ኃምስቱ ከለባት

Feb 01, 2017

ኣብ ኅብረተሰብና ከልቢ ምስቲ ኣብ ምሕላው ንብረት ቤት፡ ጥሪትን ካልእን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ምስ ሰብ ጽቡቕ ዝምድና እኳ እንተለዎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ግና ጽቡቕ ምሳሌ የብሉን። ኣብ እስራኤላውያንን ፍልስጥኤማውያንን ከም ርኹስን ፍንፉንን ፍጥረት ይረአ ነበረ።ንጉሥ ዳዊት ንርእሱ ብትሕትና “ዝሞተ ከልቢ” ኢሉ ምግላጹ ከልቢ ክሳዕ ክንደይ ንዑቕን ትሑትን ኮይኑ ከም ዝርአ ንርዳእ። (1ይ ሳሙ. 24፥14)። መስፍን ጌዴዎን ብእግዚአብሔር “ከም ከልቢ ብመልሓሱ ንዝሰቲ ዅሉ ንበይኑ ፍለ” ተባሂሉ ምስ ተኣዘዘ፡ ካብቶም ንውግእ ዝተዳለዉ 10 ሽሕ ሰባት ከም ከልቢ ዝሰተዩ 9,700 ሰባት ተሰጕጎም እዮም። (2ይ ሳሙ. 9፥8)። መናፍቃንን መስሓትን ውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኣኽላባት ተመሲሎም እዮም።

ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሓንስ፡ “እቶም ኣኽላባትን ጠንቈልትን ኣመንዝራታትን ቀተልቲ ሰብን መምለኽቲ ጣዖትን፡ ኵሎም እቶም ንሓሶት ዚፈትውዎን ዚገብርዎን ዘበሉ ግና ኻብታ ኸተማ ወፃኢ እዮም።” (ራእ. 22፥15) ኢሉ ንዝገለጾም ሓደ ብሓደ ምስ ንርእዮም፦

1. ጠንቋሊ

ጠንቈልቲ፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ “ካልእ ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልኹም” ዝበለ እግዚአብሔር ክሒዶም፣ ንርእሶም ኣብ እግሪ ኣጋንንቲ ኣግዚኦም ምስኦም እናተራኸቡ ብምትሓትን ብናይ ሓሶት ተኣምራትን ብዘረባ ንሰባት ዘደናግሩ እዮም። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ጥንቈላ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ሰባት ተገሊጾም ኣለዉ (1ይ ሳሙ. 28፡7-14፤ ግብ. 8፡9-25፤ ግብ. 16፡1-18)።
ጥንቈላ፡ ቅድም ኣብ ሥዉር ቦታ ካብ ሰባት ርኂቕካ ዝግበር ዝነበረ፡ ሎሚ ግና መልክዑ ለዊጡ፡ ስም እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ብምልዓል፡ ቅዱሳን ኣሣእል ብምጥቃም፡ ማየ ጸሎት ብምእዛዝን ባህላዊ መድኃኒት ዝብል ስም ብምጥማቕን ንሰብ ብዘደናግር መንገዲ መጺኡን ይፍጸምን ኣሎ። ከይሓነኹ ውን እዚ ግብሪ እዚ ጸጋ ኣምላኽን ረድኤት ቅዱሳንን ከም ዝኾነ እናነገሩ ንልቢ ብዙኃን ምእመናንን ምእመናትን ይሰልቡ ምህላዎም እዩ። እዚ ግና ጸጋ እግዚአብሔር ዘይኮነ ሥዉር ሰይጣናዊ ምትላል ምዃኑ ኣብ ፍሬኦም ዝርአ ናይ ጐደና ምሥጢር እዩ።

“ናብታ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዚህበካ ምድሪ ምስ ኣቶኻ፡ ከም ጽያፍ እቶም ሕዝብታት እቲኦም ክትገብር ኣይትመሃር። ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዜኅልፍ ወይ መውደቒ ዛዕጐል ወይ ብደመናን ብተመንን ዚፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ወይ ተራጋሚ፡ መናፍስቲ ዚጥይቕ፡ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንምዉታን ዚሓትት፡ ኣባኻ ኣይረኸብ. . .’’ ብምባል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንጠንቈልቲ፣ መሠርያን . . . ከምዚጽየፎምን ከም ዚፍንፍኖምን ይገልጸልና። (ዘዳ. 18፡9-14)።

