Print this page

ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል ዝበለ”

Jul 08, 2020

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ ኣሰንይዎ ናብ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ኣምርሐ። ኣብ መንገዲ ንሓደ ሓረስታይ “እንጌራ እንተሎካ ሃበና፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንሱ ድማ “ሕጂ ንጊዜኡ ምሳይ የብለይን። እንተኾነ ንስኻትኩም ነዞም ኣብዑረይ ኂዝኩምለይ ጽንሑ እሞ ንገዛይ ከይደ ከምጽኣልኩም” ኢልዎም ናብ ገዛኡ ኸደ።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ፥ እዚ ሰብ’ዚ ከምቲ ንሱ ንኣና ሠናይ ዝገብረልና ዘሎ ንሕና’ውን ንሱ ኸይዱ ክሳብ ዝምለስ ክንሓርሰሉን ክንዘርኣሉን ዘይንጸንሕ ተባሃሂሎም ታዴዎስ እናሓረሰ ጴጥሮስ እናዘርአ ነታ ግራት ወዲኦም ኣብቍሎም ኣፍርዮም ኣሰዊቶም ኣጽንሑሉ። እቲ ሓረስታይ ምስ ተመልሰ በዚ ዕፁብ ተኣምራት እናተደነቐ ኣብ እግሮም ወዲቑ ብምስጋድ “ንስኻትኩምሲ እንታዎት ኢኹም፧ ኣማልኽቲ ዲኹም፧ በጃኹም እቲ ኣነ ኽገብሮ ዚግብኣኒ ንገሩኒ እሞ ክስዕበኩም” በሎም።

ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ “ንቕድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ኣብጽሓዮም” በልዎ። ኻብቲ ሰዊት ኂዙ ኸብጽሖም ኪኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ዝረኸብዎ ሰባት “ኣብ ዘይእዋኑ እዚ ሰዊት ሥርናይ እዚ ኻበይ ረኺብካ ኣምጺእካዮ፧” እናበሉ ምኅላፍ መንገዲ ኸልእዎ። ንሱ ግና ነቶም ኣብዑር ልማኖ ንዋናኦም ሂቡ መዕረፊ ሓዋርያት ንኸዳሉ ይህወኽ ስለዝነበረ መልሲ ኸይሃቦም ናብ ቤቱ ኣተወ።

እዚ ዜና’ዚ ናብ መኳንንቲ እታ ሃገረ በጽሐ እሞ ጸዊዖም ነቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ክነግሮም ብምፍርራህ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከይነከየን ከይወሰኸን ነገሮም። ንሳቶም ድማ “ነዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዚኣቶም ንርእዮም ኣሎና መሠርያን እዮም። ስለዚ ናብ ዓድና ኣትዮም ክምህሩ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን” ተበሃሃሉ። ገሊኦም ሰባት ከኣ “ነዚኦም ተቓዳዲምና እንተ ደኣ ቐቲልናዮም እቲ ኣምላኾም ዝደለይዎ እዩ ዝገበረሎም ስለዝበሃል ሓዊ ወይ ድማ ማይ ኣይኂ ኣውሪዶም ከየጥፍኡና ክንሓስበሉ ኣሎና” በሉ።

ብሓሳብ ደዪቦም ኣውሪዶም ዝሙት ከም ዝጸልኡ ፈሊጦም፡ ናብ ዓዶም ምእንቲ ከይኣትዉ ንሓንቲ ዘማዊት ሰበይቲ ብዘይ ክዳን ዕራቓ ኣብ ልዕል ዝበለ በሪ ናይታ ዓዲ ሰቒሎም ኣጽንሕሎም።
ቅዱሳን ሓዋርያት ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። “ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ” ከምዝብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ ዘላቶ ቦታ ኣልዒሉ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ሰቕላ።

ነዚ ተኣምራት’ዚ ዝረኣዩ ሕዝቢ’ቲ ዓዲ ኣሚኖም ተጠምቁ። እታ ዘማዊት ሰበይቲ’ውን ኣሚና ተጠሚቓ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ኮነት።
ቅዱሳን ሓዋርያት ከኣ ቤተ ክርስቲያን ሓኒፆም፡ ካብቶም ዝኣመኑ ሕዝቢ ዲያቆናትን ካህናትን ጳጳሳትን ሸሙሎም።


ሓደ ሃብታም ናብ ሓዋርያት ከይዱ “ሕይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር፧” ኢሉ ሓተቶም። ቅዱሳን ሓዋርያት ድማ ኵሉ ትምህርተ ሃይማኖትን ቃል ወንጌልን ሥነ ምግባርን መሃርዎ። እቲ ሃብታም ከኣ “ነቲ ዝበልኩምኒ እንተፈጸምኩ ከማኻትኩም’ዶ ተኣምራት ክገብር እኽእል እየ፧” ምስ በሎም “እምበኣርከስ ዘሎ ሃብትኻ ንድኻታት ሂብካ መንን” በልዎ።

ንሱ ግና ገቢረ ተኣምራት ብገንዘብ ስለ ዘይሸጡሉ ተቖጢዑ ንሓዋርያ ታዴዎስ ብጐረርኡ ሓነቖ። ሓዋርያ ታዴዎስ ድማ “ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኸምዚ ናትካ ዝኣመሰለ ስለ ዝረኸበ እዩ ‘ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል’ ዝበለ” (ማቴ. 19፡24) ኢሉ ገሠፆ።

ንሱ ግና ደጊሙ ብጐረርኡ ሓኒቑ ክቐትሎ ደለየ። ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ሰብኣይ ገመሉ ኂዙ ብቕድሚኦም ኪኅልፍ ርእዮም ናብኦም ጸውዕዎ። ንሠራሕ መርፍእ ድማ መርፍእ ክሰደሎም ለኣኹሉ። ነዚ ነገር’ዚ ኣቐዲሙ ሰሚዕዎ ዝጸንሐ ሠራሕ መርፍእ ንሓዋርያት ዝኃገዘ መሲልዎ ዓይኒ መርፍእ ኣግፊሑ ለኣኸሎም።

ንሳቶም ግና ነቲ ሃብታም ምኽንያት ከይኮኖ ኢሎም “ከምቲ ልክዑ ጌርካ ደኣ ለኣኸልና” ኢሎም ለኣኹሉ። ንሱ ድማ ከም ኵሉ ዓይኒ መርፍእ ጌሩ ሠሪሑ ሰደደሎም እሞ ቅዱሳን ሓዋርያት እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብጺሖም ነቲ በዓል ገመል ምስ ገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ ሠለስተ ጊዜ ኣታኃላለፍዎ።

እቲ ሃብታም ከኣ ነዚ ተኣምራት’ዚ ምስ ረኣየ፡ ብግብሩ ተጣዒሱ ኽዳኑ እናቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሓዋርያት ወዲቑ ምሕረት ግበሩለይ በሎም። ብኡ ንብኡ ድማ ምሕረት ተጌሩሉ ኣሚኑ ተጠምቀ።

ብድኅር’ዚ ሓዋርያ ታዴዎስ ጽንዓት እምነቶም ኣረጋጊጹ ብሰላም ተፈናንዩ ናብ ፍልእዋን እትበሃል ምድረ ይሁዳ ከደ። 2 ሐምሌ ድማ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብሰላም ዓረፈ።

በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፡ ኣሜን።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!