ቅዱስ ኣትናቴዎስ

May 14, 2020

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕብሮ፡ ድኅሪ ዘመነ ሓዋርያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ብደገ ብዓላውያን ነገሥታት፡ ብውሽጢ ድማ ብናይ ጽርኣውያን ፍልስፍናን፡ ትምህርቲ መናፍቕነትን ተፈቲና እያ። ብረድኤት ዘይፍለያ እግዚአብሔር ድማ በብጊዜኡ ጽኑዕ እምነትን ትዕግሥትን ዝለበሱ፣ ቃለ እግዚአብሔር ዝዓጠቑ፡ ኣሠረ ፍኖት ሓዋርያት ዝተኸተሉ ዓበይቲ መምህራን ሊቃውንት ኣተንሢኡላ እዩ። ሓደ ካብዚኦም ድማ “ድኅሪ ሓዋርያት ነቲ ሓቀኛ እምነተ ክርስትና ኣብ መላእ ዓለም ንኽሰፍሕን ጸኒዑ ንኽነብርን ዝገበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓቢይ ሓዋርያ” ብምባል ጸሓፍቲ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዝጠቐስዎ ኣቦ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ።

ቅዱስ ኣትናቴዎስ ብትምህርቱን ተጋድሎኡን ንሓዋርያት ስለ ዝመሰለ ‘ሓዋርያ’ ዝብል ቅጽል ተዋሂብዎ እዩ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ “ዓምዲ ቤተ ክርስቲያን” ብምባል ሓበን ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ኺገልጾ ከሎ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሣርያ ከኣ “ንቤተ ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህባ ፈዋሲ (ጸጋኒ) ቍስላ” ክብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበሮ ኣበርክቶ ገሊጽዎ ኣሎ። 

ቅዱስ ኣትናቴዎስ ብ296 ዓ.ም. ኣብ እስክንድርያ ካብ ኣረማውያን ሥድራ ተወልደ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ገና ሕፃን እንከሎ ምስ ደቂ ከባቢኡ ጥሪት ኂዙ ይወፍር ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቶም ክርስቲያን ዝኾኑ ሕፃናት ገሊኣቶም ከም ካህናት ኮይኖም ከጥምቑ እቶም ዝተረፉ ከኣ ከም ሓደስቲ ኣመንቲ ኮይኖም ክጥመቑ ከለዉ ረኣዮም እሞ ምስኦም ንኽጻወት ሓተቶም። ንሳቶም ግን ኣረማዊ ኢኻ ብምባል ከልከልዎ። ንሱ ድማ “ካብ ሕጂ ኣሚነ ኣለኹ ኣጥምቑኒ” ምስ በሎም ተሓጊሶም ኣጥሚቖም ብሊቀ ጳጳስ ኣምሳል ሸይሞም ኣብ መንበር ኮፍ ኣበልዎ፡ እናመጹ ይሰግድሉ ነበሩ። ናይቲ እዋን ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ በቲ ዝጻወትሉ ከባቢ ክኃልፍ ከሎ ነቶም ሕፃናት ረኣዮም። በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተደኒቑ ድማ ነቶም ኣርድእቱ “እዚ ሕፃን’ዚ ምስ ዓበየ ድኅረይ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ክሽየም እዩ” በሎም።
 

ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣቦኡ ምስ ዓረፈ፡ ኵሉ ንብረቱ ንድኻታት ዓዲሉ ናብ ሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ ከይዱ፡ ምሥጢረ ሃይማኖት፡ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን እናተማህረ ብሥነ ምግባር ዓበየ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ መበል ዕሥራን ሠለስተን(23) ዓመቱ ኣብ 318 ዓ.ም. ብቅድስናኡን ሥነ ምግባሩን ዝተመስከረሉ ሊቀ ዲያቆናት ኮነ። ንመምህሩ እለእስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ተኸቲሉ ኸኣ ኣብ 325 ዓ.ም. ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ተሳተፈ። ኣብቲ ጉባኤ ጸሓፊ ኮይኑ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ሠርዐ። ብዘይካ’ዚ ነቲ ከሓዲ ኣርዮስ ብምርታዕ መለለዪ ኦርቶዶክሳውያን ዝኾነ ጸሎተ ሃይማኖት ኣርቀቐ። 
ድኅሪ ጉባኤ ኒቅያ ብ328 ዓ.ም. ሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ ስለ ዝዓረፈ፣ ንእኡ ተኪኡ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ንክኸውን ተመርጸ። ንሱ ግን “ኣነ ነዚ ሽመት ኣይበቅዕን እየ” ብምባል ናብ ገዳም ቅዱስ እንጦንስ ከይዱ እኳ እንተተኃብአ፤ ድኅሪ ብዙኅ ምድላይ ግና ስለዝረኸብዎ ናብ እስክንድርያ ወሲዶም መበል ዕሥራ ፓትርያርክ ጌሮም ሸምዎ።
 

ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ ዘመነ ፓትርያርክናኡ ብዙኅ ቃልስን ድኻምን ስደትን እዩ ኣኅሊፉ። ኣብ መንፈሳዊ ሕይወቱን ኣገልግሎቱን ጽኑዕ መምህር ትሕትና ነበረ። ካብ ትሕትናኡ ዝተላዕለ ናብኡ ንዝመጽኡ ኣቦታት ከም ሥርዓተ አበው እግሮም ይሓጽብ ነበረ። ቀረባ ፈታዊ ኣባ እንጦንስ ቀዳማዊ ርእሰ መነኰሳት ስለዝነበረ መግለጺ ፍቕሩ ነታ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዝሃቦ፡ መቝረቢ በፍታ (ጋቢ መሳሊ ልብሲ) ለኣኸሉ። ኣባ እንጦንዮስ ድማ ንመዘከርታ ፍቕሩ ኂዝዋ ጸኒሑ፡ ደኃር ነቲ ን80 ዓመት በዓቲ ዓጽዩ ዝነብር ዝነበረ ኣባ ጳውሊ ከምዝገነዘላ ዜና ገድሎም ይነግር። 
 

በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ፡ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ነተን ኣብ እስክንድርያን ኣንጾኪያን ዝነበራ ናይ ትርጓሜ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ክርዳድ ፍልስፍና ኣውፂኡ፣ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ትምህርተ ሓዋርያትን ዝተመሥረተ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ዝመሃረ ዓሚቝ ፍልጠትን ሰፊሕ ኣእምሮን ዝውንን ቅዱስ ኣቦ ነበረ። ነቶም በብጊዜኡ ዝለዓሉ ዝነበሩ መናፍቓን (ኣርዮሳውያንን፡ ፕላቶናውያን፡ ፒታጎራውያን፡ . . .) ግቡእ ርቱዕ መልሲ እናሃበ፣ ብዛዕባ ምሥጢረ ሥላሴ፡ ምሥጢረ ሥጋዌን ነገረ ድኅነትን ንጹር ትምህርቲ ምሂሩ እዩ። ዋላ’ኳ ንትምህርቱ ከሰናኽሉ ብደገን ውሽጥን ብዙኅ ፈተና እንተ መጽኦ፡ ኣብ እስክንድርያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንእሽቶ እስያ ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያን ከይተረፋ ንትምህርቱ ተቐቢለንኦ እየን። እቶም ኣዝዮም ብዙኃት ዘበርከቶም ጽሑፋት ድማ እንሆ ክሳዕ ሎሚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ መወከስን መምርሕን ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ኣለዉ። 
 

ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብተን ብፓትርያርክነት ዘገልገለን 47 ዓመታት ብሰንኪ ኣርዮሳውያን ንነዊኅ ዓመታት፡ ካብ መንበረ ሢመቱ ተኣልዩ ብዙኅ ግፍዕን መከራን ስደትን ኣኅሊፉ እዩ። ኣብ መወዳእታ፣ ካብ ስደት ምስ ተመልሰ ግና ነቶም ብክሕደት ኣርዮሳውያን ተናዊጾም ዝነበሩ ሕዝበ ክርስቲያን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቱ እናኣጸናንዐ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሕ ድኅሪ ምጽናሕ 7 ግንቦት 374 ዓ.ም. ብሰላም ዓረፈ። 
 