ስለዚ ዝጠንቈለ፡ ዘጠንቈለ፡ ሥራይ ዝገበረን ዘግበረን፥ ቤቱን ሰብነቱን ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዘርኃቐን ካብ ሓለዋ መላእኽቲ ዕንቅፋት ኣጋንንቲ ዝመረጸን ምዃኑ ንፍለጥ። ከምኡ ውን ኵሉ ሓደ ፍርዲ ከምዘለዎ ተረዲእና፥ ኣብ ቤትና ወይ ሰብነትና፥ ሡር፡ ቍጻርን ክታብን ካብ ምግባርን ናብ ጠንቈልትን ሠረይትን ካብ ምኻድን ክንቁጠብ ይግብኣና።

2. ኣመንዝራ

ምንዝርና ካብ ሕጋዊ መርዓ ወፃኢ ዚግበር ሥጋዊ ርክብ እዩ። ነቲ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሕገ ልቡና ከም ዚፍለጥ ዚገበሮ፡ ዳኅራይ ድማ ብሕገ ኦሪት “ኣይትዘሙ” ብምባል ዚኣዘዞ ብምጥሓስ ዚግበር ኃጢኣትን ነውርን እዩ። (ዘፍ. 39፥9፤ ዘፀ. 20፥14)።
ዝሙት ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኃጢኣት ደረጃታት ዘቃልዕ፣ ዝተፈላለዩ ሳዕቤናት ከም ክብረ ንጽሕና ምስኣን ዘይተደልየ ፅንሲ፡ ውርደት፡ ፍትሕ፡ ሓሶትን ቅትለትን ኣብ መወዳእታ ድማ ሃይማኖትካ ሸለል ኢልካ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ምኽሓድ ዘብጽሕ እዩ። ዝሙት፡ ብሩካቤ፡ ብትምኒት፡ ብስምዒት ኣብ ልቡና ብምምልላስ፡ ብሕልሚ ... ወዘይመስሎ ዚፍጸም እዩ። ማቴ 5፥27-28።
ኣብ (ዘዳ 23፥18) ኣመንዝራታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍንፉናትን ኣኽላባትን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ።
ስለዚ ሎሚ ካብዚ ኃጢኣት እዚ ምእንቲ ክንሃድም ብኣካይዳናን ኣተሓሳስባናን ክንጥንቀቕ፡ ናብኡ ካብ ዝደፋፍኡ ነገራት ክንሃድም፣ ጊዜና ኣብ ጸሎት፡ መንፈሳዊ ጉባኤ፡ ክርስቲያናዊ ምግባራትን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብን ከነኅልፎ፣ ንነብረሉ፡ ንውዕለሉ ከባብን ኣዕሩኽን ብጥንቃቐ ክንመርጽን ፍቕሪ እግዚአብሔር ክንሓስብን ክንዝክርን ይግባእ።

3. ቀታሊ ሰብ

ሰብ ንኻልእ ዝበደሎ ኪኽሕስ፡ ንዝጸረፎ ይቕረታ ኪሓትት፡ ንዘኅደጎ ኪመልስ ይኽእል ይኸውን፡ ቅትለት እንተ ፈጺሙ ግና ነቲ ዚቐተሎ ሰብ ሕያው ኪገብሮ ኣይክእልን እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዝሞተ ሰብ ዘይተነስሐ ምስ ዚኸውን እቲ ብንስሓ ዚርከብ ተስፋ ዘለዓለማዊ ሕይወት ፈጺሙ ስለዝጽልምት ኃጢኣት መዋትን ቀታልን ዝኸበደ ይኸውን። (ዘፍ. 4፡10፤ ዘፍ. 4፡14-15፤ ማቴ. 23፡35-37)።
ቅትለት ዓይነቱ ብዙኅ እዩ። ብግብሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓሳብን ትምኒትንውን ዚፍጸም እዩ፥ “እቲ ንኃዉ ዚጸልእ ዘበለ ዅሉ ቐታል ነፍሲ እዩ።” (1ይ ዮሓ. 3፡15) ከም ዝብል።
ብካልእ መንገዲ፡ ብዘጸይፍ ጠባይ ንሰብ ምጕሃይ፣ ንሰብ ምንዓቕን ምጽራፍን ብሓፈሻ ንሕሊና ሰብ ዘቝስሉ፡ ዕረፍትን ሰላምን ዚኸልኡ፡ ቀስ ብቐስ ውን ናብ ሞት ዚመርሑ ብምዃኖም ገለ ካብ ዓይነታት ቅትለት እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት ናይ ዝሞተ ሰብ፡ ኣማውታኡ እግዚአብሔር እምበር ሰባት ኣይፈልጥዎን እዮም።
እምበአር ንሕና ውን፣ ፈሊጥና ብድፍረት፡ ከይፈለጥና ብስሕተት ኣብ ምኽንያት ሞት ሰብ፡ ኢድ ከይህልወና ንጠንቐቅ።

