“መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ” መዝ. 67(68)፡35 - ቅድስት እምባ ምሬና

Aug 20, 2020

ልቢ ወለድ ፈጠራዊ ድርሰት ዘይኮነስ ሓቀኛ ታሪኽ ንምህሮናን ንተግሣፅናን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ዝተጻሕፈ፡ ልቢ ዝትንክፍ፡ ሕይወት ዘመርምር ካብ ታሪክ ቅዱሳን ሓደ ታሪክ ቅድስት እምባ ምሬና እዩ።

ኣብ ሃገረ ግብጽ ከባቢ ከተማ እስክንድርያ ዝርከብ ገዳመ ኣስቄጥስ ዝበሃል ዓቢይ ገዳም ኣሎ። ኣብ ከባቢ’ዚ ገዳም ብጽንዓት ሃይማኖቶም ዝተመስከረሎም ሕዝበ ክርስቲያን ኣለዉ። ካብዞም ኦርቶዶክሳውያን ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። መሪና ዝስማ ጓል ነበረቶ። ሰበይቱ ምስ ሞተት፣ ንጓሉ መሪና ብመንፈሳውነት ሠሪዑን ቀጺዑን ኣዕብዩ ኣብ ዓቅመ ሔዋን ኣብጽሓ። ብድኅር’ዚ ኣመርዕዩ ርስቱን ሃብቱን ኣውሪስዋ ናብ ገዳም ኣትዩ ክምንኵስ ሓሰበ እሞ ንጓሉ መሪና ነገራ። ንሳ ግና “ኣቦይ ንስኻ ነፍስኻ ከተድኅን ኽትጸድቕሲ! ኣነ ኸ ኽጸድቕዶ ኣይትደልየንን ኢኻ፧” በለቶ። ኣቦኣ ኸኣ “ናብቲ ገዳም እሞ መዓስ ደቂ ኣንስትዮ የእትዉ ኾይኖም” በላ።

ንሳ ድማ “ርእሰይ ተላጽየ፡ ክዳን ወዲ ክኽደን እየ፡ ንስኻ ድማ ብስም ወዲ ጸውዓኒ፡ ኽልቴና ድማ ንምንኵስ” ኢላ ከምቲ ዝበለቶ ፀጕሪ ርእሳ ላጽያ ክዳን ወዲ ተኸድነት። ብናታ ጽኑዕ ልብን መንፈሳዊ ስምዒትን እናተደነቐ ኵሉ ሃብተ ንብረቱ ንድኻታት ሂቡ ምስኡ ኂዝዋ ኣብ ትሕቲ ገዳም ኣስቄጥስ ናብ ዝመኃደር ገዳም ኣተወ። ስማ ድማ እምባ ምሬና ኢሉ ይጽውዓ ነበረ። ን10 ዓመት ዝኣክል ብጽኑዕ ተጋድሎ ጾምን ጸሎትን ትግሃትን አትሕቶ ርእስን ድኅሪ ምጽንሖም፣ ኣቦኣ ብእርጋን ዓረፈ። ቅድስት መሪና ድኅሪ ሞት ኣቦኣ ኻብቲ ቕድም እትጋደሎ ዝነበረት ብዝበለጸ እናተጋደለት ንእግዚአብሔር ስለዘሥመረቶ ማንም ከይፈለጣ ትነብር ነበረት። “እቲ ድምፁ ቐጢን ጭሕሚ ኸኣ ዘይብሉ ፈላሲ” ይብልዎ ነበሩ። ብዛዕባ ድምፁ ኻብ ብዝኂ ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን ዝተላዕለ’ዩ ይብሉ ነበሩ። እቲ አበምኔት በቲ ተኣዛዝነታን ተጋድሎኣን መስኪሩላ “አባ እምባምሬና” ኢሉ ኣመንኰሳ።

ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ፡ ንተልእኮ ገዳም ብትእዛዝ ኣበምኔት ምስ ሠለስተ መነኰሳት ተላኢኻ ኸደት። ምስ መሰዮም ኣብ ቤት ሓደ ንመነኰሳት ዘአንግድን ዘኅድርን ሰብኣይ ኃደሩ። በታ ለይቲ’ቲኣ  ንጓል’ዚ ዘኅደሮም ሰብኣይ ሓደ ወተሃደር ንጉሥ ዓመጻ። “መን እዩ ድንግልናኺ ዝዓመጸ፧ እንተበሉኺ እዚ ንእሽቶ ፈላሲ ኣባ እምባ ምሬና እዩ በሊ” በላ።

