Print this page

“ጽንዓት ኣብ ሃይማኖት” - ሶፍያ ምስ ሠለስተ ደቃ

Feb 08, 2021

ኣብ ሃገረ ኣንጾክያ ሶፍያ ዝስማ ቅድስት ኣደ ነበረት። ደቃ ሠለስተ ኣዋልድ ኮይነን ‘ጲስጢስ፡ ኣላጲስ፡ ኣጋጲስ’ ይበሃላ። ትርጓሜ ስመን ድማ እምነት፡ተስፋ፡ፍቅሪ ማለት እዩ። ሶፍያ ማለት’ውን ጥበብ ማለት እዩ። ሶፍያ ንደቃ ብጥበበ እግዚአብሔር፡ ብትምህርተ ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ኣዕበየተን።

ንደቃ ኂዛ ካብ ኣንጾክያ ናብ ሮም ምስ ከደት፡ ብመንፈሳዊ ሕይወታን ደቃን ሰባት ተደነቑ። ግናኸ ማኅደር ሰይጣን ዝኾነ ኣጢዎክስ ዝተባህለ መኰንን ሮማ፡ "ካበይ ከም ዝመጸት ዘይትፍለጥ፡ ሓንቲ ሣልሳይ ርእሳ ሰበይቲ ኣብ ከተማና ትነብር ኣላ። ኣንስትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከምልኻ ድኅሪ ምጥባር፡ ንምሳሕ እኳ ንገዝአን ክመጻና ኣይከኣላን። ክብሪ ኣማልክትና ብኣታተን ስሩዝ እዩ።" ክብል ናብ ንጉሥ ኣድርያኖስ ከሰሳ። ንጉሥ፡ ሠራዊቱ ኣዚዙ ንሶፍያ፡ ንበኵሪ ጓላ ጲስጢስ (ጓል 12 ዓመት)፡ ንኣላጲስ (ጓል 10 ዓመት) ከምኡ'ውን ንሕሳስ ልደ ኣጋጲስ (ጓል 8 ዓመት) ናብኡ ኣምጽአን። ንጉሥ ኣድርያኖስ፡ ብግርማ ሞገሰን ምቕራበን ስኢኑ ንኽዛረበን እናፈርሐ፡ ንሶፍያ ቅርብ ኢሉ " ንስኺ መን ኢኺ፧ ስለኺ ዝሰምዖ ዘለኹ'ኸ እንታይ እዩ፧ ንናይ ሮም ኣማልክቲ ስለምንታይ ትክሕዲ፧ ንሳቶም ንዓለም ዝፈጠሩ እዮም፡ እቲ ካብኦም ኣብሊጽኪ ተምልኽዮ መን እዩ፧ እስኪ ንገርኒ" በላ። ሶፍያ ድማ ብትብዓት " ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ዝኾንኩ ክርስቲያናዊት እየ፡ ወለደይ ዝሃቡኒ ስም ሶፍያ እዩ፣ ብፈቃደ ጐይታይ ድማ ናብዚ ሃገር ምስ ሠለስተ ደቀይ ክመጽእ ክኢለ ኣለኹ።" ኢላ መለሰትሉ።

ብምድራዊ ሃብትን ዓለማዊ ተድላን ንክጥብረን፣ ብስቓይ ድማ ንከፈራርሐንን ኢሉ ነንበይነን ረኸበን። ንሳተን ግና በቲ ካብ ኣዲአን ዝተማህርኦ ፍቅረ ክርስቶስ ጸንዓ። ክሳዕ ሞት መከራ ንምቕባል’ውን ድልዋት ኮና። መጀመርታ ንጲስጢስ ቃል ንጉሥ ስለዘይተቐበለት ብዘስካሕክሕ ስቃይ ኣብ ዓቢ ቁራዕ ዝፈልሐ ማይ ኣእተውዋ። ነቶም ዘእተውዋ ከቃጽሎም ከሎ ንእኣ ግና ከም ዝሑል ማይ ኮነላ። ነዚ ተኣምራት ዝረኣዩ ብዙኃት ኣሚኖም ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ስለዝመጹ ብትእዛዝ ንጉሥ ክሳዳ ተሰይፋ ዓረፈት። ቀጺሎም ድማ ንኣላጲስ ኃፍታ ብዙኅ ኣሳቕዮም ሰየፍዋ። ክልተ ደቃ ኣብ ቅድሚ ዓይና ብሃይማኖተን ጸኒዐን ክሳቐያን ክስየፋን ዘይፈርሐት፡ ወላዲተን ሶፍያ በታ ሕፃን ኣጋጲስ ስለዝፈርሐት፦ ድኅሪ ሰማዕትነት ዘሎ ዓስቢ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ኣክሊል  ዓወትን እናዘኻኸረት ኣጽንዓታ። እቶም ጨካናት ወተሃደራት ንሕፃን ኣጋጲስ ካብ ሕቝፊ ሶፍያ መንጢሎም ብዙኅ ኣሳቐይዋ። 

ልዕሊ ቁመቶም ዝበጽሕ እሳት ኣዳለዉላ እሞ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲባ ኣተወት። ኣብ ማእከል ሓዊ 100 ፃዕዳ ክዳን ዝለበሱ ከቢቦማ ተራእዩ። እቲ ሓዊ’ውን ከም ዛዕዛዕታ ጠሊ ኮነላ። ነዚ ዝረኣዩ ካብቶም ወተሃደራትን ኣሕዛብን ኣመኑ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ሕፃን ኣጋጲስን ዝኣመኑ ሰባትን ተሰዪፎም ሞቱ። ሶፍያ፡ ንሬሳ ሠለስተ ደቃ ካብ ሮም ወፃኢ ገኒዛ ቀበረት። ስለ ሃይማኖት ከመይ ዝበለ ጽንዓት እዩ! ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ናብ መቓብር ደቃ ከይዳ " ደቀየ ምሳኽን ንኽጽንብረንስ ናብ ጐይታ ለምናለይ" ክትብል ብንብዓት ነተን ብሃይማኖት ኣጽኒዓ ዘዕበየተን፡ ኣብ ሰማያት ኣክሊል ሰማዕትነት ዝተቐበላ ደቃ ንከማልዳላ ለመነተን። ጸሎታ ሰማይ ዓሪጉ ንዕለቱ ነፍሳ ካብ ሥጋኣ ተፈልያ ብኣካለ ነፍስ ምስ ደቃ ተጸንበረት። ንኣካለ ሥጋኣ ከኣ ምእመናን ምስ ደቃ ደሚሮም ቀበርዋ። “ሞቱ ለኃጥእ ጸዋግ” ከምዝብል ንጉሥ ግና ብቍስልን ምጉልን ተወሪሩ ተሳቕዩ ብኽፉእ ሞተ።

ካብዚ ታሪክ ናይዘን ናይ እምነት ጀጋኑ ሕፃናት እንታይ ኢና ንምሃር፧ ክሳብ ንሰማዕትነት ዘብጽሕ እኩል ፍልጠትን ርድኢትን ብዛዕባ ሃይማኖትና ኣለና'ዶ፧ ኣብዚ ዘመንና'ኸ ደም ከየፍሰስና ንሃይማኖትና ክንሥውዓላ እንክእል መሥዋዕቲ ጊዜና ብኸመይ ንጥቐመሉ ኣለና፧

                                                                          ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!