ጽንዕቲ ባሕታዊት - ማርያም ግብጻዊት

Apr 14, 2021

ኣብ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ዝርከብ ገዳም ዝነብሩ መነኮሳት፣ ከም ልምዲ ዓመት መጸ ዓቢይ ጾም ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብ ዘይረኣአይሉ ቦታ ብርኅቐት ተበታቲኖም፥ ብጽኑዕ ተጋድሎን ብጾምን ጸሎትን ጥራሕ ተወሲኖም የኅልፍዎ ነበሩ።

ካብዚኦም ሓደ ኣባ ዘሲማስ እዩ። ኣባ ዘሲማስ ንሱ ዝጸናንዓሉ ንኽገልጸሉ እናለመነ ኣብ በረኻ ክኸይድ ከሎ፣ ብርኁቕ ተመልከተ። ምትሃት ድዩ ሰይጣናዊ ትርኢት ኢሉ እናሓሰበ ናብ እግዚአብሔር ከብርሃሉ ለመነ እሞ ሰብ ምዃኑ ተገልጸሉ። ናብዚ ዝረኣዮ ሰብ ጐየየ። እንተኾነ እቲ ዝረኣዮ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ። ንሱ ክጐዪ፣ እቲ ሰብ’ውን ካብኡ ክሃድም ተረባረቡ።

ብድኅር’ዚ “ኦ ዘሲማስ፡ ምሳይ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ፡ ዕራቐይ ስለዘለኹ ጨርቂ ሰንድወለይ ንሱ ተኸዲነ ናባኻ ክመጽእ’የ።” ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ብስሙ ስለ ዝተጸውዐ እናተደነቐ  ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ። ንእኡ ለቢሳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብኡ ገጻ መጽአት። ኣብ ቅድሚኡ’ውን ሰገደት። ንሱ ኸኣ ኣብ ቅድሚኣ ሰጊዱ ሰላም በላ። “ ንኣይ ንኃጥእት፡ ካህን ብምዃንካ ክትባርኸኒ ዝግብኣካ ንስኻ ኢኻ፡ ጸልየለይ” በለቶ።

ኣባ ዘሲማስ ድማ “ ንስኺ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝሞትኪ ምዃንኪ እርኢ ኣሎኹ። ቅድሚ ሕጂ ርኢኽኒ ዘይትፈልጥን ከሎኺ ብስመይ ጸዋዕክኒ፤ ካህን ምዃነይ’ውን ፈለጥኪ። ታሪኽክን ከድልኽን ንገርኒ” ኢሉ ኣምሪሩ ለመና። ንሳ ድማ “ሕይወተይ ንምዝንታው ኣዝዩ የኅፍረኒ እዩ። . . . ስመይ ‘ማርያም’ እበሃል። ካብ ክርስቲያን ቤተ ሰብ ኣብ እስክንድርያ ግብጺ እየ ተወሊደ። ካብ ጓል 12 ዓመት ዕድመይ ጀሚረ ን27 ዓመት ዝኣክል ብዝሙት ሕይወተይ ኣርኪሰ። ኃጢኣተይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸፍአ ንብዙኃን ኣስሒተ።

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ መቓብር ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሳለሙ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸዱ   ረኣኹ። ምስኦም ኃቢረ ክኸይድ ብውሽጠይ ተረበሽኩ። ንጕዕዞ ኮነ ንምግቢ ዝኽፈል ገንዘብ ኣይነበረንን ግና ሰብነተይ ንዝሙት ብምሻጥ ንመንገድን ምግበይን ዝኸውን ሰለጠኒ። ጕዕዞና ወዲእና ኢየሩሳሌም ምስ በጻሕና’ውን ግብረ ዝሙት ኣይገደፍክዎን። ምስቶም ተሳለምቲ ምእመናን ናብ መቓብር ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን በቲ ኣፍ ደገ ክኣቱ ብዙኅ ፈተንኩ። ኣምላካዊ ኃይሊ ከልኪልኒ ግና ምእታው ተሳእነኒ።