4. መምለኺ ጣዖት

ኣምልኾ ጣዖት ኪበሃል ከሎ “ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልዉኻ” (ዘፀ 20፡3) ንዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ጥሒስካ ንእግዚአብሔር ገዲፍካ ንሥራሕን ዝናን እዚ ዓለም’ዚ ምምላኽን ምስዓብን ማለት እዩ።
ጐይታ “ብዙኃት ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣለዉ” ንዝብል ናይ ነቢይ ዳዊት ቃል ብምጥቃስ ነቶም ንግብርታት ኃይሉ ዚኸሓድዎ ኣይሁድን ሮማውያንን ብኣኽላባት መሲልዎም እዩ (መዝ. 21፡6)። “ዝተቀደሰ ነኽላባት ኣይትሃቡ” ማለት ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ንመናፍቓን ኣይትግለጹ ኢሉ ውን ጐይታ ንመናፍቓን ብኣኽላባት መሲልዎም እዩ።(ማቴ. 7፡6) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን “ካብ ኣኽላባት ተሓለዉ” ብምባል ካብ ትምህርቲ መናፍቓን ክንሕሎ ከም ዝግብኣና ምሂሩ እዩ። (ፊል. 3፡2) ኣሕዛብ ውን ብምኽንያት ጠባዮም ብኣኽላባት ይምሰሉ እዮም(ማቴ. 15፡26)።
ሎሚ፡ ብፍላይ ኣብ ሃገርና፡ ንፍጥረታት ከም እኒ ፀሓይ፣ ወርሒን ከዋኽብቲን ወይ ንዝተጸርበ ዕንፀይቲ ብግሉጽ ዘምልኽ የልቦን። ኣብዚ ጊዜ እዚ ዘሎ ዓይነት ጣዖት ግና፡ ካብቲ ብቕርጽን ምስልን ዝነበረ ቐዳማይ ዘመን ዚፍለን ጥበብ ሰይጣን ዚተሓወሶን ዓይነት እዩ። ንሱ ድማ ፍቕሪ ገንዘብ፡ፍቕሪ ንዋይ፡ ትውክልቲ ኣብ ስሙያት ሰባት(ሃብታማት፣ ሰበሥልጣን፣ ደረፍቲ፣ ገጠምቲ፣ ስፖርተኛታት ፣ ተዋሣእቲ፣ ኣዝማድካ. . . (ግብ. 5፡29)፤ ኣብ ርእስኻ ምውካል (ትዕቢት፣ ንዝና ምጽዓት፣ ፈላጥ ፡ ቅኑዕ እየ ምባል (ግብ. 12፡21-23)፤ ንኣጋንንትን ልኡኻቶም ንዝኾኑ ጠንቈልቲ፤ ኮኾብ ቈጸርቲ፤ ዕንቊ ዚብትኑ. . . ምስዓብ (መዝ. 95፡5) እዩ።