ካብ መዓልታት ናብ ኣዋርኅ ኃሊፉ ፅንሳ ኵሉ ዝፈልጦ ኮነ። ኣቦኣ ተቘጢዑ እንተሓተታ “ኣባ እምባ ምሬና’ዩ ዙፋን ድንግልናይ ዘፍረሰ” ኢላ ነገረቶም። “ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ” (መዝ. 40፡10) ከምዝበለ ቅዱስ ዳዊት “ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርኩሎም እዞም ፈለስቲ እዚ ክፈድዩኒ እዩ” እናበለ ብብዙኅ ቊጥዓ ናብቲ ኃላፊ ገዳም (ኣበምኔት) መጺኡ ጠርዐ። እቲ ኣበምኔት ድማ “ ስም ገዳም ኣይተኽፍእ፡ ነዞም ፈለስቲ’ውን ኣብ ሕዝባውያን ኣይተዋርዶም” በሎ። ድኅር’ዚ ንኣባ እምባ ምሬና ጸዊዑ፣ “ኣብቲ ኼድኩም ዝኃደርክምሉ ቤት ፈታዊ ገዳምና ሰብኣይ ንስኻ ንጓሉ ስለዝዓመጽካሉ ኣብዚ ቕዱስ ገዳምና ኽትነብር ኣይግብኣካን እዩ ውፃእ” በሎ፣ ንሳ ግና እንታይ ይብልን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብን ከምዘሎ ስለዘይተረድኣ እናነብዐት “ አነ ወሬዛ አበስኩ ሥረይ ሊተ ኃጢአትየ/ ኣነ መንእሰይ ስለዝኾንኩ በዲለ እየ ይቕሬታ ግበረለይ ሥርየተ ኃጢአት ሃበኒ” በለቶ። ግናኸ ብተግሣፅ ካብቲ ገዳም ተሰጐት። ጣዕሚ መንግሥተ ሰማያት እናስተማቐረት  ኻብቲ ናይ ቅድም ንላዕሊ ብትሕርምትን ጸሎትን እናተጋደለት ኣብ ከባቢ’ቲ ገዳም ተቐመጠት።

እታ ዝፀነሰት ሓሳዊት ጓል ወዲ ወለደት እሞ እቲ ኣቦኣ ኸኣ “ኣቦኡ የዕብዮ” ብምባል ኸኣ ናብኣ ኣምጺእዎ ከደ። ንሳ ግና ሕራይ ኢላ ብምስጋና ተቐበለቶ። ካብ ጓሶት ጸባ እናለመነት ከኣ ኣዕበየቶ።

ድኅሪ ሠለስተ ዓመት ናይ ኣባ እምባ ምሬና ገድልን ትዕግሥትን ምስ ረኣዩ እቶም መነኰሳት ይቕረ ኢሉ ናብ ገዳም ከእትዋ ንኣበምኔት ለመንዎ። ንሱ ኸኣ ሕራይ ኢሉ ከቢድ ቀኖና ሂቡ ናብ ገዳም ኣእተዋ። ኣባ እምባ ምሬና ንወዳ ብመንፈሳዊ ትምህርትን ጥበብን ኣዕብያ ናብ ምንኵስና ከምዝበቅዕ ገበረቶ። ክልቲኦም ከኣ ብምንኵስናዊ ሕይወትን መንፈሳዊ ተጋድሎን ብሓደ ኣብ ውሽጢ ገዳም ሠናይ ገድሊ ፈጸሙ። “ብዙኅ ሕማሞሙ ለጻድቃን/ ናይ ጻድቃን መከራኦምን ስቓዮምን ብዙኅ እዩ” (መዝ. 33(34)፡20)ከምዝብል ናብ ገዳም ካብ ትኣቱ ኣብ ኣርብዓ ዓመት፣ ንሠለስተ መዓልቲ ሓሚማ ብ15 ነሐሴ ብሰላም ዓረፈት።

መነኰሳት ክገንዝዋን ማይ ክሓጽብዋን ኢሎም ልብሰ ምንኵስናኣ ምስ ኣውፅኡ ሰበይቲ ምዃና ፈለጡ። ብመሪር ንብዓት “እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ” ብምባል ተነስሑን ተናዘዙን፣ ብፍላይ እቲ ኣበምኔትን ኣቦ ናይታ ሓሳዊት ጓልን ብተግባሮም ኃፊሮም ተናስሑ። ኵሎም ርእሶም ኣድኒኖም’ውን ተባረኹ። እግዚአብሔር ቅድስናኣ ምእንቲ ኽገልጽ ሓደ ካብኦም ዕዉር መነኰስ ብኡ ንብኡ ዓይነ ሥጋኡ በርሃሉ። ንእግዚአብሔር እናኣመስገኑ ድማ ናብ መቃብር ኣውረድዋ። ብናቶም ፍቓድ ዘይኮነስ ብፍቓድ እግዚኣብሔር፣ እታ ሓሳዊትን ዘማዊትን ጓል ምስቲ ሓሳዊ ወተሃደር ንጉሥን ሰይጣን ኃዲርዎም ኣብቲ መቓብር መጺኦም ብበደሎም እናተኣመኑ “ኣባ እምባ ምሬና መሓርና፥ ይቕረ በልልና” ኣብ ቅድሚ ኵሉ ሰብ ተጋለጹ።

