“ወይኩን ፈቃድከ/ ፍቓድካ ይኹን” (ማቴ. ፮፥፲/6፡10)

Dec 02, 2016

እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝርአን ዘይርአን ኵሉ ካብኡ፡ ብእኡን፡ ንእኡን’ዩ። ንዓለም ብኢዱ ዚጭብጥ፣ ንሰማይ ብኣፃብዑ ዚስድር፣ ንማያት ዚዓሙኽ፣ ቁመት ሰማይ፡ ስፍሓት ምድሪ፡ ማዕሙቕ ባሕርን ዕምቈት ጥበብን ክንደይ ከምዝኾነ ዚፈልጥ ንሱ’ዩ። (ሲራ. 1፡3-4) ንሱ ጽልመት በርባሮስ ንትርኢቱ ዘይሥወሮ፡ ኣብ ኣርያም ኮይኑውን ንዕምቈት ባሕርታት ዚትንክፍ’ዩ። ንልብን ኵላሊትን ዚምርምር ንሱ’ዩ። (1ይ ሳሙ. 16፡7) ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ብእኡ እንነብርን ኵሉ ሥራሕናን ምንቅስቓሳትናንውን ብእኡ እዩ። (ግብ. 17፡18)።

እንተኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና አኃዜ ኵሉ ክንሱ ንሕና ነቲ እንሓስቦን እንገብሮን ኣቐዲምና “ፍቓድካ ድዩ፧ ፍቓድካ ይኹን” ክንብሎ ይደሊ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ዓንቀጸ ጸሎት ትምህርቱ፡ “ወይኩን ፈቃድከ/ ፍቓድካ ይኹን” ኢልና ፍቓዱ ክንሓትት መሃረና። ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ’ውን ንዅሉ ዘስግድን ኵሉ ዝሰግደሉን ተቐባሊ ጸሎት ክንሱ፡ ንኣና ኣርኣያ ኪኸውን ግና ኣብ ጌቴሴማኒ ብገጹ ተደፊኡ 3ተ ጊዜ ኪጽሊ ኸሎ፦ “ወባሕቱ ፈቃደ ዚአከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚአየ/እንተኾነ ከም ፍቓድካ ደኣ ይኹን እምበር ከም ፍቓደይ ኣይብልን እየ” በለ። (ማቴ. 26፡39)።

ሰብኣዊ ፍጡር ብባህርዩ መጻእያት ስለዘይፈልጥን ርጉጽነት ስለዘይብሉን፡ ንዅሉ ዝውጥኖን ብልቢ ኪዓሞ ዚሓስቦን ኣቐዲሙ ፍቓድ እግዚአብሔር ኪሓትት ግቡእ እዩ። ነዚ ኪምስክር ከሎ ሓዋርያ ያዕቆብ “ንስኻትኩም ኣቱም ሎሚ ወይ ጽባሕ ናብታ ኸተማ እቲኣ ክንኸይድ ኢና፡ እናነገድና ምእንቲ ክንረብሕ ከኣ ኣብኣ ዓመት ክንቅመጥ ኢና እትብሉ ስምዑ! ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዚኸውን እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሕይወትኩም እንታይ እያ፧ ንቑሩብ ጊዜ ተራእዩ ዚበንን ሃፋ ኢኹም። ጐይታ እንተፈቒድዎ፡ ብሕይወት እንተኣሊና ከምዚ ወይ ከምቲ ክንገብር ኢና ኽትብሉ እዩ ዝግብኣኩም ነይሩ፥ሕጂ ግና ትጅሃሩን ትምክሑን ኣሎኹም። እቲ ዅሉ ከምዚ ዝበለ ትምክሕቲ ኸኣ ክፉእ እዩ” (ያዕ. ፬፥፲፫-፲፮/4፡13-16) ይብለና።

ሎሚ ፍቓዱ ኣብ ምሕታት ከመይ ኣሎና! ንዅሉ “ፍቓድካ ይኹን” ኢሉ ዘቐድምን ዚቕበልን ሕይወት ኣሎና ዶ፧ ባዕልና ዝሓለምናዮ ዕዮ ብተግባር ፈጺምና ምስ ዘይሰልጠና፡ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለዝኾነ እዩ ምባል ቅኑዕ ድዩ፧ ዋላውን ንኽፍኣትን ኃጢኣትን ፍቓድ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ምባል ይግባእ ዶ፧

