ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል ዝበለ”

Jul 08, 2020

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ ኣሰንይዎ ናብ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ኣምርሐ። ኣብ መንገዲ ንሓደ ሓረስታይ “እንጌራ እንተሎካ ሃበና፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንሱ ድማ “ሕጂ ንጊዜኡ ምሳይ የብለይን። እንተኾነ ንስኻትኩም ነዞም ኣብዑረይ ኂዝኩምለይ ጽንሑ እሞ ንገዛይ ከይደ ከምጽኣልኩም” ኢልዎም ናብ ገዛኡ ኸደ።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ፥ እዚ ሰብ’ዚ ከምቲ ንሱ ንኣና ሠናይ ዝገብረልና ዘሎ ንሕና’ውን ንሱ ኸይዱ ክሳብ ዝምለስ ክንሓርሰሉን ክንዘርኣሉን ዘይንጸንሕ ተባሃሂሎም ታዴዎስ እናሓረሰ ጴጥሮስ እናዘርአ ነታ ግራት ወዲኦም ኣብቍሎም ኣፍርዮም ኣሰዊቶም ኣጽንሑሉ። እቲ ሓረስታይ ምስ ተመልሰ በዚ ዕፁብ ተኣምራት እናተደነቐ ኣብ እግሮም ወዲቑ ብምስጋድ “ንስኻትኩምሲ እንታዎት ኢኹም፧ ኣማልኽቲ ዲኹም፧ በጃኹም እቲ ኣነ ኽገብሮ ዚግብኣኒ ንገሩኒ እሞ ክስዕበኩም” በሎም።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ “ንቕድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ኣብጽሓዮም” በልዎ። ኻብቲ ሰዊት ኂዙ ኸብጽሖም ኪኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ዝረኸብዎ ሰባት “ኣብ ዘይእዋኑ እዚ ሰዊት ሥርናይ እዚ ኻበይ ረኺብካ ኣምጺእካዮ፧” እናበሉ ምኅላፍ መንገዲ ኸልእዎ። ንሱ ግና ነቶም ኣብዑር ልማኖ ንዋናኦም ሂቡ መዕረፊ ሓዋርያት ንኸዳሉ ይህወኽ ስለዝነበረ መልሲ ኸይሃቦም ናብ ቤቱ ኣተወ።

እዚ ዜና’ዚ ናብ መኳንንቲ እታ ሃገረ በጽሐ እሞ ጸዊዖም ነቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ክነግሮም ብምፍርራህ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከይነከየን ከይወሰኸን ነገሮም። ንሳቶም ድማ “ነዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዚኣቶም ንርእዮም ኣሎና መሠርያን እዮም። ስለዚ ናብ ዓድና ኣትዮም ክምህሩ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን” ተበሃሃሉ። ገሊኦም ሰባት ከኣ “ነዚኦም ተቓዳዲምና እንተ ደኣ ቐቲልናዮም እቲ ኣምላኾም ዝደለይዎ እዩ ዝገበረሎም ስለዝበሃል ሓዊ ወይ ድማ ማይ ኣይኂ ኣውሪዶም ከየጥፍኡና ክንሓስበሉ ኣሎና” በሉ።

ብሓሳብ ደዪቦም ኣውሪዶም ዝሙት ከም ዝጸልኡ ፈሊጦም፡ ናብ ዓዶም ምእንቲ ከይኣትዉ ንሓንቲ ዘማዊት ሰበይቲ ብዘይ ክዳን ዕራቓ ኣብ ልዕል ዝበለ በሪ ናይታ ዓዲ ሰቒሎም ኣጽንሕሎም።
ቅዱሳን ሓዋርያት ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። “ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ” ከምዝብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ ዘላቶ ቦታ ኣልዒሉ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ሰቕላ።

ነዚ ተኣምራት’ዚ ዝረኣዩ ሕዝቢ’ቲ ዓዲ ኣሚኖም ተጠምቁ። እታ ዘማዊት ሰበይቲ’ውን ኣሚና ተጠሚቓ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ኮነት።
ቅዱሳን ሓዋርያት ከኣ ቤተ ክርስቲያን ሓኒፆም፡ ካብቶም ዝኣመኑ ሕዝቢ ዲያቆናትን ካህናትን ጳጳሳትን ሸሙሎም።


ሓደ ሃብታም ናብ ሓዋርያት ከይዱ “ሕይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር፧” ኢሉ ሓተቶም። ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ ኵሉ ትምህርተ ሃይማኖትን ቃል ወንጌልን ሥነ ምግባርን መሃርዎ። እቲ ሃብታም ከኣ “ነቲ ዝበልኩምኒ እንተፈጸምኩ ከማኻትኩም’ዶ ተኣምራት ክገብር እኽእል እየ፧” ምስ በሎም “እምበኣርከስ ዘሎ ሃብትኻ ንድኻታት ሂብካ መንን” በልዎ።

