለሰካ እየ፡ ሰበይትኻ ሣራ ድማ ወዲ ኽትወልድ እያ” ዝብል ብሥራት ምስ ተነግሮ፡ እታ ኣሪጋ ዝነበረት ሣራ በቲ ብሥራት ተጠራጠረት። እንተኾነ ግና እቲ ብሥራት ኣብ ጊዜኡ ተፈጸመ። ዘፍ. 18፡10።

• በቶም ካብ እግዚአብሔር ናብ ሰባት ዝለኣኹ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝንገር ብሥራት’ውን ኣሎ። ብፍላይ ከኣ ንልደተ ሕፃናት ዝምልከት ብቕዱስ ገብርኤል ዝተነግሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ኣለዉ።
ንምሳሌ፦ * ሶምሶን ዝተወልደ ብብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እዩ።

*ከምኡ’ውን ንካህን ዘካርያስ፦ ‘“ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ፡ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፡ ስሙ’ውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ፍጹም ሓጐስን ኪኾነልካ እዩ፡ ብልደቱ ኸኣ ብዙኃት ኪሕጐሱ እዮም።” ሉቃ. 1፡13-15 ኢሉ ልደተ ዮሓንስ ዘብሠሮ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እዩ።

እዚ ልደተ ሶምሶንን ልደተ ዮሓንስን ዝተነግረ ብሥራተ መልኣኽ ነቶም መኻናት ዝነበሩ ወለዲ ድርብ ሓጐስ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቲ ብመካንነት ምውላድ፡ እቲ ዝተወልደ ድማ ቡሩኽ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ኪኸውን ከሎ ንሓጐስካ ሓጐስ ዚውስኽ እዩ።

• ካብዚ ዝተፈልየን ዘደንቕን ብሥራት ግና ኣብ ናዝሬት ዘገሊላ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ዝተነግረ ብሥራት እዩ።

1. ዋላ እኳ ካህን ዘካርያስን ቅድስት ኤልሳቤጥን ብሰንኪ እርጋን ዝወልድሉ ዘመን ኃሊፍዎም እንተ ነበረ፡ ብዘርኢ ብሩካቤ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ክትወልድ ግና ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ስለዝኾነ ብዙኅ ዝገርም ኣይኮነን።
ንቕድስት ድንግል ዝተነግረ ብሥራት ግና ጓል 15 ዓመት ከላ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ብድንግልና ንኣምላኽ ከም እትወልድ እዩ። እዚ ዕፁብ ድንቂ ኢልካ ጥራሕ ዝግደፍ ልዕሊ ሕሊና እዩ።

2. ካህን ዘካርያስ፦ ውላድ ኪህቦ ናብ እግዚአብሔር ይጽሊ ነበረ። ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ድንግል በሕሊናሃ ወድንግል በሥጋሃ ስለዝኾነት ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣይነበራን። መጽሓፈ ትንቢት ኢሳይያስ ከተንብብ ከላ ‘ እንሆ ድንግል ክትፀንስ እያ፡ ወዲ’ውን ክትወልድ እያ’ ኣብ ዝብል ንባብ ምስ በጽሐት፡ ኣብ ዘመን ናይዛ ድንግል’ዚኣ በጺሐስ ከገልግላ ደኣ በለት እምበር ኣነ እንተ ዝኸውን ኣይበለትን።

3. ካህን ዘካርያስ ነቲ ዘብሥሮ ዝነበረ መልኣኽ፡ “ኣነ ሸምጊለ እየ፡ ሰበይተይ ከኣ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፡ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” ኢሉ ምስ ሓተቶ፡ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ድማ “ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ። ናባኻ ዝተለኣኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እየ። እንሆ ኸኣ ነቲ ብጊዜኡ ዚፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዚፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ’ውን ክትስእን ኢኻ።” ኢሉ ገሠፆ። በዚ ኸኣ ካህን ዘካርያስ፡ ዮሓንስ ክሳዕ ዚውለድ ዓባስ ኮነ።

ንቅድስት ድንግል ማርያም ግና “ሰላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፡ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ . . . እንሆ ክትጸንሲ ወዲ’ውን ክትወልዲ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምዪዮ ኢኺ።” ዝብል ቃል ብሥራት ምስ ሰምዐት “ኣነ ድንግል እየ፡ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧ . . . እም አይቴ ረከብከ ዘከመዝ ብሥራተ እንበለ ዘርእ እምድር እትወተ፡ ወዘእንበለ ምት እምድንግል ጽንሰተ/ ብዘይ ዘርኢ ካብ ምድሪ እቶት፡ ብዘይ ሰብኣይ ካብ ድንግል ፅንሰት፡ ከምዚ ዝበለ ብሥራት ካበይ ረኸብካ፧” (ድጓ ያሬድ) በለቶ። እቲ መልኣኽ ኸኣ “ንእግዚአብሔር ዚሰኣኖ ነገር የልቦን” ብምባል ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ከም እትወልድ ምስ ነገራ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ” ኢላ ነቲ ብሥራቱ ብእምነት ተቐበለቶ። ነዚ ቓላ ምኽንያት ገይሩ ድማ ኣካላዊ ቓል በአጽባዕተ መንፈስ ቅዱስ ብሥጋ ኣብ ማሕፀና ተቐርጸ። ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ተዋሐደ። ካብ ክልተ ባሕርይ ሓደ ባሕርይ፡ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ኮነ።

እዚ ብሥራተ ገብርኤል መልኣኽ ንእግዝእትነ ማርያም ብዕለተ ሰንበት 29 መጋቢት እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ዓቢይ ጾም ስለ ዝውዕል፡ ብዓቢይ ሓጐስን ክብርን ምእንቲ ክበዓል ተባሂሉ ዕለት 22 ታኅሣሥ፡ ሸሞንተ መዓልቲ ቅድሚ በዓለ ልደት ክበዓል ተሠሪዑ።

ፈትለ ወርቅ ወፈትለ ሜላት አመ በአፅባዕትኪ ተባየጹ፤
አምሳለ መለኮት ወትስብእት እንዘ ኢየሐፁ፤
ተአምረ ብርሃን ማርያም ለፀሐየ ጽድቅ አንቀጹ፤
ጸገይኪዮ እንበለ አብ በሰሚዐ ቃሉ ወድምፁ፤
ለገብርኤል መልአክኪ ዘፍሡሕ ገጹ።(ማኅሌተ ጽጌ)

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
 - 23:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

“ መድኃኔ ዓለም ”

  እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ኵሉ ዝነበረ’ዩ። ሰማያት ከይተዘርግሑ፡ ገጹ መሬት ከይተራእየ፡ ጐቦታት ከይቆሙ፡ ቀላያት ከይዓመቑን ወሓይዝ ከይወሓዙን ንሱ ብባህሪኡ ዝነበረ እዩ።...

7ይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ‘ኒቆዲሞስ’

  ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዘለዋ ሸሞንተ ሰናብቲ፡ እታ ሻብዓይቲ ሰንበት ‘ኒቆዲሞስ’ ትብሃል። ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ዚዝመርን ዚንበብን ዚወሃብ ትምህርትን ብዛዕባ ኒቆዲሞስ...

“ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ/ እናኸዱ ሓወዩ” ሉቃ. 17፡15

ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብማእከል ሰማርያን ገሊላን ኃሊፉ፡ ናብ ሓንቲ ከተማ ኣተወ።...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...