ክፉእ ግብረይ ከም ዝኸልከለኒ ምስ ፈለጥኩ፡ ብመሪር ንብዓትን ዓሚቝ ኃዘንን ኣዒንተይ ናብ ሰማይ ናብ መሓሪ እግዚአብሔር ኣንቃዕረርኩ። ሥዕለ ኣድኅኖ ኣብ ቅድመይ ገይረ፡ ንዅሉ ክርስቲያን እትልምኒ ወላዲተ ኣምላክ ተወሓስኒ፣ ናብ ውሽጢ ኣትየ ድልየተይ ምስ ፈጸምኩ ዝኣዘዝክኒ ክገብር እየ።” በልኩ።

ብድኅር’ዚ ናብ ውሽጢ ኣትየ፡ ከም ሰበይ ተሳሊመ ክብረ በዓል ተሳቲፈ ናብታ ሥእለ ኣድኅኖ ተመለስኩ። ኣብ ቅድሚኣ ኮይነ ድማ ‘ካብ በደለይ ርኂቐ ነፍሰይ ዘድኅነሉ ቦታ ምርሕኒ’ በልክዋ። እንሆ ድማ “ ናብ ገዳመ ዮርዳኖስ እንተኼድኪ ዕረፍትን ድኅነትን ክትረኽቢ ኢኺ” ዝብል ቃል ካብታ ሥእሊ ሰሚዐ ጕዕዞይ ጀመርኩ። ኣብ መንገዲ በተን ሓደ ተጓዓዚ ዝሃበኒ ሂደት ገንዘብ ኅብስቲ ዓዲገ ንፈለገ ዮርዳኖስ ተሳገርኩ። ካብዚ ጊዜ’ዚ ጀሚረ ክሳዕ ሎሚ ካብ ሰብ ተፈልየ ን47 ዓመት ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣለኹ። ነታ ኅብስት በብንእሽቶ ይምገባ ነይረ ምስ ተወድአት ሣዕረ ገዳም ተመገብኩ። ዲያብሎስ’ውን፡ ነቲ ዘኅለፍክዎ ዓለማዊ ተድላን ሥጋዊ ጣዕምን እናኣዘከረ ደጋጊሙ ይፍትነኒ ነበረ። . . . ” ኢላ ኵሉ ካብ ጥንቱ ክሳዕ ተፍጻሜቱ ነገረቶ።

ደጊማ ድማ “ንዓመታ ኣብዚ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ቅዱስ ቍርባን ኂዝካ ተመለሰኒ።” በለቶ። ከምዚ ዝበለቶ ድኅሪ ዓመት፡ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደምን ከምኡ’ውን ንእሽቶይ ተምርን ዝተጸጸየ ብርስንን ኂዙ ኣብቲ ዝሓበረቶ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ተጸበያ። ንሳ ድማ ብማየ ማይ እናሰጐመት ናብኡ መጸት። ካብቲ ቅዱስ ምሥጢር ከኣ ኣቝረባ። ካብቲ ዘምጽኣላ ተምርን ዝተጸጸየ ብርስንን ድማ ንበረኸት ጠዓመትሉ። “ኣብ ዝመጽእ ዓመት ድማ ኣብቲ መጀመርታ ዝተራኸብናሉ ቦታ ምጻእ” ኢላቶ ተፈናነዉ።

ደጊሙ ንዓመታ ናብቲ በረኻ ተመሊሱ እንተመጽአ 6 ሚያዝያ 421 ዓ.ም. ነፍሳ ካብ ሥጋኣ ተፈልያ ኣዕሪፋ፣ ኣብ ትርኣሳ ከኣ ‘ንድኽምቲ ማርያም ግብጻዊት ናብ ዝተፈጠረትሉ መሬት ቅበራ’ ዝብል ጽሑፍ ረኸበ። ‘መን ኮን መቓብራ ክዅዕተለይ እዩ’ ክብል ከሎ፡ ኣብ እግራ ኮይኑ ዝሕልዋ ዝነበረ ኣንበሳ መቃብር ኵዒትሉ ሓመድ ኣዳም ኣልበሳ።