ካብ ሥጋ ለበስ ሰብ ከምዚ ዝበለ ትዕግሥቲ፡ ተጋድሎ፡ ፍቕርን ተኣዛዝነትን ክንደይ ይደንቕ።! ነዚ’ዩ ቅዱስ ዳዊት “መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኑ /እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ መንክር እዩ” ዝበለ። መዝ. 67(68)፡35

ኣማላድነት ቅድስት መሪና ምስ ኵላትና ይኹን።

ሰላም ለመሪና ለወሬዛ በአምሳሉ፣

እንተ መከረት ጥበበ ኀበ ደብረ አኀው ተሀሉ፣

እንዘ ትትጋደል ይእቲ ሶበ ይሰምዕዋ ኵሉ፣

ይትዋሥኡ ወይትበሀሉ ትሑት ቃሉ፣

እምተፀምዶቱ ብዙኅ ወፍድፉድ ገድሉ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ምሥጢር ፊደላትና ይተዓቀብ!

ኣብ ልሳነ ግእዝን ትግርኛን፡ ነፍስ ወከፍ ፊደል ናቱ ትርጕምን መግለጽን ኣለዎ። ብኣደማምፃኦም ሓደ ዓይነት ዝኾኑ፣ እንተኾነ ግና ብመልክዕን ቅርጽን ከምኡ’ውን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኃላፍቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓባይ ብሪጣንያ ርክብ…

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣቀዲሙ ምስ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ከካይዶ ዝጸንሐ ጉባኤ፡...

ቅዱስ ሐዋርያ ፊልጶስ አሐዱ እምዓሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት 

18 ኅዳር ዕለተ ዕረፍቱ ናይ ሓደ ካብ ዓሠርተው ክልተ ሓዋርያት ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ እዩ። ‘ፊልጾስ’፦ ማለት መፍቀሬ አኃው ፈታው ኣኅዋት፣ ኣኃዜ ኲናት...

ዘመነ አስተምህሮ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ብፍላይ ከኣ ዕለተ ሰንበት እሑድ ዝዝመር፡ ዝስበኽ፡ ዝንበብን ዝቕደስን ብሓፈሻ ዝበጽሕ ስብሐታትን ዝንበብ ቃለ እግዚአብሔርን ምሥጢር...

ጾመ ነቢያት፡ ካብ ሠሉስ 15 ኅዳር ጀሚሩ፡ በዓለ ልደት ድማ…

ቅድሚ በዓለ ልደት ኣብ ዘሎ ጊዜያት፡ “ወጥንተ ዚአሁ መንፈቀ ኅዳር/ መጀመርታኡ ፍርቂ ወርኀ ኅዳር” ከምዝብል ካብ 15 ኅዳር ጀሚሩ ክሳዕ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ተኸቢሩ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 12 ኅዳር እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጻውያን ብመሪሕነት ሊቀ መላእት ቅዱስ ሚካኤልን ናጽነት ዝወጽእሉ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅዱስ...

"ንኣይ ዝሕግዘንን ዝከላኸለለይን ሚካኤል እዩ” ዳን. 10፡21

ቅዱስ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ሊቃነ መላእኽቲ እዩ። (ይሁዳ 1፡9) ኃይላት ናይ ዝበሃሉ ነገድ ሓለቓ እዩ። (ሄኖ. 10፡2-12) ቅዱስ ሚካኤል ናይ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ፡ ክብረ በዓል ቁስቋም ማርያም ኣረጊት ድባርዋ…

6 ኅዳር ክብረ በዓል ቁስቋም ኣብ ማርያም ኣረጊት ድባርዋን ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ...

ዛዘምቲ ደረጃ ዲፕሎማ ቤት ትምህርቲ ስነ መለኮት ደብረሲና ቅድስት ሥላሴ…

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ኣካል ብዘመናዊ ኣገባብን ሥርዓተ ትምህርትንምሥልጣንን ምምሃርን ኣገልገልቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን  ምሉእ ባይታ ብምጥጣሕ፡ ኣኅዳሪ መንፈሳዊ ኮሌጅ...

ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ

ሰማዕት ዝብል ቃል ‘ሰምዐ’ መስከረ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሥ ዝተረኽበ ኪኸውን ከሎ ምምስካር፡ ምስክር ማለት እዩ። “ብዛዕባ እቲ ኻብ መጀመርታ ዚነበረ...

ሓዊ ማሕየዊ

‘ቲ ፈተና - ሓዊ፡ ንኣይ ዝተኣጒደ፡ዋላ ተሽለቘኒ ውሽጠይ እናንደደ፡ደኃር ግን ፈሊጠ ምስ በጽሐ እዋኑ፡ንምድራዊ ሕይወተይ መብሰሊ ምዃኑ።    ምኽንያቱ፡    ምድራዊ ሕይወተይ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅድስት ኣርሴማ ሲደሮት ቤተ ክርስቲያን…

ብዕለት 7 ጥቅምት 2013 ዓ.ም.ግ. “ኣብ ዓይንኽ ዘሎ ስርወ ዘየስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ኃውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ” ማቴ 7፡3 ብዝብል...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...