ዝክረ አበው (27-29 ነሐሴ) :- ኣብርሃም፡ ይስሓቅ፡ ያዕቆብ

Aug 31, 2020

ዝክረ በዓል ናይ ሊቃነ አበው፡ ካብ ኣርእስተ አበው ዝኾኑ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ብዓቢይ መንፈሳዊ ሓበን ንዝክሮ። ሊቃውንት መዘምራን “ወተዘከረ ሣህሎ ዘለዓለም ዘሠርዐ ለአብርሃም፡ ወመሐለ ለይስሐቅ ወዐቀመ ስምዐ ለያዕቆብ፡ ያርኁ ክረምተ ይገብር ምሕረተ እምሰማይ ይሁብ ወእምድር በረከተ ያጽግብ ነፍሰ ርኅብተ” ብምባል ምስ ዘመነ ክረምት ብምትእስሳር ይዝምሩ።

“ኣባ ኣብርሃም” እናበላ ኣዴታት ብውዳሴን ምህላን፡ ሕፃናት ድማ ብሆየ ሆየ የኽብርዎ። ተኣዛዝነት ኣብርሃም፣ ተበጃውነት ይስሓቅ፡ በረኸት ያዕቆብ ብሰፊሑ እናተረኸት ካብ ቃል ኪዳኖም ኽንሳተፍን ኣሰሮም ኽንስዕብን ትምዕደና። 

ኣቦና ኣብርሃም መን እዩ፧ ኣቦና ይስሓቅ መን እዩ፧ ኣቦና ያዕቆብ መን እዩ፧” ንዝብል ሕቶ ኣስዒብና ብዝርዝር ክንምልሶ ኢና፣ በረኸት ቃል ኪዳኖም ኣይፈለየና!

፩. ኣብርሃም ርእሰ አበው

‘ኣብራም’ ማለት ዓቢይ ኪኸውን ከሎ፣ ድኂሩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦ ስም ‘ኣብርሃም’ ኣቦ ብዙኃት ማለት እዩ። ሥድራ ቤቱ መማለኽቲ ጣዖት ነበሩ። ብፍላይ ኣቦኡ ታራ ድማ ነቲ ዝጸረቦ ጣዖት ንኽሸጠሉ ናብ ዕዳጋ ይልእኾ ነበረ።

ኣብርሃም ኣቐዲሙ ታራ ኣቦኡ ዝቐረጾም ጣዖታት ኪሸይጥ ከሎ፡ ነቲ ዝሸጦ ዝነበረ ጣዖት “ኣምላኽ እንተ ዄንካስ፡ ጸምዩኒ ኣሎ እሞ ኣዛርበኒ፤ ጠምየ ኣሎኹ’ሞ እስከ ኣብልዓኒ፤ ጸሚአ ኮይነስ ኣስትየኒ፤” ዝብሉ ሕቶታት ሓቲቱ መልሲ ምስ ሰኣነ፡ “ኣምላኽ ዝበሃል የልቦን” ኢሉ ኣይተጠራጠረን። “ብርግጽ ኣሎ፣ ግና መን’ዩ፧ ፀሓይ’ዶ ትኸውን፧ ወይስ ሓዊ፧ ወይስ ንፋስ፧ ወይስ ማይ፧” ኢሉ መርሚሩ፡ ሕፀፅ ምስ ረኸበሎም፡ ናይ’ዞም ኵሎም ፍጥረታት ፈጣሪ፡ ሓላዊ፡ መጋቢ፡ ሠራዒ ኪህሉ ኣለዎ፣ ባዕሉ ይገለጸለይ ብምባል “ኦ ንፀሓይ ዝፈጠርካ ኣምላኽ፣ ተዛረበኒ!” በለ። በዛ ዓባይ እምነቱ ድማ ፈጣሬ ፍጥረታት እግዚአብሔር ኣዘራረቦ። 

ኣብርሃም፣ እግዚአብሔር ምስ ጸውዖ፡ ናብ ዘይፈልጦ ሃገር ከይተጠራጠረ (“ናበይ፧ ስለምንታይ፧ ብኸመይ፧” ከይበለ) ካብ ሃገሩን ቤተ ሰቡን ተፈልዩ ከደ። (ዘፍጥ. 12፥1-9)። 

