ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል ዝበለ”

Jul 08, 2020

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ ኣሰንይዎ ናብ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ኣምርሐ። ኣብ መንገዲ ንሓደ ሓረስታይ “እንጌራ እንተሎካ ሃበና፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንሱ ድማ “ሕጂ ንጊዜኡ ምሳይ የብለይን። እንተኾነ ንስኻትኩም ነዞም ኣብዑረይ ኂዝኩምለይ ጽንሑ እሞ ንገዛይ ከይደ ከምጽኣልኩም” ኢልዎም ናብ ገዛኡ ኸደ።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ፥ እዚ ሰብ’ዚ ከምቲ ንሱ ንኣና ሠናይ ዝገብረልና ዘሎ ንሕና’ውን ንሱ ኸይዱ ክሳብ ዝምለስ ክንሓርሰሉን ክንዘርኣሉን ዘይንጸንሕ ተባሃሂሎም ታዴዎስ እናሓረሰ ጴጥሮስ እናዘርአ ነታ ግራት ወዲኦም ኣብቍሎም ኣፍርዮም ኣሰዊቶም ኣጽንሑሉ። እቲ ሓረስታይ ምስ ተመልሰ በዚ ዕፁብ ተኣምራት እናተደነቐ ኣብ እግሮም ወዲቑ ብምስጋድ “ንስኻትኩምሲ እንታዎት ኢኹም፧ ኣማልኽቲ ዲኹም፧ በጃኹም እቲ ኣነ ኽገብሮ ዚግብኣኒ ንገሩኒ እሞ ክስዕበኩም” በሎም።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ “ንቕድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ኣብጽሓዮም” በልዎ። ኻብቲ ሰዊት ኂዙ ኸብጽሖም ኪኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ዝረኸብዎ ሰባት “ኣብ ዘይእዋኑ እዚ ሰዊት ሥርናይ እዚ ኻበይ ረኺብካ ኣምጺእካዮ፧” እናበሉ ምኅላፍ መንገዲ ኸልእዎ። ንሱ ግና ነቶም ኣብዑር ልማኖ ንዋናኦም ሂቡ መዕረፊ ሓዋርያት ንኸዳሉ ይህወኽ ስለዝነበረ መልሲ ኸይሃቦም ናብ ቤቱ ኣተወ።

እዚ ዜና’ዚ ናብ መኳንንቲ እታ ሃገረ በጽሐ እሞ ጸዊዖም ነቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ክነግሮም ብምፍርራህ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከይነከየን ከይወሰኸን ነገሮም። ንሳቶም ድማ “ነዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዚኣቶም ንርእዮም ኣሎና መሠርያን እዮም። ስለዚ ናብ ዓድና ኣትዮም ክምህሩ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን” ተበሃሃሉ። ገሊኦም ሰባት ከኣ “ነዚኦም ተቓዳዲምና እንተ ደኣ ቐቲልናዮም እቲ ኣምላኾም ዝደለይዎ እዩ ዝገበረሎም ስለዝበሃል ሓዊ ወይ ድማ ማይ ኣይኂ ኣውሪዶም ከየጥፍኡና ክንሓስበሉ ኣሎና” በሉ።

ብሓሳብ ደዪቦም ኣውሪዶም ዝሙት ከም ዝጸልኡ ፈሊጦም፡ ናብ ዓዶም ምእንቲ ከይኣትዉ ንሓንቲ ዘማዊት ሰበይቲ ብዘይ ክዳን ዕራቓ ኣብ ልዕል ዝበለ በሪ ናይታ ዓዲ ሰቒሎም ኣጽንሕሎም።
ቅዱሳን ሓዋርያት ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። “ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ” ከምዝብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ ዘላቶ ቦታ ኣልዒሉ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ሰቕላ።

