“መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ” መዝ. 67(68)፡35 - ቅድስት እምባ ምሬና

Aug 20, 2020

ልቢ ወለድ ፈጠራዊ ድርሰት ዘይኮነስ ሓቀኛ ታሪኽ ንምህሮናን ንተግሣፅናን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ዝተጻሕፈ፡ ልቢ ዝትንክፍ፡ ሕይወት ዘመርምር ካብ ታሪክ ቅዱሳን ሓደ ታሪክ ቅድስት እምባ ምሬና እዩ።

ኣብ ሃገረ ግብጽ ከባቢ ከተማ እስክንድርያ ዝርከብ ገዳመ ኣስቄጥስ ዝበሃል ዓቢይ ገዳም ኣሎ። ኣብ ከባቢ’ዚ ገዳም ብጽንዓት ሃይማኖቶም ዝተመስከረሎም ሕዝበ ክርስቲያን ኣለዉ። ካብዞም ኦርቶዶክሳውያን ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። መሪና ዝስማ ጓል ነበረቶ። ሰበይቱ ምስ ሞተት፣ ንጓሉ መሪና ብመንፈሳውነት ሠሪዑን ቀጺዑን ኣዕብዩ ኣብ ዓቅመ ሔዋን ኣብጽሓ። ብድኅር’ዚ ኣመርዕዩ ርስቱን ሃብቱን ኣውሪስዋ ናብ ገዳም ኣትዩ ክምንኵስ ሓሰበ እሞ ንጓሉ መሪና ነገራ። ንሳ ግና “ኣቦይ ንስኻ ነፍስኻ ከተድኅን ኽትጸድቕሲ! ኣነ ኸ ኽጸድቕዶ ኣይትደልየንን ኢኻ፧” በለቶ። ኣቦኣ ኸኣ “ናብቲ ገዳም እሞ መዓስ ደቂ ኣንስትዮ የእትዉ ኾይኖም” በላ።

ንሳ ድማ “ርእሰይ ተላጽየ፡ ክዳን ወዲ ክኽደን እየ፡ ንስኻ ድማ ብስም ወዲ ጸውዓኒ፡ ኽልቴና ድማ ንምንኵስ” ኢላ ከምቲ ዝበለቶ ፀጕሪ ርእሳ ላጽያ ክዳን ወዲ ተኸድነት። ብናታ ጽኑዕ ልብን መንፈሳዊ ስምዒትን እናተደነቐ ኵሉ ሃብተ ንብረቱ ንድኻታት ሂቡ ምስኡ ኂዝዋ ኣብ ትሕቲ ገዳም ኣስቄጥስ ናብ ዝመኃደር ገዳም ኣተወ። ስማ ድማ እምባ ምሬና ኢሉ ይጽውዓ ነበረ። ን10 ዓመት ዝኣክል ብጽኑዕ ተጋድሎ ጾምን ጸሎትን ትግሃትን አትሕቶ ርእስን ድኅሪ ምጽንሖም፣ ኣቦኣ ብእርጋን ዓረፈ። ቅድስት መሪና ድኅሪ ሞት ኣቦኣ ኻብቲ ቕድም እትጋደሎ ዝነበረት ብዝበለጸ እናተጋደለት ንእግዚአብሔር ስለዘሥመረቶ ማንም ከይፈለጣ ትነብር ነበረት። “እቲ ድምፁ ቐጢን ጭሕሚ ኸኣ ዘይብሉ ፈላሲ” ይብልዎ ነበሩ። ብዛዕባ ድምፁ ኻብ ብዝኂ ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን ዝተላዕለ’ዩ ይብሉ ነበሩ። እቲ አበምኔት በቲ ተኣዛዝነታን ተጋድሎኣን መስኪሩላ “አባ እምባምሬና” ኢሉ ኣመንኰሳ።

ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ፡ ንተልእኮ ገዳም ብትእዛዝ ኣበምኔት ምስ ሠለስተ መነኰሳት ተላኢኻ ኸደት። ምስ መሰዮም ኣብ ቤት ሓደ ንመነኰሳት ዘአንግድን ዘኅድርን ሰብኣይ ኃደሩ። በታ ለይቲ’ቲኣ  ንጓል’ዚ ዘኅደሮም ሰብኣይ ሓደ ወተሃደር ንጉሥ ዓመጻ። “መን እዩ ድንግልናኺ ዝዓመጸ፧ እንተበሉኺ እዚ ንእሽቶ ፈላሲ ኣባ እምባ ምሬና እዩ በሊ” በላ።

ካብ መዓልታት ናብ ኣዋርኅ ኃሊፉ ፅንሳ ኵሉ ዝፈልጦ ኮነ። ኣቦኣ ተቘጢዑ እንተሓተታ “ኣባ እምባ ምሬና’ዩ ዙፋን ድንግልናይ ዘፍረሰ” ኢላ ነገረቶም። “ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ” (መዝ. 40፡10) ከምዝበለ ቅዱስ ዳዊት “ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርኩሎም እዞም ፈለስቲ እዚ ክፈድዩኒ እዩ” እናበለ ብብዙኅ ቊጥዓ ናብቲ ኃላፊ ገዳም (ኣበምኔት) መጺኡ ጠርዐ። እቲ ኣበምኔት ድማ “ ስም ገዳም ኣይተኽፍእ፡ ነዞም ፈለስቲ’ውን ኣብ ሕዝባውያን ኣይተዋርዶም” በሎ። ድኅር’ዚ ንኣባ እምባ ምሬና ጸዊዑ፣ “ኣብቲ ኼድኩም ዝኃደርክምሉ ቤት ፈታዊ ገዳምና ሰብኣይ ንስኻ ንጓሉ ስለዝዓመጽካሉ ኣብዚ ቕዱስ ገዳምና ኽትነብር ኣይግብኣካን እዩ ውፃእ” በሎ፣ ንሳ ግና እንታይ ይብልን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብን ከምዘሎ ስለዘይተረድኣ እናነብዐት “ አነ ወሬዛ አበስኩ ሥረይ ሊተ ኃጢአትየ/ ኣነ መንእሰይ ስለዝኾንኩ በዲለ እየ ይቕሬታ ግበረለይ ሥርየተ ኃጢአት ሃበኒ” በለቶ። ግናኸ ብተግሣፅ ካብቲ ገዳም ተሰጐት። ጣዕሚ መንግሥተ ሰማያት እናስተማቐረት  ኻብቲ ናይ ቅድም ንላዕሊ ብትሕርምትን ጸሎትን እናተጋደለት ኣብ ከባቢ’ቲ ገዳም ተቐመጠት።

እታ ዝፀነሰት ሓሳዊት ጓል ወዲ ወለደት እሞ እቲ ኣቦኣ ኸኣ “ኣቦኡ የዕብዮ” ብምባል ኸኣ ናብኣ ኣምጺእዎ ከደ። ንሳ ግና ሕራይ ኢላ ብምስጋና ተቐበለቶ። ካብ ጓሶት ጸባ እናለመነት ከኣ ኣዕበየቶ።

ድኅሪ ሠለስተ ዓመት ናይ ኣባ እምባ ምሬና ገድልን ትዕግሥትን ምስ ረኣዩ እቶም መነኰሳት ይቕረ ኢሉ ናብ ገዳም ከእትዋ ንኣበምኔት ለመንዎ። ንሱ ኸኣ ሕራይ ኢሉ ከቢድ ቀኖና ሂቡ ናብ ገዳም ኣእተዋ። ኣባ እምባ ምሬና ንወዳ ብመንፈሳዊ ትምህርትን ጥበብን ኣዕብያ ናብ ምንኵስና ከምዝበቅዕ ገበረቶ። ክልቲኦም ከኣ ብምንኵስናዊ ሕይወትን መንፈሳዊ ተጋድሎን ብሓደ ኣብ ውሽጢ ገዳም ሠናይ ገድሊ ፈጸሙ። “ብዙኅ ሕማሞሙ ለጻድቃን/ ናይ ጻድቃን መከራኦምን ስቓዮምን ብዙኅ እዩ” (መዝ. 33(34)፡20)ከምዝብል ናብ ገዳም ካብ ትኣቱ ኣብ ኣርብዓ ዓመት፣ ንሠለስተ መዓልቲ ሓሚማ ብ15 ነሐሴ ብሰላም ዓረፈት።