ኣብርሃም፡ “ዘርእኻ ከም ሑፃ ባሕሪ፣ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝኃልካ እየ፤” ዝብል ተስፋ ተዋህቦ። ዋላ እኳ ካብ ሰበይቱ ሣራ ውላድ እንተ ዘይነበሮ፡ ነዚ ተስፋ እዚ ግና ብእምነት ተቐበሎ። (ዘፍጥ. 13፥14-18፣ 15፥5)። ክልቲኦም ኣሪጎም፣ ሣራ’ውን ልማድ ኣንስት ኃዲጉዋ ከሎ ነዚ ተስፋ እዚ ኣሚኑ ተጓዕዘ። ብድኅር’ዚ እግዚአብሔር ተገሊጹ፡ “ንዓመታ ከም’ዚ ቅንያት እዚ ርግጽ ክምለሰካ እየ፣ ሰበይትኻ ሣራ ድማ እነሃ፡ ሽዑ ወዲ ኽህልዋ እዩ” (ዘፍጥ. 18፥10) ከምኡ’ውን “ሰበይትኻ ሣራ ደኣ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፣ ስሙ ድማ ይስሓቅ ከተውፅኣሉ ኢኻ። ኪዳነይ ከኣ ምስኡን ብድኅሪኡ’ውን ምስ ዘርኡን ኪዳን ዘለዓለም ከቕውም እየ።” (ዘፍጥ. 17፥19) ኢሉ ኣብ ልዕሊ ቃል ኪዳን፡ ቃል ኪዳን፣ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ድማ ተስፋ ወሰኾ። ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኸኣ ይስሓቅ ተወሊዱ ዓበየ። 

ድኅር’ዚ ዅሉ ተስፋን ቃል ኪዳንን ኣብርሃም ተፈተነ፤ እግዚአብሔር ንኣብርሃም፡ “ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ ውሰድ እሞ፡ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ፤ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብ’ቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዚሓርር መሥዋዕቲ ሠውዓዮ።” (ዘፍጥ. 22፥2) በሎ። ኣቦና ኣብርሃም ግና እምነቱ ፍጽምቲ ስለ ዝነበረት፡ “ኣነ ከም’ታ ዝተኣዘዝኩዋ ክሥውዖ እየ፣ እግዚአብሔር ድማ ካብ ምዉታን’ውን ኣተንሢኡ ዝኣተወለይ ቃል ኪዳን፣ ዝሃበኒ ተስፋ ኪፍጽም እዩ፤” ኢሉ ብምሕሳብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ካብ ምፍጻም ንድኅሪት ኣይበለን። “ኣብርሃም ምስ ተፈተነ፡ ብእምነት ንይስሓቅ ሠውዖ። እቲ ተስፋ ዝተቐበለ ነቲ፡ ብይስሓቅ ዘርኢ ኺጽወዓልካ እዩ፡ ተባሂሉሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ። እግዚአብሔር ካብ ምዉታን ድማ ኬተንሥኦ ኸም ዚከኣሎ ሓሲቡ፤ ካብኡ’ውን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ።” (ዕብ. 11፥17-19)።

በዚ እምነቱ እዚ ድማ፡ “እዚ ነገርዚ ኻብ እትገብር፣ ነቲ ሓደ ውሉድካ’ውን ካብ ዘይትኸልእ፣ ስለዚ ኣዝየ ክባርኸካ እየ፤ ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከም’ቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃን ኣዝየ ኸብዝኆ እየ። ዘርእኻ ድማ ደጌታት ጸላእቱ ኺወርስ እዩ። ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ ድማ ሕዝብታት ኵላ ምድሪ ብዘርእኻ ኪባረኹ እዮም።”(ዘፍጥ. 22፥15-18) ዝብል ቃል ኪዳን ተቐበለ። ጊዜኡ ምስ በጽሐ ድማ እግዚአብሔር ወልድ ካብታ ካብ ሐረገ ወለድኡ ዝተረኽበት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ኮነ። ኣምላከ ኣብርሃም እግዚአብሔር ወልድ በቲ ዝለበሶ ሥጋ ወዲ ኣብርሃም ተባህለ። እንሆ ድማ እዚ ነገር እዚ መጀመርታ ምሥጢር መጻሕፍቲ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ፡ “መጽሐፈ ልደቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም፤ መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም፤” (ማቴ. 1፥1) ኢሉ ብምጥቃስ ፍጻሜ ቃል ኪዳን ኣብርሃም ዘበሥር።