ነዚ ተኣምራት’ዚ ዝረኣዩ ሕዝቢ’ቲ ዓዲ ኣሚኖም ተጠምቁ። እታ ዘማዊት ሰበይቲ’ውን ኣሚና ተጠሚቓ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ኮነት።
ቅዱሳን ሓዋርያት ከኣ ቤተ ክርስቲያን ሓኒፆም፡ ካብቶም ዝኣመኑ ሕዝቢ ዲያቆናትን ካህናትን ጳጳሳትን ሸሙሎም።


ሓደ ሃብታም ናብ ሓዋርያት ከይዱ “ሕይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር፧” ኢሉ ሓተቶም። ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ ኵሉ ትምህርተ ሃይማኖትን ቃል ወንጌልን ሥነ ምግባርን መሃርዎ። እቲ ሃብታም ከኣ “ነቲ ዝበልኩምኒ እንተፈጸምኩ ከማኻትኩም’ዶ ተኣምራት ክገብር እኽእል እየ፧” ምስ በሎም “እምበኣርከስ ዘሎ ሃብትኻ ንድኻታት ሂብካ መንን” በልዎ።

ንሱ ግና ገቢረ ተኣምራት ብገንዘብ ስለ ዘይሸጡሉ ተቖጢዑ ንሓዋርያ ታዴዎስ ብጐረርኡ ሓነቖ። ሓዋርያ ታዴዎስ ድማ “ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኸምዚ ናትካ ዝኣመሰለ ስለ ዝረኸበ እዩ ‘ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል’ ዝበለ” (ማቴ. 19፡24) ኢሉ ገሠፆ።

ንሱ ግና ደጊሙ ብጐረርኡ ሓኒቑ ክቐትሎ ደለየ። ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ሰብኣይ ገመሉ ኂዙ ብቕድሚኦም ኪኅልፍ ርእዮም ናብኦም ጸውዕዎ። ንሠራሕ መርፍእ ድማ መርፍእ ክሰደሎም ለኣኹሉ። ነዚ ነገር’ዚ ኣቐዲሙ ሰሚዕዎ ዝጸንሐ ሠራሕ መርፍእ ንሓዋርያት ዝኃገዘ መሲልዎ ዓይኒ መርፍእ ኣግፊሑ ለኣኸሎም።

ንሳቶም ግና ነቲ ሃብታም ምኽንያት ከይኮኖ ኢሎም “ከምቲ ልክዑ ጌርካ ደኣ ለኣኸልና” ኢሎም ለኣኹሉ። ንሱ ድማ ከም ኵሉ ዓይኒ መርፍእ ጌሩ ሠሪሑ ሰደደሎም እሞ ቅዱሳን ሓዋርያት እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብጺሖም ነቲ በዓል ገመል ምስ ገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ ሠለስተ ጊዜ ኣታኃላለፍዎ።

እቲ ሃብታም ከኣ ነዚ ተኣምራት’ዚ ምስ ረኣየ፡ ብግብሩ ተጣዒሱ ኽዳኑ እናቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሓዋርያት ወዲቑ ምሕረት ግበሩለይ በሎም። ብኡ ንብኡ ድማ ምሕረት ተጌሩሉ ኣሚኑ ተጠምቀ።

ብድኅር’ዚ ሓዋርያ ታዴዎስ ጽንዓት እምነቶም ኣረጋጊጹ ብሰላም ተፈናንዩ ናብ ፍልእዋን እትበሃል ምድረ ይሁዳ ከደ። 2 ሐምሌ ድማ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብሰላም ዓረፈ።

በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፡ ኣሜን።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሓንስ 1 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Friday
7
ዝክር፦ አቦሊ ሰማዕት፡ ወተዝካረ ሐና እመ እግዝእትነ፡ ወዮሴፍ ወኒቆዲሞስ እለገነዝዎ ለእግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ጢሞ. 2፡2-ፍጻመ 1ይ ዮሐ. 5፡1-6 ግብ. ሐዋ. 13፡38-43 ምስባክ፦ መዝ. 118/119 ወንጌል፦ ዮሐ. 19፡38-ፍጻሜ ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...