እዚ ኻብ ሓቂ ዝረሓቐ ፍጹም ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ጥበበኛ ሲራክ “እግዚአብሔር ነቲ ባዕሉ ዚጸልኦ ስለዘይውዕሎ፡ እግዚአብሔር ደፊኡኒ እየ ካብ መንገዲ ሓቂ ዝወፃእኩ ኣይትበል፡ እግዚአብሔር ንኃጥእ ሰብ ስለዘይደልዮ ናብ ኃጢኣት ዘውደቐኒ ንሱ እዩ ኣይበል። እግዚአብሔርን ዅሉ ኽፍኣት ንዝበለ ይጸልእ እዩ. . . .” ኢሉ መሊስዎ ኣሎ። (ሲራ. 15፡11-13)።እግዚአብሔር

* ንፍቓድ እግዚአብሔር ዘፍልጠና መን እዩ፧

1. መንፈስ ቅዱስ የፍልጠና!
“. . . .መንፈስ ውልድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም” (ሮሜ ፰፥፲፬-8፡14) ከምዝብለና፥ ወዲ ኣብ ኣርብዓ፡ ጓል ኣብ ሰማንያ መዓልቲ ሃብተ ውልድነት ረኺብናን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልናን ኢና፣ መኅደሪኡ (ቤተ መቕደሱ) ውን ንምዃን በቒዕና ኢና። (1ይቆሮ. ፫፥፲፮/3:16)። ስለዚ እቲ ኣባና ኃዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሠናይ ንኽንገብር ዚድግፈናን ዘተባብዓናን፡ ምስ እንጋገ ውን ዚወቕሰና’ዩ። “ንሱ ንትሑታት ብቅኑዕ መንገዲ ይመርሖም። ፍቓዱ ኸኣ ይምህሮም” ከም ዚብል ባዕሉ ፍቓዱ ይምህረናን የፍልጠናን። (መዝ. 25፡4-9)
ነቶም ሰብነቶም ብንጽሕናን ትሕትናን ቤተ መቅደስ ገይሮም ዝሓለዉ ሓዋርያት ባዕሉ ይመርሖምን ፍቓዱ ይምህሮምን ነይሩ እዩ። “ንሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ብጾቱን ኣብ እስያ ነቲ ቓል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ከልኪልዎም’ዩ። ናብ ቢታንያ ኪኸዱ ኣብ ዚፈተኑሉ ውን መንፈስ ቅዱስ ኣይፈቐደሎምን” (ግብ.ሓዋ. ፲፮፥፮/16፡6)፣ ዘይፈቐደሉ ምኽንያት ድማ ጊዜኡ ስለዘይበጽሐ’ዩ፡ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ግና ሰቢኾምሎም እዮም። (ግብ. ፲፰፥፳፫/18፥23) ሓዋርያ ፊልጶስውን ነቲ ስሉብ ኪምህሮን ከጥምቖን መንፈስ ቅዱስ ፈቒዱሉን መሪሕዎን’ዩ። (ግብ. ፰፥፳፱-፴፱/8፡29-39)።
ስለዚ ንሱ መንፈስ ሓቂ ስለዝኾነ ንዅሉ ዘፍልጠናን ናብ ኵሉ ዝመርሓናን’ዩ። ብኣንጻሩ “ነቲ ንመዓልቲ ምድኃን እተኃተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣይተጒህይዎ “ (ኤፌ. ፬፥፴/4፡30) ከምዝተባህለ ሎሚ ሰብነትና ብኃጢኣትን ርኽሰትን ኣርኪስና መንፈስ እንተኣጥፋእና ግና መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ይፍለየና እሞ ንፍቓድ እግዚአብሔር ምፍላጡ ንስእን።

2. ኣማኻሪ የፍልጠና!
ንዅሉ ሰብ ኣማኻሪ ከምዘድልዮ ንኺገልጽ ጥበበኛ ሲራክ፥ “ምስ ብዙኃን ዕርክነት ይሃልኻ ምኽርኻ ግና ካብ ሽሕሲ ምስ ሓደ ጥራይ ይኹን” (ሲራ. 6፡6) ይብል። እቲ ቐዳማይን ቀንድን ኣማኻሪ ኣበ ነፍሲ እዩ። ኣማኻሪ ኣበ ነፍሲ ዘይብሉ ሰብን፡ ቘጽሊ ሓጋይን ሓደ እዮም። እቲ ሰብ ይወድቕን ይሳቐን፡ እቲ ቘጽሊ ድማ ይረግፍ። ኣበ ነፍሲ፡ በቲ ዝተዋህቦ ሥልጣነ ክህነትን ዘለዎ ተመክሮ ሕይወትን፡ ፍቓድ ኣምላኽ የፍልጠና። ካህን ሳሙኤል ንንጉሥ ሳኦል ኣማኻሪኡ ነበረ። ብምኽሪ ነቢይ ሳሙኤል፡ ንጉሥ ሳኦል ፍቓድ ኣምላኽ ይፈልጥን ትእዛዝ ኣምላኽ ይቕበልን፡ ብጸሎቱውን ጸላእቱ ይስዕርን ነበረ። ድኅሪ ጊዜ ሳኦል ምኽሪ ነቢይ ሳሙኤል ዕሽሽ ኢሉ ብድፍረት ምስ ሠውዐን ካብ ኣማሌቃውያን ድማ ንእኡ ዘድልዮ ዘይተኣዘዞ ጥሪት ምስ ኣትረፈን ግና ኣዝዩ ተጐድአ፣ መንግሥቱ ተሳዕረት፡ መንፈስ እግዚአብሔር ካብኡ ረሓቐ’ሞ ኽፉእ መንፈስ ኣሳቐዮ። (1ይሳሙ. 13፡15-16)። ኣብዚ ሳኦል ናይ ምእመናን፡ ሳሙኤል ድማ ናይ ኣበ ነፍሲ ምሳሌ እዮም። መንግሥቲ ሳኦል ምስዓራ ንመከራ ነፍሲ ኸመልክት ከሎ፣ ብኽፉእ መንፈስ ምስቓዩ ድማ ንመከራ ሥጋ የመልክት። ቀዳሞት ኣቦታትውን፡- “ምስ ዝመሲ ናብ ኣበ ነፍሲ” ብማለት ሕሊናኻ ምስ ዝዓርበካን ተስፋ ምስ እትስእንን፡ ኣብ መከራ ሥጋን ነፍስን ወዲቕካ ከይትሳቐ፡ ናብ ዘማኽር ኣበ ነፍሲ ኪድ ይብሉ።