ኣብርሃም ንኃሙሽተ ነገሥተ ሰዶም ረዲኡ ነቶም አርባዕተ ነገሥተ ሎዶ ጎሞር ሰዒሩ ምስ ተመልሰ “አብርሃምኒ ጸለየ ወይቤ በመዋዕልየኑ ትፌኑ ቃለከ ወሚመ ታርእየኒ ኪያሃ ዕለት አው አልቦ ዲበ ምድር፣ ወይቤሎ ዕዱ ዮርዳኖስ ወበህየ አርእየከ አምሳሊሁ።/ አብርሃም ድማ “ንወድኻ ኣብ ዕድሜይ ዲኻ ትልእኾ፧ ወይ እታ ዕለት ከተርእየኒ ኢኻ፧” ኢሉ ጸለየ። ጐይታ ኸኣ ‘ንእኡስ ኣይትርእዮን ኢኻ፣ ግና ዮርዳኖስ ተሳጊርካ ኪድ እሞ ኣብኡ ናቱ ኣምሳል ክትርእይ ኢኻ’ በሎ። ኣብርሃም ከኣ ዮርዳኖስ ተሳጊሩ እንተኸደ ናቱ ኣምሳል ዝተባህለ ካህን መልከጼዴቅ ኅብስተ በረከት፡ ጽዋዓ አኰቴት ኂዙ ተቐበሎ።

ኣቦና ኣብርሃም፡ ኣብዚ ምድሪ 175 ዓመት ምስ ጸንሐ ብሰላም ዓረፈ። 

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ሰላም ለከ ለፍኖተ ጌጋይ ዘኢተለውኮ፣
በኀዲገ አብ ምስለ ስብኮ፣
አብርሃም ፍጹም በኂሩት ወበአምልኮ፣
እግዚአብሔር አዕበየከ ወባረከከ ባርኮ፣
እስመ ሰመከ ዲበ ምድር ዓርኮ።
***

፪. ይስሓቅ ወዲ አብርሃም

ኣደኡ ሳራ ኣብ ጊዜ እርግናኣ ‘ወዲ ኺትወልዲ ኢኺ’ ተባሂላ ብሥላሴ ምስ ተበሥረት ስለዝሰሓቐት፡ እቲ ዝወለደቶ ሕፃን ስሙ ይስሓቅ ተሰየመ። ይስሓቅ ከኣ ቅኑዕን ተኣዛዝን ነበረ። እንሆ ካብ እግዚአብሔር “ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ ሠውዓዮ” ዚብል ቃል ንኣብርሃም ምስ መጽኦ፣ ከምቲ ዝተኣዘዞ ንወዱ ይስሓቅን ካራን ሓውን ተማሊኡ ንምድሪ ሞርያ ከደ። ወዱ ይስሓቅ ከኣ “ኣቦየ ሓውን ዕንፀይትን’ሲ እንሆ፣ እቲ ንመሥዋዕቲ ዚኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧” ኢሉ ሓተቶ። ኣብርሃም ምሥጢር ልቡ ሠዊሩ “ወደየ በጊዕ’ሲ እግዚአብሔር ባዕሉ ከዳልወልና እዩ” በሎ።

ብድኅር’ዚ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ፡ እምኒ ጸፍጺፉ ዕንፀይቲ ረብሪቡ ንይስሓቅ ኣሲሩ በጥ ኣበሎ። ይስሓቅ ብተኣዛዝነት ‘ትእዛዝ ፈጣሪኻ ፈጽም ኢሉ’ ኢሉ ክሳዱ ንመጥባሕት ኣዳለወ። ኣብርሃም ካራ ኂዙ ናብ ክሣዱ ወዱ ኢዱ ወስ ምስ ኣበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኸልከሎ። ይስሓቅ ካብ ምሥዋዕ ደኃነ፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ብዕፀ ሳቤቅ ዝተኣሰረ በጊዕ ኣምሰያኡ ተሠውዐ። ጽንዓት ኣብርሃምን ተኣዛዝነት ይስሓቅን ተመስከረ።

ይስሓቅ ምስ ርብቃ ተመርዕዩ ንኤሳውን ይዕቆብን ወለደ። ንያዕቆብ ድማ መረቖ። ኣብዚ ምድሪ 180 ዓመት ጸኒሑ ድማ ብሰላም ዓረፈ።

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ሰላም ለይስሐቅ ዘኢያግዘፈ ክሣዶ፣
ለደኒን ወለተሐርዶ፣
ምስለ አብርሃም በህየ ከመ ይፈጽም መፍቅዶ፣
እግዚአብሔር ውስተ ደብረ ራእይ ወሰዶ፣
ኀበ ንጽሐ ልቡ ነጸረ ወንጹሐ እዶ።

