ኃምስቱ ከለባት

Feb 01, 2017

ኣብ ኅብረተሰብና ከልቢ ምስቲ ኣብ ምሕላው ንብረት ቤት፡ ጥሪትን ካልእን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ምስ ሰብ ጽቡቕ ዝምድና እኳ እንተለዎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ግና ጽቡቕ ምሳሌ የብሉን። ኣብ እስራኤላውያንን ፍልስጥኤማውያንን ከም ርኹስን ፍንፉንን ፍጥረት ይረአ ነበረ።ንጉሥ ዳዊት ንርእሱ ብትሕትና “ዝሞተ ከልቢ” ኢሉ ምግላጹ ከልቢ ክሳዕ ክንደይ ንዑቕን ትሑትን ኮይኑ ከም ዝርአ ንርዳእ። (1ይ ሳሙ. 24፥14)። መስፍን ጌዴዎን ብእግዚአብሔር “ከም ከልቢ ብመልሓሱ ንዝሰቲ ዅሉ ንበይኑ ፍለ” ተባሂሉ ምስ ተኣዘዘ፡ ካብቶም ንውግእ ዝተዳለዉ 10 ሽሕ ሰባት ከም ከልቢ ዝሰተዩ 9,700 ሰባት ተሰጕጎም እዮም። (2ይ ሳሙ. 9፥8)። መናፍቃንን መስሓትን ውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኣኽላባት ተመሲሎም እዮም።

ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሓንስ፡ “እቶም ኣኽላባትን ጠንቈልትን ኣመንዝራታትን ቀተልቲ ሰብን መምለኽቲ ጣዖትን፡ ኵሎም እቶም ንሓሶት ዚፈትውዎን ዚገብርዎን ዘበሉ ግና ኻብታ ኸተማ ወፃኢ እዮም።” (ራእ. 22፥15) ኢሉ ንዝገለጾም ሓደ ብሓደ ምስ ንርእዮም፦

1. ጠንቋሊ

ጠንቈልቲ፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ “ካልእ ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልኹም” ዝበለ እግዚአብሔር ክሒዶም፣ ንርእሶም ኣብ እግሪ ኣጋንንቲ ኣግዚኦም ምስኦም እናተራኸቡ ብምትሓትን ብናይ ሓሶት ተኣምራትን ብዘረባ ንሰባት ዘደናግሩ እዮም። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ጥንቈላ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ሰባት ተገሊጾም ኣለዉ (1ይ ሳሙ. 28፡7-14፤ ግብ. 8፡9-25፤ ግብ. 16፡1-18)።
ጥንቈላ፡ ቅድም ኣብ ሥዉር ቦታ ካብ ሰባት ርኂቕካ ዝግበር ዝነበረ፡ ሎሚ ግና መልክዑ ለዊጡ፡ ስም እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ብምልዓል፡ ቅዱሳን ኣሣእል ብምጥቃም፡ ማየ ጸሎት ብምእዛዝን ባህላዊ መድኃኒት ዝብል ስም ብምጥማቕን ንሰብ ብዘደናግር መንገዲ መጺኡን ይፍጸምን ኣሎ። ከይሓነኹ ውን እዚ ግብሪ እዚ ጸጋ ኣምላኽን ረድኤት ቅዱሳንን ከም ዝኾነ እናነገሩ ንልቢ ብዙኃን ምእመናንን ምእመናትን ይሰልቡ ምህላዎም እዩ። እዚ ግና ጸጋ እግዚአብሔር ዘይኮነ ሥዉር ሰይጣናዊ ምትላል ምዃኑ ኣብ ፍሬኦም ዝርአ ናይ ጐደና ምሥጢር እዩ።

“ናብታ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዚህበካ ምድሪ ምስ ኣቶኻ፡ ከም ጽያፍ እቶም ሕዝብታት እቲኦም ክትገብር ኣይትመሃር። ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዜኅልፍ ወይ መውደቒ ዛዕጐል ወይ ብደመናን ብተመንን ዚፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ወይ ተራጋሚ፡ መናፍስቲ ዚጥይቕ፡ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንምዉታን ዚሓትት፡ ኣባኻ ኣይረኸብ. . .’’ ብምባል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንጠንቈልቲ፣ መሠርያን . . . ከምዚጽየፎምን ከም ዚፍንፍኖምን ይገልጸልና። (ዘዳ. 18፡9-14)።