ንሱ ግና ገቢረ ተኣምራት ብገንዘብ ስለ ዘይሸጡሉ ተቖጢዑ ንሓዋርያ ታዴዎስ ብጐረርኡ ሓነቖ። ሓዋርያ ታዴዎስ ድማ “ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኸምዚ ናትካ ዝኣመሰለ ስለ ዝረኸበ እዩ ‘ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል’ ዝበለ” (ማቴ. 19፡24) ኢሉ ገሠፆ።

ንሱ ግና ደጊሙ ብጐረርኡ ሓኒቑ ክቐትሎ ደለየ። ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ሰብኣይ ገመሉ ኂዙ ብቕድሚኦም ኪኅልፍ ርእዮም ናብኦም ጸውዕዎ። ንሠራሕ መርፍእ ድማ መርፍእ ክሰደሎም ለኣኹሉ። ነዚ ነገር’ዚ ኣቐዲሙ ሰሚዕዎ ዝጸንሐ ሠራሕ መርፍእ ንሓዋርያት ዝኃገዘ መሲልዎ ዓይኒ መርፍእ ኣግፊሑ ለኣኸሎም።

ንሳቶም ግና ነቲ ሃብታም ምኽንያት ከይኮኖ ኢሎም “ከምቲ ልክዑ ጌርካ ደኣ ለኣኸልና” ኢሎም ለኣኹሉ። ንሱ ድማ ከም ኵሉ ዓይኒ መርፍእ ጌሩ ሠሪሑ ሰደደሎም እሞ ቅዱሳን ሓዋርያት እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብጺሖም ነቲ በዓል ገመል ምስ ገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ ሠለስተ ጊዜ ኣታኃላለፍዎ።

እቲ ሃብታም ከኣ ነዚ ተኣምራት’ዚ ምስ ረኣየ፡ ብግብሩ ተጣዒሱ ኽዳኑ እናቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሓዋርያት ወዲቑ ምሕረት ግበሩለይ በሎም። ብኡ ንብኡ ድማ ምሕረት ተጌሩሉ ኣሚኑ ተጠምቀ።

ብድኅር’ዚ ሓዋርያ ታዴዎስ ጽንዓት እምነቶም ኣረጋጊጹ ብሰላም ተፈናንዩ ናብ ፍልእዋን እትበሃል ምድረ ይሁዳ ከደ። 2 ሐምሌ ድማ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብሰላም ዓረፈ።

በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፡ ኣሜን።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 28 ሓምለ 2013 ዓ.ም.…

August
Wednesday
4
እንድራኒቆስ ወብእሲቱአትናስያ፡ ወተዝካረ አብርሃም ይስሓቅ ወያዕቆብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይቆሮ. 7፡1-9 1ይጴጥ. 3፡1-9 ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 27፡26-32 ምስባክ መዝ. 103/104 ወንጌል ማቴ. 13፡1-9 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ርደተ ግሥ ዘ ‘ቀተለ”

 ርእሰ አዕማድ ቀተለ- ሠራሒ/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ቀተለ - He killed/ he has killed ሠራዊተ አዕማድ አቃተለ- ኣሥራሒ(ሓጋዘ)/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ምስ ካልእ ኮይኑ ቀተለ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሰማዕት ቅድስት መሪና

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! "ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም!" ሉቃ. 21፡19  ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ።...

“ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ” (2ይ ጢሞ. 4፡13) - ቅዱሳት መጻሕፍተ…

ጥንታውያን መጻሕፍተ ብራና፦ ብኽኢላታት ሰብ ሞያ ብኢድ ኣብ ብራና ዝተጻሕፉ፣ ናይ ሃይማኖት፡ ታሪኽ፡ ፍልስፍና፡ ምኅደራ፡ ቊጽሪ፡ ሥነ ፍልጠት፡ ሕጊ፡ ሥነ...

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ዕቃበ…

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ዕቃበ ንብረት ( ንዋያተ ቅዱሳት) ኣብነታዊ ሥርሓት ከም ዝተኻየደ ኣመኃዳሪ ደብረ ጽዮን ቀሲስ የማነ...

ብዛዕባ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ዝምልከት መብርሂ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ንፋይናንሳውን ምምኅዳራውን ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ንጥፈታት እቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት...

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት…

13 ሐምለ 2013 ዓ.ም.ግ (20 ሐምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ...

ጉባኤ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ተኻይዱ!

10 ሓምለ 2013 ዓ.ም.ግ (17 ሓምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብክፍሊ ትምህርት ሰንበት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝተማእከለ ጉባኤ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ...

ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ብመንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 7 ሓምሌ ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ገዳም ቅድስት ሥላሴ ደብረ መድኃኒት ባምቡቆ ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጽኡ መነኮሳት፡...

ጸሎት በሰፊሐ እድ

በቲ ዓለም ባሕሪ ንኣይ ዘፍርሓኒእና’ኣሳገምኩ ናብ ጐይታ መድኃኒ

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...