በዓለ ብሥራት - ‘ብሥራተ ገብርኤል መልአክ’

Dec 31, 2019

ብሥራት፡- ካብ “አብሠረ” ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝተረኽበ ኾይኑ ኣበሠረ፡ ዘሐጕስ ተዛረበ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ብሥራት ኪህሉ ኸሎ፦ እቲ ቐዳማይ ‘ነገር ምስ ተፈጸመ’ ዚንገር እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ‘ነገር ቅድሚ ምፍጻሙ’ ዚንገር ትንቢታዊ ብሥራት እዩ።

• ኣብ ደቂ ሰባት፦ ዝጠፍአ ምስ ዝርከብ፡ ዝገሸ ብሰላም ምስ ዝምለስ፡ ጽንስቲ ብሰላም ምስ እትገላገል . . . እቲ ኣቐዲሙ ዝሰምዐ ሰብ ንኻልእ ዝነግሮ ዘሐጕስ ዘረባ “ብሥራት” ይበሃል እዩ።

• ካብ እግዚአብሔር ዝንገር ብሥራት’ውን ኣሎ። ልደተ ይስሐቅ ብብሥራተ እግዚአብሔር እዩ። ንኣቦና ኣብርሃም፦ “ንዓመታ ኸምዛ እዋን እዚኣ ብርግጽ ክምለሰካ እየ፡ ሰበይትኻ ሣራ ድማ ወዲ ኽትወልድ እያ” ዝብል ብሥራት ምስ ተነግሮ፡ እታ ኣሪጋ ዝነበረት ሣራ በቲ ብሥራት ተጠራጠረት። እንተኾነ ግና እቲ ብሥራት ኣብ ጊዜኡ ተፈጸመ። ዘፍ. 18፡10።

• በቶም ካብ እግዚአብሔር ናብ ሰባት ዝለኣኹ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝንገር ብሥራት’ውን ኣሎ። ብፍላይ ከኣ ንልደተ ሕፃናት ዝምልከት ብቕዱስ ገብርኤል ዝተነግሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ኣለዉ።
ንምሳሌ፦ * ሶምሶን ዝተወልደ ብብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እዩ።

*ከምኡ’ውን ንካህን ዘካርያስ፦ ‘“ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ፡ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፡ ስሙ’ውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ፍጹም ሓጐስን ኪኾነልካ እዩ፡ ብልደቱ ኸኣ ብዙኃት ኪሕጐሱ እዮም።” ሉቃ. 1፡13-15 ኢሉ ልደተ ዮሓንስ ዘብሠሮ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እዩ።

እዚ ልደተ ሶምሶንን ልደተ ዮሓንስን ዝተነግረ ብሥራተ መልኣኽ ነቶም መኻናት ዝነበሩ ወለዲ ድርብ ሓጐስ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቲ ብመካንነት ምውላድ፡ እቲ ዝተወልደ ድማ ቡሩኽ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ኪኸውን ከሎ ንሓጐስካ ሓጐስ ዚውስኽ እዩ።

• ካብዚ ዝተፈልየን ዘደንቕን ብሥራት ግና ኣብ ናዝሬት ዘገሊላ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ዝተነግረ ብሥራት እዩ።

1. ዋላ እኳ ካህን ዘካርያስን ቅድስት ኤልሳቤጥን ብሰንኪ እርጋን ዝወልድሉ ዘመን ኃሊፍዎም እንተ ነበረ፡ ብዘርኢ ብሩካቤ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ክትወልድ ግና ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ስለዝኾነ ብዙኅ ዝገርም ኣይኮነን።
ንቕድስት ድንግል ዝተነግረ ብሥራት ግና ጓል 15 ዓመት ከላ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ብድንግልና ንኣምላኽ ከም እትወልድ እዩ። እዚ ዕፁብ ድንቂ ኢልካ ጥራሕ ዝግደፍ ልዕሊ ሕሊና እዩ።

2. ካህን ዘካርያስ፦ ውላድ ኪህቦ ናብ እግዚአብሔር ይጽሊ ነበረ። ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ድንግል በሕሊናሃ ወድንግል በሥጋሃ ስለዝኾነት ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣይነበራን። መጽሓፈ ትንቢት ኢሳይያስ ከተንብብ ከላ ‘ እንሆ ድንግል ክትፀንስ እያ፡ ወዲ’ውን ክትወልድ እያ’ ኣብ ዝብል ንባብ ምስ በጽሐት፡ ኣብ ዘመን ናይዛ ድንግል’ዚኣ በጺሐስ ከገልግላ ደኣ በለት እምበር ኣነ እንተ ዝኸውን ኣይበለትን።