5. ሓሳዊ

ሓሶት ማለት ንኣሉታዊ እወታዊ፣ ንእወታዊ ድማ ኣሉታዊ ጌርካ ንኻልእ ሰብ ጊጉይ መረዳእታ ምሃብ ማለት እዩ። መጠኑ ዝኃለፈ ምስጋናን ኣድናቖትን ውን ሓቅነት ዘይብሉ ሓሶት እዩ። እዚ ብልሳን ዚፍጸም ኃጢኣት ኮይኑ፡ ኣቦ ሓሶት ድማ ዲያብሎስ እዩ። (ዮሓ. 8፡44) ዚሕሱ ዘበለ ዅሉ ውን ብግብሩ ይኃብሮ።
ሓሶት፡ ንጊዜኡ ዋላ’ኳ ሠናይ መሲሉ እንተቐረበ ናይ ሓሶት ናብራ ግና ክፉእ እዩ። ሓሶት፡ንድፍረት ከም ጅግንነት፣ ንዕሽነት ከም ጥበብ፣ ንደጋዊ ትሕትና ከም ጽድቂ ከም ዚቝጸር ዚገብር ብሠናይ ግብሪ ዝተሸፈነ ግና ኸኣ ክፉእ ግብርታት ዝመልአ እዩ። ነዚ ዚገብር ኵሉ ድማ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዚረኃቐ እዩ።
ሓሶት ብእግዚአብሔር ዝተጸልአ ኃጢኣት እዩ (ምሳ. 12፡22)። ሓሶት ብርእስኻ ካብ ዘይምትእምማን፣ ፍርሂ፣ ኃላፍነትካ ብግቡእ ካብ ዘይምፍጻምን ካብ ድኹም ጠባይን ዚምንጩ እዩ። ዚሕሱ ሰብ ብሰባት ኣይእመንን፣ ሓቂ እንተተዛረበ ውን ዚቕበሎ ኣይረክብን እዩ።
ምእንቲ እዚ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ ሓሶት ክንርኅቕ ይምህሩና። (ዘሌ. 19፡11፤ ኤፌ. 4፡25) ኣቦታትና ውን ብሓሶት ንዝበደልናዮ ይቕሬታ ክንሓትት፣ ሓሶት ከይንዛረብ ስቕታ ክንመርጽ፣ ሓቂ ንምዝራብ ክንተግህን ካብ ብዙኅ ምዝራብን ወረን ክንርኅቕን እዮም ዚምህሩና።

* ስለዚ ምስ’ዞም ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮም ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኅብረት ዘይብሎምን፣ ካብታ ቅድስቲ ኸተማ ወፃኢ ዘለዉን ኣኽላባት ኢሉ ቅዱስ መጽሓፍ ዚመሰሎም ከይንኃብር ንጠንቀቕ።

ነዚ ኸኣ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት፣ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት፣ ናይ ኵሎም ቅዱሳን ጸሎትን ረድኤትን ኣይፈለየና፣ ኣሜን።

   ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሓንስ 9 ሓምሌ 2012 ዓ.ም.ግ…

July
Thursday
16
ዝክር፦ ከላድያኖስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወብስንዳ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ ሮሜ. 14፡1-8 ያዕ. 1፡19-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 10፡9-16 ምስባክ፦ መዝ. 17/18 ወንጌል፦ ዮሐ. 9፡12-17 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ትግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት...

ኰኵሐ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ

ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱሳን ሓዋርያት: ብኸመይ ከም እተጸውዑን ክሳዕ ዕርገት ዝነበርዎ ኵነታትን ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል፡ ድኅሪ ዕርገትን ክሳዕ መጀመርያ ስሳታትን...

ዓምደ ሃይማኖት ወማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቄርሎስ

ቅዱሳን አበው ሊቃውንት፡ ከም መጠን ስፍሓት ኣእምሮኦምን ጽንዓት ሃይማኖቶምን መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም መንፈሳውያን ድርሳናት፡ ተግሣፃት፡ መድበላት ዝጸሓፉ፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ...

ብመስቀሉ ክዘንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ

እስከ ኽንዛረብ ምእንትዚ ተላቢዑ ዘሎ ኮሮና ሕማምእግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብተድላ ብደስታ ክነብር እምበር ኣይነበረን ክሳቐ ብሕማምምናልባት ነዚ ሰብ ዘጽሕን...

ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ…

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት...

አሥርቆት ዘወርኀ ሐምሌ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ሐምሌ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ነሐሴ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ሐምሌ ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወሌሊቱኒ ፲ቱ...

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ካብ ከተማ ደቀምሓረ ንደቡብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ከባቢ...

“ብኃጢኣት ሕዝበይ እየ ኣብ ኢድኩም ኣውዲቐያ!”

ገቢረ ተአምራት ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም፡ ተነጊሩ ዘይጽገብ ተጻሒፉ ዘይፍጸም እዩ። ካብ ፅንሰታ ዝጀመረ ገቢረ ተአምራት ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ በቲ...

"ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር/ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ” “መዝ. ፻፵፮፥፰/147፡8

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

እንቋዕ ናብ ዘመነ ክረምት ብሰላም ኣብጽሓና!

ዘመነ ክረምት  ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ ጊዜ ክረምቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ...

“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ…

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21) ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን...

  

latest articles

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...