ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል ዝበለ”

Jul 08, 2020

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ ኣሰንይዎ ናብ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ኣምርሐ። ኣብ መንገዲ ንሓደ ሓረስታይ “እንጌራ እንተሎካ ሃበና፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንሱ ድማ “ሕጂ ንጊዜኡ ምሳይ የብለይን። እንተኾነ ንስኻትኩም ነዞም ኣብዑረይ ኂዝኩምለይ ጽንሑ እሞ ንገዛይ ከይደ ከምጽኣልኩም” ኢልዎም ናብ ገዛኡ ኸደ።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ፥ እዚ ሰብ’ዚ ከምቲ ንሱ ንኣና ሠናይ ዝገብረልና ዘሎ ንሕና’ውን ንሱ ኸይዱ ክሳብ ዝምለስ ክንሓርሰሉን ክንዘርኣሉን ዘይንጸንሕ ተባሃሂሎም ታዴዎስ እናሓረሰ ጴጥሮስ እናዘርአ ነታ ግራት ወዲኦም ኣብቍሎም ኣፍርዮም ኣሰዊቶም ኣጽንሑሉ። እቲ ሓረስታይ ምስ ተመልሰ በዚ ዕፁብ ተኣምራት እናተደነቐ ኣብ እግሮም ወዲቑ ብምስጋድ “ንስኻትኩምሲ እንታዎት ኢኹም፧ ኣማልኽቲ ዲኹም፧ በጃኹም እቲ ኣነ ኽገብሮ ዚግብኣኒ ንገሩኒ እሞ ክስዕበኩም” በሎም።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ “ንቕድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ኣብጽሓዮም” በልዎ። ኻብቲ ሰዊት ኂዙ ኸብጽሖም ኪኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ዝረኸብዎ ሰባት “ኣብ ዘይእዋኑ እዚ ሰዊት ሥርናይ እዚ ኻበይ ረኺብካ ኣምጺእካዮ፧” እናበሉ ምኅላፍ መንገዲ ኸልእዎ። ንሱ ግና ነቶም ኣብዑር ልማኖ ንዋናኦም ሂቡ መዕረፊ ሓዋርያት ንኸዳሉ ይህወኽ ስለዝነበረ መልሲ ኸይሃቦም ናብ ቤቱ ኣተወ።

እዚ ዜና’ዚ ናብ መኳንንቲ እታ ሃገረ በጽሐ እሞ ጸዊዖም ነቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ክነግሮም ብምፍርራህ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከይነከየን ከይወሰኸን ነገሮም። ንሳቶም ድማ “ነዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዚኣቶም ንርእዮም ኣሎና መሠርያን እዮም። ስለዚ ናብ ዓድና ኣትዮም ክምህሩ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን” ተበሃሃሉ። ገሊኦም ሰባት ከኣ “ነዚኦም ተቓዳዲምና እንተ ደኣ ቐቲልናዮም እቲ ኣምላኾም ዝደለይዎ እዩ ዝገበረሎም ስለዝበሃል ሓዊ ወይ ድማ ማይ ኣይኂ ኣውሪዶም ከየጥፍኡና ክንሓስበሉ ኣሎና” በሉ።

ብሓሳብ ደዪቦም ኣውሪዶም ዝሙት ከም ዝጸልኡ ፈሊጦም፡ ናብ ዓዶም ምእንቲ ከይኣትዉ ንሓንቲ ዘማዊት ሰበይቲ ብዘይ ክዳን ዕራቓ ኣብ ልዕል ዝበለ በሪ ናይታ ዓዲ ሰቒሎም ኣጽንሕሎም።
ቅዱሳን ሓዋርያት ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። “ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ” ከምዝብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ ዘላቶ ቦታ ኣልዒሉ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ሰቕላ።

ነዚ ተኣምራት’ዚ ዝረኣዩ ሕዝቢ’ቲ ዓዲ ኣሚኖም ተጠምቁ። እታ ዘማዊት ሰበይቲ’ውን ኣሚና ተጠሚቓ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ኮነት።
ቅዱሳን ሓዋርያት ከኣ ቤተ ክርስቲያን ሓኒፆም፡ ካብቶም ዝኣመኑ ሕዝቢ ዲያቆናትን ካህናትን ጳጳሳትን ሸሙሎም።