ከም ካልኣይ ውን ኣብ ጽኑዕ እምነት ዝተሠረተ እሙን ዓርኪ ፍቓድ እግዚአብሔር ከፍልጠና ይኽእል እዩ። ንኣብነት፦ ንጉሥ ዳዊት ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኪሓንፅ ድሌትን ሓሳብን’ኳ እንተነበሮ ፍቓድ እግዚአብሔር ግና ብወዱ ሰሎሞን ከምእትሕነፅ ዘፍለጦ ብእሙን ዓርኩ ናታን ነቢይ ነበረ። (1ይዜና ፳፰፥፪/ 28፡2)።

ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስን ብኣማኻርን ከምኡ ውን ብኻልእን ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ዚፍለጥ እኳ እንተኾነ ሎሚ ኣብዚ እምነቱ ዝሓፀፀ ተግባሩ ዝደኸመ ወለዶ ግና ብሕልሚ፡ ብራእይ ወይ መልኣኹ ልኢኹ ፍቓዱ ክገልጸሎም ስቕ ኢሎም ዚጽበዩ የዋሃነ ልብ ውኁዳት ኣይኮኑን።ድ እግዚአብሔር ብኸመጋግጽ

* እግዚአብሔር እንተደኣ ፈቒድዎ፦

1. ናይ መንፈስ ዕረፍቲ፡ ሰላም፡ ቅሳነት ንረክብ!
እቲ ዝገበርናዮ ፍቓድ እግዚአብሔር ዝተሓወሶ እንተኾይኑ ፍጹም ሓጐስን ፍቕርን ዘለዎ ሕይወት ከም እንመርሕ ይገብረና። ዋላ ውን መከራ እንተኾነ ሓጐስ ኣለዎ። (1ይጴጥ. ፬፥፲፬/4፡14) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን፦ “ነቶም ንኣምላኽ ዜፍቅሩ ከም መደቡ ውን ዝተጸውዑ ግና ኵሉ ንሠናይ ከም ዚድግፎም ንፈልጥ ኢና።” (ሮሜ ፰፥፳፰/ 8:28) ይብለና።
ሓዋርያት ኣብ ኵሉ ናብራኦምን ጸሎቶምን “ፍቓድካ ይኹን” ይብሉ ስለዝነበሩ ናይ ትብዓትን ሓጐስን መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ብኅብረት ኣብ ቤተ መቕደስ ጸኒዖም ይነብሩ ነበሩ። (ግብ.ሓዋ. ፬፥፳፱-፴፩/ 4፡29-31) እቲ ተግባሩ ፍቓድ እግዚአብሔር ዘይተሓወሶ ንጉሥ ሳኦል ግና ብመንፈስ ጭንቀት ይሳቐ ነበረ። (1ይሳሙ. 16፡14)

2. ምስክርነት መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዎ!
ኵሉ እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ዘበለ መጽሓፍ ቅዱስ ይድግፎ፣ እንተዘይፈቒድዎ ግና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዚፃረር እዩ። ንምሳሌ፥ ምስ ዘይትኣምን ሰበይቲ ንኺመድ ፍቓዱ ድዩ ኣይኮነን ከረጋግጽ ዚደሊ ሰብ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣይትቈረኑ” (2ይቆሮ. ፮፥፲፬/6፡14) ስለዝብል ፍቓድ ኣምላኽ ከምዘይኮነ ከረጋግጽ ይኽእል።