ስለዚ ዝጠንቈለ፡ ዘጠንቈለ፡ ሥራይ ዝገበረን ዘግበረን፥ ቤቱን ሰብነቱን ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዘርኃቐን ካብ ሓለዋ መላእኽቲ ዕንቅፋት ኣጋንንቲ ዝመረጸን ምዃኑ ንፍለጥ። ከምኡ ውን ኵሉ ሓደ ፍርዲ ከምዘለዎ ተረዲእና፥ ኣብ ቤትና ወይ ሰብነትና፥ ሡር፡ ቍጻርን ክታብን ካብ ምግባርን ናብ ጠንቈልትን ሠረይትን ካብ ምኻድን ክንቁጠብ ይግብኣና።

2. ኣመንዝራ

ምንዝርና ካብ ሕጋዊ መርዓ ወፃኢ ዚግበር ሥጋዊ ርክብ እዩ። ነቲ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሕገ ልቡና ከም ዚፍለጥ ዚገበሮ፡ ዳኅራይ ድማ ብሕገ ኦሪት “ኣይትዘሙ” ብምባል ዚኣዘዞ ብምጥሓስ ዚግበር ኃጢኣትን ነውርን እዩ። (ዘፍ. 39፥9፤ ዘፀ. 20፥14)።
ዝሙት ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኃጢኣት ደረጃታት ዘቃልዕ፣ ዝተፈላለዩ ሳዕቤናት ከም ክብረ ንጽሕና ምስኣን ዘይተደልየ ፅንሲ፡ ውርደት፡ ፍትሕ፡ ሓሶትን ቅትለትን ኣብ መወዳእታ ድማ ሃይማኖትካ ሸለል ኢልካ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ምኽሓድ ዘብጽሕ እዩ። ዝሙት፡ ብሩካቤ፡ ብትምኒት፡ ብስምዒት ኣብ ልቡና ብምምልላስ፡ ብሕልሚ ... ወዘይመስሎ ዚፍጸም እዩ። ማቴ 5፥27-28።
ኣብ (ዘዳ 23፥18) ኣመንዝራታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍንፉናትን ኣኽላባትን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ።
ስለዚ ሎሚ ካብዚ ኃጢኣት እዚ ምእንቲ ክንሃድም ብኣካይዳናን ኣተሓሳስባናን ክንጥንቀቕ፡ ናብኡ ካብ ዝደፋፍኡ ነገራት ክንሃድም፣ ጊዜና ኣብ ጸሎት፡ መንፈሳዊ ጉባኤ፡ ክርስቲያናዊ ምግባራትን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብን ከነኅልፎ፣ ንነብረሉ፡ ንውዕለሉ ከባብን ኣዕሩኽን ብጥንቃቐ ክንመርጽን ፍቕሪ እግዚአብሔር ክንሓስብን ክንዝክርን ይግባእ።

3. ቀታሊ ሰብ

ሰብ ንኻልእ ዝበደሎ ኪኽሕስ፡ ንዝጸረፎ ይቕረታ ኪሓትት፡ ንዘኅደጎ ኪመልስ ይኽእል ይኸውን፡ ቅትለት እንተ ፈጺሙ ግና ነቲ ዚቐተሎ ሰብ ሕያው ኪገብሮ ኣይክእልን እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዝሞተ ሰብ ዘይተነስሐ ምስ ዚኸውን እቲ ብንስሓ ዚርከብ ተስፋ ዘለዓለማዊ ሕይወት ፈጺሙ ስለዝጽልምት ኃጢኣት መዋትን ቀታልን ዝኸበደ ይኸውን። (ዘፍ. 4፡10፤ ዘፍ. 4፡14-15፤ ማቴ. 23፡35-37)።
ቅትለት ዓይነቱ ብዙኅ እዩ። ብግብሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓሳብን ትምኒትንውን ዚፍጸም እዩ፥ “እቲ ንኃዉ ዚጸልእ ዘበለ ዅሉ ቐታል ነፍሲ እዩ።” (1ይ ዮሓ. 3፡15) ከም ዝብል።
ብካልእ መንገዲ፡ ብዘጸይፍ ጠባይ ንሰብ ምጕሃይ፣ ንሰብ ምንዓቕን ምጽራፍን ብሓፈሻ ንሕሊና ሰብ ዘቝስሉ፡ ዕረፍትን ሰላምን ዚኸልኡ፡ ቀስ ብቐስ ውን ናብ ሞት ዚመርሑ ብምዃኖም ገለ ካብ ዓይነታት ቅትለት እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት ናይ ዝሞተ ሰብ፡ ኣማውታኡ እግዚአብሔር እምበር ሰባት ኣይፈልጥዎን እዮም።
እምበአር ንሕና ውን፣ ፈሊጥና ብድፍረት፡ ከይፈለጥና ብስሕተት ኣብ ምኽንያት ሞት ሰብ፡ ኢድ ከይህልወና ንጠንቐቅ።

