"ወኩን መሃይምነ እስከ ለሞት/ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን" (ራእ. ፪፥፲/ 2፥10)

Oct 01, 2015

እቲ ቐዳማይን ዳኅራይን ሞይቱ ዝነበረ እሞ ሕያው ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወወልደ ማርያም ሥግው ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኃይለ ቃል’ዩ። እዚ ቃል’ዚ ኣቡቀለምሲስ ዮሓንስ፥ ንሄሬኔዎስ (ኢያሳ) መራሒ ሓንቲ ካብ ኣብ ንእሽቶ እስያ ዝነበራ ሾብዓተ ኣብያተ ክርስቲያን ዝኾነት ሴመርኔስ ዝጸሓፈሉ እዩ።
“እሙን ኩን” ማለት ኣብ ጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን፣ ቦታን ኵነታትን ከይወሰነካ ክሳዕ ሞት ኣብ ሃይማኖትካ ጽኑዕ ኩን እዩ።

እምነት፡ ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ከም እንረኽቦ ዜረጋግጽ፡ ነቲ ዘይረአ ከምዘሎ ዘረድእ እዩ። (ዕብ. ፲፩፥፩/ 11፥1) “ክሳዕ ሞት እሙን ኩን” ማለት ብህልውና፡ ረድኤትን መጋብነትን ዘለዓለማዊ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኣሚንካ፡ ንእኡ እናኣሥመርካን ብትእዛዛቱ እናተመላለስካን በቲ ዝህበካ ዓስቢ ብተስፋ ጸኒዕካ ምንባር እዩ።

ብኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ሠለስተ ባህርያተ ነፍስን ዝቘመ ሰብ፦ ኣብተን ከም ትኽስታ ሓፀርቲ፡ ቀልጢፈን ዚኃልፋን ነፊረን ዚኸዳን መዋዕል ዕድኡ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ሠናይ ግብሪ ፈጺሙ ኣኽሊል ሕይወት ደፊኡ ዘይትኃልፍ መንግሥቲ ኣምላኽ ንኺወርስ እዩ ተጸዊዑ። ግና ሰብ ዕላማ ተፈጥሮኡ፡ ተልእኾ ጻውዒቱ ፈጺሙ ክሳዕ ሞት ንኸይእመን ካብ ዲያብሎስ፣ ዓለምን ሥጋን ብዙኅ ይፍተን’ዩ። ወርቂ እምነት ብሓዊ ፈተና ስለዝዅላዕ ድማ ጒዕዞ ክርስትና ናብ ሕይወት ዚወስድ መንገዲ ብምዃኑ ጐደናኡ ሰጣሕ ጐልጐል ዘይኮነስ ተሪር ዓቐብ፣ መንገዱ ገፊሕ ዘይኮነስ ጸቢብ፣ ኣፍ ደገኡ ውን ርሒብ ዘይኮነስ ቀጢን እዩ። (ማቴ. ፯፥፲፫-፲፬/7:13-14) ቅዱሳን ሓዋርያት ውን “እስመ በብዙኅ ሕማም ሀለወነ ንባኣ ለመንግሥተ እግዚአብሔር / ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ኪንኣትዋ ዝግብኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ” (ግብ. ፲፬፥፳፪/ 14፥22) ከም ዝበሉ፣ “ብክርስቶስ ክርስቲያን’የ፡ ኣማኒ’የ” ምባል ጥራሕ ኣኽሊል ሕይወት ዘውህብ ኣይኮነን። ንሃይማኖትካ ከም ብሌን ዓይንኻ ብሠናይ ተግባር እናተኸናኸንካ ክሳዕ ሞት ጻዕሪ፡ ጽንዓትን ገድልን ዝሓትት’ዩ። ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሠናይ እናገበሩ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ኣማኅፂኖም (1ይጴጥ. ፬፥፲፱/4:19) ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ንኣኽሊል ሕይወት፡ መንግሥተ ኣምላኽ ብቑዓት ኮይኖም ተረኺቦም እዮም።

* ኣቦ እምነት ኣቦና ኣብርሃም፦ “ካብ ዓድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ፡ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ኸኣ ኺድ” (ዘፍ. ፲፪፥፩/12፥1) ተባሂሉ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ናበይ ከም ዚኸይድ ከይፈለጠ ወፅአ፣(ዕብ. ፲፩፥፰/11:8) ዓቢይ ሕዝቢ ከምዝኸውንን ወዱ ከምዝትንሥእን ኣሚኑ ክሳዕ ወዱ ንምሥዋዕ ተኣመነ። “ንሱ ኣብ ቅድሜኻ እሙን ኮይኑ ስለዝረኸብካዮ ምስኡ(ምስ ኣብርሃም) ኪዳን ኣቶኻ” (ነህ. ፱፥፰/9:8) ዝብል ውን ክጽሓፈሉ ከኣለ። ካብ ኃጢኣት ብንስሓ ውፅኡ፣ ካብ ዓለምን ፍትወታን ናብ ቤተ ክርስቲያን ተጸግዑ ዝበሃለና፡ ደቂ ኣብርሃምን ብክርስቶስ እሙናትን ንኽንስመ እዩ።