***

፫. ያዕቆብ ወዲ ይስሓቅ

ያዕቆብ ማለት አኃዜ ሰኰና ማለት እዩ፣ ኣቦኡ ይስሓቅ ኣዲኡ ርብቃ ይበሃሉ። ያዕቆብ ንዓሠርተው ክልተ (12) ነገደ እስራኤል ወለደ። ንሳቶም ድማ ሮቤል፡ ስምዖን፡ ሌዊ፡ ይሁዳ፡ ይሳኮር፡ ዛብሎን፡ ጋድ፡ አሴር፡ ዳን፡ ንፍታሌም፡ ዮሴፍን ብንያምን ወለደ። መበል 13 ዲና ዝተባህለት ጓል ካብ ልያ ዝተወልደት ነበረት። እንተኾነ ብባህሊ እስራኤል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወለዶ ስለዘይትኣቱ ኣብ ቍጽሪ ኣይኣተወትን።

ያዕቆብ፡ ትርጕም ብዅርና ካብ ማሕፀን ኣደ ምኽፋት ዝኃልፍ ምሥጢር ከም ዘለዎ ዘስተውዓለ ኣቦ ነበረ። ኃዉ ኤሳው ኣብ ሃድን ውዒሉ መግቢ ክህቦ ምስ ለመኖ፡ “ሎሚ ብዅርናኻ ሽጠለይ፣ በሎ። ኤሳው ድማ፡ እንሆ፡ ኣነ ኽመውት ኢለ ኣሎኹ። እዛ ብዅርና’ኸ ንምንታየይ እያ፣ በለ። ያዕቆብ ከኣ፡ ሎሚ ምሓለለይ በሎ እሞ መሓለሉ፤ ብዅርናኡ’ውን ንያዕቆብ ሸጠሉ። ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራን ጸብሒ ብርስንን ገይሩ ሃቦ። ንሱ ድማ በሊዑን ሰትዩን ተንሥአ፣ ኸደ’ውን። ኤሳው ንብዅርናኡ ኸም’ዚ ገይሩ ነዓቓ።” (ዘፍጥ. 25፥31-34)

በዚ ተቘጢዑ ኤሳው ኃው ኪቐትሎ ምስ ደለየ ናብ ኣኵኡ ክኸይድ ኣደኡ መኸረቶ፡ ኣቦኡ’ውን መረቖ። ክኸይድ ከሎ፡ ፀሓይ ዓሪብዎ ኣብ ምድረ ሎዛ እምኒ ተተርኢሱ ደቀሰ። በታ ጊዜ’ቲኣ ድማ ናይ ወርቂ ሰዋስው ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ተተኺሉ መላእኽቲ ብእኡ ኪድይቡን ኪወርዱን ከለዉ ረኣየ፡ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ፥ “ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን እየ። . . .” በሎ።

ስሙ ‘ያዕቆብ’ ዚብል ተሪፉ እስራኤል ኪበሃል ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ተሰምየ። ብምሥጢር’ውን ንደቂ ዮሴፍ ዝኾኑ ኤፍሬምን ምናሴን ክልተ ኢድ ኣመሳቒሉ ብኣምሳለ ትእምርተ መስቀል ባረኾም። ነቲ መሠውዒ ድማ “ቤቴል” ኢሉ ሰመዮ። ዓቢይ ኣቦ ኮይኑ ድማ ኣብ መበል 147 ዓመት ዕድሚኡ ዓረፈ።

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ሰላም ለያዕቆብ እንተ ወለደ ነገሥተ፣
ወለደብተራ ስምዕ ካህናተ፣
በኀበ ሰዋስወ ርእየ እንዘ ይነውም ሌሊተ፣
ተነበየ ለአሕዛብ መንገለ አሚን ሚጠተ፣
ለሐውልተ ስምዕ አመ ቀብዐ ዘይተ።

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 15 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Friday
25
ዝክር፦ ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

አሥርቆት ዘወርኀ መስከረም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ መስከረም ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥቅምት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ መስከረም...

እንቋዕ ናብ ዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓ.ም.ግ. ኣብጽሓና።

“ካብ ኣንስቲ ኻብ ዝተወልዱ ኻብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ኣብ መንግሥተ ሰማያት እቲ ዚንእሶ የዓብዮ” ማቴ፡11፥11  ሄሮድስን...

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እንቋዕ ናብ ዓመተ 2013…

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብምኽንያት ርእሰ ዓውደ ዓመት 2013 ዓ.ም. ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ፦ ንዅልኹም ኣብ ቀረባ ውሽጢ...

ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ...

ብዝተፈላለየ ዐውደ ትምህርት ዝተማህሩ መምህራን ተመሪቖም!

 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ብትርጓሜ መጽሓፍተ ሓዲሳት ሽድሽተ ተመሃሮ፡  ብመዝገብ ቅዳሴ ድማ ሸሞንተ ተመሃሮ ብድምር 14 ተመሃሮ ብደረጃ...

  

latest articles

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...