4. መምለኺ ጣዖት

ኣምልኾ ጣዖት ኪበሃል ከሎ “ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልዉኻ” (ዘፀ 20፡3) ንዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ጥሒስካ ንእግዚአብሔር ገዲፍካ ንሥራሕን ዝናን እዚ ዓለም’ዚ ምምላኽን ምስዓብን ማለት እዩ።
ጐይታ “ብዙኃት ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣለዉ” ንዝብል ናይ ነቢይ ዳዊት ቃል ብምጥቃስ ነቶም ንግብርታት ኃይሉ ዚኸሓድዎ ኣይሁድን ሮማውያንን ብኣኽላባት መሲልዎም እዩ (መዝ. 21፡6)። “ዝተቀደሰ ነኽላባት ኣይትሃቡ” ማለት ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ንመናፍቓን ኣይትግለጹ ኢሉ ውን ጐይታ ንመናፍቓን ብኣኽላባት መሲልዎም እዩ።(ማቴ. 7፡6) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን “ካብ ኣኽላባት ተሓለዉ” ብምባል ካብ ትምህርቲ መናፍቓን ክንሕሎ ከም ዝግብኣና ምሂሩ እዩ። (ፊል. 3፡2) ኣሕዛብ ውን ብምኽንያት ጠባዮም ብኣኽላባት ይምሰሉ እዮም(ማቴ. 15፡26)።
ሎሚ፡ ብፍላይ ኣብ ሃገርና፡ ንፍጥረታት ከም እኒ ፀሓይ፣ ወርሒን ከዋኽብቲን ወይ ንዝተጸርበ ዕንፀይቲ ብግሉጽ ዘምልኽ የልቦን። ኣብዚ ጊዜ እዚ ዘሎ ዓይነት ጣዖት ግና፡ ካብቲ ብቕርጽን ምስልን ዝነበረ ቐዳማይ ዘመን ዚፍለን ጥበብ ሰይጣን ዚተሓወሶን ዓይነት እዩ። ንሱ ድማ ፍቕሪ ገንዘብ፡ፍቕሪ ንዋይ፡ ትውክልቲ ኣብ ስሙያት ሰባት(ሃብታማት፣ ሰበሥልጣን፣ ደረፍቲ፣ ገጠምቲ፣ ስፖርተኛታት ፣ ተዋሣእቲ፣ ኣዝማድካ. . . (ግብ. 5፡29)፤ ኣብ ርእስኻ ምውካል (ትዕቢት፣ ንዝና ምጽዓት፣ ፈላጥ ፡ ቅኑዕ እየ ምባል (ግብ. 12፡21-23)፤ ንኣጋንንትን ልኡኻቶም ንዝኾኑ ጠንቈልቲ፤ ኮኾብ ቈጸርቲ፤ ዕንቊ ዚብትኑ. . . ምስዓብ (መዝ. 95፡5) እዩ።