* እቲ እግዚአብሔር “እሙን” ኢሉ ዝምስክረሉ ሰብ፡ ክንደይ ዝተዓደለ’ዩ! ነቢይ ሙሴ ኣብ ኵሉ ሕዝበ እስራኤል እሙን መራሒ፣ ኣብ ኵሉ ቤተ እግዚአብሔር’ውን እሙን ስለዝነበረ፣ ነቲ ዘይርአ ብእምነት ርእዩ ጸንዐ፣ ንደቂ እስራኤል ባሕሪ ኤርትራ ብንቑጽ ምድሪ ኣሳጊሩ ምድረ ርስቲ ኣእተዎም።(ዘኍ. ፲፪፥፯/12:7, ዕብ. ፫፥፭/3፥5, ፲፩፥፳፫-፳፱/11፥23-29)።
ካብታ ብግብጺ ዝተመሰለት ኃጢኣት፡ ዓለም፡ ሲኦል፣ ንዅሎም ኣብ ጒዕዞ ዘጋጥሙ ባሕሪ ፈተናታት ኣሳጊሩ ናብታ ብምድረ ርስቲ እትምሰል ጽድቂ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ገነት ዘእቱ እምነት እዩ።

“ክሳዕ ሞት” ድማ ኣብ ግብጺ ዓለም፡ ኣብ መንገዲ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ ምድረ ርስቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኵሉ እሙን ምዃን ይግባእ። ምኽንያቱ ነዚ ፈተና’ዚ ሰጊርና ካብ እግዚአብሔር እንቕበሎ ክብሪ ምስ ሕዝበ እስራኤል ዝረኸብዎ ክብሪ ዘይመዓራረ፡ መወዳድርቲ ዘይብሉ ስለዝኾነ። “ስቓይ እዚ ዘመን’ዚ ነቲ ኣባና ኪግለጽ ዚመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይመዓራረዮ እኣምን’የ” ከምዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ (ሮሜ ፰፥፲፰/ 8፥18)።

* ንባዕሉ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየኒ መን’ዩ፧ እናበለ ስለ’ታ እምነቱ ሠናይ ገድሊ ተጋዲሉ’ዩ፦“ነታ እምነት ውን ሓልየያ’የ፣ ደጊም እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጐይታ በታ መዓልቲ’ቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ” በለ። (2ይ ጢሞ. ፬፥፯/4 ፥7) “እምነት … ሞተይ... ኣኽሊል ጽድቂ” ዝብሉ ቃላት ጠቒሱ’ሎ።* እዞም ኵሎም ቅዱሳን ኣብ እምነት ጸኒዖም ሞቱ፣ ነቲ እግዚአብሔር ዘተስፈዎም ድማ ኣብ ጊዜኡ ረኸቡ፣ እግዚአንሔር ብእኦም ስለዝተሓጐሰ ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ኪስመ ፍቓዱ ኾነ። (ዕብ. ፲፩፥፲፫/11፥13)።
ስለዚ ንሕና ክንመስሎ ዚግብኣና፡ ክንዝክሮ ዘድልየና፡ ክንስዕቦ ውን ዘሎና፡ ኣሰር እምነት ናይ’ዞም ቅዱሳን እዩ። ነዚ እዩ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም። ከመይ ኢሎም ከምዚነበሩን ከምዚሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” ዝብለና። (ዕብ. ፲፫፥፯/13፥7) ኣብዚ ወለዶ’ዚ ግና ከም ኣቦታትና ሰይፊ፡ ስደት፡ ማእሠርቲ . . . እንፍተኖ ዳርጋ የልቦን። ኣብ ልብና ኑፋቄ ዘኅድሩ፣ ኣብ ምሕረትን ፍቕርን እግዚአብሔር ክንጠራጠር ዝገብሩ ግና ኣለዉ።* ዘይከውን ኪኸውን’ዩ፡ ዘይመጽእ ኪመጽእ’ዩ፡ ዘይተባህለ ተባሂሉ ወይ ውን ንዝተባህለ ኣጋኒንካ ብምውራይ ዘጨንቑን ተስፋ ዘቝርጹን ክፉኣት ወረታት ኣለዉ። ክፉእ ወረ እምነትካ ኣጒዲሉ ዘጠራጥር’ዩ። ሕዝበ እስራኤል ወረ ዓሠርተ ሰለይቲ ሰሚዖም በቲ ዝሓለዎም፡ ዝመርሖም፡ ዝመገቦምን ዝተዋጋኣሎምን እግዚአብሔር ተጠራጢሮም ተስፋ ኣብ ምቝራጽ በጺሖም ነይሮም’ዮም። (ዘኍ. ፲፫፥፲፬/ 13:14) ሎሚ ውን ከምዞም ዓሠርተ ሰለይቲ፡ ሓቂ ምስ ሓሶት ሓዋዊሶም፡ ኣሕሊሙኒ፡ ኣርእዩኒ. . . እናበሉ ልቢ ምእመናን ዘምልቑ በዚኆም ኣለዉ። እንተኾነ ክርስቲያን ክፉእ ወረ እንተሰምዐ፡ ብተስፋ ዚትርጒምን ንጊዜ ኣምላኽ ዚጽበን፡ ይትረፍ ነቲ ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ዘጠራጥር ዘረባስ፡ ነቲ ኪፍጸም እዩ ዝተባህለ ሓቂ ውን ንምውራይ ዘይህወኽ ንምዝራብ ከኣ ደንጓዪ ኪኸውን ኣለዎ። (ያዕ. ፩፥፳/ 1፥20) ሕፃን ሳሙኤል ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝሰምዖ እኳ ንካህን ኤሊ ተሃዊኹ ኣይነገሮን። (1ይ ሳሙ. 3፥15) ነዚ እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን “እቲ እናሓመየ ዜውሪ፡ ዘይእሙን ሰብ ምሥጢር ይቐልዕ፡ እቲ እሙን ሰብ ግና ንነገር ይሥውሮ።” ዝበለ። (ምሳ. 11፥13)።