ሓደ ሃብታም ናብ ሓዋርያት ከይዱ “ሕይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር፧” ኢሉ ሓተቶም። ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ ኵሉ ትምህርተ ሃይማኖትን ቃል ወንጌልን ሥነ ምግባርን መሃርዎ። እቲ ሃብታም ከኣ “ነቲ ዝበልኩምኒ እንተፈጸምኩ ከማኻትኩም’ዶ ተኣምራት ክገብር እኽእል እየ፧” ምስ በሎም “እምበኣርከስ ዘሎ ሃብትኻ ንድኻታት ሂብካ መንን” በልዎ።

ንሱ ግና ገቢረ ተኣምራት ብገንዘብ ስለ ዘይሸጡሉ ተቖጢዑ ንሓዋርያ ታዴዎስ ብጐረርኡ ሓነቖ። ሓዋርያ ታዴዎስ ድማ “ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኸምዚ ናትካ ዝኣመሰለ ስለ ዝረኸበ እዩ ‘ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል’ ዝበለ” (ማቴ. 19፡24) ኢሉ ገሠፆ።

ንሱ ግና ደጊሙ ብጐረርኡ ሓኒቑ ክቐትሎ ደለየ። ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ሰብኣይ ገመሉ ኂዙ ብቕድሚኦም ኪኅልፍ ርእዮም ናብኦም ጸውዕዎ። ንሠራሕ መርፍእ ድማ መርፍእ ክሰደሎም ለኣኹሉ። ነዚ ነገር’ዚ ኣቐዲሙ ሰሚዕዎ ዝጸንሐ ሠራሕ መርፍእ ንሓዋርያት ዝኃገዘ መሲልዎ ዓይኒ መርፍእ ኣግፊሑ ለኣኸሎም።

ንሳቶም ግና ነቲ ሃብታም ምኽንያት ከይኮኖ ኢሎም “ከምቲ ልክዑ ጌርካ ደኣ ለኣኸልና” ኢሎም ለኣኹሉ። ንሱ ድማ ከም ኵሉ ዓይኒ መርፍእ ጌሩ ሠሪሑ ሰደደሎም እሞ ቅዱሳን ሓዋርያት እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብጺሖም ነቲ በዓል ገመል ምስ ገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ ሠለስተ ጊዜ ኣታኃላለፍዎ።

እቲ ሃብታም ከኣ ነዚ ተኣምራት’ዚ ምስ ረኣየ፡ ብግብሩ ተጣዒሱ ኽዳኑ እናቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሓዋርያት ወዲቑ ምሕረት ግበሩለይ በሎም። ብኡ ንብኡ ድማ ምሕረት ተጌሩሉ ኣሚኑ ተጠምቀ።

ብድኅር’ዚ ሓዋርያ ታዴዎስ ጽንዓት እምነቶም ኣረጋጊጹ ብሰላም ተፈናንዩ ናብ ፍልእዋን እትበሃል ምድረ ይሁዳ ከደ። 2 ሐምሌ ድማ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብሰላም ዓረፈ።

በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፡ ኣሜን።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ማርቆስ 11 ጥቅምት ነሓሰ 2014…

October
Thursday
21
አባ ያዕቆብ፡ ወቅድስት ጲላግያ፡ ወአርማሚ ሰማዕት። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይ ጢሞ. 4፡9-ፍጻሜ ያዕ. 3፡1-6 ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 20፡20-25 ምስባክ መዝ.106/107 ወንጌል ማር. 8፡1-9 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘእግዝእትነ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ኣቐባብላ ተጌሩሎም!

ኣብ ዝነበርዎ ሃገረ ስብከት አውሮጳ ብጊዜያዊ ኣቦ መንበርነት ከገልግሉ ዝጸንሑ ደኃር መዓርገ ጵጵስና ዝተቐብዑ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ብብፁዕ አቡነ ባስልዮስ...

2ይ ዓመታዊ ጉባኤ ን/ሃ/ስ ካናዳ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ተካይዱ!

“ብጐይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ ፡ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኩ ” ኤፌ 4፦4 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ንክልተ መዓልቲ ዝወሰደ...

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...