ኣባ ዘሲማስ፡ ነቶም ገዳማውያን ንዅሉ ታሪኽ ቅድስት ማርያም ግብጻዊት ኣዘንተወሎም እሞ ንሳቶም ድማ እናተደነቑ ንእግዚአብሔር ኣመስጊኖም።

በረኸታን ረድኤታን ምስ ኵልና ይኹን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ሰላም ለማርያም ህየንተ ዘረከባ ምንዳቤ፣

አንበሳ ዘኮነ በድነ ሥጋሃ ዐቃቤ፣

ቀበራ ዘሲማስ በአፅፉ እስመ አልባቲ ግልባቤ፣

ረኪቦ መልዕልተ ርእሳ መጽሐፈ ነባቤ፣

ለማርያም ግብጻዊት ቅብራ ዘይቤ።

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 28 ሓምለ 2013 ዓ.ም.…

August
Wednesday
4
እንድራኒቆስ ወብእሲቱአትናስያ፡ ወተዝካረ አብርሃም ይስሓቅ ወያዕቆብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይቆሮ. 7፡1-9 1ይጴጥ. 3፡1-9 ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 27፡26-32 ምስባክ መዝ. 103/104 ወንጌል ማቴ. 13፡1-9 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ርደተ ግሥ ዘ ‘ቀተለ”

 ርእሰ አዕማድ ቀተለ- ሠራሒ/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ቀተለ - He killed/ he has killed ሠራዊተ አዕማድ አቃተለ- ኣሥራሒ(ሓጋዘ)/ገቢር፡ሰጋሪ (Active) transitive             ምስ ካልእ ኮይኑ ቀተለ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሰማዕት ቅድስት መሪና

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! "ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም!" ሉቃ. 21፡19  ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ።...

“ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ” (2ይ ጢሞ. 4፡13) - ቅዱሳት መጻሕፍተ…

ጥንታውያን መጻሕፍተ ብራና፦ ብኽኢላታት ሰብ ሞያ ብኢድ ኣብ ብራና ዝተጻሕፉ፣ ናይ ሃይማኖት፡ ታሪኽ፡ ፍልስፍና፡ ምኅደራ፡ ቊጽሪ፡ ሥነ ፍልጠት፡ ሕጊ፡ ሥነ...

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ዕቃበ…

ኣብ ር/ኣ/ደ/ጽ/ቅ/ድንግል ማርያም ዓዲ ዃላ ኣብ ዕቃበ ንብረት ( ንዋያተ ቅዱሳት) ኣብነታዊ ሥርሓት ከም ዝተኻየደ ኣመኃዳሪ ደብረ ጽዮን ቀሲስ የማነ...

ብዛዕባ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ዝምልከት መብርሂ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ ንፋይናንሳውን ምምኅዳራውን ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ንጥፈታት እቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት...

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት…

13 ሐምለ 2013 ዓ.ም.ግ (20 ሐምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ 5ይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ...

ጉባኤ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ተኻይዱ!

10 ሓምለ 2013 ዓ.ም.ግ (17 ሓምለ 2021 ዓ.ም.ፈ) ብክፍሊ ትምህርት ሰንበት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝተማእከለ ጉባኤ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ...

ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ብመንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 7 ሓምሌ ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ገዳም ቅድስት ሥላሴ ደብረ መድኃኒት ባምቡቆ ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጽኡ መነኮሳት፡...

ጸሎት በሰፊሐ እድ

በቲ ዓለም ባሕሪ ንኣይ ዘፍርሓኒእና’ኣሳገምኩ ናብ ጐይታ መድኃኒ

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...