* ዓለማዊ ፈተና፡ ምድራዊ ጸበባ፡ ሥጋዊ ኃዘንን መከራን ንጊዜኡ ዚኃልፍ ስለዘይመስል ንእምነት ይፈታተን’ዩ። ሽግርን መከራን መምዘኒን መፈተኒን እምነት ደኣ እምበር ንእምነት ዘዳኽምን ዘጕድልን ኪኸውን ኣይግባእን። ብዙኃን ሰባት ሓደ ሓደ ሽግራት ሕማም ድዩ ኃደጋ፡ ወይ ኃዘን ምስ ዘጋጥሞም ፡“እግዚአብሔር ኣይሰምዓናን፡ እግዚአብሔር ምሳና እንተኣሊኻ፡ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ በጽሓናን፧” ኢሎም ይጠራጠሩ።(መሳ. ፮፥፲፫/6፥13)።
ክርስቲያን ግና እግዚአብሔር ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚኡን ድኅሪኡን ምዃኑ እንተኣሚኑ ብሥጋዊ መከራ ኣይናወጽን፣ ዓለምን ፍትወታን ንእምነቱ ኣይሓልኮን እዩ። “ጸላእተይ ኪቃወሙኒ ኢሎም እንተዚለዓሉ ውን ኣብ ኣምላኸይ እምነት ኣሎኒ” ኢሉ እናዘመረ ወትሩ እሙን ይኸውን። ኵሉ ጊዜ እግዚአብሔር ንውልቅና ኾነ ብኅብረት ንዅሉ ምሳና ኮይኑ ንኣና ጥቕሚ ከምዝዓዪ ክንኣምን ይግባእ። ኵሉ ፍጻሜታት ብፍቓዱን ኣብ ትሕቲኡን ምዃኑ፡ ነቲ ዝመደቦ ካብ ምፍጻም ዝኽልክሎ ከምዘየልቦ ርግጸኛታት ምዃን የድሊ።

* ሰብ ኣእምሮኡ ውሱን ብምዃኑ፡ ንረቂቕ ጥበብ ኣምላኽ ብሥጋዊ ፍልጠት ኪበጽሖ ዘይከኣል’ዩ። ግና በቲ ምድራዊ ጥበብን ሥጋዊ ፍልጠትን ነቲ ሰማያዊ ጸጋን መንፈሳዊ ሕይወትን ክትምርምሮ ምፍታን፡ እምነትን ሳይንስን ምትሕውዋስ ንእምነት ዘጕድልን ዘድክምን እዩ። ኣብ ዘመነ ሓዋርያት ዚነበሩ ግኖስቲካውያን ንትምህርተ ክርስትና ምስ ፍልስፍናን ፍልጠትን ስለዝደባለቕዎ፡ ካብ ሃይማኖት ርኂቖም ተጐዲኦም እዮም። በብጊዜኡ ዝተንሥኡ መናፍቓንን ከሓድያንን ውን ከም ኣርዮስ፡ ንስጥሮስ፡ ማርቲን ሉተር... መርከብ እምነት ተሰይራቶም ኣብ ባሕሪ ጥርጣረን ክሕደትን ዝሰጠሙ’ዮም።