5. ሓሳዊ

ሓሶት ማለት ንኣሉታዊ እወታዊ፣ ንእወታዊ ድማ ኣሉታዊ ጌርካ ንኻልእ ሰብ ጊጉይ መረዳእታ ምሃብ ማለት እዩ። መጠኑ ዝኃለፈ ምስጋናን ኣድናቖትን ውን ሓቅነት ዘይብሉ ሓሶት እዩ። እዚ ብልሳን ዚፍጸም ኃጢኣት ኮይኑ፡ ኣቦ ሓሶት ድማ ዲያብሎስ እዩ። (ዮሓ. 8፡44) ዚሕሱ ዘበለ ዅሉ ውን ብግብሩ ይኃብሮ።
ሓሶት፡ ንጊዜኡ ዋላ’ኳ ሠናይ መሲሉ እንተቐረበ ናይ ሓሶት ናብራ ግና ክፉእ እዩ። ሓሶት፡ንድፍረት ከም ጅግንነት፣ ንዕሽነት ከም ጥበብ፣ ንደጋዊ ትሕትና ከም ጽድቂ ከም ዚቝጸር ዚገብር ብሠናይ ግብሪ ዝተሸፈነ ግና ኸኣ ክፉእ ግብርታት ዝመልአ እዩ። ነዚ ዚገብር ኵሉ ድማ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዚረኃቐ እዩ።
ሓሶት ብእግዚአብሔር ዝተጸልአ ኃጢኣት እዩ (ምሳ. 12፡22)። ሓሶት ብርእስኻ ካብ ዘይምትእምማን፣ ፍርሂ፣ ኃላፍነትካ ብግቡእ ካብ ዘይምፍጻምን ካብ ድኹም ጠባይን ዚምንጩ እዩ። ዚሕሱ ሰብ ብሰባት ኣይእመንን፣ ሓቂ እንተተዛረበ ውን ዚቕበሎ ኣይረክብን እዩ።
ምእንቲ እዚ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ ሓሶት ክንርኅቕ ይምህሩና። (ዘሌ. 19፡11፤ ኤፌ. 4፡25) ኣቦታትና ውን ብሓሶት ንዝበደልናዮ ይቕሬታ ክንሓትት፣ ሓሶት ከይንዛረብ ስቕታ ክንመርጽ፣ ሓቂ ንምዝራብ ክንተግህን ካብ ብዙኅ ምዝራብን ወረን ክንርኅቕን እዮም ዚምህሩና።

* ስለዚ ምስ’ዞም ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮም ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኅብረት ዘይብሎምን፣ ካብታ ቅድስቲ ኸተማ ወፃኢ ዘለዉን ኣኽላባት ኢሉ ቅዱስ መጽሓፍ ዚመሰሎም ከይንኃብር ንጠንቀቕ።

ነዚ ኸኣ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት፣ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት፣ ናይ ኵሎም ቅዱሳን ጸሎትን ረድኤትን ኣይፈለየና፣ ኣሜን።

   ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
00:00 h - 23:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ተኻዪዱ! 

10 መጋቢት 2012 ዓ.ም.ግ ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ብመራሕ ሥራሕ ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽን...

ክቡር መስቀል

 ጐይታ ዓለማት ክርስቶስ፡ ዝተሰቕለሉ መስቀልምሥጢሩ ዓሚቝ’ዩ ታሪኽ እንተ ዝግንጸልእስራኤላዊ ቀሲኑ ምድረ ተስፋ ከይርኢ ኪለዓል ጀመረ ናይ ኣማሌቅ ጸብኢ

‘ይሁዳ ጠፍአ፡ ቅዱስ ማትያስ ተክአ’

ነታ እግዚአብሔር ብደሙ ዝመሥረታ ቤተ ክርስቲያን፡ ብስብከቶምን መጻሕፍቶምን፡ ብገድሎምን ትሩፋቶምን ስለዝጓሰይዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ሓዋርያት ዓቢይ ክብሪ ትህቦም። ንኣብነት፦...

መፃጒዕ

ነዊኁካ ጊዜ፡ ምሥጢር ስኣን ምፍላጥ ካብ ሰብ ደሊኻዮ ትንሣኤ ካብ ዓራት ስኣን ሰብ ከኣ ኢልካዮ ነቲ 38 ዓመት ክርስቶስ ምሳኻ ከሎ ገሣፂ ኵሉ...

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ…

03 መጋቢት 2012 ዓ.ም. ንተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን መራኸቢ ብዙኃን...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...