3. ምስ ኵነታት ይጋጠም!
ፍቓድ እግዚአብሔር እንተኾይኑ ምስ ኵነታት ዝጋጠም፡ ምስ ጊዜን ቦታን ዝሰማማዕ እዩ። ንምሳሌ፦
* ሙሴ ኣብ ባሕሪ ምድርባዩን፣ ጓል ፈርዖን ናብ ሩባ ወሪዳ ምርካባን (ዘፀ. ፪፥፩-፲/2፡1-10)።
* ኣቦና ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቅ ሰበይቲ እትኾኖ ኺመርጸሉ ንኢያውብር ኣገልጋሊኡ ምልኣኹን፣ ርብቃ ኣብኡ ምጽንሓን (ዘፍ. ፳፬፥፩-ፍ/24፡1-ፍ)።
* መውስቦ ጦብያ ምስ ሣራ ጓል ራጉኤል (መጽ. ጦቢት)።

“ጸጒሪ ርእስኹም ኵላተን’ኳ ቍጹራት እየን ብዘይ ፍቓድ ኣቦኹም ካብኣተን ሓንቲ እኳ ናብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ”። (ማቴ. ፲፥፳፱-፴/10፡29-30) ከም ዝበለ ኣብዚ ምድሪ ኾነ ኣብ ሰማይ ብዘይ ፍቓድ እግዚአብሔር ዚፍጸም ሓደ’ኳ የልቦን። እቲ መጻርርትና ዲያብሎስውን ብዘይ ፍቓድ እግዚአብሔር ዝገብሮ የልቦን። ኣባ ጳውሊ ኣብ መንጎ ኃጥኣን እናጸለየ ከሎ፡ ሰይጣን ካብቶም ኃጥኣን ናብኡ መጽአ እሞ፡ ኣባ ጳውሊ ድማ “ኣንታ ሰይጣን ስለምንታይ ኢኻ ብዘይ ፍቓድ እግዚአብሔር ተስሕት ዘሎኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። ሰይጣን ድማ “ኣነ ብዘይ ፍቓዱ ዝኾነ ኽገብር ሥልጣን የብለይን” ኢሉ መለሰ። (ስንክሳር ፳፬/24 ታኅሣሥ) ንኣቦና ኢዮብ ኪፍትኖ ኸሎ ውን ኣቐዲሙ ፍቓድ እግዚአብሔር ሓቲቱ እዩ። ጸላኤ ሠናያት ካብ ሓተተ ደኣ’ሞ ንሕና ኸ . . . !

ስለዚ፡ መሠረት ናይ ድኅነትን ሕጕስ ሕይወትን ፍቓድ እግዚአብሔር ምሕታትን ምግባርን’ዮም። ጐይታናውን “ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዚነብር ኣቦይ ዚገብር ደኣ እምበር፡ ጐይታይ ጐይታይ ዚብለኒ ዅሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ. . . ” (ማቴ. ፯፥፳፩/7፡21) ከምዝብለና ኣብ ኵሉ ናብራ ሕይወትና ብፍቓዱ ክንመላለስ ይግብኣና ነዚ ንምግባር እግዚአብሔር ብጸጋኡ ይደግፈና!

   ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
00:00 h - 23:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ተኻዪዱ! 

10 መጋቢት 2012 ዓ.ም.ግ ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ብመራሕ ሥራሕ ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽን...

ክቡር መስቀል

 ጐይታ ዓለማት ክርስቶስ፡ ዝተሰቕለሉ መስቀልምሥጢሩ ዓሚቝ’ዩ ታሪኽ እንተ ዝግንጸልእስራኤላዊ ቀሲኑ ምድረ ተስፋ ከይርኢ ኪለዓል ጀመረ ናይ ኣማሌቅ ጸብኢ

‘ይሁዳ ጠፍአ፡ ቅዱስ ማትያስ ተክአ’

ነታ እግዚአብሔር ብደሙ ዝመሥረታ ቤተ ክርስቲያን፡ ብስብከቶምን መጻሕፍቶምን፡ ብገድሎምን ትሩፋቶምን ስለዝጓሰይዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ሓዋርያት ዓቢይ ክብሪ ትህቦም። ንኣብነት፦...

መፃጒዕ

ነዊኁካ ጊዜ፡ ምሥጢር ስኣን ምፍላጥ ካብ ሰብ ደሊኻዮ ትንሣኤ ካብ ዓራት ስኣን ሰብ ከኣ ኢልካዮ ነቲ 38 ዓመት ክርስቶስ ምሳኻ ከሎ ገሣፂ ኵሉ...

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ…

03 መጋቢት 2012 ዓ.ም. ንተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን መራኸቢ ብዙኃን...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...