ሎሚ ውን እንተኾነ መጻሕፍቲ ፍልስፍና ዘንብቡ፡ ብሳይንስ ዝተዋሕጡ ሰባት ንህልውና እግዚአብሔር ኪጠራጠሩ፡“እቲ ኃይሉ፡ ተኣምራቱ ኣበይ’ሎ፧ ብኸመይ ይፍለጥ፧. .” እናበሉ ኣብ ዝርአን ዝተረጋገጸን ጥበብ ዚኣምኑ ኣይተሳእኑን። ክርስቲያን ግና “እቲ ዚርአ ኃላፋይ እዩ፥ እቲ ዘይርአ ግና ዘለዓለማዊ እዩ። ንሕና ኸኣ ኣብቲ ዚርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና እንጥምት ዘሎና” ክብል ኣለዎ፡ ወትሩ ክዝክሮን ክደግሞን ውን ይግባእ።(2ይቆሮ. ፬፥፲፰/ 4፥18)።

ሕዝበ ክርስቲያን! እግዚአብሔር ኣብ ዝተዛረቦ ቓል፡ ዚኣተዎ ኪዳንን ዚሃቦ ተስፋን ዘይጠልም ንዚፈትውዎን ትእዛዙ ንዚሕልዉን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ምሕረት ዚገብር፡ እሙን ኣምላኽ ምዃኑ ንፍለጥ። (ዘዳ. ፯፥፱/7፥9)።

ንሕና ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ሕይወትናን ኣገልግሎትናን እሙናት ንኹን። ኣብ ጸሎትና፣ ጾምና፣ ንስሓና፣ ቍርባንና፣ ኣብ ስብከትና፣ መዝሙርና፣. . . በቲ ኣምላኽ ንነፍስ ወከፍና ዝሃበና ብውኁድ ንተኣመን እሞ ንሱ ኸኣ ዓስብና ክህበና እሙን’ዩ። “ኣንታ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ ብውኁድ ተኣሚንካ ኢኻ፡ ኣብ ብዙኅ ኪትሽየም ኪድ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. ፳፬፥፳፭/ 24፥25) ዝብል ድምፂ ዓወት ከስምዓና እዩ። “ንሕና እሙናት እንተዘይኮይንና ግና ንሱ ንርእሱ ኪኽሕድ ስለዘይክእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር።” (2ይጢሞ. ፪፥፲፫/2፥13)።

እቲ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ኦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እዩ’ሞ ክሳዕ ሞት እሙናት ንኽንከውን “ኦ ጐይታ ንዘይምእማንና ደግፎ፡ እምነት ወስኸና” (ማር. ፱፥፳፬/ 9፥24) እናበልና ብእምነት ንጸሊ።

እሙን ጐይታ ብምሕረቱ፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማላድነታ፡ እምነቶም ዘመስከሩ ቅዱሳን ብጸሎቶም ምሳና ይኹኑ! ኣሜን!!!

                                                                                                        ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
00:00 h - 23:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ተኻዪዱ! 

10 መጋቢት 2012 ዓ.ም.ግ ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ብመራሕ ሥራሕ ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽን...

ክቡር መስቀል

 ጐይታ ዓለማት ክርስቶስ፡ ዝተሰቕለሉ መስቀልምሥጢሩ ዓሚቝ’ዩ ታሪኽ እንተ ዝግንጸልእስራኤላዊ ቀሲኑ ምድረ ተስፋ ከይርኢ ኪለዓል ጀመረ ናይ ኣማሌቅ ጸብኢ

‘ይሁዳ ጠፍአ፡ ቅዱስ ማትያስ ተክአ’

ነታ እግዚአብሔር ብደሙ ዝመሥረታ ቤተ ክርስቲያን፡ ብስብከቶምን መጻሕፍቶምን፡ ብገድሎምን ትሩፋቶምን ስለዝጓሰይዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ሓዋርያት ዓቢይ ክብሪ ትህቦም። ንኣብነት፦...

መፃጒዕ

ነዊኁካ ጊዜ፡ ምሥጢር ስኣን ምፍላጥ ካብ ሰብ ደሊኻዮ ትንሣኤ ካብ ዓራት ስኣን ሰብ ከኣ ኢልካዮ ነቲ 38 ዓመት ክርስቶስ ምሳኻ ከሎ ገሣፂ ኵሉ...

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ…

03 መጋቢት 2012 ዓ.ም. ንተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን መራኸቢ ብዙኃን...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...