3. ካህን ዘካርያስ ነቲ ዘብሥሮ ዝነበረ መልኣኽ፡ “ኣነ ሸምጊለ እየ፡ ሰበይተይ ከኣ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፡ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” ኢሉ ምስ ሓተቶ፡ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ድማ “ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ። ናባኻ ዝተለኣኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እየ። እንሆ ኸኣ ነቲ ብጊዜኡ ዚፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዚፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ’ውን ክትስእን ኢኻ።” ኢሉ ገሠፆ። በዚ ኸኣ ካህን ዘካርያስ፡ ዮሓንስ ክሳዕ ዚውለድ ዓባስ ኮነ።

ንቅድስት ድንግል ማርያም ግና “ሰላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፡ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ . . . እንሆ ክትጸንሲ ወዲ’ውን ክትወልዲ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምዪዮ ኢኺ።” ዝብል ቃል ብሥራት ምስ ሰምዐት “ኣነ ድንግል እየ፡ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧ . . . እም አይቴ ረከብከ ዘከመዝ ብሥራተ እንበለ ዘርእ እምድር እትወተ፡ ወዘእንበለ ምት እምድንግል ጽንሰተ/ ብዘይ ዘርኢ ካብ ምድሪ እቶት፡ ብዘይ ሰብኣይ ካብ ድንግል ፅንሰት፡ ከምዚ ዝበለ ብሥራት ካበይ ረኸብካ፧” (ድጓ ያሬድ) በለቶ። እቲ መልኣኽ ኸኣ “ንእግዚአብሔር ዚሰኣኖ ነገር የልቦን” ብምባል ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ከም እትወልድ ምስ ነገራ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ” ኢላ ነቲ ብሥራቱ ብእምነት ተቐበለቶ። ነዚ ቓላ ምኽንያት ገይሩ ድማ ኣካላዊ ቓል በአጽባዕተ መንፈስ ቅዱስ ብሥጋ ኣብ ማሕፀና ተቐርጸ። ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ተዋሐደ። ካብ ክልተ ባሕርይ ሓደ ባሕርይ፡ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ኮነ።

እዚ ብሥራተ ገብርኤል መልኣኽ ንእግዝእትነ ማርያም ብዕለተ ሰንበት 29 መጋቢት እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ዓቢይ ጾም ስለ ዝውዕል፡ ብዓቢይ ሓጐስን ክብርን ምእንቲ ክበዓል ተባሂሉ ዕለት 22 ታኅሣሥ፡ ሸሞንተ መዓልቲ ቅድሚ በዓለ ልደት ክበዓል ተሠሪዑ።

ፈትለ ወርቅ ወፈትለ ሜላት አመ በአፅባዕትኪ ተባየጹ፤
አምሳለ መለኮት ወትስብእት እንዘ ኢየሐፁ፤
ተአምረ ብርሃን ማርያም ለፀሐየ ጽድቅ አንቀጹ፤
ጸገይኪዮ እንበለ አብ በሰሚዐ ቃሉ ወድምፁ፤
ለገብርኤል መልአክኪ ዘፍሡሕ ገጹ።(ማኅሌተ ጽጌ)

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 19 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Tuesday
28
ዝክር፦ ርክበተ ሥጋሆሙ ለአባ ብስራ ወዝኁራ ወእሞሙ ኔራ፡ ወበልስጢና፡ ወያፈቅረነ እግዚእ፡ ወቅዳሴ ቤቶሙ ለሰማዕታተ እስና። ዘቅዳሴምንባብ፦ ቆላ. 1፡21-ፍጻሜ። 1ይ ዮሐ. 5፡14-ፍጻሜ። ግብ. ሐዋ. 17፡5-12። ምስባክ፦ መዝ. 17/18 ወንጌል፦ ዮሐ. 10፡34-ፍጻሜ። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። ***
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኤጲፋንያ - አስተርእዮ

‘ኤጲፋንያ’ ዝብል ቃል መሠረቱ ካብ ቋንቋ ግሪኽ ዝተወርሰ ኾይኑ፡- አስተርኣየ፡ ተራእየ፡ ተጋህደ፡ ተገልጸን ተፈልጠን ማለት እዩ።  እቲ ‘ተራእየ፡ ተገልጸ፡ ተጋህደ፡ ተፈልጠ’...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ንሣልሳይ ጊዜኡ ብክብ…

13 ጥር ዝኽበር ዕለተ ሰማዕትነት ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ደቃ ኣብ ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና (ገዛ ባንዳ) ብድምቀት...

ሕፃነ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ

እቶም ብምኽንያት ልደት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ጡብ ኣደኦም ጸጊቦም ዘይጠበዉ ክልተ ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ሕፃናት ብርጉም...

ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ።...

11 ጥር 2012 ዓ.ም. በዓለ ጥምቀት ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ…

ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ብድምቀት ክኽበር ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ...

እንቋዕ ናብ በዓል ቃና ዘገሊላ ኣብጽሓና!

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣብ ዞባ ገሊላ እትርከብ ቃና ዝገበሮ ተኣምር ምኽንያት ብምግባር በዓል ቃና ዘገሊላ እናተባህለ ብስብሓታትን ጸሎተ ቅዳሴን...

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...