መነኰሳት ክገንዝዋን ማይ ክሓጽብዋን ኢሎም ልብሰ ምንኵስናኣ ምስ ኣውፅኡ ሰበይቲ ምዃና ፈለጡ። ብመሪር ንብዓት “እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ” ብምባል ተነስሑን ተናዘዙን፣ ብፍላይ እቲ ኣበምኔትን ኣቦ ናይታ ሓሳዊት ጓልን ብተግባሮም ኃፊሮም ተናስሑ። ኵሎም ርእሶም ኣድኒኖም’ውን ተባረኹ። እግዚአብሔር ቅድስናኣ ምእንቲ ኽገልጽ ሓደ ካብኦም ዕዉር መነኰስ ብኡ ንብኡ ዓይነ ሥጋኡ በርሃሉ። ንእግዚአብሔር እናኣመስገኑ ድማ ናብ መቃብር ኣውረድዋ። ብናቶም ፍቓድ ዘይኮነስ ብፍቓድ እግዚኣብሔር፣ እታ ሓሳዊትን ዘማዊትን ጓል ምስቲ ሓሳዊ ወተሃደር ንጉሥን ሰይጣን ኃዲርዎም ኣብቲ መቓብር መጺኦም ብበደሎም እናተኣመኑ “ኣባ እምባ ምሬና መሓርና፥ ይቕረ በልልና” ኣብ ቅድሚ ኵሉ ሰብ ተጋለጹ።

ካብ ሥጋ ለበስ ሰብ ከምዚ ዝበለ ትዕግሥቲ፡ ተጋድሎ፡ ፍቕርን ተኣዛዝነትን ክንደይ ይደንቕ።! ነዚ’ዩ ቅዱስ ዳዊት “መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኑ /እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ መንክር እዩ” ዝበለ። መዝ. 67(68)፡35

ኣማላድነት ቅድስት መሪና ምስ ኵላትና ይኹን።

ሰላም ለመሪና ለወሬዛ በአምሳሉ፣

እንተ መከረት ጥበበ ኀበ ደብረ አኀው ተሀሉ፣

እንዘ ትትጋደል ይእቲ ሶበ ይሰምዕዋ ኵሉ፣

ይትዋሥኡ ወይትበሀሉ ትሑት ቃሉ፣

እምተፀምዶቱ ብዙኅ ወፍድፉድ ገድሉ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 15 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Friday
25
ዝክር፦ ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

አሥርቆት ዘወርኀ መስከረም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ መስከረም ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥቅምት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ መስከረም...

እንቋዕ ናብ ዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓ.ም.ግ. ኣብጽሓና።

“ካብ ኣንስቲ ኻብ ዝተወልዱ ኻብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ኣብ መንግሥተ ሰማያት እቲ ዚንእሶ የዓብዮ” ማቴ፡11፥11  ሄሮድስን...

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እንቋዕ ናብ ዓመተ 2013…

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብምኽንያት ርእሰ ዓውደ ዓመት 2013 ዓ.ም. ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ፦ ንዅልኹም ኣብ ቀረባ ውሽጢ...

ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ...

ብዝተፈላለየ ዐውደ ትምህርት ዝተማህሩ መምህራን ተመሪቖም!

 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ብትርጓሜ መጽሓፍተ ሓዲሳት ሽድሽተ ተመሃሮ፡  ብመዝገብ ቅዳሴ ድማ ሸሞንተ ተመሃሮ ብድምር 14 ተመሃሮ ብደረጃ...

  

latest articles

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...