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፤ ኣሜን። 
 

ሰላም ለኣትናቴዎስ ከመ ላዕሌሁ ተነበዩ፤ 
ደቂቀ ክርስቲያን ኵሉ እንዘ ይትዋነዩ፤ 
ሊቀ ጳጳሳት ዘኮነ ወምእመነ ክርስቶስ ዲበ ንዋዩ፤
ወተሰምየ ሐዋርያዊ በኵሉ ዓያዩ፤
ከመ ሐሳሩ ብዙኅ ወፍድፉድ ሥቃዩ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡አሜን!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ተሳትፎን ተገዳስነትን ወራዙት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሥነ-መለኮት ደብረ…

ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሥነ-መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ብናይ ምሸት መርሐ ግብር ትምህርቲ ዝከታተላ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፍኦንን ተገዳስነትን ልዑል...

“ሰማዕት ቅዱስ ፒሉፓዴር መርቆሬዎስ”

ፒሉፓዴር ማለት ፈታዊ ኣቦ ማለት እዩ፡ ብኻልኣይ ትርጕሙ ከኣ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን መርቆሬዎስ ማለት እዩ። ስመ ክርስትና ናይ ኣቦኡ...

ዕሥራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ

ብርግጽ ኣብ ዙርያ ዝፋን ጐይታ ዚቖሙን ዘመስግኑን ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ኣእላፈ ኣእላፋት ሠራዊተ መላእክት ከምዘለዉ በዓል ራእይ ነቢይ ዳንኤል(ዳን. 7፡10) ደኣ...

ዕሥራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ

ብርግጽ ኣብ ዙርያ ዝፋን ጐይታ ዚቖሙን ዘመስግኑን ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ኣእላፈ ኣእላፋት ሠራዊተ መላእክት ከምዘለዉ በዓል ራእይ ነቢይ ዳንኤል(ዳን. 7፡10) ደኣ...

ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ብድሙቕ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት ተኸቢሩ

ዓመታዊ 21 ኅዳር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኵለን ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት ኣቕሪጸን ቤተ ክርስቲያን ዝሓነጻ...

ኣይትጨነቑ! ማቴ. 6፡25

በቲ ጸቕጢ ጽልግልግታ ሰርቢ፡ውኖይ ምስ ሓከለ ሃዲሙ ካብ ቀልቢ

ምሥጢር ፊደላትና ይተዓቀብ!

ኣብ ልሳነ ግእዝን ትግርኛን፡ ነፍስ ወከፍ ፊደል ናቱ ትርጕምን መግለጽን ኣለዎ። ብኣደማምፃኦም ሓደ ዓይነት ዝኾኑ፣ እንተኾነ ግና ብመልክዕን ቅርጽን ከምኡ’ውን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኃላፍቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓባይ ብሪጣንያ ርክብ…

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣቀዲሙ ምስ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ከካይዶ ዝጸንሐ ጉባኤ፡...

ቅዱስ ሐዋርያ ፊልጶስ አሐዱ እምዓሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት 

18 ኅዳር ዕለተ ዕረፍቱ ናይ ሓደ ካብ ዓሠርተው ክልተ ሓዋርያት ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ እዩ። ‘ፊልጾስ’፦ ማለት መፍቀሬ አኃው ፈታው ኣኅዋት፣ ኣኃዜ ኲናት...

ዘመነ አስተምህሮ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ብፍላይ ከኣ ዕለተ ሰንበት እሑድ ዝዝመር፡ ዝስበኽ፡ ዝንበብን ዝቕደስን ብሓፈሻ ዝበጽሕ ስብሐታትን ዝንበብ ቃለ እግዚአብሔርን ምሥጢር...

ጾመ ነቢያት፡ ካብ ሠሉስ 15 ኅዳር ጀሚሩ፡ በዓለ ልደት ድማ…

ቅድሚ በዓለ ልደት ኣብ ዘሎ ጊዜያት፡ “ወጥንተ ዚአሁ መንፈቀ ኅዳር/ መጀመርታኡ ፍርቂ ወርኀ ኅዳር” ከምዝብል ካብ 15 ኅዳር ጀሚሩ ክሳዕ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ተኸቢሩ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 12 ኅዳር እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጻውያን ብመሪሕነት ሊቀ መላእት ቅዱስ ሚካኤልን ናጽነት ዝወጽእሉ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅዱስ...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...